Инструкция для ELECTROLUX ENB34233W

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

kasutusjuhend

Қолдану туралы

нұсқаулары

lietošanas instrukcija

naudojimo instrukcija

Инструкция по

эксплуатации

Külmik-sügavkülmuti

Тоңазытқыш-мұздатқыш

Ledusskapis ar saldētavu

Šaldytuvas-šaldiklis

Холодильник-морозильник

ENB34233W

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 69
  kasutusjuhend Қолдану туралы нұсқаулары lietošanas instrukcija naudojimo instrukcija Инструкция по эксплуатации Külmik-sügavkülmuti Тоңазытқыш-мұздатқыш Ledusskapis ar saldētavu Šaldytuvas-šaldiklis Холодильник-морозильник ENB34233W
 • Страница 2 из 69
  2 electrolux Electrolux. Thinking of you. Tulge jagama meie mõtteid aadressil www.electrolux.com SISUKORD Ohutusinfo Käitus Esimene kasutamine Igapäevane kasutamine Vihjeid ja näpunäiteid 2 4 4 4 6 Puhastus ja hooldus 7 Mida teha, kui... 8 Tehnilised andmed 10 Paigaldamine 10 Keskkonnainfo 13
 • Страница 3 из 69
  electrolux 3 • Seadme parameetrite muutmine või selle mis tahes viisil modifitseerimine on ohtlik. Toitejuhtme kahjustamine võib põhjustada lühiühenduse, tulekahju ja/või elektrilöögi. Hoiatus Elektriliste komponentide (toitejuhe, pistik, kompressor) asendustööd tuleb ohu vältimiseks tellida
 • Страница 4 из 69
  4 electrolux Teenindus • Kõik masina hoolduseks vajalikud elektritööd peab teostama kvalifitseeritud elektrik või kompetentne isik. • Käesolev toode tuleb teenindusse viia volitatud teeninduskeskussesse ja kasutada tohib ainult originaal varuosi. Keskkonnakaitse Käesolev seade ei sisalda
 • Страница 5 из 69
  electrolux 5 mel vähemalt 2 tundi kõrgemate seadetega töötada, enne kui asetate toiduained seadmesse. Tähtis Juhuslikul ülessulatamisel, näiteks voolukatkestuse tõttu, kui vool on olnud ära pikemalt väärtusest, mis on äratoodud tehnilise iseloomustuse peatükis "temperatuuri tõusu aeg", peab
 • Страница 6 из 69
  6 electrolux kumist. Korvi sügavkülmikust välja võttes tõmmake seda enda poole ja lõppu jõudes võtke korv välja, kallutades seda üles. Tagasi pannes tõstke korvi esiosa pisut üles, et see tagasi sügavkülmikusse panna. Kui olete lõpp-punktist üle jõudnud, suruge korvid kohale tagasi.
 • Страница 7 из 69
  electrolux 7 Näpunäiteid energia säästmiseks • Ärge avage ust sageli ega jätke seda lahti kauemaks kui vältimatult vajalik. • Kui ümbritsev temperatuur on kõrge, temperatuuri regulaatori seade kõrgem ja seade on täis laetud, võib kompressor pidevalt töötada, mis põhjustab härmatise või jää
 • Страница 8 из 69
  8 electrolux ja täitmist korraldama ainult volitatud tehnik. Perioodiline puhastamine Seadet tuleb regulaarselt puhastada: • puhastage sisemus ja tarvikud leige veega ning neutraalse seebiga; • kontrollige regulaarselt ukse tihendeid ja pühkige neid, et need oleksid puhtad; • loputage ja kuivatage
 • Страница 9 из 69
  electrolux 9 Probleem Võimalik põhjus Lahendus Uks ei ole korralikult suletud. Vaadake "Ukse sulgemine. Ust on liiga tihti lahti tehtud. Ärge jätke ust avatuks kauemaks kui vaja. Toidu temperatuur on liiga kõrge. Laske toidul maha jahtuda toatemperatuurini enne kui selle külmkappi panete. Ruumi
 • Страница 10 из 69
  10 electrolux 2. Lambi katte (1) lahtivõtmiseks lükake liigutatavat osa. 3. Eemaldage lambi kate (2). 4. Vahetage vana lamp uue vastu, mis on vanaga sarnase võimsusega ja spetsiaalselt kodumasinate jaoks ette nähtud. 5. Paigaldage lambi kate. 6. Ühendage seade elektrivõrku. 7. Avage uks. Veenduge,
 • Страница 11 из 69
  100 mm min electrolux 11 2 B 4 3 1 20 mm A Elektriühendus Enne seadme vooluvõrku ühendamist kontrollige, et seadme andmeplaadil märgitud pinge ja sagedus vastaksid teie majapidamise omale. See seade peab olema maandatud. Toitejuhtmel on olemas ka vastav kontakt. Juhul kui teie kodune seinapistik
 • Страница 12 из 69
  12 electrolux 2. Võtke uksed ära. 3. Eemaldage vahepuks (m6) ja pange hinge liigendi teisele poole (m5). 4. Eemaldage tööriista kasutades kate (b1). Kruvige lahti alumise hinge pöördepolt (b2) ja vahepuks (b3) ning paigaldage need vastasküljele. 5. Pange kate (b1) vastasküljele tagasi. b1 Ukse
 • Страница 13 из 69
  electrolux 13 7. Kruvige lahti ülemise hinge liigend (t1) ja kruvige see teisele küljele. 8. Eemaldage keskmise hinge vasakpoolse katte tihvtid (m3, m4) ja paigaldage teisele poole. 9. Paigaldage keskmise hinge tihvt (m5) alumise ukse vasakpoolsesse auku. 10. Pange alumine uks tagasi alumise hinge
 • Страница 14 из 69
  14 electrolux Electrolux. Thinking of you. Біздің басқа идеяларымызбен www.electrolux.com вебсайтынан танысыңыз. МАЗМҰНЫ Қауіпсіздік туралы мағлұматтар Жұмыс жүйесі Бірінші қолдану Əркүндік қолдану Пайдалы нұсқаулар менен кеңестер 14 16 17 17 Күту менен тазалау Не істерсіңіз, егер... Техникалық
 • Страница 15 из 69
  electrolux 15 • • • • • тамақты жəне/немесе сусындарды сақтау үшін арналған. Жібіту үдерісін жылдамдату мақсатында ешқандай механикалық немесе кез келген басқа жасанды құралды пайдаланушы болмаңыз. Өндіруші рұқсат бермеген болса, тоңазытқыш құрылғылардың ішіне басқа электр құрылғыларды (балмұздақ
 • Страница 16 из 69
  16 electrolux Күтім жəне тазалау • Құрылғыға қызмет көрсетуді бастамас бұрын құрылғыны өшіріп, ашаны электр желісіндегі розеткадан суырып алыңыз. Егер желідегі розеткаға қолыңыз жетпесе, ток желісін өшіріп қойыңыз. • Құрылғыны металл заттармен тазаламаңыз. • Құрылғы қырауын тазалау үшін өткір
 • Страница 17 из 69
  electrolux 17 Құрылғыны іске қосу үшін төмендегі əрекетті орындаңыз: • суықтықты азайту үшін температура түймешесін суықтың төменгі деңгейіне қарай бұраңыз. • суықтықты жоғары деңгейге қою үшін температура түймешесін суықтың максимум деңгейіне қарай бұраңыз. Əдетте орташа суықтықты таңдаған дұрыс.
 • Страница 18 из 69
  18 electrolux отырып, оны тоңазытқыш ішінде не бөлме температурасында жылытуға болады. Тағамның кіші кесектерін тоңазытқыштан алған бетте мұздаған қалпы пісіре беруге болады. бұндай жағдайда пісіру уақыты ұзағырақ болады. Бұл нəтижеге қол жеткізу үшін сөрені жоғары қарай бұрып, келесі жоғарғы
 • Страница 19 из 69
  electrolux 19 Мұздатқыш себеттерді мұздатқыштан алу Мұздатқыш себеттер, кездейсоқ алынып қалуға немесе құлап кетуге жол бермейтін тіреуішпен жабдықталған. Оны мұздатқыштан алу үшін, себетті өзіңізге қарай тартыңыз да, шегіне жеткен кезде себеттің алдыңғы жағын жоғары көтеріп қалыңыз. Қайта орнына
 • Страница 20 из 69
  20 electrolux Жаңа тағамды тоңазытуға қатысты ақыл-кеңес Ең жақсы нəтижеге жету үшін: • жылы не буы бұрқырап тұрған сұйық заттарды тоңазытқышқа қоймаңыз • тағамның бетін жабыңыз не оны орап салыңыз, əсіресе ол өткір иісті болса • тағамды ауа оның айналасында еркін айнала алатындай етіп
 • Страница 21 из 69
  electrolux 21 Бұл құрылғының салқындатқыш құралында сутегілі көміртек бар; сондықтан да, жөндеу жұмыстары мен оны қайта толтыруды тек уəкілетті маман ғана жүзеге асыруға тиіс. Мезгілімен тазалап отыру Құрылғыны мезгіл-мезгіл тазалап отыру қажет: • іші мен керек-жарақтарын аздап нейтрал сабын
 • Страница 22 из 69
  22 electrolux НЕ ІСТЕРСІҢІЗ, ЕГЕР... Сақтандыру туралы ескерту! Ақаулықтың себептерін анықтамас бұрын құрылғыны тоқтан ағытыңыз. Осы нұсқаулықта көрсетілмеген ақаулықтардың себебін тек электр маманы немесе білікті адам ғана анықтауға тиіс. Ақаулық Өте маңызды! Құрылғы қалыпты жұмыс істеп тұрған
 • Страница 23 из 69
  electrolux 23 Ақаулық Ықтимал себебі Шешімі Тағамның температурасы тым жоғары. Тағамды сақтардың алдында температурасын бөлме температурасына дейін азайтыңыз. Бір мезгілде тым көп тағам сақталған. Бір мезгілде сақталатын тағам мөлшерін азайтыңыз. Тоңазытқыштың ішіндегі температура тым жоғары.
 • Страница 24 из 69
  24 electrolux ТЕХНИКАЛЫҚ СИППАТАМА Өлшемі Биіктігі 1850 мм Ені 595 мм Тереңдігі 658 мм Температураны көтеру уақыты 18 сағ Кернеу 230 В Жиілік 50 Гц Техникалық ақпарат құрылғының ішкі сол жағында орналасқан техникалық ақпарат тақтайшасында жəне қуат мəндері берілген жапсырмада көрсетілген. ОРНАТУ
 • Страница 25 из 69
  electrolux 25 жеткізілген. Егер үйдегі розетка жерге қосылмаған болса, білікті электр маманынан ақыл-кеңес ала отырып, құрылғыны қолданыстағы ережелерге сай жерге жекелей қосыңыз. Жоғарыда айтылып өткен ережелер сақталмаса, өндіруші қандай да бір жауапкершілікті өз мойнына алудан бас тартады. Бұл
 • Страница 26 из 69
  26 electrolux Өте маңызды! Төмендегі əрекеттерді, құрылғының есігін мықтап ұстап тұруға көмектесетін адаммен бірлесе жүзеге асыруды ұсынамыз. 5. Қақпақты (b1) қарама-қарсы жаққа қайта орнатыңыз. Есікті екінші жағынан ашылатын ету үшін мына əрекеттерді орындаңыз: 1. Есіктерді ашыңыз. Ортаңғы топсаны
 • Страница 27 из 69
  electrolux 27 9. Ортаңғы топсаның шегесін (m5) астыңғы есіктің сол жақ тесігіне орналастырыңыз. 10. Астыңғы есікті төменгі топса білікшесіне (b2) қайта кіргізіңіз. 11. Үстіңгі есікті үстіңгі топса білікшесіне (t1) орналастырыңыз. 12. Екі есікті де сəл еңкейтіп тұрып, үстіңгі есікті ортаңғы топсаның
 • Страница 28 из 69
  28 electrolux Electrolux. Thinking of you. Dalieties ar mums savā pieredzē un pārdomās vietnē www.electrolux.com SATURS Drošības informācija Lietošana Pirmā ieslēgšana Izmantošana ikdienā Noderīgi ieteikumi un padomi Kopšana un tīrīšana 28 30 30 31 33 34 Ko darīt, ja ... Tehniskie dati Uzstādīšana
 • Страница 29 из 69
  electrolux 29 – rūpīgi izvēdiniet telpu, kurā atrodas ierīce. • Mainīt ierīces specifikācijas vai modificēt to ir bīstami. Strāvas kabeļa bojājums var izraisīt īssavienojumu, ugunsgrēku un/vai elektrošoku. Brīdinājums Lai nepieļautu bīstamību, elektriskās sastāvdaļas, piemēram, strāvas kabeli,
 • Страница 30 из 69
  30 electrolux • Ierīci nedrīkst uzstādīt blakus radiatoriem vai plītīm. • Pārliecinieties, ka pēc ierīces uzstādīšanas var piekļūt kontaktligzdai. • Pievienojiet ierīci tikai dzeramā ūdens piegādes avotam. 12) Apkope • Elektrisko pieslēgumu drīkst veikt tikai kvalificēts elektriķis vai cita zinoša
 • Страница 31 из 69
  electrolux 31 IZMANTOŠANA IKDIENĀ Svaigas pārtikas sasaldēšana Saldētava ir piemērota svaigu produktu sasaldēšanai un sasaldētu produktu ilgstošai uzglabāšanai. Lai sasaldētu svaigus produktus, nav nepieciešams mainīt vidējo iestatījumu. Taču, lai ātrāk sasaldētu pārtiku, pagrieziet temperatūras
 • Страница 32 из 69
  32 electrolux Ledusskapja durvju plauktu novietošana Lai uzglabātu dažāda lieluma produktus iesaiņojumā, durvju plaukus var novietot atšķirīgā augstumā. Lai tos uzstādītu, rīkojieties šādi: pakāpeniski bīdiet plauktus bultiņas virzienā, līdz tie atbrīvojas un pēc tam novietojiet tos nepieciešamajā
 • Страница 33 из 69
  electrolux 33 2 1 NODERĪGI IETEIKUMI UN PADOMI Skaņas normālas darbības laikā • Iespējams, ka dzesētājaģenta cirkulācijas laikā dzirdēsit nelielu burbuļošanu vai guldzēšanu. Tā ir parasta parādība. • Kamēr kompresors darbojas, aukstumaģents tiek cirkulēts sistēmā, un jūs dzirdēsiet dūkšanu un
 • Страница 34 из 69
  34 electrolux • sagatavojiet produktus nelielās porcijās, lai paātrinātu sasaldēšanu un pēc tam izmantotu tikai nepieciešamo daudzumu; • Iesaiņojiet tos alumīnija folijā vai polietilēna maisiņos un pārbaudiet, vai iesaiņojumi ir gaisa necaurlaidīgi; • neļaujiet svaigai, nesasaldētai pārtikai
 • Страница 35 из 69
  electrolux 35 Saldētavas atkausēšana Šī ledusskapja saldētava ir aprīkota ar funkciju "No frost. Tas nozīmē, ka, ledusskapim darbojoties, apsarmojums uz iekšējām sienām un produktiem neuzkrājas. Apsarmojums iekšpusē tiek likvidēts nepārtrauktas aukstā gaisa plūsmas cirkulācijas dēļ, un to
 • Страница 36 из 69
  36 electrolux Problēma Iespējamais iemesls Risinājums Ūdens uz zemes. Kūstošais ūdens neieplūst virs kompresora esošajā iztvaikotājā. Ievietojiet kūstošā ūdens izvadu iztvaikotāja paplātē. Pārāk liels apsarmojums vai ledus kārtiņa. Produkti nav pareizi iesaiņoti. Iesaiņojiet produktus pareizi.
 • Страница 37 из 69
  electrolux 37 2. Ja nepieciešams, pielāgojiet durvis. Skatiet sadaļā "Uzstādīšana" minēto informāciju 3. Ja nepieciešams, nomainiet bojātu durvju blīvējumu. Sazinieties ar servisa centru. TEHNISKIE DATI Izmēri Augstums 1850 mm Platums 595 mm Dziļums 658 mm Uzglabāšanas ilgums elektroenerģijas
 • Страница 38 из 69
  38 electrolux nētie sprieguma un frekvences parametri atbilst mājas elektrotīkla parametriem. Ierīce jābūt sazemētai. Lai nodrošinātu zemējumu, strāvas kabeļa kontaktspraudnis ir aprīkots ar papildu kontaktu. Ja mājas elektrotīkla kontaktligzda nav iezemēta, iepriekš sazinoties ar kvalificētu
 • Страница 39 из 69
  electrolux 39 Lai mainītu durtiņu vēršanās virzienu, rīkojieties šādi: 1. Atveriet durvis. Izskrūvējiet vidējo eņģi (m2). Izņemiet plastmasas starpliku (m1). m1 m5 m3 6. Noņemiet fiksatorus (1) un pārvietojiet tos uz durvju pretējo pusi. 1 m2 7. Izskrūvējiet augšējās eņģes asi (t1) un ieskrūvējiet
 • Страница 40 из 69
  40 electrolux • Durvis atveras un aizveras pareizi. Ja apkārtējās vides temperatūra ir zema (piemēram, ziemā), iespējams, ka blīvējums cieši nesaskarsies ar skapi. Šādā gadījumā uzgaidiet, lai blīvējums nofiksējas dabiskā veidā. Ja nevēlaties veikt iepriekš minētās darbības, sazinieties ar tuvāko
 • Страница 41 из 69
  electrolux 41 Electrolux. Thinking of you. Daugiau mūsų minčių rasite www.electrolux.com TURINYS Saugos informacija Veikimas Naudojantis pirmąkart Kasdienis naudojimas Naudinga informacija ir patarimai. 41 43 43 44 46 Valymas ir priežiūra Ką daryti, jeigu... Techniniai duomenys Įrengimas Aplinkos
 • Страница 42 из 69
  42 electrolux Jei pažeidžiama aušinamosios medžiagos grandinė: – venkite atviros liepsnos ir ugnies šaltinių; – gerai išvėdinkite patalpą, kurioje stovi prietaisas. • Keisti techninius duomenis arba bet kokiu būdu bandyti modifikuoti šį prietaisą yra pavojinga. Dėl pažeisto elektros laido gali
 • Страница 43 из 69
  electrolux 43 • • • • • das , kad alyva galėtų sutekėti į kompresorių. Aplink prietaisą turi būti pakankamai gera oro cirkuliacija, kitaip prietaisas gali perkaisti. Pakankamai gera ventiliacija bus tuo atveju, jei paisysite įrengimo instrukcijų. Jei tik įmanoma, gaminio galinė sienelė turi būti
 • Страница 44 из 69
  44 electrolux Svarbu Nenaudokite valomųjų priemonių ar abrazyvinių miltelių, nes jie pažeis dangą. KASDIENIS NAUDOJIMAS Šviežių maisto produktų užšaldymas Šaldyklės skyriuje galima užšaldyti šviežius maisto produktus ir juos užšaldytus arba visiškai užšaldytus laikyti ilgą laiką. Norint užšaldyti
 • Страница 45 из 69
  electrolux 45 Durelių lentynų įstatymas Tam, kad galėtumėte laikyti įvairių dydžių maisto paketus, durelių lentynas galima išdėstyti skirtinguose aukščiuose. Tai atliksite tokiu būdu: pamažu traukite lentyną rodyklės kryptimi, kol ji atsilaisvins; tada ją įstatykite į norimą vietą. Šaldymo krepšio
 • Страница 46 из 69
  46 electrolux NAUDINGA INFORMACIJA IR PATARIMAI. Normalaus veikimo garsai • Šaltalui tekant ritėmis arba vamzdžiais, gali girdėtis prislopintas gurgėjimas arba burbuliavimas. Tai normalu. • Veikiant kompresoriui vyksta šaltalo apykaita, tada girdisi kompresoriaus skleidžiamas sukimosi garsas arba
 • Страница 47 из 69
  electrolux 47 • Neviršykite maisto produktų gamintojo nurodyto laikymo trukmės. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA Atsargiai Prieš atlikdami techninę priežiūrą, ištraukite prietaiso kištuką. Šio prietaiso aušinamajame įtaise yra angliavandenilio; todėl šį įtaisą techniškai prižiūrėti ir užpildyti leidžiama tik
 • Страница 48 из 69
  48 electrolux KĄ DARYTI, JEIGU... Atsargiai Prieš šalindami sutrikimus ištraukite maitinimo laido kištuką iš tinklo lizdo. Tik kvalifikuotas elektrikas arba kompetentingas asmuo gali atlikti šiame vadove neaprašytų trikčių šalinimą. Problema Svarbu Veikdamas prietaisas skleidžia tam tikrus garsus
 • Страница 49 из 69
  electrolux 49 Problema Galima priežastis Sprendimas Temperatūra šaldiklyje per aukšta. Produktai sudėti per arti vienas kito. Produktus laikykite taip, kad galėtų cirkuliuoti šaltas oras. Prietaisas neveikia. Prietaisas išjungtas. Įjunkite prietaisą. Maitinimo laido kištukas į tinklo lizdą įjungtas
 • Страница 50 из 69
  50 electrolux Padėties parinkimas Prietaisą įrenkite tokioje vietoje, kurioje aplinkos temperatūra atitiktų klimato klasę, nurodytą prietaiso duomenų lentelėje: Klimato klasė Aplinkos oro temperatūra SN Nuo 10 °C iki 32 °C N Nuo 16 °C iki 32 °C ST Nuo 16 °C iki 38 °C T Nuo 16 °C iki 43 °C Vieta
 • Страница 51 из 69
  electrolux 51 Jei norite pakeisti durų atidarymo kryptį, atlikite šiuos veiksmus: 1. Atidarykite dureles. Atsukite vidurinį lankstą (m2). Nuimkite plastikinį tarpiklį (m1). m1 m5 Lentynų laikiklių išėmimas Prietaise įrengti lentynų laikikliai, kuriais tvirtinamos lentynos prietaisą gabenant.
 • Страница 52 из 69
  52 electrolux 6. Nuimkite dangtelius (1) ir perkelkite į kitą durų pusę. 1 7. Atsukite viršutinį lankstą (t1) ir prisukite jį priešingoje pusėje. 8. Ištraukite kairiuosius vidurinio lanksto apdailinius kaiščius (m3, m4) ir įstatykite kitoje pusėje. 9. Vidurinio lanksto kaištį (m5) įstatykite į
 • Страница 53 из 69
  electrolux 53 Electrolux. Thinking of you. Обменяйтесь с нами своими мыслями на www.electrolux.com СОДЕРЖАНИЕ Сведения по технике безопасности Описание работы Первое использование Ежедневное использование Полезные советы 53 55 56 56 58 Уход и очистка Что делать, если ... Технические данные
 • Страница 54 из 69
  54 electrolux • Не используйте механические приспособления и другие средства для ускорения процесса размораживания. • Не используйте другие электроприборы (например, мороженицы) внутри холодильных приборов, если производителем не допускается возможность такого использования. • Не допускайте
 • Страница 55 из 69
  electrolux 55 • Ледяные сосульки могут вызвать ожог обморожения, если брать их в рот прямо из морозильной камеры. Чистка и уход • Перед выполнением операций по чистке и уходу за прибором, выключите его и выньте вилку сетевого шнура из розетки. • Не следует чистить прибор металлическими предметами.
 • Страница 56 из 69
  56 electrolux Регулирование температуры Температура регулируется автоматически. Чтобы привести прибор в действие, выполните следующие операции: • поверните регулятор температуры по направлению к нижним положениям, чтобы установить минимальный холод. • поверните регулятор температуры по направлению
 • Страница 57 из 69
  electrolux 57 ВАЖНО! При случайном размораживании продуктов, например, при сбое электропитания, если напряжение в сети отсутствовало в течение времени, превышающего указанное в таблице технических данных "время повышения температуры", размороженные продукты следует быстро употребить в пищу или
 • Страница 58 из 69
  58 electrolux их от случайного извлечения из морозильной камеры или падения. Чтобы вытащить корзину из морозильной камеры, потяните ее к себе до упора и выньте, приподняв ее передний край. Чтобы вернуть корзину в морозильную камеру, слегка приподнимите ее передний край. Как только будет достигнуто
 • Страница 59 из 69
  electrolux 59 • Тепловое расширение может вызывать резкое потрескивание. Данное физическое явление естественно и не представляет опасности. Это нормально. • Когда включается или выключается компрессор, слышно тихое "щелканье" регулятора температуры. Это нормально. Рекомендации по экономии
 • Страница 60 из 69
  60 electrolux • пищевой лед может вызвать ожог кожи, если брать его в рот прямо из морозильной камеры; • рекомендуется указывать дату замораживания на каждой упаковке; это позволит контролировать срок хранения. Рекомендации по хранению замороженных продуктов Для получения оптимальных результатов
 • Страница 61 из 69
  electrolux 61 Размораживание морозильной камеры Морозильная камера данной модели относится к типу "no frost" (без инея). Это означает, что в ней не образуются иней и лед ни на продуктах, ни на стенках самой камеры. Отсутствие инея обеспечивается благодаря постоянной циркуляции холодного воздуха
 • Страница 62 из 69
  62 electrolux Неполадка Возможная причина Потоки воды на задней стенке холодильника. Во время автоматического размораживания на задней панели размораживается наледь. Это нормально. Потоки воды в холодильнике. Засорилось сливное отверстие. Прочистите сливное отверстие. Продукты мешают воде стекать в
 • Страница 63 из 69
  electrolux 63 Если вы произвели вышеуказанные проверки, а прибор все же не работает должным образом, обратитесь в авторизованный сервисный центр. Замена лампы 1. Отключите прибор от электросети. 2. Нажмите подвижную часть, чтобы высвободить плафон (1). 3. Снимите плафон (2). 4. Замените лампу
 • Страница 64 из 69
  64 electrolux бор расположен под подвесным шкафчиком, для обеспечения оптимальной работы минимальное расстояние между корпусом и шкафчиком должно быть не менее 100 мм. Тем не менее, лучше всего не устанавливать прибор под навесными шкафами. Точность выравнивания по горизонтали достигается с помощью
 • Страница 65 из 69
  electrolux 65 Снятие держателей полок Ваш холодильник оснащен держателями полок, позволяющими фиксировать полки при транспортировке. Чтобы снять их, действуйте следующим образом: 1. Передвиньте держатели полок по направлению стрелки (A). 2. Поднимите полку сзади и потяните ее вперед, пока она не
 • Страница 66 из 69
  66 electrolux 6. Снимите ограничители (1) и переставьте на другую сторону дверец. 1 7. Отвинтите поворотный штифт верхней петли (t1) и привинтите на противоположной стороне. 8. На левой стороне снимите заглушки средней петли (m3,m4) и переставьте на другую сторону. 9. Вставьте штифт средней петли
 • Страница 67 из 69
  electrolux 67
 • Страница 68 из 69
  www.electrolux.com/shop 210621890-A-052011
 • Страница 69 из 69