Инструкция для ELECTROLUX EWN127540W

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

informaţii pentru utilizator

Инструкция по

эксплуатации

Maşină de spălat

Стиральная машина

EWN 127540 W

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 61
  informaţii pentru utilizator Инструкция по эксплуатации Maşină de spălat Стиральная машина EWN 127540 W
 • Страница 2 из 61
  2 electrolux Electrolux. Thinking of you. Pentru a vedea cum gândim, vizitaţi www.electrolux.com CUPRINS Informaţii privind siguranţa Descrierea produsului Panoul de comandă Prima utilizare Personalizarea Utilizarea zilnică Sfaturi utile Programele de spălare 16 2 Îngrijirea şi curăţarea 21 4 Ce
 • Страница 3 из 61
  electrolux 3 • După ce aţi despachetat aparatul, verificaţi să nu fie deteriorat. Dacă aveţi dubii, nu-l utilizaţi şi contactaţi Centrul de Asistenţă. • Toate ambalajele şi buloanele pentru transport trebuie să fie înlăturate înainte de utilizare. Dacă aceste indicaţii nu sunt respectate, se poate
 • Страница 4 из 61
  4 electrolux Pentru a dezactiva acest dispozitiv şi a putea închide din nou uşa, rotiţi butonul la stânga, până când fanta ajunge în poziţie verticală. DESCRIEREA PRODUSULUI Noul dv. aparat corespunde tuturor necesităţilor moderne de a spăla rufele eficient, cu un consum scăzut de apă, energie şi
 • Страница 5 из 61
  electrolux 5 Sertarul-distribuitor pentru detergent Compartimentul pentru detergent utilizat pentru fazele de prespălare şi înmuiere sau pentru substanţe de scos petele utilizate în faza de tratare a petelor (dacă este disponibilă). Detergentul pentru prespălare şi înmuiere se adaugă la începutul
 • Страница 6 из 61
  6 electrolux Disc selector de programe Vă permite să porniţi/opriţi aparatul şi/sau să selectaţi un program. Temperatură Acest buton vă permite să măriţi sau să micşoraţi temperatura de spălare. Viteză redusă de centrifugare Apăsând pe acest buton, puteţi modifica viteza de centrifugare a
 • Страница 7 из 61
  electrolux 7 2.6: Simbolul pentru pornirea cu întârziere Întârzierea selectată, activată prin apăsarea butonului corespunzător, apare pe afişaj timp de câteva secunde şi apoi este afişată durata programului selectat anterior. Simbolul corespunzător este aprins. Valoarea întârzierii scade cu câte o
 • Страница 8 из 61
  8 electrolux = Copii = 14 minute = Articole sport lejer = Clătire cu apă rece Butoane de comandă = Temperatură = Viteză redusă de centrifugare = Prespălare = Clătire suplimentară = Pornire cu întârziere = Start/pauză = Butoane reglare durată +/- PRIMA UTILIZARE • Asiguraţi-vă că racordurile la
 • Страница 9 из 61
  electrolux 9 Măsurarea cantităţii de detergent şi de balsam de rufe Trageţi sertarul-distribuitor până când se opreşte. Măsuraţi cantitatea de detergent necesară, turnaţi-o în compartimentul pentru spălarea principală sau în compartimentul adecvat, dacă programul/opţiunea selectate necesită acest
 • Страница 10 из 61
  10 electrolux Reduceţi viteza de centrifugare apăsând pe butonul 4 După selectarea unui program, aparatul propune viteza maximă de centrifugare disponibilă pentru programul respectiv. Apăsaţi butonul 4 în mod repetat pentru a modifica viteza de centrifugare, dacă doriţi ca rufele să fie
 • Страница 11 из 61
  electrolux 11 Gradul de murdărire Simbol Super rapid 1) Tipul ţesăturii Pentru articole folosite sau purtate foarte puţin timp Reîmprospătare 1) 2) Doar pentru reîmprospătarea articolelor Super reîmprospătare 1) 2) Pentru reîmprospătarea câtorva articole 1) Vă recomandăm să reduceţi încărcarea
 • Страница 12 из 61
  12 electrolux Repaus : la câteva minute după terminarea programului sistemul de economisire a energiei va fi activat. Luminozitatea afişajului este redusă. Prin apăsarea oricărui buton, aparatul va ieşi din starea de economisire a energiei. SFATURI UTILE Sortarea rufelor Respectaţi simbolurile
 • Страница 13 из 61
  electrolux 13 rului-distribuitor înainte de a începe programul de spălare. Dacă folosiţi detergenţi lichizi, trebuie selectat un program fără prespălare. Maşina de spălat încorporează un sistem de recirculare care permite o utilizare optimă a detergentului concentrat. Urmaţi recomandările
 • Страница 14 из 61
  14 electrolux Program Temperatura maximă şi minimă Descrierea ciclului Viteza maximă de centrifugare Încărcătura maximă de rufe Tipul de rufe DELICATE 40°- Rece Spălare principală: clătiri Viteza maximă de centrifugare: 700 rpm Încărcătură max. 3,5 kg: încărcătură redusă 2 kg 1) Ţesături delicate:
 • Страница 15 из 61
  electrolux 15 Program Temperatura maximă şi minimă Descrierea ciclului Viteza maximă de centrifugare Încărcătura maximă de rufe Tipul de rufe Opţiuni CENTRIFUGARE Evacuare şi centrifugare lungă Viteza maximă de centrifugare: 1200 rpm Încărcătură max. 7 kg Centrifugare separată pentru articole
 • Страница 16 из 61
  16 electrolux Program Temperatura maximă şi minimă Descrierea ciclului Viteza maximă de centrifugare Încărcătura maximă de rufe Tipul de rufe Opţiuni ARTICOLE SPORTIVE UŞOARE 30° Spălare principală: clătiri Viteza maximă de centrifugare: 900 rpm Încărcătură max. 2,5 kg Program scurt pentru articole
 • Страница 17 из 61
  electrolux 17 Important Nu folosiţi alcool metilic, solvenţi sau produse similare pentru a curăţa carcasa maşinii. Curăţaţi compartimentul distribuitorului cu o perie. Curăţarea sertarului-distribuitor Sertarul-distribuitor pentru detergent trebuie să fie curăţat în mod regulat.
 • Страница 18 из 61
  18 electrolux 4. Puneţi un recipient puţin adânc lângă pompă, pentru a colecta apa care se scurge. Pompă de evacuare Pompa trebuie verificată regulat, mai ales dacă: • aparatul nu se goleşte şi/sau nu centrifughează; • aparatul face un zgomot neobişnuit în timpul evacuării apei din cauza unor
 • Страница 19 из 61
  electrolux 19 2 1 7. Îndepărtaţi corpurile străine şi scamele de pe scaunul şi de pe rotorul pompei. 10. Puneţi la loc dopul de golire de urgenţă în capacul filtrului şi fixaţi-l bine. 8. Verificaţi cu atenţie dacă rotorul pompei se învârte (se roteşte neregulat). Dacă nu se învârte, contactaţi
 • Страница 20 из 61
  20 electrolux 6. Curăţaţi filtrul din valvă cu o perie aspră sau cu o cârpă. Avertizare Când aparatul a fost folosit, şi în funcţie de programul selectat, în pompă poate fi apă fierbinte. Nu scoateţi niciodată capacul pompei în timpul unui ciclu de spălare, aşteptaţi întotdeauna până când aparatul
 • Страница 21 из 61
  electrolux 21 6. Când doriţi să utilizaţi maşina din nou, asiguraţi-vă că temperatura din încăpere este mai mare de 0°C. CE TREBUIE FĂCUT DACĂ... Unele probleme se datorează lipsei unei întreţineri minime sau unor omisiuni, şi pot fi corectate uşor fără a apela la un reparator. Înainte de a
 • Страница 22 из 61
  22 electrolux Problemă Cauză posibilă / soluţie Se scurge apă pe podea: S-a folosit prea mult detergent sau un detergent nepotrivit (care spumează excesiv). • Reduceţi cantitatea de detergent sau folosiţi alt detergent. Verificaţi dacă există scurgeri de la vreuna din garniturile furtunului de
 • Страница 23 из 61
  electrolux 23 Problemă Cauză posibilă / soluţie Nu se vede apă în tambur: Maşinile bazate pe tehnologie modernă funcţionează în mod foarte economicos, folosind foarte puţină apă, fără ca performanţele să fie afectate. Dacă nu puteţi identifica sau rezolva problema, contactaţi centrul nostru de
 • Страница 24 из 61
  24 electrolux Program Consumul de energie (KWh) Consumul de apă (litri) Lână/Spălare manuală 30° 0.25 Durata programului (minute) 58 1) „Program economie energie pentru articole din bumbac” la 60°C cu o încărcătură de 7 kg este programul de referinţă pentru datele de pe eticheta referitoare la
 • Страница 25 из 61
  electrolux 25 A D 4. Deşurubaţi şi scoateţi cele două şuruburi mari din spate B şi cele şase şuruburi mici C. C C C B C B 5. Scoateţi colţarul D şi strângeţi cele şase şuruburi mici C . 6. Deschideţi uşa, scoateţi furtunul de alimentare cu apă din tambur şi scoateţi blocul de polistiren fixat pe
 • Страница 26 из 61
  26 electrolux porată o piuliţă cu auto-blocare, dar maşina TREBUIE să fie orizontală şi stabilă. Dacă e necesar, verificaţi orizontalitatea cu o nivelă cu bulă de aer. Toate reglările necesare pot fi efectuate cu o cheie. Poziţionarea orizontală corectă previne vibraţiile, zgomotul şi deplasarea
 • Страница 27 из 61
  electrolux 27 35° 45° Evacuarea apei Capătul furtunului de evacuare poate fi poziţionat în trei feluri. • Agăţat de marginea unei chiuvete, folosind suportul de ghidare din plastic furnizat împreună cu maşina. În acest caz, verificaţi să nu se poată desprinde când se evacuează apa din maşină. Acest
 • Страница 28 из 61
  28 electrolux Furtunul de evacuare poate fi întins pe maxim 4 metri. Un furtun de evacuare suplimentar şi piesele necesare pentru îmbinare sunt disponibile la centrul de service local. CONEXIUNEA ELECTRICĂ Informaţiile referitoare la racordarea la electricitate sunt specificate pe plăcuţa cu datele
 • Страница 29 из 61
  electrolux 29 • Maşina funcţionează mai economic dacă are o încărcătură întreagă. • Cu o pre-tratare corespunzătoare, petele şi murdăria limitată pot fi îndepărtate; rufele pot fi spălate apoi la o temperatură mai joasă. • Măsuraţi cantitatea de detergent în funcţie de duritatea apei, de gradul de
 • Страница 30 из 61
  30 electrolux Electrolux. Thinking of you. Обменяйтесь с нами своими мыслями на www.electrolux.com СОДЕРЖАНИЕ Сведения по технике безопасности Описание изделия Панель управления Первое использование Персонализация Ежедневное использование Полезные советы 30 32 33 36 37 37 40 Программы стирки 42
 • Страница 31 из 61
  electrolux 31 стирки они могут застрять между ба‐ ком и барабаном. • Не стирайте в машине изделия с пла‐ стинами из китового уса, одежду с не‐ обработанными краями и рваную оде‐ жду. • После использования и перед чисткой и техобслуживанием машины всегда отключайте ее от электросети и закры‐ вайте
 • Страница 32 из 61
  32 electrolux • • • • жимая ее, так, чтобы паз оказался в горизонтальном положении. При необ‐ ходимости, используйте для этого мо‐ нету. статочным опытом или знаниями без присмотра или под руководством ли‐ ца, отвечающего за их безопасность. Необходимо присматривать за детьми и не разрешать им
 • Страница 33 из 61
  electrolux 33 1 Дозатор моющих средств 2 Панель управления 3 Ручка для открывания дверцы 4 Табличка технических данных 5 Фильтр сливного насоса 6 Регулируемые ножки Дозатор моющих средств Отделение для моющего средства, используемого при предварительной стирке и вымачивании, или для пятно‐
 • Страница 34 из 61
  34 electrolux 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Селектор программ Дисплей Кнопка "ТЕМПЕРАТУРА" Кнопка "СНИЖЕНИЕ СКОРОСТИ ОТ‐ ЖИМА" Кнопка "ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ СТИР‐ КА" Кнопка "ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПОЛО‐ СКАНИЕ" Кнопка "ЗАДЕРЖКА ПУСКА" Кнопка "ПУСК/ПАУЗА" Кнопки "МЕНЕДЖЕРА ВРЕМЕНИ" Селектор программ Селектор программ
 • Страница 35 из 61
  electrolux 35 граммы на дисплее высвечиваются ми‐ гающие , символ 2.8 продолжает светиться, индикатор кнопки 8 гаснет, а дверца заблокирована, указывая, что необходимо слить воду. Для слива воды выполните указания, приведенные в раз‐ деле "Окончание программы". Ночной цикл: при выборе этой функции
 • Страница 36 из 61
  36 electrolux После начала выполнения программы на дисплей выводится ее продолжитель‐ ность, пиктограмма часов меняется. 2.12: Символы этапов программы стирки При выборе программы стирки в верхней части дисплея появляются символы, со‐ ответствующие ее различным этапам. После нажатия кнопки 8
 • Страница 37 из 61
  electrolux 37 ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ Звуковая сигнализация Машина оборудована устройством зву‐ ковой сигнализации, срабатывающим в следующих случаях: • по окончании цикла; • при неисправности. При одновременном нажатии кнопок 5 и 6 примерно на 6 секунд устройство зву‐ ковой сигнализации отключается (звуко‐
 • Страница 38 из 61
  38 electrolux Если нужно, чтобы белье стиралось при другой температуре, нажмите эту кнопку несколько раз, чтобы повысить или по‐ низить температуру. Скорость отжима можно понизить, нажимая кнопку 4 При выборе программы прибор автома‐ тически предлагает максимальную ско‐ рость отжима,
 • Страница 39 из 61
  electrolux 39 Выбор отсрочки пуска. 1. Выберите программу и нужные до‐ полнительные функции. 2. Выберите дополнительную функцию "Отсрочка пуска" с помощью кнопки 7. 3. Нажмите кнопку 8 : – машина начнет обратный отчет с шагом индикации в один час. – Пуск программы произойдет по ис‐ течении
 • Страница 40 из 61
  40 electrolux программу, снова нажав кнопку 8 . При этом вода из бака сливаться не будет. полнительные функции и нажать кнопку 8. Прерывание программы Для прерывания выполняемой програм‐ мы нажмите кнопку 8 , при этом начнет мигать соответствующий индикатор. Для возобновления выполнения про‐ граммы
 • Страница 41 из 61
  electrolux 41 Перед стиркой удалите стойкие пятна. Протрите особо загрязненные участки специальным моющим средством или чистящей пастой. С особой осторожностью обращайтесь с занавесями. Снимите крючки или зав‐ яжите их в мешок или сетку. Выведение пятен Некоторые пятна могут не отстираться только
 • Страница 42 из 61
  42 electrolux При использовании жидких моющих средств необходимо выбирать програм‐ му без предварительной стирки. Стиральная машина оборудована систе‐ мой рециркуляции, обеспечивающей оп‐ тимальное использование концентриро‐ ванных моющих средств. При дозировке моющих средств и доба‐ вок
 • Страница 43 из 61
  electrolux 43 Программа Максимальная и минимальная температура Описание цикла Максимальная скорость отжима Максимальная загрузка белья Тип белья Дополнительные функции СИНТЕТИКА 60° - стирка в холодной воде Основная стирка - полоскания Максимальная скорость отжима: 900 об/мин Макс. загрузка 3,5 кг
 • Страница 44 из 61
  44 electrolux Программа Максимальная и минимальная температура Описание цикла Максимальная скорость отжима Максимальная загрузка белья Тип белья Дополнительные функции ДАМСКОЕ БЕЛЬЕ 40° - стирка в холодной воде Основная стирка - полоскания Максимальная скорость отжима: 1000 об/мин Макс. загрузка 2
 • Страница 45 из 61
  electrolux 45 Программа Максимальная и минимальная температура Описание цикла Максимальная скорость отжима Максимальная загрузка белья Тип белья Дополнительные функции ОДЕЯЛО 40° - 30° Основная стирка - полоскания Максимальная скорость отжима: 700 об/мин Макс. загрузка 2,5 кг Специальная программа
 • Страница 46 из 61
  46 electrolux Программа Максимальная и минимальная температура Описание цикла Максимальная скорость отжима Максимальная загрузка белья Тип белья Дополнительные функции Емкость для моющих средств / ВЫКЛ Для отмены текущей программы или выключения машины. 1) В случае выбора быстрой или очень быстрой
 • Страница 47 из 61
  electrolux 47 Промойте его проточной водой, чтобы удалить все остатки скопившегося поро‐ шка. Для облегчения чистки можно снять верхнюю часть отделения для добавок. Промойте водой все детали дозатора. Чистка барабана Отложения ржавчины в барабане могут образоваться вследствие попадания в барабан
 • Страница 48 из 61
  48 electrolux 1 2 Сливной насос Сливной насос следует проверять регу‐ лярно, особенно, если: • машина не выполняет слив и/или от‐ жим, • при сливе машина издает странный шум, вызванный попаданием в слив‐ ной насос таких предметов, как булав‐ ки, монеты и т.д., которые блокируют работу насоса. •
 • Страница 49 из 61
  electrolux 49 Очистите фильтр сливной трубки от следов ворса. 2 1 7. Извлеките чужеродные предметы и ворс из корпуса и крыльчатки насо‐ са. 10. Установите на место заглушку от‐ верстия аварийного слива и плотно закрепите ее. 8. Тщательно проверьте вращение крыльчатки насоса (она вращается
 • Страница 50 из 61
  50 electrolux 4. Снова прикрутите наливной шланг к крану. 5. Отвинтите шланг от машины. Держи‐ те рядом тряпку, т.к. часть воды мо‐ жет вытечь. 6. Прочистите фильтр в шланге жесткой щеткой или тряпкой. ВНИМАНИЕ! При работающем приборе в зависимости от выбранной программы в сливном насосе может быть
 • Страница 51 из 61
  electrolux 51 2. Закройте водопроводный вентиль. 3. Отвинтите наливной шланг. 4. Поставьте на пол тазик, поместите в него конец наливного шланга, открой‐ те заглушку отверстия аварийного слива в фильтре и дайте воде полно‐ стью стечь. 5. Вставьте заглушку отверстия аварий‐ ного слива в фильтр и
 • Страница 52 из 61
  52 electrolux Неисправность Возможная причина/способ устранения Машина не производит слив и/или отжим: Сливной шланг передавлен или сильно перегнут. Е20 • Проверьте подключение сливного шланга. Засорен фильтр сливного насоса. Е20 • Прочистите фильтр сливного насоса. Выбрана программа или
 • Страница 53 из 61
  electrolux 53 Неисправность Возможная причина/способ устранения Отжим начинается с опозда‐ нием или не выполняется вообще: Сработало электронное устройство контроля дисбаланса изза неравномерного распределения белья в барабане. Белье перераспределяется более равномерно путем вращения ба‐ рабана в
 • Страница 54 из 61
  54 electrolux Скорость отжима Максимум 1200 об/мин ПОКАЗАТЕЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ Программа Потребление энер‐ гии (кВтч) Потребление воды (литры) Белый хлопок 90° 2.1 62 Хлопок 60° 1.35 58 Энергосберегающая программа для хлоп‐ ка 60° 1) 1.19 48 Хлопок 40° 0.75 58 Синтетика 40° 0.55 51 Ткани, требующие
 • Страница 55 из 61
  electrolux 55 C B B C 5. Снимите скобу D и завинтите обратно шесть маленьких болтов C . 3. С помощью подходящего гаечного ключа отвинтите и снимите централь‐ ный задний болт A . Выньте соответ‐ ствующую пластмассовую шайбу. D A 4. Открутите и снимите с задней панели два больших болта B и шесть
 • Страница 56 из 61
  56 electrolux 6. Откройте дверцу, достаньте налив‐ ной шланг из барабана и снимите по‐ листироловую вставку, прикреплен‐ ную к прокладке дверцы. т.д. не препятствуют циркуляции воздуха вокруг машины. Убедитесь, что машина не касается стен или других кухонных приборов. Выровняйте машину, подни‐ мая
 • Страница 57 из 61
  electrolux 57 35° 45° ните шланг влево или вправо в зави‐ симости от расположения водопро‐ водного крана относительно маши‐ ны. хотите перемещать водопроводный кран, придется купить новый, более длинный шланг, специально предназна‐ ченный для данной цели. Слив воды Конец сливного шланга можно
 • Страница 58 из 61
  58 electrolux Максимальная длина сливного шланга не должна быть более 4 метров. Дополни‐ тельный сливной шланг и соединительный элемент можно приобрести в автори‐ зованном сервисном центре. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ травмы, причиненные в результате несоблюдения вышеприведенных указаний по
 • Страница 59 из 61
  electrolux 59 Экологические рекомендации Для экономии воды, энергии и с целью бережного отношения к окружающей среде придерживайтесь следующих ре‐ комендаций: • Белье обычной степени загрязненно‐ сти можно стирать без предваритель‐ ной стирки для экономии моющих средств, воды и времени (это
 • Страница 60 из 61
  www.electrolux.com/shop 132946751-00-132010
 • Страница 61 из 61