Инструкция для ELECTROLUX Power Trim ET500, Power Trim 96487026200, Power Trim ET700, Power Trim 96487036200

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

GB

IMPORTANT INFORMATION

Read before use and retain for future reference

DE

WICHTIGE INFORMATION

Bitte vor dem Benutzen des Gerätes
durchlesen und gut aufbewahren

FR

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS

A lire avant usage et à conserver pour
référence ultérieure

NL

BELANGRIJKE INFORMATIE

Leest u deze informatie voor het gebruik en
bewaar ze voor toekomstige raadpleging

NO

VIKTIG INFORMASJON

Les bruksanvisningen nøye før bruk og
oppbevar den for senere bruk

SE

VIKTIG INFORMATION

Läs anvisningarna före användningen och
spara dem för framtida behov

DK

VIGTIGE OPLYSNINGER

Du bør læse brugsanvisningen før brug og
gemme til senere henvisning

ES

INFORMACIÓN  IMPORTANTE

Léase antes de utilizar y consérvela como
referencia en el futuro

PT

INFORMAÇÕES  IMPORTANTES

Leia antes de utilizar e guarde para consulta
futura

IT

INFORMAZIONI  IMPORTANTI

Leggere prima dell’uso e conservare per
ulteriore consultazione

FI

TÄRKEÄÄ TIETOA

Lue tämä ennen käyttöä ja säilytä myöhempää
tarvetta varten

HU

Jótállást vállalni csak rendeltetésszerűen
használatba vett gépekre tudunk.  Kérjük,
hogy a gép használatba vétele elött
gondosan olvassa el a kezelési utasításokat.

SK

Záruka na tento produkt nebude uznaná v
prípade porúch spôsobených nesprávnou
obsluhou alebo používaním výrobku na iný
účel alebo iným spôsobom, ako je uvedené.
Pred začatím práce si prosím dôkladne
prečítajte návod na obsluhu a tento si aj pre
prípad potreby uschovajte

SI

Garancija ne velja ob nepravilni uporabi
proizvoda in/ali ob uporabi za drugi namen
kot je izdelan.  Prosimo, da pred uporabo,
preverite pazljivo navodila za obratovanje in
jih shranite za kasnejšo rabo.

PL

Gwarancja traci ważność w przypadku używania
urządzenia do celów innych niż wymienione w
instrukcji obsługi.  Prosimy o uważne
przeczytanie instrukcji oraz o stosowanie się do
zaleceń i wskazówek w niej zawartych 

CZ

Záruka se nebude vztahovat na závady
způsobené nesprávným používáním, nebo
jestliže bude výrobek použit pro jiné účely
než pro jaké byl vyroben, nebo také jinak
než je uvedeno v návodu k obsluze.  Tento
návod si přečtěte, prosím, velmi pozorně a
uchovejte jej pro možné budoucí odkazy

ET500/ET700

GR

Σ

ΣΗ

ΗΜ

ΜΑ

ΑΝ

ΝΤ

ΤΙΙΚ

ΚΕ

ΕΣ

Σ  Π

ΠΛ

ΛΗ

ΗΡ

ΡΟ

ΟΦ

ΦΟ

ΟΡ

ΡΙΙΕ

ΕΣ

Σ  

∆ιαβάστε αυτό το φυλλάδιο  πριν από τη χρήση της
συσκευής και φυλάξτε το για µελλοντική αναφορά

TR

ÖNEMLİ BİLGİLER
Kullanmadan önce okuyunuz ve ileride
başvurmak üzere saklayınız.

RU

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Прочитайте перед тем, как включить триммер,
и сохраните для дальнейшего использования.

EE

OLULINE TEAVE

Enne seadme kasutuselevõtmist lugege
kasutusjuhend läbi ning säilitage see tuleviku tarbeks.

LV

SVARŒGA INFORM÷CIJA
Pirms lieto|anas izlasiet un saglab◊jiet
turpm◊k◊m uzziª◊m

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 15
  ET500/ET700 ES INFORMACIÓN IMPORTANTE Léase antes de utilizar y consérvela como referencia en el futuro PT INFORMAÇÕES IMPORTANTES Leia antes de utilizar e guarde para consulta futura IT INFORMAZIONI IMPORTANTI Leggere prima dell’uso e conservare per ulteriore consultazione HU PL CZ SK GB DE
 • Страница 2 из 15
  GB Environmental Information The symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is
 • Страница 3 из 15
  A1 A2 B1 B2 C E1 E2 G D H 1 2 3 F 1 J K L 2 1 1
 • Страница 4 из 15
  M N 1 2 3 1 4 P P1 Q S R T V 5 1
 • Страница 5 из 15
  GB 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. - CONTENTS Switch Handle Steady Handle Tube Trimmer Head Instruction Manual Safety Guard Warning Label Product Rating Label Electric Cable with Moulded on Plug DK - INDHOLD 1. Omskifterhåndtag 2. Støttehåndtag 3. Rør 4. Trimmerhoved 5. Brugsvejledning 6.
 • Страница 6 из 15
  (GB) (DE) (FR) (NL) (NO) (FI) (SE) CARTON CONTENTS KARTONINHALT CONTENU DU CARTON INHOUD KARTONGEN INNEHOLDER PAKETIN SISÄLTÖ FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL (DK) (ES) KARTONINDHOLD CONTENIDO DEL CARTON LEGENDAS DOS DESENHOS CONTENUTO A DOBOZ TARTALMA ZAWARTOŚĆ KARTONU OBSAH KRABICE (PT) (IT) (HU) (PL)
 • Страница 7 из 15
  Safety Precautions If not used properly this trimmer can be dangerous! This trimmer can cause serious injury to the operator and others, the warnings and safety instructions must be followed to ensure reasonable safety and efficiency in using this trimmer. The operator is responsible for following
 • Страница 8 из 15
  Safety Precautions 13. Remove the plug from the mains : - before leaving the trimmer unattended for any period; - before clearing a blockage; - before checking, cleaning or working on the appliance; - if you hit an object. Do not use your trimmer until you are sure that the entire trimmer is in a
 • Страница 9 из 15
  Manual line feed M1 - Manual line feed button To manually feed the nylon line (M) 1. If required line can be fed out manually. 2. To operate, press and release manual line feed button, whilst gently pulling on one of the lines until the line reaches the line cutter. 3. When the required amount of
 • Страница 10 из 15
  Fault Finding Chart WARNING Disconnect from the mains electricity supply before attempting any maintenance or adjustment. FAULT CHECK ACTION LINE SNAPS CONTINUOUSLY IF NONE OF THE ABOVE OR IF FAULT PERSISTS Is the line fed out and visible? Has line been removed from cleat? No Remove cap and spool,
 • Страница 11 из 15
  EC DECLARATION OF CONFORMITY I, the undersigned M. Bowden of Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham. DL5 6UP. Certify that the Trimmer:Category........ Electric Lawn Trimmer Make.............. Electrolux Outdoor Products Conforms to the specifications of
 • Страница 12 из 15
  EK DEKLAR÷CIJA PAR ATBILSTŒBU Es, Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham. DL5 6UP. p◊rst◊vis M. Bowden apstiprinu, ka produkts Kategorija........elektriskais mauriªa trimers Raãot◊js..............Electrolux Outdoor Products atbilst direktœv◊ 2000/14/EEC
 • Страница 13 из 15
  BELGIQUE/BELGIË Flymo Belgique/België Tel: 02 363 0311, Fax: 02 363 0391 ČESKÁ REPUBLIKA Electrolux, spol. s.r.o., oz Electrolux Outdoor Products, Na Křečku 365, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy. Tel: 274008905, Info-linka: 800/110 220 Internet: www.partner-flymo.cz E-mail: info@husqvarna.cz
 • Страница 14 из 15
  Electrolux Outdoor Products Aycliffe Industrial Park NEWTON AYCLIFFE Co.Durham DL5 6UP ENGLAND Telephone - (00) 44 1325 300303 Fax - (00) 44 1325 310339 UK Telephone - 01325 300303 Fax - 01325 310339 www.electrolux.com Our policy of continuous improvement means that the specification of products
 • Страница 15 из 15