Инструкция для ELECTROLUX EWH 30 Royal /H, EWH 50 Royal /H, EWH 80 Royal /H, EWH 100 Royal /H

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

відповідно до інструкції по експлуатації. За перераховані в 

дійсному пункті несправності зволожувачів повітря і виниклий у 

зв'язку з такими несправностями який-небудь збиток у Покупця і 

третіх осіб Продавець, Імпортер, Виготовлювач відповідальності 

не несуть і дійсна гарантія на такі несправності зволожувачів 

повітря не поширюється. При експлуатації зволожувачів повітря 

рекомендується використовувати тільки оригінальні аксесуари 

виробника.

З моменту підписання Покупцем Гарантійного талона 

вважається, що:

• Уся необхідна інформація про куплений виріб і його споживчі 

властивості у відповідності зі ст. 15 Закону "Про захист прав 

споживачів" надана Покупцеві в повному обсязі;

• Покупець одержав Інструкцію з експлуатації купленого виробу 

російською та ....................................................... мовою;

• Покупець ознайомлений і згодний з умовами гарантійного 

обслуговування/особливостями експлуатації купленого виробу;

• Покупець претензій до зовнішнього вигляду/комплектностія .....

.................................................................. купленого товару не має. 

Покупець:

Підпис:                                           Дата:

виготовлювача.

ДІЙСНА ГАРАНТІЯ НЕ НАДАЄТЬСЯ У ВИПАДКАХ:

• якщо буде цілком /частково змінений, стертий, вилучений або 

буде нерозбірливий серійний номер виробу;

• використання виробу не по його прямому призначен-

ню, не відповідно до його Інструкції по експлуатації, у тому 

числі, експлуатації виробу з перевантаженням або спільно з 

допоміжним устаткуванням, Продавцем, що не рекомендується, 

(виготовлювачем);

• наявності на виробі механічних ушкоджень (сколовши, тріщин, 

і т.д.), впливів на виріб надмірної сили, хімічно агресивних 

речовин, високих температур, підвищеної вологості/ запиленні, 

концентрованих парів, якщо що-небудь з перерахованого стало 

причиною несправності виробу ;

• ремонту/налагодження/інсталяції/адаптації/ пуску в 

експлуатацію виробу не уповноваженими на те організаціями/

особами;

• стихійних лих (пожежа, повінь і т.д.) і інших причин, що знахо-

дяться поза контролем Продавця (виготовлювача) і Покупця, що 

заподіяли шкоди виробові;

• неправильного підключення виробу до електричної, газової або 

водогінної мережі, а також несправностей (невідповідності робо-

чим параметрам і безпеці) електричної, газової або водогінної 

мережі й інших зовнішніх мереж ;

• дефектів, що виникли внаслідок влучення усередину 

виробу сторонніх предметів, рідин, комах і продуктів їхньої 

життєдіяльності, і т.д.

• неправильного збереження виробу;

• необхідності заміни ламп, фільтрів, елементів живлення, 

акумуляторів, запобіжників, а також скляних/порцелянових/

матер'яних і переміщуваних вручну деталей і інших додаткових 

деталей, що швидко зношуються, та змінних деталей (ком-

плектуючих) виробу, що мають власний обмежений період 

працездатності, у зв'язку з їх природним зносом, або якщо така 

заміна передбачена конструкцією і не зв'язана з розбиранням 

виробу;

• дефектів системи, у якій виріб використовувався як елемент 

цієї системи.

Особливі умови гарантійного обслуговування 

водонагрівальних приладів

Ця гарантія не надається, якщо несправності у водонагрівальних 

приладах виникли в результаті: замерзання або всього лише 

одноразового перевищення максимально допустимого тиску 

води, зазначеного на заводській табличці з характеристиками 

водогрійного приладу; експлуатації без захисних пристроїв 

або пристроїв не відповідають технічним характеристикам 

водонагрівальних приладів; використання корозійно-активної 

води; корозії від електрохімічної реакції, несвоєчасного 

технічного облуговування водонагрівальних приладів відповідно 

до інструкції з експлуатації (у тому числі: недотримання вста-

новлених інструкцією періодичності та термінів проведення 

технічного обслуговування, в обсязі, зазначеному в інструкції).

Для газових проточних водонагрівачів справжня гарантія має 

силу тільки у разі пуску їх в експлуатацію силами фахівців 

уповноваженої і авторизованої організації із складанням 

відповідного Акту про введення в експлуатацію з обов’язковою 

вказівкою дати пуску і штампу організації, що робила введення 

в експлуатацію. 

УВАГА! 

В цілях вашої безпеки установка (підключення) виробів, працю-

ючих на газі, допускається виключно фахівцями і організаціями, 

що мають ліцензії на цей вид робіт.

Продавець (виробник) не несе відповідальності за недоліки, що 

виникли внаслідок його неправильної установки (підключення), 

або унаслідок експлуатації в складі з магістралями водяного/

газового постачання і продуктів горіння, нездатних забезпечити 

безпербойную роботу газового проточного водонагрівача.

Особливі умови гарантійного обслуговування зволожувачів 

повітря

В обов'язковому порядку при експлуатації ультразвукових 

зволожувачів повітря необхідно використовувати оригінальний 

фільтр-картридж для зм'якшення води. Рекомендується викори-

стовувати дистильовану або попередньо очищену воду. Термін 

служби фільтра-картриджа залежить від ступеня твердості 

використовуваної води і може не прогнозовано зменшуватися, 

в результаті чого можливе утворення білого осаду навколо 

зволожувача повітря і на мембрані самого зволожувача повітря 

(даний осад може не віддалятися і за допомогою прикладеної 

до зволожувача повітря щіткою). Для зниження ймовірності 

виникнення такого осаду фільтр-картридж вимагає періодичної 

своєчасної заміни. Внаслідок вироблення ресурсу фільтрів в 

зволожувачів повітря може знижуватися продуктивність вихо-

ду вологи, що вимагає регулярної періодичної заміни фільтрів 

якщо виріб перевірявся в присутності 

Покупця написати "роботі"

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 12
  ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ EWH 30–100 Royal EWH 30–100 Royal H EWH 30–100 Royal Silver EWH 30–100 Royal Silver H
 • Страница 2 из 12
  водонагреватели 3 2 electrolux Инструкция по эксплуатации водонагревателя электрического аккумуляционного серии EWH 30–100 Royal, EWH 30–100 Royal H, EWH 30–100 Royal Silver, EWH 30–100 Royal Silver H Добро пожаловать в мир Electrolux Вы выбрали первоклассный продукт от Electrolux, который, мы
 • Страница 3 из 12
  водонагреватели 5 4 electrolux нять температуру нагретой воды, сводит к минимуму теплопотери и снижает энергопотребление водонагревателя. Встроенный температурный регулятор: обеспечивает постоянный и надежный контроль температуры воды в водонагревателе. С помощью ручки регулировки Вы можете
 • Страница 4 из 12
  водонагреватели 7 6 electrolux Эксплуатация Наполнение водой После установки водонагревателя откройте вентиль подачи воды. Откройте кран горячей воды на смесителе. Как только водонагреватель наполнится, из крана потечет вода, закройте кран горячей воды на смесителе и убедитесь в отсутствии
 • Страница 5 из 12
  водонагреватели 9 8 electrolux Устранение неполадок Отказы Индикация отсутствует Не поступает вода из крана горячей воды Технические характеристики Причины Сработала защита УЗО. 1. Подача воды по водопроводу перекрыта. 2. Давление воды слишком низкое. 3. Перекрыт впускной кран водопровода.
 • Страница 6 из 12
  водонагреватели 11 10 electrolux Уход и техническое обслуживание Перед обслуживанием всегда отключайте водонагреватель от электрической сети. Водонагреватель не требует дополнительного ухода. Необходимо время от времени протирать корпус мягкой тряпкой, либо влажной губкой, чтобы не нанести
 • Страница 7 из 12
  Штамп продавца/ Штамп продавця Дата пуска в эксплуатацию/ Дата пуску в експлуатацію: .............................................................................................................................................. Штамп организации, производившей пуск в эксплуатацию/ Штамп
 • Страница 8 из 12
  Мастер/Майстер: : . ............................................................................................................. . . Сервис-центр/Сервiсцентр:. ................................................................................................ Дата ремонта/ Код замовлення:.
 • Страница 9 из 12
  виготовлювача. ДІЙСНА ГАРАНТІЯ НЕ НАДАЄТЬСЯ У ВИПАДКАХ: • якщо буде цілком /частково змінений, стертий, вилучений або буде нерозбірливий серійний номер виробу; • використання виробу не по його прямому призначенню, не відповідно до його Інструкції по експлуатації, у тому числі, експлуатації виробу з
 • Страница 10 из 12
 • Страница 11 из 12
  www.home-comfort.ru В тексте и цифровых обозначениях инструкции могут быть допущены технические ошибки и опечатки. Изменения технических характеристик и ассортимента могут быть произведены без предварительного уведомления. «ELECTROLUX is a registered trademark used under license from AB Electrolux
 • Страница 12 из 12