Инструкция для ELECTROLUX EWT10115W

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

instrukcja obsługi

návod k použití

használati útmutató

návod na používanie

Инструкция по

эксплуатации

Pralka

Pračka

Mosógép

Práčka

Стиральная машина

EWT 10115 W - EWT 9125 W

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 53
  instrukcja obsługi návod k použití használati útmutató návod na používanie Инструкция по эксплуатации Pralka Pračka Mosógép Práčka Стиральная машина EWT 10115 W - EWT 9125 W
 • Страница 2 из 53
  2 electrolux 1. Panel sterowania 2. Uchwyt 3. Nóżki regulowane do poziomowania 1 2 3 Panel sterowania 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 2 3 4 5 6 Pokrętło wyboru programów Pokrętło wyboru prędkości wirowania Przyciski i ich funkcje Lampki kontrolne przebiegu cyklu prania Przycisk "Start/Pauza" Przycisk
 • Страница 3 из 53
  electrolux 3 Informacje dotyczące bezpieczeństwa Przed instalacją oraz przystąpieniem do eksploatacji urządzenia należy uważnie przeczytać poniższe informacje. Niniejszą instrukcję należy przechowywać wraz z urządzeniem. Ogólne zasady bezpieczeństwa • Nie wolno przerabiać ani nawet próbować
 • Страница 4 из 53
  4 electrolux Obsługa pralki Uruchomienie po raz pierwszy • Sprawdzić, czy podłączenia elektryczne i wodne zostały wykonane zgodne z instrukcją instalacji. • Wyjąć z bębna polistyrenowy blok i wszelkie inne materiały. • Przeprowadzić pierwsze pranie w temperaturze 90°C bez wkładania prania, lecz z
 • Страница 5 из 53
  electrolux 5 • Aby anulować opóźnienie rozpoczęcia programu i rozpocząć cykl prania natychmiast, należy nacisnąć " Start/Pauza" , a następnie " Opóźniony start" . Nacisnąć " Start/Pauza" , aby rozpocząć cykl prania. • Aby zmienić opóźnienie rozpoczęcia programu, należy obrócić pokrętło do położenia
 • Страница 6 из 53
  6 electrolux Program / Rodzaj prania Wsad/ Czas Syntetyczne (zimna - 60°) : Tkaniny syn- 2,5 kg tetyczne, bielizna, ubrania kolorowe, koszule, 90-100 min. które nie wymagają prasowania, bluzki. Możliwe opcje Stop z wodą, Tryb nocny plus, Codzienne (Daily), Lekko (Light), Krótki (Super), Dodatkowe
 • Страница 7 из 53
  electrolux 7 2 1 Przed zamknięciem klapki należy sprawdzić, czy filtr jest dobrze zamontowany, pociągając w tym celu ściankę środkową w górę i w dół. Filtry na dopływie wody W celu oczyszczenia należy: Filtr Należy regularnie czyścić filtr, który znajduje się na spodzie zbiornika: 1 2 3 Co zrobić,
 • Страница 8 из 53
  8 electrolux Problem Przyczyna Wokół pralki widoczna jest wodą: • • • • nadmiar detergentu spowodował przelanie się piany, detergent nie jest przeznaczony do prania w pralkach automatycznych, wąż spustowy nie jest prawidłowo zamocowany, wąż dopływowy jest nieszczelny. Wyniki prania nie są
 • Страница 9 из 53
  electrolux 9 Dane techniczne WYMIARY Wysokość Szerokość Głębokość 850 mm 400 mm 600 mm NAPIĘCIE / CZĘSTOTLIWOŚĆ MOC CIŚNIENIE WODY 230 V / 50 Hz 2300 W Wartość minimalna Wartość maksymalna Podłączenie do sieci wodociągowej 0,05 MPa (0,5 bara) 0,8 MPa (8 barów) Rodzaj 20/27 Instalacja Rozpakowanie 1
 • Страница 10 из 53
  10 electrolux MINI 70 cm MAXI 100 cm Spust wody Zamontować prowadnicę w kształcie litery "U" na wężu spustowym. Zamontować końcówkę węża do rury kanalizacyjnej z syfonem (lub na krawędzi umywalki) na wysokości od 70 do 100 cm. Sprawdzić, czy zamocowanie jest solidne. Należy zapewnić dostęp
 • Страница 11 из 53
  electrolux 11 – uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych, – uszkodzeń spowodowanych działaniem siły zewnętrznej np. przepięcia w sieci elektrycznej, wyładowania atmosferycznego, – napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nie posiadające autoryzacji Electrolux Poland, –
 • Страница 12 из 53
  12 electrolux 1. Ovládací panel 2. Rukojeť víka 3. Nastavitelné vyrovnávací nožičky 1 2 3 Ovládací panel 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 2 3 Volič programu Volič otáček odstřeďování Tlačítka a jejich funkce Kontrolky průběhu cyklu Volba možnosti "Start/Pauza" Tlačítko Odložený start Přihrádka dávkovače
 • Страница 13 из 53
  electrolux 13 Bezpečnostní informace Před instalací a používáním tohoto spotřebiče si pozorně přečtěte následující body. Tento návod k použití uložte u spotřebiče. Všeobecné bezpečnostní pokyny • Tento spotřebič neupravujte ani se jej nepokoušejte upravovat. Bylo by to nebezpečné. • Dbejte na to,
 • Страница 14 из 53
  14 electrolux Denní používání Vložte prádlo • Otevřete víko pračky. • Otevřete buben stisknutím zajišťovacího tlačítka A: automaticky se otevřou obě křídla dvířek bubnu. • Vložte prádlo, zavřete buben a víko pračky. A Upozornění Před zavřením víka pračky zkontrolujte, zda je buben řádně zavřený : •
 • Страница 15 из 53
  electrolux 15 Volič programů zůstává po celý cyklus nehybný. To je normální. Svítí kontrolka odpovídající aktuálnímu cyklu. + : Předpírka + praní + : Máchání + odstřeďování : Konec cyklu Přerušení programu Přidání prádla v průběhu prvních 10 minut Stiskněte tlačítko Start/Pauza . po dobu
 • Страница 16 из 53
  16 electrolux Program / Druh prádla Náplň/čas Možné funkce 1,0 kg 55-65 min Zastavení s vodou v bubnu, Noční klid plus, Odložený start Ruční praní (studená - 40°): velmi jemné 1,0 kg 55-65 min kusy prádla s visačkou "Prát ručně". Zastavení s vodou v bubnu, Noční klid plus, Odložený start Džíny
 • Страница 17 из 53
  electrolux 17 Filtry přívodu vody Při čištění postupujte následujícím způsobem: Problémy při provozu Tento spotřebič byl před opuštěním výrobního závodu mnohokrát kontrolován. Pokud však přesto zjistíte chybnou funkci, nejprve se řiďte níže uvedenými radami, a teprve pak zavolejte servis. Problémy
 • Страница 18 из 53
  18 electrolux Problémy Příčiny Prací cyklus je příliš dlou- • filtry přívodu vody jsou zanesené, hý: • byla přerušena dodávka elektrického proudu nebo vody, • zareagoval detektor přehřívání motoru, • teplota přívodu vody je nižší než obvykle, • zareagoval bezpečnostní systém detekce pěny (příliš
 • Страница 19 из 53
  electrolux 19 Vybalení Přívod vody 3 1 2 4 1 1 V případě potřeby posuňte přívodní hadici do směru jako na obrázku 1. Postupujte tak, že povolíte pojistnou matici přívodní hadice a umístíte přívodní hadici dolů, jak je nakresleno na obrázku 1. Utáhněte pojistnou matici a zkontrolujte, zda hadice
 • Страница 20 из 53
  20 electrolux Životní prostředí Likvidace spotřebiče Všechny materiály opatřené symbolem jsou recyklovatelné. Odvezte je do sběrného dvora (bližší informace zjistíte na místním úřadě), aby mohly být shromážděny a recyklovány. Při likvidaci spotřebiče odstraňte všechny části, které by mohly být
 • Страница 21 из 53
  electrolux 21 zování práv Kupujícího, proto ve vlastním zájmu před podpisem Opravního listu zkontrolujte jeho obsah a kopii Opravního listu pečlivĕ uschovejte. Jestliže nebude reklamovaná vada zjištĕna nebo nejde-li o záruční vadu, za kterou odpovídá Prodávající, či neposkytne-li Kupující
 • Страница 22 из 53
  22 electrolux 1. A kezelőpanel 2. Fedélfogantyú 3. Szabályozható szintezőlábak 1 2 3 A kezelőpanel 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 2 3 Programkapcsoló Centrifugálási sebesség kapcsolója Nyomógombok és funkcióik Ciklusfutás jelzőfényei "Start/Szünet" gomb "Késleltetett indítás" gomb Adagolódoboz Előmosás Mosás
 • Страница 23 из 53
  electrolux 23 Biztonsági információk Kérjük, a készülék üzembe helyezése és használata előtt figyelmesen olvassa el ezeket a pontokat. Ezt e használati utasítást tartsa a készülék közelében. Általános biztonság • Ne módosítsa, illetve ne próbálja meg módosítani a készüléket. Ez veszélyes lehet az
 • Страница 24 из 53
  24 electrolux Egy mosási ciklus lefuttatása Az első használat • Győződjön meg arról, hogy az elektromos és vízcsatlakozások megfelelnek az üzembe helyezési útmutatásoknak. • Távolítsa el a polisztirol betétet és minden más elemet a dobból. • Futtasson le egy kezdeti mosási ciklust 90°Con, ruhanemű
 • Страница 25 из 53
  electrolux 25 • A késleltetett indítás törléséhez és a ciklus azonnali elindításához nyomja meg a " Start/Szünet" , majd pedig a " Késleltetett indítás" gombot. Nyomja meg a " Start/Szünet" gombot a ciklus elindításához. • A késleltetési időszak módosításához " Elfogat " állásba kell lépnie, majd
 • Страница 26 из 53
  26 electrolux Program / Mosnivaló típusa + Műszálas + Előmosás (hideg - 60°) Töltet/Idő 2,5 kg 110 - 120 perc Vasaláskönnyítés (hideg - 60°): Pamut- 1,0 kg hoz és műszálhoz. Csökkenti a gyűrődést és 100 - 110 perc könnyebbé teszi a vasalást. Lehetséges opciók Öblítőstop, Éjszakai program, Napi
 • Страница 27 из 53
  electrolux 27 1 2 Ellenőrizze a csapda bezárását megelőzően a központi fal felfele és lefele történő húzásával, hogy a szűrő megfelelően csatlakozik-e. Befolyócső szűrői Tisztításához az alábbiak szerint járjon el: 3 Működési problémák Számos ellenőrzést végeztek el a készüléken, mielőtt az
 • Страница 28 из 53
  28 electrolux Probléma Túl hosszú a mosási ciklus: Okok • • • • • a vízbevezető szűrők szennyezettek, az áram- vagy a vízellátás szünetel, a motor túlhevülési érzékelője bekapcsolt, a befolyó víz hőmérséklete alacsonyabb a szokásosnál, a habérzékelő biztonsági rendszer bekapcsolt (túl sok
 • Страница 29 из 53
  electrolux 29 Üzembe helyezés Az első alkalommal való használat előtt távolítson el minden szállítási védőcsomagolást. Tartsa meg a doboz a jövőbeni szállításhoz: A nem rögzített készülék szállítása a belső részegységek megsérüléséhez vezethet, szivárgásokat és meghibásodásokat okozhat. A készülék
 • Страница 30 из 53
  30 electrolux Elhelyezés A készüléket sima és kemény felületen, szellőzött helyiségben kell elhelyezni. Gondoskodjon arról, hogy a készülék ne érjen hozzá a falhoz vagy a többi berendezéshez. A pontos vízszintbe állítás megelőzi a vibrációt, a zajt és a készülék elmozdulását az üzemelés alatt.
 • Страница 31 из 53
  electrolux 31 1. Ovládací panel 2. Rukoväť veka 3. Nastaviteľné nožičky 1 2 3 Ovládací panel 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 2 3 4 5 6 Volič programu Volič otáčok odstreďovania Tlačidlá a ich funkcie Kontrolky postupu cyklu Tlačidlo "Štart/Pauza" Tlačidlo "Odložený štart" Zásobník Predpieranie Pranie Avivážny
 • Страница 32 из 53
  32 electrolux Bezpečnostné pokyny Prečítajte si pozorne tieto pokyny pred montážou a uvedením spotrebiča do prevádzky. Návod na obsluhu uchovávajte v blízkosti spotrebiča. Všeobecné bezpečnostné pokyny • Spotrebič sa nesnažte meniť ani upravovať. Vystavili by ste sa tak riziku. • Pred spustením
 • Страница 33 из 53
  electrolux 33 Každodenné použitie Vložte bielizeň • Otvorte veko spotrebiča. • Otvorte bubon stlačením blokovacieho tlačidla A: Automaticky sa otvoria dve poistky. • Vložte bielizeň, zavrite bubon a veko práčky. A Varovanie Pred zavretím veka práčky sa uistite, že bubon je riadne zavretý : • Keď sú
 • Страница 34 из 53
  34 electrolux (Super) : málo zašpinená bielizeň alebo polovičná náplň Dostupnosť týchto rôznych úrovní sa mení v závislosti od nastaveného druhu programu. Štart programu Stlačením tlačidla " Spustenie/Pauza" spustíte cyklus. Rozsvieti sa príslušná zelená kontrolka. Je normálne ak sa volič programu
 • Страница 35 из 53
  electrolux 35 Program / Typ prania Jemné (studená voda - 40 ° : Pre všetky jemné materiály, napríklad záclony. Náplň/Doba 2,5 kg 60-70 min Voliteľné funkcie Zastavenie s vodou v bubne, Nočný cyklus, Denný (Daily), Rýchly (Light), Skrátit (Super), Plákanie plus, Oneskorený štart Lan (studená voda -
 • Страница 36 из 53
  36 electrolux 3 Filtre prítoku vody Čistenie : Pred zatvorením krytu skontrolujte, či filter dobre zapadol na miesto potiahnutím hore a dole proti strednej stene. Problémy počas prevádzky Spotrebič prešiel viacerými výstupnými kontrolami vo výrobnom závode. Ak by však došlo k poruche, Problémy
 • Страница 37 из 53
  electrolux 37 Problémy Cyklus prania trvá príliš dlho: Príčiny • • • • • znečistené filtre prítoku vody, bola odpojená dodávka vody alebo nastal výpadok v elektrickej sieti, aktivoval sa snímač prehriatia motora, teplota prítoku vody je nižšia ako zvyčajne, aktivoval sa bezpečnostný systém detekcie
 • Страница 38 из 53
  38 electrolux Inštalácia Ak chcete nainštalovať práčku zarovno s okolitým nábytkom, postupujte podľa obrázku č. 4. Prítok vody 1 1 Pred prvým použitím spotrebiča odstráňte všetky časti obalov, ktoré slúžia na ochranu počas prepravy. Obal si odložte pre prípad prepravy v budúcnosti: Počas prepravy
 • Страница 39 из 53
  electrolux 39 Ochrana životného prostredia Likvidácia spotrebiča sú Všetky materiály označené symbolom recyklovateľné. Takéto materiály odovzdajte na skládke recyklovateľného odpadu (informujte sa u miestnych úradov). Pri likvidácii spotrebiča odstráňte všetky súčiastky, ktoré môžu byť nebezpečné
 • Страница 40 из 53
  40 electrolux 1. Панель управления 2. Ручка крышки 3. Регулировочная ножка 1 2 3 Панель управления 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 2 3 4 5 Переключатель программ Селектор скорости отжима Кнопки и их функции Индикаторы выполнения цикла Использование кнопки "Старт/Пауза" Кнопка задержки пуска Дозатор
 • Страница 41 из 53
  electrolux 41 Информация по технике безопасности Перед установкой и эксплуатацией Вашей ма‐ шины внимательно прочтите следующие пункты. Храните это руководство пользовате‐ ля рядом с машиной. Общие правила техники безопасности • Не модифицируйте и не пытайтесь моди‐ фицировать эту стиральную
 • Страница 42 из 53
  42 electrolux • Данное изделие не предназначено для эксплуатации лицами (включая детей) с ог‐ раниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, с недо‐ статочным опытом или знаниями без прис‐ мотра отвечающего за их безопасность ли‐ ца или получения от него соответствующих
 • Страница 43 из 53
  electrolux 43 " Задержка пуска" Эта дополнительная функция позволяет за‐ держать пуск программы стирки на 2, 4 или 6 часов, нажав кнопку " Задержка пуска" . В любое время до нажатия кнопки " Старт/ Пауза" можно отменить или изменить вре‐ мя задержки пуска, нажав кнопку " Задержка еще раз (когда все
 • Страница 44 из 53
  44 electrolux Программа/тип белья Загрузка/ время Возможные дополнительные функ‐ ции Хлопок Эко1) (40° - 90°) : Белое или цветное белье, например, средне загряз‐ ненная рабочая одежда, постельное белье, скатерти, нижнее белье, полотен‐ ца. 5,5 кг 145-155 мин. Остановка с водой в баке, Ночной режим
 • Страница 45 из 53
  electrolux 45 Программа/тип белья Загрузка/ время Отжим: Цикл отжима от 500 до 1000/900 об/мин 2) об/мин после цикла "Остановка с водой в баке" (или "Ночной режим плюс"). 5,5 кг 10-20 мин. Возможные дополнительные функ‐ ции Задержка пуска 1) Эталонная программа испытаний по стандарту CEI 456
 • Страница 46 из 53
  46 electrolux Проблемы Причины Стиральная машина не запускается или не наполняется водой: • прибор подключен неправильно к электросети; неисправна элек‐ трическая сеть в доме, сбой электропитания, • крышка и створки барабана закрыты неплотно, • некорректно выбрана команда пуска программы, •
 • Страница 47 из 53
  electrolux 47 Проблемы Кнопка "Пуск/Пауза" мигает красным 2): Причины 1) • • • • неправильно закрыта крышка, забита ловушка, сливной шланг забит или перегнут, слишком высоко закреплен сливной шланг (см. раздел по уста‐ новке), • сливной насос заблокирован, • заблокированы напорные трубы, • закрыт
 • Страница 48 из 53
  48 electrolux Для этого ослабьте гайку на наливном шланге и сдвиньте его вниз, как показано на рис. 1. Вновь затяните гайку и убедитесь в отсут‐ ствии утечек. Откройте кран подачи воды. Убедитесь в отсутствии утечек. Удлинять на‐ ливной шланг нельзя. Если он слишком ко‐ роткий, обратитесь за
 • Страница 49 из 53
  electrolux 49 Охрана окружающей среды Утилизация изделия Все материалы, на которых имеется сим‐ вол , являются перерабатываемыми. Доставьте их в место сбора отходов (можно узнать в местном самоуправлении) для по‐ следующей переработки. При утилизации Ва‐ шей машины снимите с нее все детали, могу‐
 • Страница 50 из 53
  50 electrolux
 • Страница 51 из 53
  electrolux 51
 • Страница 52 из 53
  www.electrolux.com www.electrolux.pl www.electrolux.cz www.electrolux.hu www.electrolux.sk www.electrolux.ru 108471101-00-082009
 • Страница 53 из 53