Инструкция для ELECTROLUX ESL 6381RA

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

ESL 6381RA

................................................ .............................................

HU MOSOGATÓGÉP

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

2

RO MAŞINĂ DE SPĂLAT VASE

MANUAL DE UTILIZARE

18

RU ПОСУДОМОЕЧНАЯ

МАШИНА

ИНСТРУКЦИЯ ПО

ЭКСПЛУАТАЦИИ

33

UK ПОСУДОМИЙНА МАШИНА

ІНСТРУКЦІЯ

50

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 69
  ESL 6381RA ................................................ HU MOSOGATÓGÉP RO MAŞINĂ DE SPĂLAT VASE RU ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА UK ПОСУДОМИЙНА МАШИНА ............................................. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 MANUAL DE UTILIZARE 18 ИНСТРУКЦИЯ ПО 33 ЭКСПЛУАТАЦИИ ІНСТРУКЦІЯ 50
 • Страница 2 из 69
  2 www.electrolux.com TARTALOMJEGYZÉK 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 TERMÉKLEÍRÁS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • Страница 3 из 69
  MAGYAR 1. 3 BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK Az üzembe helyezés és használat előtt gondo‐ san olvassa el a mellékelt útmutatót. A nem megfelelő üzembe helyezés vagy használat által okozott károkért nem vállal felelősséget a gyártó. További tájékozódás érdekében tartsa elérhető helyen az útmutatót. 1.1
 • Страница 4 из 69
  4 www.electrolux.com • Ha a befolyócső megsérül, akkor azonnal húz‐ za ki a csatlakozódugót a fali csatlakozóaljzat‐ ból. Forduljon a márkaszervizhez a befolyócső cseréje érdekében. 1.3 Használat • A készülék háztartási és hasonló célú haszná‐ latra készült, például: – üzletek, irodák és egyéb
 • Страница 5 из 69
  MAGYAR 5 2. TERMÉKLEÍRÁS 2 1 11 10 9 8 7 6 3 5 4 2.1 Beam-on-Floor 1 Felső szórókar 2 Alsó szórókar A Beam-on-Floor fényjelzés a padlón, a készülék ajtaja alatt jelenik meg. • Miután a program elkezdődött, vörös fényjel‐ zés jelenik meg, és a program teljes időtarta‐ ma alatt bekapcsolva marad. •
 • Страница 6 из 69
  6 www.electrolux.com 3 Delay gomb 7 Multitab gomb 4 Program gomb 5 MyFavourite gomb 8 EnergySaver gomb 9 Visszajelzők 6 TimeSaver gomb Visszajelzők leírása Só visszajelző. A program működése során ez a visszajelző sohasem világít. Öblítőszer visszajelző. A program működése során ez a visszajelző
 • Страница 7 из 69
  MAGYAR 7 4) Ezzel a programmal gyorsan leöblítheti az edényeket. Így megakadályozza, hogy az ételmaradék rászáradjon az edényekre, és kellemetlen szagok képződjenek. Ehhez a programhoz ne használjon mosogatószert. Fogyasztási értékek Program1) Időtartam (perc) Energiafogyasztás (kWh) Víz (l) P1 165
 • Страница 8 из 69
  8 www.electrolux.com Egyszerre csak egy programot lehet a memóriában tárolni. Az új beállítás törli a korábbi beállítást. A kiegészítő funkció addig marad aktív, amíg ki nem kapcsolja. Nyomja meg aMultitab gombot; a hozzá tartozó visszajelző elalszik. Egy program memóriában való tárolása 1. A
 • Страница 9 из 69
  MAGYAR 4. Nyomja meg a(z)MyFavourite gombot. • A Delay és a Program visszajelzők kial‐ szanak. • A MyFavourite visszajelző továbbra is vil‐ log. • A kijelző az aktuális beállítást mutatja. Hangjelzés be. 9 Hangjelzés ki. 5. A beállítás módosításához nyomja meg az MyFavourite gombot. 6. A készülék
 • Страница 10 из 69
  10 www.electrolux.com Manuális beállítás A vízkeménység-tárcsát forgassa el az 1. vagy 2. állásba. Elektronikus beállítás 1. A készülék bekapcsolásához nyomja meg a be/ki gombot. 2. Kapcsolja be a Reset funkciót. 3. Egyszerre nyomja meg, és tartsa lenyomva a Program és a MyFavourite gombokat, amíg
 • Страница 11 из 69
  MAGYAR 11 6.3 Az öblítőszer-adagoló feltöltése 1. B A 2. 3. M AX 4 3 2 1 + - 4. C D Nyomja meg a kioldó gombot (D) a fedél (C) felnyitására. Töltse fel az öblítőszer-adagolót (A), de ne lépje túl a „max” jelzést. A kiömlött öblítőszert nedvszívó törlőkendő‐ vel távolítsa el, hogy a mosogatóprogram
 • Страница 12 из 69
  12 www.electrolux.com 7.2 Program kiválasztása és elindítása Az Auto Off funkció Az energiafogyasztás csökkentése érdekében ez a funkció néhány perc elteltével automatikusan kikapcsolja a készüléket: • Ha nem csukta be az ajtót a program elindítá‐ sához. • A program befejeződik. Reset funkció
 • Страница 13 из 69
  MAGYAR 13 8. HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK 8.1 A vízlágyító A kemény víz nagy mennyiségű ásványi anyagot tartalmaz, amely károsíthatja a készüléket, és gyenge mosási eredményhez vezet. A vízlágyító semlegesíti ezen ásványi anyagokat. A regeneráló só tartja tisztán és jó állapotban a vízlágyítót.
 • Страница 14 из 69
  14 www.electrolux.com Az elszennyeződött szűrők és az eltö‐ mődött szórókarok rontják a mosogatás eredményességét. Rendszeresen ellenőrizze, és szükség esetén tisztítsa meg azokat. 9.1 A szűrők tisztítása 1. Az óramutató járásával ellentétesen fordítsa el az (A) szűrőt, és vegye ki. 2. C Az (A)
 • Страница 15 из 69
  MAGYAR 15 10. HIBAELHÁRÍTÁS A készülék nem indul el, vagy működés közben leáll. Az alábbi információk alapján próbálja kiküszö‐ bölni a problémát, mielőtt a márkaszervizhez for‐ dul. Bizonyos meghibásodások esetén a kijelzőn egy riasztási kód látható: • - A készülék nem tölt be vizet. • • - A
 • Страница 16 из 69
  16 www.electrolux.com kombinált mosogatószer-tablettákkal együtt használja az öblítőszert. A lehetséges okok megismerésére néz‐ ze meg a ‘HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK’ című fejezetet. 4. Nyomja meg a(z)Program gombot. • A Delay és a MyFavourite visszajelzők ki‐ alszanak. • A Program visszajelző
 • Страница 17 из 69
  MAGYAR lépjen kapcsolatba a hulladékkezelésért felelős hivatallal. 17
 • Страница 18 из 69
  18 www.electrolux.com CUPRINS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. INSTRUCŢIUNI PRIVIND SIGURANŢA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DESCRIEREA PRODUSULUI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • Страница 19 из 69
  ROMÂNA 1. 19 INSTRUCŢIUNI PRIVIND SIGURANŢA Înainte de instalarea şi de utilizarea aparatului, citiţi cu atenţie instrucţiunile furnizate. Producăto‐ rul nu este responsabil dacă instalarea şi utiliza‐ rea incorectă a aparatului provoacă răniri şi dau‐ ne. Păstraţi întotdeauna instrucţiunile
 • Страница 20 из 69
  20 www.electrolux.com – În bucătăriile pentru personal din magazine, birouri şi alte medii de lucru – Ferme – De către clienţii din hoteluri, moteluri şi alte medii de tip rezidenţial – Unităţi de cazare cu micul dejun inclus. • Aparatul poate genera abur fierbinte dacă deschideţi uşa în timpul
 • Страница 21 из 69
  ROMÂNA 21 2.1 Beam-on-Floor 3 Filtre 4 Plăcuţă cu date tehnice Beam-on-Floor este o lampă care luminează pe podea sub uşa aparatului. • Când programul începe să funcţioneze, lumi‐ na roşie se aprinde şi rămâne aprinsă pe în‐ treaga durată a programului. • Când programul se termină, lumina verde se
 • Страница 22 из 69
  22 www.electrolux.com Program Grad de murdărire Tip încărcătură Faze program Opţiuni P22) Toate Vase din porţelan, ta‐ câmuri, oale şi tigăi Prespălare Spălare de la 45 °C până la 70 °C Clătiri Uscare EnergySaver Nivel ridicat de murdărie Vase din porţelan, ta‐ câmuri, oale şi tigăi Prespălare
 • Страница 23 из 69
  ROMÂNA Program1) Durata (min) Consum de energie (kWh) Consum de apă (l) P4 50 - 60 1.0 - 1.2 10 - 11 P5 30 0.9 9 P6 14 0.1 23 4 1 Hour 55º Rinse & Hold 1) Presiunea şi temperatura apei, variaţiile curentului electric, opţiunile selectate şi cantitatea de vase pot modifica valorile. Informaţii
 • Страница 24 из 69
  24 www.electrolux.com 5.3 Multitab Activaţi această opţiune doar când utilizaţi table‐ te de detergent combinat. Opţiunea dezactivează automat utilizarea agen‐ tului de clătire şi a sării. Indicatoarele aferente rămân stinse. Durata programului poate creşte. Activarea opţiunii Multitab 1. Apăsaţi
 • Страница 25 из 69
  ROMÂNA 25 6.1 Reglarea dispozitivului de dedurizare a apei Reglare dedurizator de apă Duritate apă Grade germane (°dH) Grade franţuzeşti (°fH) mmol/l Grade Clarke Manual Electro‐ nic 51 - 70 91 - 125 9.1 - 12.5 64 - 88 2 1) 10 43 - 50 76 - 90 7.6 - 9.0 53 - 63 2 1) 9 37 - 42 65 - 75 6.5 - 7.5 46 -
 • Страница 26 из 69
  26 www.electrolux.com 6.2 Umplerea rezervorului pentru sare 1. 2. 3. 4. 5. Rotiţi capacul la stânga pentru a deschide rezervorul pentru sare. Introduceţi 1 litru de apă în rezervorul pen‐ tru sare (numai la prima utilizare). Umpleţi rezervorul pentru sare, folosind sa‐ re pentru maşina de spălat
 • Страница 27 из 69
  ROMÂNA 27 7.1 Utilizarea detergentului A 1. B 2. 3. 30 4 MAX + 32 - 1 20 4. C 7.2 Setarea şi pornirea unui program Funcţia Auto Off Pentru reducerea consumului electric, această funcţie dezactivează automat aparatul după câ‐ teva minute dacă: • Nu aţi închis uşa pentru a porni programul. •
 • Страница 28 из 69
  28 www.electrolux.com Înainte de a porni un nou program, veri‐ ficaţi dacă există detergent în dozatorul pentru detergent. La terminarea programului Când programul s-a încheiat, afişajul va indica 0:00. 1. Apăsaţi butonul pornit/oprit sau aşteptaţi ca funcţia Auto Off să dezactiveze automat apa‐
 • Страница 29 из 69
  ROMÂNA • Există suficientă sare pentru maşina de spălat vase şi agent de clătire (dacă nu utilizaţi table‐ te de detergent combinate). 29 • Capacul rezervorului pentru sare este strâns. 9. ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA AVERTIZARE Înainte de a curăţa aparatul, deconecta‐ ţi-l şi scoateţi ştecherul din
 • Страница 30 из 69
  30 www.electrolux.com 9.2 Curăţarea braţelor stropitoare 9.3 Curăţarea exterioară Nu demontaţi braţele stropitoare. Dacă orificiile din braţele stropitoare sunt înfun‐ date, înlăturaţi resturile de murdărie cu un obiect ascuţit subţire. Curăţaţi aparatul cu o cârpă moale umedă. Utilizaţi numai
 • Страница 31 из 69
  ROMÂNA 10.1 Dacă rezultatele procesului de spălare şi uscare nu sunt satisfăcătoare Dâre de culoare albă sau pelicule albăstrui pe pahare şi vase • Cantitatea de agent de clătire eliberată este prea mare. Reglaţi selectorul de agent de clătire pe un nivel mai redus. • Cantitatea de detergent este
 • Страница 32 из 69
  32 www.electrolux.com max. 60 °C Alimentarea cu apă 1) Apă rece sau caldă2) Capacitate Seturi Consum energetic Modul Rămas conectat 0.10 W Modul Oprit 0.10 W 12 1) Racordaţi furtunul de alimentare cu apă la un robinet cu filet 3/4. 2) Dacă apa caldă provine din surse alternative de energie (de ex.
 • Страница 33 из 69
  РУССКИЙ 33 СОДЕРЖАНИЕ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • Страница 34 из 69
  34 www.electrolux.com 1. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ Перед установкой и эксплуатацией прибора внимательно ознакомьтесь с приложенным руководством. Производитель не несет ответ‐ ственности за травмы и повреждения, полу‐ ченные/вызванные неправильной установкой и эксплуатацией. Позаботьтесь о том, чтобы
 • Страница 35 из 69
  РУССКИЙ • Если наливной шланг поврежден, немед‐ ленно выньте вилку сетевого шнура из ро‐ зетки. Обратитесь в сервисный центр для замены наливного шланга. 1.3 Эксплуатация • Прибор предназначен для бытового и ана‐ логичного применения, например: – В помещениях, служащих кухнями для обслуживающего
 • Страница 36 из 69
  36 www.electrolux.com 2. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ 2 1 11 10 9 8 7 6 3 5 4 2.1 Beam-on-Floor 1 Верхний разбрызгиватель 2 Нижний разбрызгиватель Beam-on-Floor – это индикация, которая по‐ является на полу под дверцей прибора. • При запуске программы появляется крас‐ ный индикатор, который горит на протяже‐
 • Страница 37 из 69
  РУССКИЙ 1 Кнопка «Вкл/Выкл» 2 Дисплей 3 Кнопка Delay 6 Кнопка TimeSaver 7 Кнопка Multitab 8 Кнопка EnergySaver 4 Кнопка Program 5 Кнопка MyFavourite Индикаторы 37 9 Индикаторы Описание Индикатор отсутствия соли. Во время работы программы данный инди‐ катор всегда погашен. Индикатор отсутствия
 • Страница 38 из 69
  38 www.electrolux.com 3) Данная программа позволяет вымыть посуду со свежими загрязнениями. Программа обеспечивает хорошие результаты за короткое время. 4) Используйте эту программу для быстрого ополаскивания посуды. Это предотвратит прилипание к посуде остатков пищи и появление неприятных запахов.
 • Страница 39 из 69
  РУССКИЙ 5.1 MyFavourite Эта функция позволяет выбрать и записать в память наиболее часто используемую про‐ грамму. В память можно занести только одну программу. Новая настройка удаляет предыдущую. Как записать программу 1. Включите прибор нажатием на кнопку «Вкл/Выкл». 2. Задайте программу, которую
 • Страница 40 из 69
  40 www.electrolux.com вой сигнал. Данные звуковые сигналы отклю‐ чить невозможно. Помимо этого, по окончании программы раз‐ дается звуковой сигнал. По умолчанию выда‐ ча звукового сигнала отключена, но ее можно включить. Включение звукового сигнала по окончании работы программы 1. Включите прибор
 • Страница 41 из 69
  РУССКИЙ 41 Настройка смягчителя для воды Жесткость воды Градусы по не‐ мецкому стандарту (°dH) Градусы по французскому стандарту (°fH) ммоль/л Градусы шкалы Клар‐ ка Вручную Элек‐ трон‐ ным спосо‐ бом 11 - 14 19 - 25 1.9 - 2.5 13 - 17 1 3 4 - 10 7 - 18 0.7 - 1.8 5 - 12 1 2 <4 <7 < 0.7 <5 12) 12) 1)
 • Страница 42 из 69
  42 www.electrolux.com 6.2 Заполнение емкости для соли 1. 2. 3. 4. 5. Поверните крышку против часовой стрел‐ ки и откройте емкость для соли. Налейте в емкость для соли 1 л воды (только перед первым использованием). Насыпьте посудомоечную соль в емкость для соли. Уберите соль вокруг отверстия емкости
 • Страница 43 из 69
  РУССКИЙ 43 7.1 Использование моющего средства A 1. B 2. 30 3. 4 MAX + 32 - 1 20 C 4. 5. 7.2 Настройка и запуск программы Функция Auto Off Для снижения энергопотребления эта функ‐ ция автоматически отключает прибор через несколько минут в следующих случаях: • Дверца не была закрыта для запуска про‐
 • Страница 44 из 69
  44 www.electrolux.com Отмена отсрочки пуска во время обратного отсчета Воспользуйтесь функцией Reset. При отмене отсрочки пуска необходи‐ мо заново задать программу и допол‐ нительные функции. Отмена программы Воспользуйтесь функцией Reset. Убедитесь в наличии моющего сред‐ ства в дозаторе моющего
 • Страница 45 из 69
  РУССКИЙ • • • • • • на некоторое время в воде перед тем, как загружать их в прибор. Загружайте полые предметы (чашки, стака‐ ны и сковороды) отверстием вниз. Убедитесь, что столовые приборы и тарел‐ ки не слиплись. Размещайте ложки впере‐ межку с другими столовыми приборами. Проверьте, чтобы
 • Страница 46 из 69
  46 www.electrolux.com 2. A1 3. 4. 5. Для разборки фильтра (A) потянув, раз‐ делите (A1) и (A2). Извлеките фильтр (B). Промойте фильтры водой. Установите фильтр (B) в исходное поло‐ жение. Убедитесь, что он правильно вставлен в две направляющие (C). A2 6. Соберите фильтр (A) и установите его на его
 • Страница 47 из 69
  РУССКИЙ 47 Неисправность Возможное решение Прибор не включается. Убедитесь, что вилка сетевого шнура вставлена в розетку электропитания. Убедитесь, что предохранитель на электрощите не поврежден. Программа не запускается. Убедитесь, что дверца прибора закрыта. Если задана отсрочка пуска, отмените
 • Страница 48 из 69
  48 www.electrolux.com 1. Включите прибор нажатием на кнопку «Вкл/Выкл». 2. Воспользуйтесь функцией Reset. 3. Одновременно нажав и удерживая Program и MyFavourite, дождитесь начала мигания индикаторов Delay, Program и MyFavourite. 4. Нажмите на Program. • Индикаторы Delay и MyFavourite погас‐ нут. •
 • Страница 49 из 69
  РУССКИЙ 49
 • Страница 50 из 69
  50 www.electrolux.com ЗМІСТ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ОПИС ВИРОБУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • Страница 51 из 69
  Українська 1. 51 ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ Перед установкою та експлуатацією приладу слід уважно прочитати інструкцію користува‐ ча. Виробник не несе відповідальності за пош‐ кодження, що виникли через неправильне встановлення або експлуатацію. Інструкції з користування приладом слід зберігати з
 • Страница 52 из 69
  52 www.electrolux.com • У разі пошкодження наливного шланга не‐ гайно вийміть штепсельну вилку з розетки. Для заміни наливного шланга звертайтеся до сервісного центру. 1.3 Користування • Цей прилад призначений для використання у побутових та аналогічних сферах, напри‐ клад: – на кухнях магазинів,
 • Страница 53 из 69
  Українська 53 2. ОПИС ВИРОБУ 2 1 11 10 9 8 7 6 3 5 4 2.1 Beam-on-Floor 1 Верхній розпилювач 2 Нижній розпилювач Beam-on-Floor – це функція, яка проектує світ‐ ло на підлогу під приладом. • Після запуску програми з’являється черво‐ не світло, яке продовжує світитися протя‐ гом усього часу її
 • Страница 54 из 69
  54 www.electrolux.com 3 Кнопка Delay 4 Кнопка Program 5 Кнопка MyFavourite 6 Кнопка TimeSaver Індикатори 7 Кнопка Multitab 8 Кнопка EnergySaver 9 Індикатори Опис Індикатор солі. Коли виконується програма, індикатор не світиться. Індикатор ополіскувача. Коли виконується програма, індикатор не сві‐
 • Страница 55 из 69
  Українська 55 3) Ця програма допоможе вимити посуд зі свіжим забрудненням. Вона забезпечує добрі результати миття за короткий час. 4) Ця програма використовується для швидкого ополіскування посуду. У такий спосіб можна уникнути прилипання залишків їжі до посуду та появи неприємного запаху з
 • Страница 56 из 69
  56 www.electrolux.com 5.1 MyFavourite За допомогою цієї функції можна вибрати та запам’ятати програму, що часто використо‐ вується. Можна зберегти в пам’яті тільки 1 програму. Нове налаштування скасо‐ вує попереднє. Збереження програми в пам’яті 1. Для увімкнення приладу натисніть кнопку
 • Страница 57 из 69
  Українська Активація звукового сигналу після завершення програми 1. Для увімкнення приладу натисніть кнопку увімкнення/вимкнення. 2. Виберіть функцію Reset. 3. Натисніть і утримуйте одночасно кнопки Program і MyFavourite, доки не почнуть блимати індикатори Delay, Program і MyFavourite. 4. Натисніть
 • Страница 58 из 69
  58 www.electrolux.com 1) Заводська настройка. 2) Не використовуйте сіль на цьому рівні. Ви повинні налаштувати пом’якшувач води вручну або за допомогою елек‐ троніки. Ручне регулювання Поверніть перемикач рівня жорсткості води в положення 1 або 2. Електронне регулювання 1. Для увімкнення приладу
 • Страница 59 из 69
  Українська 59 6.3 Заповнення дозатора ополіскувача 1. B A 2. 3. M AX 4 3 2 1 + - 4. C D Натисніть кнопку (D), щоб відкрити криш‐ ку (C). Наповніть дозатор ополіскувача (A), не перевищуючи позначки «max». Якщо ополіскувач розлився, витріть його ганчіркою, що добре вбирає рідину. Це дозволить
 • Страница 60 из 69
  60 www.electrolux.com Щоб переключити прилад у режим користува‐ ча, виберіть функцію Reset. 1. Натисніть і утримуйте одночасно кнопки Program і MyFavourite, доки на дисплеї не відобразиться програма P1. Запуск програми без відкладеного запуску 1. Відкрийте водопровідний кран. 2. Для увімкнення
 • Страница 61 из 69
  Українська пом’якшувача води. Завдяки цьому пом'якшу‐ вач води застосовує відповідну кількість солі для посудомийної машини та води. 8.2 Використання солі, ополіскувача та миючого засобу • Використовуйте сіль, ополіскувач і миючий засіб, призначені лише для посудомийних машин. Інші засоби можуть
 • Страница 62 из 69
  62 www.electrolux.com 9.1 Чищення фільтрів 1. Поверніть фільтр (А) проти годинникової стрілки і зніміть його. 2. C Щоб розібрати фільтр (A), роз’єднайте частини (A1) і (A2). Вийміть фільтр (B). Промийте фільтри водою. Встановіть фільтр (В) у початкове поло‐ ження. Переконайтеся, що його правиль‐ но
 • Страница 63 из 69
  Українська Перш ніж звертатися до сервісного центру, оз‐ найомтесь з інформацією у розділі щодо вирі‐ шення проблеми. При виникненні деяких проблем на дисплеї з'являється код попередження: • - Прилад не заповнюється водою. • - Прилад не зливає воду. • 63 - Працює пристрій, що запобігає пере‐
 • Страница 64 из 69
  64 www.electrolux.com вся разом із комбінованим таблетованим миючим засобом. • Індикатори Delay і MyFavourite погас‐ нуть. • Індикатор Program продовжує блимати. • Дисплей показує поточне значення. Див. розділ «ПОРАДИ ТА ПІДКАЗ‐ КИ», щоб дізнатися про інші можливі причини. Дозатор ополіскувача вим‐
 • Страница 65 из 69
  Українська Допоможіть захистити навколишнє середовище та здоров’я інших людей і забезпечити вторинну переробку електричних і електронних приладів. Не викидайте прилади, позначені відповідним символом , 65 разом з іншим домашнім сміттям. Поверніть продукт до заводу із вторинної переробки у вашій
 • Страница 66 из 69
  66 www.electrolux.com
 • Страница 67 из 69
  Українська 67
 • Страница 68 из 69
  117919421-A-242012 www.electrolux.com/shop
 • Страница 69 из 69