Инструкция для ELECTROLUX ESL 47700

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

Қолдану туралы

нұсқаулары

Инструкция по

эксплуатации

Інструкція

Ыдыс жуғыш машина

Посудомоечная машина

Посудомийна машина

ESL 47700

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 53
  Қолдану туралы нұсқаулары Инструкция по эксплуатации Інструкція Ыдыс жуғыш машина Посудомоечная машина Посудомийна машина ESL 47700
 • Страница 2 из 53
  2 electrolux Electrolux. Thinking of you. Біздің басқа идеяларымызбен www.electrolux.com вебсайтынан танысыңыз. МАЗМҰНЫ Қауіпсіздік туралы мағлұматтар 2 Ас құралдары менен ыдыс-аяқты салуs Бұйым сипаттамасы 5 11 Басқару панелі 6 Жуу бағдарламасын таңдау және Құрылғыны қолдану 7 бастау 11 Су
 • Страница 3 из 53
  electrolux 3 • Тұтанғыш заттарды немесе ішіне тұтанғыш зат салынған дымқыл заттарды құрылғының ішіне, қасына немесе үстіне қоймаңыз. Жарылыс немесе өрт шығу қаупі бар. • Пышақтар мен ұшы үшкір заттардың барлығын ас құралдары себетіне ұшын төмен қаратып салыңыз. Немесе үстіңгі себетке көлденеңінен
 • Страница 4 из 53
  4 electrolux • Құрылғыны орнатып жатқанда, су түтіктерінің жаншылып қалмағанын немесе бүлінбегенін тексеріңіз. • Су құбыры жалғастырғыштарының су ақпайтындай берік орнатылғанына көз жеткізіңіз. • Құрылғыны алғаш рет іске қосқанда, түтіктерінен су ақпай тұрғанына көз жеткізіңіз. • Су құятын түтік,
 • Страница 5 из 53
  electrolux 5 Назарыңызда болсын! Ыдыс жуғыш машинаға арналған жуғыш заттар қауіпті және тоттандыруы мүмкін ! • Егер осы жуғыш заттардан болып оқыс жағдай орын алса, дереу дәрігерге хабарласыңыз. • Жуғыш зат ауызға түсіп кетсе дереу дәрігерге хабарласыңыз. • Жуғыш зат көзге түсіп кетсе, дереу
 • Страница 6 из 53
  6 electrolux БАСҚАРУ ПАНЕЛІ Басқару құралдары басқару панелінің үстінде орналасқан. Басқару құралдарымен басқару 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 үшін құрылғының есігін ашыңқырап ұстаңыз. 3 4 5 6 7 8 9 Қосу/өшіру түймешігі Бейнебет Кешіктіріп бастау түймешігі Бағдарлама түймешігі (төмен) Бағдарлама түймешігі
 • Страница 7 из 53
  electrolux 7 Бағдарлама аяқталғаннан кейін құрылғының есігін ашқан кезде ыдыстар су болуы мүмкін. Есікті ашып, ыдыстарды кептіруді ұсынамыз. Функцияны іске қосу үшін осы түймешікті басыңыз. Тиісті индикатор жанады. Көп қоындылы түймешік Көп қойынды функциясын белсендіру немесе ажырату үшін осы
 • Страница 8 из 53
  8 electrolux 4. Ас құралдары мен ыдыс-аяқтарды құрылғыға салыңыз. 5. Ыдыс-аяқтың салынған мөлшері мен ластығына қарай жуу бағдарламасын дұрыс орнатыңыз. 6. Жуғыш зат үлестіргішіне жуғыш затты тиісті мөлшерде салыңыз. 7. Жуу бағдарламасын бастаңыз. Егер құрама жуғыш таблеткаларды ('3 in 1', '4 in
 • Страница 9 из 53
  electrolux 9 3. (4) және (5) түймешігін, (3), (4) және (5) түймешіктерінің индикаторлары жыпылықтағанша қатар басып ұстап тұрыңыз. 4. (4) және (5) түймешігін босатыңыз. 5. (3) түймешігін басыңыз, • (4) және (5) түймешіктерінің индикаторлары сөнеді. • (3) түймешігінің индикаторы жыпылықтауын
 • Страница 10 из 53
  10 electrolux 4. Құрама жуғыш таблеткаларды қолдансаңыз, оларды жуғыш зат үлестіргішіне салыңыз 1 . 5. Жуғыш зат үлестіргішін жабыңыз. Қақпағын өз орнына түскенше басыңыз. Жуғыш таблеткаларды қолданған кезде ұзақ жуу бағдарламаларын қолданыңыз. Себебі қысқа жуу бағдарламалары таблеткаларды толық
 • Страница 11 из 53
  electrolux 11 АС ҚҰРАЛДАРЫ МЕНЕН ЫДЫС-АЯҚТЫ САЛУS 'Құрылғыны толтыру RealLife тәсілдері' тарауын қараңыз. Ақыл-кеңес • Құрылғыға су сіңіретін заттарды (жөке, ас үй шүберектері) салмаңыз. • Заттарға жабысқан тағам қалдықтарын алыңыз. • Заттарға күйіп жабысқан қалдықтарды жібітіңіз. • Шұңғыл
 • Страница 12 из 53
  12 electrolux жуу бағдарламасының уақыты көрсетіледі. 3. Құрылғы есігін жабыңыз, жуу бағдарламасы автоматты түрде басталады. Жуу бағдарламасын кідірту • Құрылғы есігін ашыңыз. – Жуу бағдарламасы тоқтайды. • Құрылғы есігін жабыңыз. – Жуу бағдарламасы үзілген жерінен бастап жалғасады. Жуу
 • Страница 13 из 53
  electrolux 13 Бағдарлама Ластану түрі Ыдыс-аяқтың түрі 6 Қалыпты не шамалы ластанған Осал ыдысаяқ пен шыны ыдыс 7 Бұл бағдарламаны ыдыстарды жылдам шаю үшін қолданыңыз. Бұл қалдықтардың ыдыстарға жабысып, құрылғыдан жағымсыз иіс шығаруына жол бермейді. Бұл бағдарламаны қолданғанда, жуғыш заттарды
 • Страница 14 из 53
  14 electrolux КҮТУ МЕНЕН ТАЗАЛАУ Сүзгілерді алу және тазалау Қоқыс тұрған сүзгілер жуу нәтижесін төмендетеді. Бұл сүзгілер көп күтімді талап етпесе де, оларды мезгіл-мезгіл тексеріп, қажет болса, тазалап отыруды ұсынамыз. 1. (A) сүзгісін сағат бағытына қарсы бұрап, (B) сүзгісінен алыңыз. 4. (A)
 • Страница 15 из 53
  electrolux 15 • - Тасқынға қарсы құрал қосулы. Дұрыс жұмыс істемеу Құрылғыға су құйылмай тұр. Назарыңызда болсын! Тексеріп көру алдында құрылғыны тоқтан ажыратыңыз. Ықтимал себебі Ықтимал шешімі Су құятын шүмекті тазалаңыз. Судың қысымы тым төмен. Жергілікті сумен жабдықтау мекемесіне хабарласыңыз.
 • Страница 16 из 53
  16 electrolux Жуу мен құрғату нәтижелері қанағаттанарлықтай емес. Ақаулық Ыдыс-аяқ таза емес. Ықтимал себебі Ықтимал шешімі Жуу бағдарламасы салынған ыдыс-аяқтың түріне және ластану дәрежесіне сай емес. Салынған ыдыс-аяқтың түріне және ластану дәрежесіне сай жуу бағдарламасын таңдаңыз. Себеттерге
 • Страница 17 из 53
  electrolux 17 4. (4) және (5) түймешігін босатыңыз. 5. (4) түймешігін басыңыз. • (3) және (5) түймешіктерінің индикаторлары сөнеді • (4) түймешігінің индикаторы жыпылықтауын жалғастырады • Бейнебетте шайғыш зат параметрі көрсетіледі. Шайғыш зат үлестіргіші қосулы. 6. Параметрді өзгерту үшін (4)
 • Страница 18 из 53
  18 electrolux Electrolux. Thinking of you. Обменяйтесь с нами своими мыслями на www.electrolux.com СОДЕРЖАНИЕ Сведения по технике безопасности 18 21 22 23 24 Описание изделия Панель управления Эксплуатация изделия Установка смягчителя для воды Использование соли для посудомоечных машин 25
 • Страница 19 из 53
  electrolux 19 • Не кладите на прибор, рядом с ним или внутрь него легковоспламеняю‐ щиеся материалы или изделия, про‐ питанные легковоспламеняющимися веществами. Существует опасность взрыва или возгорания. • Ножи и прочие заостренные предме‐ ты кладите в корзину для столовых приборов острием вниз.
 • Страница 20 из 53
  20 electrolux • • • • ние нескольких минут и затем под‐ ключайте наливной шланг. Убедитесь, что при установке прибо‐ ра шланги не были сдавлены или по‐ вреждены. Во избежание утечек воды проверьте герметичность всех гидравлических соединений. При первом использовании прибора убедитесь в отсутствии
 • Страница 21 из 53
  electrolux 21 ВНИМАНИЕ! Моющие средства для посудомоечной машины опасны и могут вызывать раздражение! • При возникновении происше‐ ствия с этими моющими сред‐ ствами немедленно обратитесь к врачу. • При попадании моющего сред‐ ства в рот немедленно обрат‐ итесь к врачу. • Если моющее средство
 • Страница 22 из 53
  22 electrolux ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ Элементы управления расположе‐ ны вверху на панели управления. Для работы с элементами управле‐ 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 ния держите дверцу прибора приот‐ крытой. 4 5 6 7 8 9 Кнопка "Вкл/Выкл" Дисплей Кнопка задержки старта Кнопка выбора программ (шаг вниз) Кнопка
 • Страница 23 из 53
  electrolux 23 этапе сушки. Потребление электроэ‐ нергии снижается на 25%. При открывании дверцы по окончании программы посуда может оставаться влажной. Рекомендуется оставить дверцу приоткрытой и дать посуде вы‐ сохнуть. Нажмите эту кнопку для установки дан‐ ной функции. Загорится соответствую‐ щий
 • Страница 24 из 53
  24 electrolux 6. Добавьте в дозатор моющего сред‐ ства соответствующее количество моющего средства. 7. Запустите программу стирки. средство ("3 в 1", "4 в 1" или "5 в 1"), используйте функцию Multitab (см. раздел "Функция Multitab"). Если вы используете комбиниро‐ ванное таблетированное моющее
 • Страница 25 из 53
  electrolux 25 2. Убедитесь, что прибор находится в режиме настройки. 3. Одновременно нажмите и удержи‐ вайте кнопки (4) и (5), пока не зами‐ гают индикаторы кнопок (3), (4) и (5). 4. Отпустите кнопки (4) и (5). 5. Нажмите кнопку (3) • Индикаторы кнопок (4) и (5) погас‐ нут. • Индикатор кнопки (3)
 • Страница 26 из 53
  26 electrolux ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА И ОПОЛАСКИВАТЕЛЯ 1 3 2 30 4 MA X + 3 2 - 1 20 Используйте продолжительные программы мойки при использова‐ нии таблетированных моющих средств. Они не могут полностью раствориться при использовании коротких программ мойки и могут ухудшить результаты мойки.
 • Страница 27 из 53
  electrolux 27 типы таблеток могут содержать другие вещества. Удостоверьтесь, что применение дан‐ ных таблеток подходит для жесткости воды Вашего региона (см. указания на упаковке продукта). Функция Multitab прекращает подачу ополаскивателя и соли. Функция Multitab отключает индикаторы уровня
 • Страница 28 из 53
  28 electrolux Запуск программы мойки с задержкой пуска 1. Включите прибор. 2. Убедитесь, что прибор находится в режиме настройки. 3. Задайте установки программы мойки и при необходимости включите функцию экономии электроэнергии. 4. Повторно нажимайте кнопку задерж‐ ки старта до тех пор, пока на
 • Страница 29 из 53
  electrolux 29 ПРОГРАММЫ МОЙКИ Программа Тип загрузки Описание программы Все Посуда, сто‐ ловые прибо‐ ры, кастрюли и сковороды Предварительная мойка Мойка, 45°C или 70°C Ополаскивания Сушка Да, с полезным эф‐ фектом 2 Сильное загрязне‐ ние Посуда, сто‐ ловые прибо‐ ры, кастрюли и сковороды
 • Страница 30 из 53
  30 electrolux Программа Продолжительность программы (мин) Электроэнергия (кВтч) Вода (л) 2 120 - 130 1,1 - 1,2 12 - 13 3 30 0,8 8 4 160 - 170 0,7 - 0,8 8-9 5 40 - 50 0,8 - 0,9 9 - 10 6 60 - 70 0,6 - 0,7 10 - 11 7 12 0,01 3 Указанные показатели потребления могут изменяться в зависимости от давления
 • Страница 31 из 53
  electrolux 31 они как следует соединены друг с другом. 5. Извлеките фильтр (В). 6. Тщательно промойте фильтр (В) проточной водой. 7. Установите фильтр (B) в исходное положение. Убедитесь, что он вста‐ влен правильно в две направляю‐ щие (С). C 8. Установите фильтр (A) в фильтр (B). Поворачивайте
 • Страница 32 из 53
  32 electrolux Неисправность Возможная причина Поврежден сливной шланг. Сработала система защиты от перелива. Программа мойки не запу‐ скается. Возможное решение Убедитесь, что сливной шланг не поврежден. Закройте водопроводный вентиль и обратитесь в сер‐ висный центр. Открыта дверца прибора.
 • Страница 33 из 53
  electrolux 33 Неисправность Возможная причина Возможное решение Неправильный уровень жесткости в устройстве смягчения воды Скорректируйте уровень жесткости в устройстве для смягчения воды. Неплотно завинчен колпачок емкости для соли. Убедитесь, что колпачок ем‐ кости для соли установлен надлежащим
 • Страница 34 из 53
  34 electrolux Вместимость Комплектов посуды 9 1) Присоедините наливной шланг к водопроводному крану с резьбой 3/4 дюйма. Если горячая вода подается из си‐ стемы, использующей альтернатив‐ ные источники энергии (например, солнечные или фотогальваниче‐ ские панели, ветрогенераторы), подключайте
 • Страница 35 из 53
  electrolux 35 Electrolux. Thinking of you. Дізнайтеся більше про нас на сайті www.electrolux.com ЗМІСТ Інформація з техніки безпеки 35 Опис виробу 38 Панель керування 38 Використання приладу 40 Установка пом'якшувача води 40 Використання солі для посудомийних машин 41 Використання мийного засобу і
 • Страница 36 из 53
  36 electrolux • Ножі й усі предмети з гострими кінця‐ ми ставте в кошик для столових при‐ борів гострим кінцем донизу. Також можна покласти їх в горизонтальному положенні у верхній кошик чи в кошик для ножів. (Не в усіх моделях є кошик для ножів). • Застосовуйте лише спеціальні хіміка‐ ти (миючий
 • Страница 37 из 53
  electrolux 37 • При першому користуванні приладом перевірте, чи шланги не протікають. • Шланг подачі води має запобіжний клапан і містить всередині електрока‐ бель із подвійним обплетенням. Тиск у шлангу подачі води присутній, лише коли по ньому тече вода. У разі проті‐ кання води у шлангу подачі
 • Страница 38 из 53
  38 electrolux ОПИС ВИРОБУ 1 9 2 8 3 7 4 6 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Верхній кошик Перемикач рівня жорсткості води Контейнер для солі Дозатор миючого засобу Дозатор ополіскувача Табличка з технічними даними Фільтри Нижній розпилювач Верхній розпилювач нал. Він світиться, доки не завер‐ шиться програма
 • Страница 39 из 53
  electrolux 39 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Кнопка увімкнення/вимкнення Дисплей Кнопка «Відкладений пуск» Кнопка програм (вниз) Кнопка програм (вгору) Кнопка енергозбереження Кнопка Multitab Кнопка Reset Індикатори Індикатори 1) 1) Індикатор солі. Загорається, коли потрібно заповнити контейнер для солі. Після
 • Страница 40 из 53
  40 electrolux Режим налаштування Прилад має перебувати у режимі налаштування для виконання таких операцій. • Налаштування й запуск програми миття посуду. • Налаштування й запуск функції від‐ кладеного запуску. • Електронне налаштування рівня пом’якшення води. • Активація/деактивація дозатора опо‐
 • Страница 41 из 53
  electrolux 41 Перевірте, чи відповідає налаштування пом'якшувача води жорсткості води у вашій місцевості, та налаштуйте його у разі потреби. Щоб дізнатися про ступінь жорсткості води у вашому районі, зверніться в міс‐ цеві органи водопостачання. Регулювання рівня жорсткості води Жорсткість води
 • Страница 42 из 53
  42 electrolux 1. Поверніть кришечку проти годинни‐ кової стрілки і відкрийте контейнер для солі. 2. Залийте у контейнер 1 літр води (тільки при першому додаванні солі). 3. Користуючись лійкою, заповніть кон‐ тейнер сіллю. 4. Приберіть сіль з поверхні біля отво‐ ру контейнера. 5. Закрийте контейнер
 • Страница 43 из 53
  electrolux 43 3. Якщо ополіскувач розлився, витріть його ганчіркою, що добре вбирає рі‐ дину. Це дозволить уникнути утво‐ рення надмірної піни під час вико‐ нання програми миття. 4. Закрийте дозатор ополіскувача. На‐ тисніть на кришку, щоб вона зафіксу‐ валася. Можна настроїти дозатор ополіскувача
 • Страница 44 из 53
  44 electrolux • Маленькі предмети кладіть у кошик для столових приборів. • Щоб уникнути злипання ложок, ставте їх між іншими столовими приборами. • Коли ви складаєте посуд у кошик, подбайте про те, щоб вода мала мож‐ ливість омивати усі поверхні. • Легкі предмети кладіть у верхній ко‐ шик. Подбайте
 • Страница 45 из 53
  electrolux 45 Перед запуском нової програми миття переконайтеся, що в дозаторі миючого засобу є миючий засіб. Завершення програми миття Після програми миття посуду пролунає переривчастий звуковий сигнал. 1. Відкрийте дверцята приладу. • Загориться індикатор «Кінець» • На дисплеї відображається
 • Страница 46 из 53
  46 electrolux Програма 7 Ступінь за‐ бруднення Тип посуду Ця програма використо‐ вується для швидкого по‐ лоскання посуду. Це дозво‐ ляє уникнути прилипання залишків їжі та виходу не‐ приємного запаху з прила‐ ду. Не використовуйте миючий засіб для даної програми. Опис програми Полоскання Функція
 • Страница 47 из 53
  electrolux 47 6. Ретельно промийте фільтр (B) во‐ дою. 7. Встановіть фільтр (В) у початкове положення. Перевірте правильність його установки у двох напрямних (C). B C A 2. Фільтр (А) складається з двох дета‐ лей. Щоб розібрати фільтр, відділіть їх одна від другої. 8. Встановіть фільтр (А) на місце
 • Страница 48 из 53
  48 electrolux Проблема Можлива причина Можливе рішення Тиск води занадто низький. Водопровідний кран закрито. Відкрийте водопровідний кран. Заблокований фільтр шлан‐ гу подачі води. Прочистіть фільтр. Шланг подачі води приєдна‐ ний неправильно. Переконайтеся, що шланг приєднаний належним чи‐ ном.
 • Страница 49 из 53
  electrolux 49 Проблема Можлива причина Можливе рішення Посуд у кошиках розташова‐ ний неправильно, вода не омиває усі поверхні. Правильно розташуйте пос‐ уд у кошиках. Розпилювачі не можуть віль‐ но обертатися. Неправильне розташування посуду у ко‐ шиках. Подбайте про те, щоб посуд був розташований
 • Страница 50 из 53
  50 electrolux 7. Вимкніть прилад, щоб підтвердити налаштування. ТЕХНІЧНІ ДАНІ Розміри Ширина Висота Глибина 446 мм 818 - 898 мм 550 мм Підключення до електроме‐ режі Напруга Загальна потужність Запобіжник Частота Тиск у мережі водопостачан‐ ня мін. макс. Подача води 1) Холодна або гаряча вода
 • Страница 51 из 53
  electrolux 51
 • Страница 52 из 53
  www.electrolux.com/shop 117935410-A-452010
 • Страница 53 из 53