Инструкция для ELECTROLUX EWTS 10620 W

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

instrukcja obsługi

návod k použití

használati útmutató

návod na používanie

Инструкция по

эксплуатации

Pralka

Pračka

Mosógép

Práčka

Стиральная машина

EWTS 13620 W - EWTS 10620 W

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 61
  instrukcja obsługi návod k použití használati útmutató návod na používanie Инструкция по эксплуатации Pralka Pračka Mosógép Práčka Стиральная машина EWTS 13620 W - EWTS 10620 W
 • Страница 2 из 61
  2 electrolux 1. 2. 3. 4. 1 Panel sterowania Uchwyt otwierania pokrywy Pokrywa filtra Nóżki regulowane do poziomowania 2 3 4 Panel sterowania 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 2 Pokrętło wyboru programów Wyświetlacz Przyciski i ich funkcje Kontrolka "Dodaj pranie" Przycisk "Start/Pauza" Przyciski funkcji kontroli
 • Страница 3 из 61
  electrolux 3 Symbole 1 2. 3. 4. 5. 6. 2 3 4 5 6 7 8 9 Prędkość wirowania Opóźnienie rozpoczęcia programu Opcje Fazy programu Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci 7. Funkcja kontroli czasu "Time manager" 8. Blokada pokrywy 9. Długość cyklu lub czas opóźnienia rozpoczęcia programu 1.
 • Страница 4 из 61
  4 electrolux • Umieścić końcówkę węża dopływowego oraz węża spustowego w naczyniu postawionym na podłodze. • Wybrać program "Odpompowanie" i odczekać, aż się zakończy. • Odłączyć urządzenie od zasilania, ustawiając w tym celu pokrętło wyboru programów na "Stop" . • Wyjąć wtyczkę przewodu
 • Страница 5 из 61
  electrolux 5 Codzienna eksploatacja Wkładanie prania • Otworzyć pokrywę urządzenia. • Otworzyć bęben naciskając przycisk blokady A: dwie klapki otworzą się automatycznie. • Włożyć pranie, zamknąć klapki bębna oraz pokrywę pralki. A Ostrzeżenie! Przed zamknięciem pokrywy urządzenia sprawdzić, czy
 • Страница 6 из 61
  6 electrolux • Aby anulować ustawione opóźnienie i natychmiast rozpocząć program prania, należy nacisnąć przycisk " Start/Pauza", a następnie " Opóźniony start" . Nacisnąć " Start/Pauza", aby rozpocząć program prania. • Aby zmienić czas opóźnienia, należy ustawić pokrętło w położeniu "Stop" , a
 • Страница 7 из 61
  electrolux 7 Program / Rodzaj prania Wsad Możliwe opcje Delikatne (zimna - 40°): Wszystkie tkaniny delikatne, np. firany. 2,5 kg Stop w wodą, Tryb nocny plus, Pranie wstępne, Dodatkowe płukanie, Opóźniony start, Time manager Łatwe prasowanie (zimna - 60°): Tkaniny bawełniane i syntetyczne.
 • Страница 8 из 61
  8 electrolux 1 2 3 4 Filtry na dopływie wody W celu oczyszczenia należy: 1 5 2 6 Filtr spustowy Należy regularnie czyścić filtr znajdujący się w dolnej części urządzenia: Co zrobić, jeśli urządzenie nie pracuje Urządzenie zostało poddane wielu fabrycznym próbom i testom. Jednakże, w razie
 • Страница 9 из 61
  electrolux 9 Problem Przyczyna Wyniki prania nie są zadowalające: • • • • detergent nie jest przeznaczony do prania w pralkach automatycznych, do bębna pralki włożono za dużo bielizny, wybrano niewłaściwy program prania, dodano za mało detergentu. Wibracje lub głośna praca urządzenia: • nie
 • Страница 10 из 61
  10 electrolux Problem Przyczyna Środek zmiękczający do- • przekroczono poziom MAX. staje się bezpośrednio do bębna podczas wlewania go do komory na detergenty: 1) W zależności od modelu. 2) W niektórych modelach może włączyć się sygnał dźwiękowy 3) Po usunięciu problemu wcisnąć przycisk
 • Страница 11 из 61
  electrolux 11 Aby pralka była zainstalowana w równej linii z sąsiednimi meblami, należy postępować zgodnie z zaleceniami na rysunku 5. Dopływ wody Z tyłu pralki należy przymocować dostarczony w komplecie wąż dopływowy (nie należy używać starego węża): 1 2 3 4 Otworzyć zawór wody. Sprawdzić
 • Страница 12 из 61
  12 electrolux RU Warunki gwarancyjne PL POLSKA 1. Electrolux Poland Sp. z o.o. gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych zobowiązując się jednocześnie – w razie ujawnienia takich wad w okresie gwarancyjnym i w zakresie określonym niniejszym dokumentem – do ich usunięcia w
 • Страница 13 из 61
  electrolux 13 1. 2. 3. 4. 1 Ovládací panel Tlačítko víka Kryt přístupu k filtru Nastavitelné vyrovnávací nožičky 2 3 4 Ovládací panel 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. Volič programu Displej Tlačítka a jejich funkce Kontrolka "Přidání prádla" Tlačítko "Start/Pauza" Tlačítka funkce "Time Manager" 2 3 4 5 6
 • Страница 14 из 61
  14 electrolux Symboly 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Teplota Rychlost odstřeďování Odložený start Funkce Průběh cyklu Dětská pojistka Time manager Zámek dvířek Odpočítávání délky cyklu nebo prodlevy časovače Přihrádka dávkovače Předpírka Praní Aviváž (neplňte nad symbol MAX M )
 • Страница 15 из 61
  electrolux 15 Použití • Váš spotřebič je určen k normálnímu použití v domácnosti. Nepoužívejte jej ke komerčním, průmyslovým, ani žádným jiným účelům. • Před praním si prohlédněte pokyny na štítku každého kusu prádla. • Do pračky nedávejte kusy oděvu, ze kterých byly skvrny odstraňovány benzínem,
 • Страница 16 из 61
  16 electrolux žete také zvolit " Bez odstředění" , " Zastavení s 3). vodou v bubnu" nebo " Noční klid plus". Maximální otáčky odstřeďování jsou: pro Bavlna, Eco: 1300 ot/min (EWTS13620W), 1000 ot/min (EWTS10620W), pro Džíny: 1200 ot/ min (EWTS13620W), 1000 ot/min (EWTS10620W), pro Ruční praní,
 • Страница 17 из 61
  electrolux 17 Jestliže si přejete zrušit program, otočte voličem programů do polohy "Stop" . Konec programu Pračka se automaticky zastaví, tlačítko "Start/Pauza" zhasne a na displeji bliká "0". Otevření víka je možné až za přibližně 2 minuty po zastavení pračky. Symbol zmizí. Otočte voličem
 • Страница 18 из 61
  18 electrolux Program / Druh prádla Náplň Možné funkce 2,5 kg Zastavení s vodou v bubnu, Noční klid plus, Máchání plus, Odložený start 5,5 kg Eco2) (40° - 90 °C): bílá nebo barevná, např. normálně zašpiněné pracovní oděvy, ložní povlečení, stolní prádlo, spodní prádlo, ručníky. Zastavení s vodou v
 • Страница 19 из 61
  electrolux 19 Problémy Příčiny Pračka se napouští vodou, ale hned ji vypouští: • vypouštěcí oblouk ve tvaru U je upevněn příliš nízko (viz část Instalace). Pračka nemáchá nebo se • vypouštěcí hadice je ucpaná nebo přehnutá, nevypouští: • vypouštěcí filtr je neprůchodný, • zareagoval detektor
 • Страница 20 из 61
  20 electrolux Problémy Příčiny Na displeji se zobrazí • vypouštěcí filtr je neprůchodný, chybový kód EF0 2) a tla- • spustil se bezpečnostní systém proti vyplavení, pokračujte prosím takto: - zavřete kohoutek na přívodu vody čítko "Start/Pauza" bliká - před odpojením pračky od sítě ji nechejte 2
 • Страница 21 из 61
  electrolux 21 připevněte k sifonu pomocí hadicové svorky dodané s pračkou 4) Rozvázání 1 4 3 5 2 1 Na vypouštěcí hadici nasaďte oblouk ve tvaru U. Tuto sestavu umístěte v místě připojení na vypouštěcí potrubí (nebo do výlevky) ve výšce mezi 70 a 100 cm. Zajistěte bezpečnou polohu. Na konci
 • Страница 22 из 61
  22 electrolux Ochrana životního prostředí Dodržujte následující doporučení, ušetříte tak vodu i energii a přispějete k ochraně životního prostředí: • pokud je to možné, využívejte plnou kapacitu pračky a vyhýbejte se částečnému naplnění. • Programy s předpírkou a namáčením používejte pouze pro
 • Страница 23 из 61
  electrolux 23 uvedených zemí, záruka na spotřebič bude i nadále platná za následujících podmínek: • Záruka na spotřebič platí ode dne prvního zakoupení spotřebiče, které je možné doložit předložením platného dokladu o koupi vydaného prodejcem spotřebiče. • Záruka na spotřebič je platná pro stejné
 • Страница 24 из 61
  24 electrolux 1. 2. 3. 4. 1 A kezelőpanel Fedél gombja Szűrőfedél Szabályozható szintezőlábak 2 3 4 A kezelőpanel 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. Programkapcsoló Kijelző Nyomógombok és funkcióik "Mosnivaló hozzáadása" jelzőfény "Start/Szünet" gomb "Időkezelés" nyomógombok 2 3 4 5 6
 • Страница 25 из 61
  electrolux 25 A szimbólumok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Hőmérséklet Centrifugálási sebesség Késleltetett indítás Opciók Futó ciklus Gyermekbiztonság Időkezelés Ajtó zárva Ciklus hossza vagy a Késleltetett indítás visszaszámlálása Adagolódoboz Előmosás Mosás Öblítőszer (ne töltse a
 • Страница 26 из 61
  26 electrolux • Helyezze vissza a befolyócsövet és a kifolyócsövet. Így a csövekben maradt víz kifolyik, ezzel elkerülhető a jégképződés, ami a készülék károsodásához vezetne. Mielőtt ismét bekapcsolná a készüléket, gondoskodjon arról, hogy olyan területen helyezze üzembe, ahol a hőmérséklet nem
 • Страница 27 из 61
  electrolux 27 A hőmérséklet beállítása Ha a készülék által választott értéktől eltérő hőmérsékleten kívánja kimosni a mosnivalót, a hőmérséklet növeléséhez vagy csökkentéséhez többször nyomja meg a "Hőmérséklet" gombot (lásd "Programtáblázat"). A jel hideg mosást jelent. A centrifugálási sebesség
 • Страница 28 из 61
  28 electrolux Program megszakítása Mosnivaló hozzáadása Amikor a "Ruhanemű behelyezése" jelzőfény világít, beteheti a mosnivalót a következőképpen eljárva. Nyomja meg a "Start/Szünet" gombot: a megfelelő jelzőfény zölden világít, miközben a készülék szünet helyzetben van. A fedelet csak kb. két
 • Страница 29 из 61
  electrolux 29 Program / Mosnivaló típusa Töltet Lehetséges opciók 1,0 kg Öblítőstop, Éjszakai program, Késleltetett indítás Kézi mosás (hideg - 40°): A "kézzel mos- 1,0 kg ható" címkével ellátott, nagyon kényes darabokhoz. Öblítőstop, Éjszakai program, Késleltetett indítás 1,0 kg Öblítőstop,
 • Страница 30 из 61
  30 electrolux Probléma Okok A mosógép nem indul el, • a hálózati dugasz nincs megfelelően csatlakoztatva, az elektromos csatvagy nem tölt be vizet: lakozás nem működik megfelelően, • a készülék fedele és a dob ajtószárnyai nincsenek jól bezárva, • a programindító parancs nincs megfelelően
 • Страница 31 из 61
  electrolux 31 Probléma Okok Az E20 hibakód jelenik meg a kijelzőn, 2) és a "Start/Szünet" gomb pirosan villog 3) : • eldugult a kifolyó szűrője, • a kifolyócső eldugult vagy megtört, • a kifolyócső túl magasra van rögzítve (lásd az "Üzembe helyezés" c. szakaszt), • az ürítőszivattyú elzáródott, • a
 • Страница 32 из 61
  32 electrolux Üzembe helyezés Az első alkalommal való használat előtt távolítson el minden szállítási védőcsomagolást. Tartsa meg a doboz a jövőbeni szállításhoz: A nem rögzített készülék szállítása a belső részegységek megsérüléséhez vezethet, szivárgásokat és meghibásodásokat okozhat. A készülék
 • Страница 33 из 61
  electrolux 33 Környezet A készülék hulladékba helyezése jelzéssel ellátott valamennyi anyag újraA hasznosítható. Ezeket gyűjtésre és újrahasznosításra adja le a megfelelő hulladékgyűjtő telephelyeken (érdeklődjön a helyi önkormányzatnál). A készülék hulladékba helyezésekor távolítson el minden
 • Страница 34 из 61
  34 electrolux – a készülék javítása lehetetlenné válik a gyártó, az értékesítõ vagy a szerviz mûködési körén kívül álló okból (pl. ha a fogyasztó a szükséges javítás elvégzését bármilyen okból megakadályozza; ha a készüléket olyan helyen üzemeltetik, amely a javító felszerelést szállító gépkocsival
 • Страница 35 из 61
  electrolux 35 MIKROHULLÁMÚ SÜTÕ: Magnetron KONYHAI SZAGELSZÍVÓ: Motor EGYÉB HÁZTARTÁSI KISGÉPEK: Motor ELEKTROMOS VÍZMELEGÍTÕ: Fûtõelem, víztartály GÁZÜZEMÛ ÁTFOLYÓS VÍZMELEGÍTÕ, FÛTÕKÉSZÜLÉK: Hõcserélõ FONTOS TUDNIVALÓK 1. A fogyasztók jogait, valamint a gyártó és kereskedelmi cégek
 • Страница 36 из 61
  36 electrolux 1. 2. 3. 4. 1 Ovládací panel Tlačidlo veka Kryt prístupu k filtru Nastaviteľné nožičky 2 3 4 Ovládací panel 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 2 Volič programu Displej Tlačidlá a ich funkcie Kontrolka "Pridať bielizeň" Tlačidlo Štart/Pauza Tlačidlá "Time manager" na úpravu doby prania 3 4 5 6
 • Страница 37 из 61
  electrolux 37 Význam symbolov 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Teploty Rýchlosť odstreďovania Odloženie zapnutia Voliteľné funkcie Prebieha prací cyklus Detská poistka Time Manager Uzáver dverí Dĺžka cyklu alebo odpočítavanie časomera Zásobník Predpieranie Pranie Avivážny prostriedok
 • Страница 38 из 61
  38 electrolux Použitie • Spotrebič je určený na bežné používanie v domácnosti. Spotrebič nepoužívajte na komerčné, priemyselné alebo iné účely. • Pred praním si prečítajte pokyny na etikete bielizne, ktorú chcete prať. • Do práčky nevkladajte bielizeň, u ktorej sa na odstránenie škvŕn používal
 • Страница 39 из 61
  electrolux 39 určená práčkou. môžete tiež vybrať " Bez odstred’ovania" , " Zastavenie s vodou v bubne" 7). alebo " Nočný cyklus" Maximálne rýchlosti odstreďovania : pre Bavlna, Eko : 1300 ot/min (EWTS13620W), 1000 ot/min (EWTS10620W), pre Džínsovina : 1200 ot/min (EWTS13620W), 1000 ot/min
 • Страница 40 из 61
  40 electrolux Zmeny počas prebiehajúceho programu Ak chcete zmeniť prebiehajúci program, musíte najskôr prerušiť činnosť práčky stlačením tlačidla " Spustenie/Pauza". Ak zmena nie je možná, na displeji bude blikať nápis "Err" a na tlačidle " Spustenie/Pauza" bude niekoľko sekúnd blikať červená
 • Страница 41 из 61
  electrolux 41 Program / Typ prania Náplň Voliteľné funkcie Ľan (studená voda - 40 °) : Vlnené ma- 1,0 kg teriály určené na pranie v práčke, s etiketou "čistá nová vlna, určená na pranie v práčke, nezráža sa". Zastavenie s vodou v bubne, Nočný cyklus, Oneskorený štart Sport (studená voda - 40 °) :
 • Страница 42 из 61
  42 electrolux Problémy Príčiny Práčka sa nespustí alebo • spotrebič nie je správne zapojený do elektrickej siete, sieť nefunguje, sa nenapĺňa vodou: • veko a poistky bubna nie sú pevne zavreté, • nebol správne zvolený príkaz na spustenie programu, • nastal výpadok elektrickej siete, • bola odpojená
 • Страница 43 из 61
  electrolux 43 Problémy Na displeji sa zobrazí kód poruchy E20 2) a začne blikať červená kontrolka na tlačidle "Štart/Pauza" 3) : Príčiny • • • • • výpustný filter je zablokovaný, odtoková hadica je zablokovaná alebo ohnutá, výpustná hadica je uchytená príliš vysoko (pozri časť "Montáž"), odtokové
 • Страница 44 из 61
  44 electrolux inštalácia Pred prvým použitím spotrebiča odstráňte všetky časti obalov, ktoré slúžia na ochranu počas prepravy. Obal si odložte pre prípad prepravy v budúcnosti: Počas prepravy nezabezpečeného spotrebiča sa môžu poškodiť vnútorné komponenty, môžu vzniknúť netesnosti a poruchy.
 • Страница 45 из 61
  electrolux 45 Ochrana životného prostredia Likvidácia spotrebiča sú Všetky materiály označené symbolom recyklovateľné. Takéto materiály odovzdajte na skládke recyklovateľného odpadu (informujte sa u miestnych úradov). Pri likvidácii spotrebiča odstráňte všetky súčiastky, ktoré môžu byť nebezpečné
 • Страница 46 из 61
  46 electrolux 1. 2. 3. 4. 1 Панель управления Кнопка крышки Крышка фильтра Регулировочная ножка 2 3 4 Панель управления 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 2 Переключатель программ Дисплей Кнопки и их функции Индикатор "Добавление белья" Кнопка "Пуск/Пауза" Кнопки функции "Менеджер времени" 3 4 5 6
 • Страница 47 из 61
  electrolux 47 Символы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Температура Скорость отжима Задержка пуска Дополнительные функции Выполняемый цикл Безопасность детей Менеджер времени Блокировка дверцы Продолжительность цикла или значение обратного отсчета задержки времени Дозатор Предварительная
 • Страница 48 из 61
  48 electrolux • Закройте водопроводный вентиль и отсое‐ дините наливной шланг. • Поместите конец наливного шланга и слив‐ ной шланг в емкость, стоящую на полу. • Выберите программу "Слив" и дайте ей про‐ работать до конца. • Отключите машину от сети, повернув се‐ лектор программ в положение "Стоп"
 • Страница 49 из 61
  electrolux 49 Выбор программы Поверните селектор программ на нужную про‐ грамму. Кнопка " Старт/Пауза" начнет мигать зеленым светом. Если повернуть селектор программ на другую программу во время выполнения цикла, ма‐ шина проигнорирует эту вновь выбранную программу. Начнет мигать "Err", и кнопка "
 • Страница 50 из 61
  50 electrolux Слегка загрязненное белье или половин‐ ная загрузка Возможность применения этих режимов для различных уровней загрязненности зависит от типа выбранной программы. Пуск программы Для начала выполнения программы нажмите кнопку " Старт/Пауза"; загорится соответ‐ ствующий зеленый
 • Страница 51 из 61
  electrolux 51 Программа/тип белья Загрузка Возможные дополнительные функ‐ ции Легкое глаженье (60°-Холодная стир‐ ка): Для хлопка и синтетики. Уменьшает складки, облегчая тем самым глажку. 1,0 кг Остановка с водой в баке, Предва‐ рительная стирка, Полоскание плюс, Задержка пуска Джинсы
 • Страница 52 из 61
  52 electrolux Удаление накипи Для удаления накипи используйте соответ‐ ствующее некорродирующее средство, пред‐ назначенное для стиральных машин. Прочти‐ те рекомендации изготовителя в отношении дозировки и частоты использования. Сливной фильтр Регулярно чистите фильтр, расположенный у основания
 • Страница 53 из 61
  electrolux 53 Проблемы Причины Результаты стирки не‐ удовлетворительны: • • • • моющее средство не подходит для машинной стирки, заложили слишком много белья, неподходящий цикл стирки, слишком мало моющего средства. Машина вибрирует или шумит: • • • • • из машины не удалили всю упаковку (см. раздел
 • Страница 54 из 61
  54 electrolux Проблемы При заполнении доза‐ тора смягчитель ткани попадает прямо в ба‐ рабан: Причины • слишком много смягчителя - выше отметки МАХ. 1) В зависимости от модели. 2) На некоторых моделях можно слышать звуковой сигнал 3) После решения проблемы нажмите кнопку "Пуск/Пауза", чтобы
 • Страница 55 из 61
  electrolux 55 Снятие транспортировочной защиты 1 Подключите соединитель к стояку фиксато‐ ром из комплекта поставки 10) 4 3 5 2 1 Присоедините U-образную часть сливного шланга. Точка слива (в раковину, например) должна располагаться на высоте 70-100 см. Обеспечьте надежное крепление. Для пред‐
 • Страница 56 из 61
  56 electrolux могли бы иметь место в противном случае. Более подробную информацию о повторной переработке данной машины Вы можете по‐ лучить у местных властей, у организации по утилизации отходов, а также в магазине, в ко‐ тором Вы приобрели машину. Информация по охране окружающей среды С целью
 • Страница 57 из 61
  electrolux 57
 • Страница 58 из 61
  58 electrolux
 • Страница 59 из 61
  electrolux 59
 • Страница 60 из 61
  www.electrolux.com www.electrolux.pl www.electrolux.cz www.electrolux.hu www.electrolux.sk www.electrolux.ru 108453200-00-022009
 • Страница 61 из 61