Инструкция для ELECTROLUX ERB36233W, ERB40233W

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

návod k použití

használati útmutató

Инструкция по

эксплуатации

instrukcja obsługi

návod na používanie

Chladnička s mrazničkou

Hűtő - fagyasztó

Холодильник-морозильник

Chłodziarko-zamrażarka

Chladnička s mrazničkou

ERB29233W

ERB29233X

ERB34233W

ERB34233X

ERB36233W

ERB36233X

ERB40233W

ERB40233X

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 77
  návod k použití használati útmutató Инструкция по эксплуатации instrukcja obsługi návod na používanie Chladnička s mrazničkou Hűtő - fagyasztó Холодильник-морозильник Chłodziarko-zamrażarka Chladnička s mrazničkou ERB29233W ERB29233X ERB34233W ERB34233X ERB36233W ERB36233X ERB40233W ERB40233X
 • Страница 2 из 77
  2 electrolux Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com OBSAH Bezpečnostní informace Provoz Při prvním použití Denní používání Užitečné rady a tipy 2 4 4 5 7 Čištění a údržba 8 Co dělat, když... 9 Technické údaje 11 Instalace 11 Poznámky k životnímu prostředí 14
 • Страница 3 из 77
  electrolux 3 • Změna technických parametrů nebo jakákoli jiná úprava spotřebiče je nebezpečná. Jakékoli poškození kabelu může způsobit zkrat, požár nebo úraz elektrickým proudem. Upozornění Jakoukoliv elektrickou součást (napájecí kabel, zástrčku, kompresor) smí z důvodu možného rizika vyměňovat
 • Страница 4 из 77
  4 electrolux • Zkontrolujte, zda je zástrčka po instalaci spotřebiče přístupná. • Spotřebič připojte výhradně k přívodu pitné vody. 4) Servis • Jakékoliv elektrikářské práce, nutné pro zapojení tohoto spotřebiče, smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář nebo osoba s příslušným oprávněním. •
 • Страница 5 из 77
  electrolux 5 DENNÍ POUŽÍVÁNÍ Zmrazování čerstvých potravin Mrazicí oddíl se hodí pro zmrazování čerstvých potravin a dlouhodobé uložení zmrazených a hlubokozmrazených potravin. Chcete-li zmrazovat čerstvé potraviny, je nutné změnit střední nastavení. K rychlejšímu zmrazování otočte regulátorem
 • Страница 6 из 77
  6 electrolux Umístění dveřních poliček Dveřní poličky můžete umístit do různé výšky a vkládat tak do nich různě velká balení potravin. Postupujte následovně: pomalu posunujte polici ve směru šipek, až se uvolní, a pak ji zasuňte do zvolené polohy. 1. Otevřete co nejvíce dveře chladničky. Jestliže
 • Страница 7 из 77
  electrolux 7 zničky. Jakmile jste se dostali za koncové zarážky, zasuňte koše zpět na svá místa. UŽITEČNÉ RADY A TIPY Normální provozní zvuky • Když je chladicí kapalina čerpána chladicím hadem nebo potrubím, můžete slyšet zvuk slabého bublání či zurčení. Nejde o závadu. • Když je kompresor
 • Страница 8 из 77
  8 electrolux • zmrazovací postup trvá 24 hodin. V této době nepřidávejte žádné další potraviny ke zmrazení; • zmrazujte pouze potraviny prvotřídní kvality, čerstvé a dokonale čisté; • připravte potraviny v malých porcích, aby se mohly rychle a zcela zmrazit, a bylo pak možné rozmrazit pouze
 • Страница 9 из 77
  electrolux 9 a umístěte jej do spodní zásuvky mrazničky, kde by se mohla shromažďovat voda. • Když led začne tát, opatrně jej seškrábejte. Použijte dřevěnou nebo plastovou škrabku. • Když všechen led roztál, vyčistěte a do sucha vytřete skříň mrazničky. Pak vraťte odtokový kanálek zpět do jeho
 • Страница 10 из 77
  10 electrolux Problém Kompresor funguje nepřetržitě. Možná příčina Řešení Regulátor teploty může být nesprávně nastavený. Nastavte vyšší teplotu. Dveře nejsou správně zavřené. Viz „Zavření dveří“. Otvírali jste příliš často dveře. Nenechávejte dveře otevřené déle, než je nezbytně nutné. Teplota
 • Страница 11 из 77
  electrolux 11 Problém Možná příčina Vadná žárovka. Řešení Viz „Výměna žárovky“. Projevuje-li se závada i po provedení výše uvedených úkonů, zavolejte do nejbližšího poprodejního střediska. Výměna žárovky 1. Spotřebič odpojte od sítě. 2. Zatlačením na pohyblivou část uvolněte kryt žárovky (1). 3.
 • Страница 12 из 77
  12 electrolux diátory, bojlery, přímý sluneční svit apod. Ujistěte se, že vzduch může volně cirkulovat kolem zadní části spotřebiče. Jestliže je spotřebič umístěný pod závěsnými skříňkami kuchyňské linky, je pro zajištění správného výkonu nutná minimální vzdálenost mezi horní částí spotřebiče a
 • Страница 13 из 77
  electrolux 13 3. Odstraňte zarážky (C). 1. Otevřete dveře. Vyšroubujte střední závěs (m2). Sejměte plastovou podložku (m1). m1 m5 Změna směru otvírání dveří m3 m2 m6 m4 Upozornění Před každou činností vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky. Důležité K provedení následujícího postupu doporučujeme
 • Страница 14 из 77
  14 electrolux 6. Záslepky (1) vyjměte a přemontujte na opačnou stranu dveří. 1 7. Odšroubujte čep horního závěsu (t1) a zašroubujte ho na opačné straně. 9. Čep středního závěsu (m5) nasaďte do levého otvoru dolních dveří. 10. Dolní dveře opět nasaďte na čep dolního závěsu (b2). 11. Nasaďte horní
 • Страница 15 из 77
  electrolux 15 Electrolux. Thinking of you. Többet is megtudhat elképzeléseinkrol a www.electrolux.com címen TARTALOMJEGYZÉK Biztonsági információk Működés Első használat Napi használat Hasznos javaslatok és tanácsok 15 17 18 18 20 Ápolás és tisztítás 21 Mit tegyek, ha... 23 Műszaki adatok 25 Üzembe
 • Страница 16 из 77
  16 electrolux • Ügyeljen arra, hogy ne sérüljön meg a hűtőkör. • Izobután (R600a) hűtőanyagot tartalmaz a készülék hűtőköre, ez a környezetre csekély hatást gyakorló, természetes gáz, amely ugyanakkor gyúlékony. A készülék szállítása és üzembe helyezése során bizonyosodjon meg arról, hogy a hűtőkör
 • Страница 17 из 77
  electrolux 17 • • • • • • leges sérüléseket azonnal jelentse ott, ahol a készüléket vásárolta. Ilyen esetben őrizze meg a csomagolást. Ajánlatos legalább négy órát várni a készülék bekötésével és hagyni, hogy az olaj visszafolyjon a kompresszorba. Megfelelő levegőáramlást kell biztosítani a
 • Страница 18 из 77
  18 electrolux Fontos Ha a környezeti hőmérséklet magas, vagy a készülék a maximális határig meg van terhelve, a hűtőszekrényt pedig a legalacsonyabb értékre állították be, előfordulhat, hogy folyamatosan hűt, s emiatt dér képződik a belső falán. Ebben az esetben a tárcsát a legmagasabb hőmérsékleti
 • Страница 19 из 77
  electrolux 19 Fontos Ha a polc vízszintesen van elhelyezve, csak zárt palackokat tegyen rá. A palacktartó polc korábban felnyitott palackok tárolásához megdönthető. Ehhez húzza felfele a polcot addig, amíg az felfele el nem fordítható, és helyezze a következő magasabb szintre. Az ajtó polcainak
 • Страница 20 из 77
  20 electrolux vagy leesésüket. Amikor ki szeretné venni a fagyasztóból, húzza maga felé a kosarat, és amikor az elérte a végpontot, az elejét felfele billentve vegye ki a kosarat. Amikor vissza kívánja rakni, kissé emelje meg a kosár elejét, hogy be lehessen illeszteni a fagyasztóba. Amikor
 • Страница 21 из 77
  electrolux 21 hogy lehetővé tegye az automatikus leolvasztást, és így takarékoskodjon az áramfogyasztással. Ötletek friss élelmiszerek hűtéséhez A legjobb teljesítmény elérése érdekében: • ne tároljon meleg ételt vagy párolgó folyadékot a hűtőszekrényben • takarja le vagy csomagolja be az
 • Страница 22 из 77
  22 electrolux Ennél a készüléknél szénhidrogén van a hűtőegységben; ezért csak megbízott szerelő végezhet rajta karbantartást, és töltheti fel újra. Időszakos tisztítás A készüléket rendszeresen tisztítani kell: • a készülék belsejét és a tartozékokat langyos vízzel és egy kevés semleges
 • Страница 23 из 77
  electrolux 23 lásában üzemeltesse a készüléket, hogy minél hamarabb elérje a megfelelő tárolási hőmérsékletet. • kapcsolja be a készüléket, és pakolja vissza a fagyasztott élelmiszereket. Javasoljuk, hogy néhány óráig a hőmérséklet-szabályzó legmagasabb ál- Fontos Soha ne próbálja meg éles
 • Страница 24 из 77
  24 electrolux Probléma Lehetséges ok Megoldás Víz folyik a padlóra. A leolvasztási vízkifolyó nem a kompresszor fölötti párologtató tálcához csatlakozik. Csatlakoztassa a leolvasztási vízkifolyót a párologtató tálcához. Túl sok a jég és a zúzmara. Az élelmiszerek nincsenek megfelelően becsomagolva.
 • Страница 25 из 77
  electrolux 25 7. Nyissa ki az ajtót. Győződjön meg arról, hogy a világítás bekapcsol-e. 1 2 Az ajtó záródása 1. Tisztítsa meg az ajtótömítéseket. 2. Szükség esetén állítsa be az ajtót. Olvassa el az "Üzembe helyezés" c. szakaszt. 3. Szükség esetén cserélje ki a hibás ajtótömítéseket. Forduljon a
 • Страница 26 из 77
  26 electrolux A műszaki adatok megtalálhatók a készülék belsejében bal oldalon lévő adattáblán és az energiatakarékossági címkén. Elhelyezés Olyan helyen helyezze üzembe a készüléket, amelynek környezeti hőmérséklete megfelel annak a klímabesorolásnak, amely a készülék adattábláján fel van
 • Страница 27 из 77
  electrolux 27 2 4 3 1 Vízszintbe állítás Amikor elhelyezi a készüléket, ügyeljen arra, hogy vízszintben álljon. Ez az alul elöl található két szabályozható láb segítségével érhető el. Az ajtó megfordításának lehetősége Vigyázat Bármilyen művelet végrehajtása előtt húzza ki a dugaszt a hálózati
 • Страница 28 из 77
  28 electrolux 1. Nyissa ki az ajtókat. Csavarozza ki a középső zsanért (m2). Vegye le a műanyag távtartót (m1). 6. Távolítsa el az ütközőket (1), és helyezze át őket az ajtó másik oldalára. 1 m1 m5 m3 m2 m6 7. Csavarozza ki a felső zsanér forgócsapját (t1), és csavarozza be az ellenkező oldalra. m4
 • Страница 29 из 77
  electrolux 29 • Minden csavar meg van szorítva. • A mágneses tömítés a konyhaszekrényhez tapad. • Az ajtó jól nyílik és csukódik. Ha a környezeti hőmérséklet alacsony (pl. télen), előfordulhat, hogy a tömítés nem tapad hozzá tökéletesen a készülékszekrény- hez. Ebben az esetben meg kell várnia a
 • Страница 30 из 77
  30 electrolux Electrolux. Thinking of you. Обменяйтесь с нами своими мыслями на www.electrolux.com СОДЕРЖАНИЕ Сведения по технике безопасности Описание работы Первое использование Ежедневное использование Полезные советы 30 32 33 33 36 Уход и очистка Что делать, если ... Технические данные
 • Страница 31 из 77
  electrolux 31 • Не используйте другие электроприборы (например, мороженицы) внутри холодильных приборов, если производителем не допускается возможность такого использования. • Не допускайте повреждения холодильного контура. • Холодильный контур прибора содержит безвредный для окружающей среды, но,
 • Страница 32 из 77
  32 electrolux • Ледяные сосульки могут вызвать ожог обморожения, если брать их в рот прямо из морозильной камеры. Чистка и уход • Перед выполнением операций по чистке и уходу за прибором, выключите его и выньте вилку сетевого шнура из розетки. • Не следует чистить прибор металлическими предметами.
 • Страница 33 из 77
  electrolux 33 Регулирование температуры Температура регулируется автоматически. Чтобы привести прибор в действие, выполните следующие операции: • поверните регулятор температуры по направлению к нижним положениям, чтобы установить минимальный холод. • поверните регулятор температуры по направлению
 • Страница 34 из 77
  34 electrolux ВАЖНО! При случайном размораживании продуктов, например, при сбое электропитания, если напряжение в сети отсутствовало в течение времени, превышающего указанное в таблице технических данных "время повышения температуры", размороженные продукты следует быстро употребить в пищу или
 • Страница 35 из 77
  electrolux 35 5 6 Ящик для свежих продуктов Отделение для свежих продуктов предназначено для хранения свежих продуктов, таких, как рыба, мясо, морепродукты, т.к. температура в нем ниже, чем в остальной части холодильника. Оно размещается в нижней части холодильной камеры, непосредственно над ящиком
 • Страница 36 из 77
  36 electrolux ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ Нормальные рабочие звуки • Когда хладагент прокачивается через контуры или трубки, может быть слышно журчание или бульканье. Это нормально. • Когда компрессор включен, хладагент прокачивается по кругу, и при этом слышны жужжание и пульсация, исходящие от компрессора.
 • Страница 37 из 77
  electrolux 37 щать в специально предусмотренные для их хранения ящики. Сливочное масло и сыр: должны помещаться в специальные воздухонепроницаемые контейнеры или быть обернуты алюминиевой фольгой или полиэтиленовой пленкой, чтобы максимально ограничить контакт с воздухом. Бутылки с молоком: должны
 • Страница 38 из 77
  38 electrolux ВАЖНО! Не тяните, не двигайте и старайтесь не повредить трубки и кабели внутри корпуса. Никогда не пользуйтесь для чистки внутренних поверхностей моющими средствами, абразивными порошками, чистящими средствами с сильным запахом или полировальными пастами, так как они могут повредить
 • Страница 39 из 77
  electrolux 39 • когда растает весь лед, почистите и насухо вытрите корпус, затем верните дренажный канал на место. • включите прибор и верните на место замороженные продукты. Рекомендуется повернуть ручку термостата в максимальное положение на несколько часов, чтобы как можно скорее была достигнута
 • Страница 40 из 77
  40 electrolux Неполадка Возможная причина Потоки воды на задней стенке холодильника. Во время автоматического размораживания на задней панели размораживается наледь. Это нормально. Потоки воды в холодильнике. Засорилось сливное отверстие. Прочистите сливное отверстие. Продукты мешают воде стекать в
 • Страница 41 из 77
  electrolux 41 Если вы произвели вышеуказанные проверки, а прибор все же не работает должным образом, обратитесь в авторизованный сервисный центр. 2 1 Замена лампы 1. Отключите прибор от электросети. 2. Нажмите подвижную часть, чтобы высвободить плафон (1). 3. Снимите плафон (2). 4. Замените лампу
 • Страница 42 из 77
  42 electrolux Обеспечьте свободную циркуляцию воздуха сзади холодильника. Если прибор расположен под подвесным шкафчиком, для обеспечения оптимальной работы минимальное расстояние между корпусом и шкафчиком должно быть не менее 100 мм. Тем не менее, лучше всего не устанавливать прибор под навесными
 • Страница 43 из 77
  electrolux 43 чтобы надежно удерживать дверцы прибора. Для изменения направления открывания дверцы выполните следующие операции: 1. Откройте дверцы. Отвинтите среднюю петлю (m2). Снимите пластмассовую шайбу (m1). m1 Снятие держателей полок Ваш холодильник оснащен держателями полок, позволяющими
 • Страница 44 из 77
  44 electrolux 5. Установите крышку (b1) на противоположной стороне. b1 b2 b3 6. Снимите ограничители (1) и переставьте на другую сторону дверец. 1 7. Отвинтите поворотный штифт верхней петли (t1) и привинтите на противоположной стороне. 8. На левой стороне снимите заглушки средней петли (m3,m4) и
 • Страница 45 из 77
  electrolux 45 ЗАБОТА ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ Символ на изделии или на его упаковке указывает, что оно не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Вместо этого его следует сдать в соответствующий пункт приемки электронного и электрооборудования для последующей утилизации. Соблюдая правила
 • Страница 46 из 77
  46 electrolux Electrolux. Thinking of you. Aby dowiedzieć się więcej o naszej filozofii, odwiedź naszą stronę internetową www.electrolux.com SPIS TREŚCI Informacje dotyczące bezpieczeństwa 46 Konserwacja i czyszczenie Eksploatacja 48 Co zrobić, gdy… Pierwsze użycie 49 Dane techniczne Codzienna
 • Страница 47 из 77
  electrolux 47 • W układzie chłodniczym urządzenia znajduje się czynnik chłodniczy izobutan (R600a), który jest ekologicznym gazem naturalnym (jednak jest łatwopalny). Należy upewnić się, że podczas transportu i instalacji urządzenia nie zostały uszkodzone żadne elementy układu chłodniczego. Jeśli
 • Страница 48 из 77
  48 electrolux otwór odpływowy jest zablokowany, woda zacznie się zbierać na dnie chłodziarki. Instalacja Ważne! Podłączenie elektryczne urządzenia należy wykonać zgodnie z wskazówkami podanymi w odpowiednich rozdziałach. • Rozpakować urządzenie i sprawdzić, czy nie jest w żaden sposób uszkodzone.
 • Страница 49 из 77
  electrolux 49 • częstości otwierania drzwi • ilości przechowywanej żywności • ustawienia urządzenia. Ważne! Jeśli temperatura otoczenia jest wysoka lub urządzenie jest w pełni załadowane, a wybrano ustawienie najniższej temperatury, urządzenie może pracować bez przerwy, co powoduje tworzenie się
 • Страница 50 из 77
  50 electrolux Półka na butelki Butelki należy umieścić na przygotowanej półce (z otwarciem skierowanym do przodu). Ważne! Przy poziomym ustawieniu półki butelki muszą być zamknięte. Ustawianie półek na drzwiach W celu przechowywanie artykułów spożywczych w opakowaniach o różnej wielkości, półki w
 • Страница 51 из 77
  electrolux 51 1. Otworzyć jak najszerzej drzwi chłodziarki. Jeżeli nie można otworzyć drzwi pod kątem 180° z powodu ogranicznika lub innych przedmiotów, należy zdjąć z drzwi półkę na butelki. 2. Pociągnąć szufladę do siebie do oporu. 3. Lekko unieść przednią część szuflady. 4. Wyjąć szufladę z
 • Страница 52 из 77
  52 electrolux Wskazówki dotyczące oszczędzania energii • Nie otwierać zbyt często drzwi zamrażarki i nie zostawiać ich otwartych dłużej niż jest to absolutnie konieczne. • Jeśli temperatura otoczenia jest wysoka, pokrętło regulacji temperatury jest ustawione w najwyższej pozycji, urządzenie jest w
 • Страница 53 из 77
  electrolux 53 • Nie przekraczać daty przydatności do spożycia podanej przez producenta żywności. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE Uwaga! Przed przeprowadzeniem jakichkolwiek prac konserwacyjnych, należy odłączyć urządzenie od zasilania. Układ chłodniczy urządzenia zawiera węglowodory. Prace konserwacyjne
 • Страница 54 из 77
  54 electrolux Rozmrażanie można przyspieszyć umieszczając miskę z ciepłą wodą (nie wrzątkiem) wewnątrz zamrażarki. • Wyjąć kanał odpływowy z miejsca do przechowywania, wcisnąć go zgodnie z ilustracją i umieścić w najniższej szufladzie zamrażarki, gdzie będzie zbierać się woda. • ostrożnie usunąć
 • Страница 55 из 77
  electrolux 55 Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie Temperatura w pomieszczeniu jest zbyt wysoka. Obniżyć temperaturę w pomieszczeniu. Po tylnej ściance chłodziarki spływa woda. Podczas procesu automatycznego rozmrażania szron roztapia się na tylnej ściance. Jest to właściwe. Woda spływa do komory
 • Страница 56 из 77
  56 electrolux Problem Możliwa przyczyna Żarówka jest uszkodzona. Rozwiązanie Patrz „Wymiana żarówki”. Jeśli urządzenie nie działa poprawnie po wykonaniu powyższych czynności, należy skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym. 2 1 Wymiana żarówki 1. Odłączyć urządzenie od zasilania. 2.
 • Страница 57 из 77
  electrolux 57 Klasa klimatyczna Temperatura otoczenia SN od +10°C do +32°C N od +16°C do +32°C ST od +16°C do +38°C T od +16°C do +43°C Miejsce instalacji Urządzenie należy instalować z dala od źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, bojlery oraz nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni
 • Страница 58 из 77
  58 electrolux Aby zmienić kierunek otwierania drzwi, należy wykonać następujące czynności: 1. Otworzyć drzwi. Odkręcić środkowy zawias (m2). Zdjąć plastikową podkładkę (m1). m1 m5 Wyjmowanie blokad półek Urządzenie jest wyposażone w blokadę półek, która zabezpiecza półki podczas transportu. Aby
 • Страница 59 из 77
  electrolux 59 6. Wyjąć zaślepki (1) i przenieść na drugą stronę drzwi. 1 7. Odkręcić sworzeń górnego zawiasu (t1) i przykręcić go po przeciwnej stronie. 8. Wyjąć lewą zaślepkę środkowego zawiasu (m3, m4) i przenieść ją na drugą stronę. 9. Włożyć sworzeń środkowego zawiasu (m5) w lewy otwór dolnych
 • Страница 60 из 77
  60 electrolux Electrolux. Thinking of you. Viac o nás na www.electrolux.com OBSAH Bezpečnostné pokyny 60 Ošetrovanie a čistenie 66 Prevádzka 62 Čo robiť, keď... 67 Prvé použitie 62 Technické údaje 69 Každodenné používanie 63 Inštalácia 69 Užitočné rady a tipy 65 Otázky ochrany životného prostredia
 • Страница 61 из 77
  electrolux 61 – dokonale vyvetrajte miestnosť so spotrebičom • Je nebezpečné upravovať technické vlastnosti alebo akokoľvek meniť tento spotrebič. Akékoľvek poškodenie prípojného kábla môže spôsobiť skrat, požiar alebo zásah elektrickým prúdom. Varovanie Elektrické komponenty (sieťový kábel,
 • Страница 62 из 77
  62 electrolux • Výrobok treba vždy podľa možnosti umiestňovať k stene, aby sa predišlo dotyku alebo zachyteniu horúcich dielov (kompresor, kondenzátor) a možným popáleninám. • Spotrebič sa nesmie umiestňovať v blízkosti radiátorov alebo sporákov. • Ubezpečte sa, či je sieťová zástrčka po
 • Страница 63 из 77
  electrolux 63 KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE Zmrazovanie čerstvých potravín Mraziaci priestor je vhodný na zmrazovanie čerstvých potravín a na uchovávanie mrazených a hlboko zmrazených potravín po dlhší čas. Pri zmrazovaní čerstvých potravín nie je nutné meniť nastavenie spotrebiča. Na dosiahnutie
 • Страница 64 из 77
  64 electrolux Umiestnenie poličiek na dvierkach Aby ste mohli uložiť balenia s potravinami rôznych veľkostí, poličky na dvierkach možno umiestniť do rôznej výšky. Pri týchto úpravách postupujte takto: postupne vytiahnite policu v smere šípky, až pokiaľ sa neuvoľní, potom ju vložte do inej
 • Страница 65 из 77
  electrolux 65 suňte ho do mrazničky. Po zasunutí až na doraz zatlačte koše do pôvodnej polohy. UŽITOČNÉ RADY A TIPY Normálne zvuky pri prevádzke • Počas prečerpávania chladiva cez rúrky počuť žblnkotanie alebo bublanie. Je to normálne. • Kým je kompresor v prevádzke, prečerpáva sa chladivo a z
 • Страница 66 из 77
  66 electrolux • maximálne množstvo potravín, ktoré možno zmraziť za 24 hodín. sa uvádza na typovom štítku; • zmrazovanie trvá 24 hodín. V tomto čase sa nesmú pridávať žiadne ďalšie potraviny na zmrazovanie; • Zmrazujte iba potraviny špičkovej kvality, čerstvé a dôkladne vyčistené; • potraviny
 • Страница 67 из 77
  electrolux 67 Je dôležité, aby sa vypúšťací otvor v strednej časti chladiaceho priestoru pravidelne čistil, aby sa zabránilo pretekaniu vody a jej kvapkaniu na potraviny vnútri chladničky. Používajte dodávanú špeciálnu čistiacu pomôcku, ktorú nájdete už vloženú vo vypúšťacom otvore. Odmrazovanie
 • Страница 68 из 77
  68 electrolux Problém Možná príčina Riešenie Spotrebič je hlučný. Spotrebič nestojí pevne vo vodorovnej polohe. Skontrolujte, či je spotrebič stabilný (všetky štyri nožičky musia stáť pevne na podlahe). Kompresor pracuje nepretržite. Regulátor teploty je možno nesprávne nastavený. Nastavte vyššiu
 • Страница 69 из 77
  electrolux 69 Problém Možná príčina Riešenie Zástrčka spotrebiča nie je správne zasunutá do sieťovej zásuvky. Spotrebič nie je napájaný elektrinou. Zásuvka elektrickej siete nie je pod napätím. Do zásuvky elektrickej siete zapojte iný spotrebič. Zavolajte vyškoleného elektrikára. Osvetlenie je v
 • Страница 70 из 77
  70 electrolux Výber miesta Tento spotrebič nainštalujte v mieste, kde okolitá teplota zodpovedá klimatickej triede uvedenej na typovom štítku spotrebiča: Klimatická trieda Okolitá teplota SN +10 °C až + 32 °C N +16 °C až + 32 °C ST +16 °C až + 38 °C T +16 °C až + 43 °C Umiestnenie Spotrebič by
 • Страница 71 из 77
  electrolux 71 Pri zmene smeru otvárania dverí vykonajte nasledujúce kroky: 1. Otvorte dvere. Odskrutkujte stredný záves (m2). Vyberte plastovú vymedzovaciu vložku (m1). m1 m5 Vyberanie držiakov poličiek Váš spotrebič je vybavený držiakmi poličiek, ktoré zaisťujú police počas prepravy. Pri ich
 • Страница 72 из 77
  72 electrolux 6. Vyberte zarážky (1) a premiestnite ich na opačnú stranu dverí. 1 7. Odskrutkujte čap horného závesu (t1) a naskrutkujte ho na opačnú stranu. 8. Vyberte kolík ľavého krytu na strednom závese (m3,m4) a premiestnite ho na opačnú stranu. 9. Upevnite kolík stredného závesu (m5) do
 • Страница 73 из 77
  electrolux 73
 • Страница 74 из 77
  74 electrolux
 • Страница 75 из 77
  electrolux 75
 • Страница 76 из 77
  www.electrolux.com/shop 210621844-A-052011
 • Страница 77 из 77