Инструкция для FLYMO HT42

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

GB

IMPORTANT INFORMATION

Read before use and retain for future reference

DE

WICHTIGE INFORMATION

Bitte vor dem Benutzen des Gerätes
durchlesen und gut aufbewahren

FR

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS

A lire avant usage et à conserver pour
référence ultérieure

NL

BELANGRIJKE INFORMATIE

Leest u deze informatie voor het gebruik en
bewaar ze voor toekomstige raadpleging

NO

VIKTIG INFORMASJON

Les bruksanvisningen nøye før bruk og
oppbevar den for senere bruk

SE

VIKTIG INFORMATION

Läs anvisningarna före användningen och
spara dem för framtida behov

DK

VIGTIGE OPLYSNINGER

Du bør læse brugsanvisningen før brug og
gemme til senere henvisning

ES

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Léase antes de utilizar y consérvela como
referencia en el futuro

PT

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Leia antes de utilizar e guarde para consulta
futura

IT

INFORMAZIONI IMPORTANTI

Leggere prima dell’uso e conservare per
ulteriore consultazione

FI

TÄRKEÄÄ TIETOA

Lue tämä ennen käyttöä ja säilytä myöhempää
tarvetta varten

HU

Jótállást vállalni csak rendeltetésszerűen
használatba vett gépekre tudunk.  Kérjük,
hogy a gép használatba vétele elött
gondosan olvassa el a kezelési utasításokat.

SK

Záruka na tento produkt nebude uznaná v
prípade porúch spôsobených nesprávnou
obsluhou alebo používaním výrobku na iný
účel alebo iným spôsobom, ako je uvedené.
Pred začatím práce si prosím dôkladne
prečítajte návod na obsluhu a tento si aj pre
prípad potreby uschovajte

SI

Garancija ne velja ob nepravilni uporabi
proizvoda in/ali ob uporabi za drugi namen
kot je izdelan.  Prosimo, da pred uporabo,
preverite pazljivo navodila za obratovanje in
jih shranite za kasnejšo rabo.

PL

Gwarancja traci ważność w przypadku używania
urządzenia do celów innych niż wymienione w
instrukcji obsługi.  Prosimy o uważne
przeczytanie instrukcji oraz o stosowanie się do
zaleceń i wskazówek w niej zawartych 

CZ

Záruka se nebude vztahovat na závady
způsobené nesprávným používáním, nebo
jestliže bude výrobek použit pro jiné účely
než pro jaké byl vyroben, nebo také jinak
než je uvedeno v návodu k obsluze.  Tento
návod si přečtěte, prosím, velmi pozorně a
uchovejte jej pro možné budoucí odkazy

GR

Σ

ΣΗ

ΗΜ

ΜΑ

ΑΝ

ΝΤ

ΤΙΙΚ

ΚΕ

ΕΣ

Σ  Π

ΠΛ

ΛΗ

ΗΡ

ΡΟ

ΟΦ

ΦΟ

ΟΡ

ΡΙΙΕ

ΕΣ

Σ  

∆ιαβάστε αυτό το φυλλάδιο  πριν από τη χρήση της
συσκευής και φυλάξτε το για µελλοντική αναφορά

TR

ÖNEMLİ BİLGİLER
Kullanmadan önce okuyunuz ve ileride
başvurmak üzere saklayınız.

RU

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Прочитайте перед тем, как включить триммер,
и сохраните для дальнейшего использования.

EE

OLULINE TEAVE

Enne seadme kasutuselevõtmist lugege
kasutusjuhend läbi ning säilitage see tuleviku tarbeks.

LV

SVARŒGA INFORM÷CIJA
Pirms lieto|anas izlasiet un saglab◊jiet
turpm◊k◊m uzziª◊m

HT42/420 HT45/450

HT51/510 HT60/600

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 14
  HT42/420 HT45/450 HT51/510 HT60/600 GB IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference DE WICHTIGE INFORMATION Bitte vor dem Benutzen des Gerätes durchlesen und gut aufbewahren FR RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS A lire avant usage et à conserver pour référence ultérieure NL
 • Страница 2 из 14
  A B C D E F G H J CH
 • Страница 3 из 14
  K L M N P
 • Страница 4 из 14
  GB - CONTENTS 1. Switch levers 2. Instruction Manual 3. Handguard 4. Blade cover/Storage Holder 5. Warning Label 6. Product Rating Label DE - INHALT 1. Ein/Aus-Schalter 2. Bedienungsanweisung 3. Schnittschutz 4. Klingenschut 5. Warnetikett 6. Produkttypenschild FR - TABLE DES MATIÈRES 1. Poignée à
 • Страница 5 из 14
  (GB) CARTON CONTENTS (DK) KARTONINDHOLD (DE) KARTONINHALT (ES) (FR) CONTENU DU CARTON CONTENIDO DEL CARTON (PT) (NL) INHOUD LEGENDAS DOS DESENHOS (NO) KARTONGEN INNEHOLDER (IT) CONTENUTO (HU) A DOBOZ TARTALMA (FI) PAKETIN SISÄLTÖ (PL) (SE) FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL ZAWARTOŚĆ KARTONU (CZ) OBSAH
 • Страница 6 из 14
  SAFETY PRECAUTIONS If not used properly this Hedgetrimmer can be dangerous! This Hedgetrimmer can cause serious injury to the operator and others, the warnings and safety instructions must be followed to ensure reasonable safety and efficiency in using this Hegetrimmer. The operator is responsible
 • Страница 7 из 14
  SAFETY PRECAUTIONS wires and other foreign objects. 3. Before using the machine and after any impact, check for signs of wear or damage and repair as necessary 4. Always ensure the hand guard supplied is fitted before using the Hedgetrimmer. Never attempt to use an incomplete Hedgetrimmer or one
 • Страница 8 из 14
  How to Use How to Use your Hedgetrimmer 1. Inspect area to be cut before each use remove objects which can be thrown or become entangled in the cutting blades. 2. Always keep the Hedgetrimmer in front of your body. Hold handle firmly with both hands and stand in a secure and stable position. 3.
 • Страница 9 из 14
  Service Recommendations • • Your product is uniquely identified by a silver and black product rating label. We strongly recommend that your product is serviced at least every twelve months, more often in a professional application. Guarantee and Guarantee Policy Guarantee & Guarantee Policy If any
 • Страница 10 из 14
  EC DECLARATION OF CONFORMITY I, the undersigned M. Bowden of Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham. DL5 6UP. Certify that the Product:Category........ Hedgetrimmer Make.............. Electrolux Outdoor Products Conforms to the specifications of Directive
 • Страница 11 из 14
  EK DEKLAR÷CIJA PAR ATBILSTŒBU Es, Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham. DL5 6UP. p◊rst◊vis M. Bowden apstiprinu, ka produkts Kategorija........Dzœvãogu trimers Raãot◊js..............Electrolux Outdoor Products atbilst direktœv◊ 2000/14/EEC nor◊dœtajiem
 • Страница 12 из 14
  BELGIQUE/BELGIË Flymo Belgique/België Tel: 02 363 0311, Fax: 02 363 0391 ČESKÁ REPUBLIKA Electrolux, spol. s.r.o., oz Electrolux Outdoor Products, Na Křečku 365, Praha 10 - Horní Měcholupy. Tel: 02/7847 0164, Info-linka: 0800/110 220 Internet: www.partner-flymo.cz E-mail: info@husqvarna.cz DANMARK
 • Страница 13 из 14
  Electrolux Outdoor Products Aycliffe Industrial Park NEWTON AYCLIFFE Co.Durham DL5 6UP ENGLAND Telephone - (00) 44 1325 300303 Fax - (00) 44 1325 310339 UK Telephone - 01325 300303 Fax - 01325 310339 Our policy of continuous improvement means that the specification of products may be altered from
 • Страница 14 из 14