Инструкция для GAGGENAU AW 221

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

AW 220170/220190/220120
AW 221170/221190/221120

Gaggenau

cs Návod k použití a montážní návod
el Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης
pl Instrukcja obsługi i montażu
ru Инструкция по эксплуатации и монтажу
tr Kullanma ve montaj kılavuzu

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 85
  Gaggenau cs el pl ru tr Návod k použití a montážní návod Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Instrukcja obsługi i montażu Инструкция по эксплуатации и монтажу Kullanma ve montaj kılavuzu AW 220170/220190/220120 AW 221170/221190/221120
 • Страница 2 из 85
  cs strana 03 – 18 ru страница 51 – 66 el Σελίδα 19 – 34 tr Sayfa 67 – 82 pl stronie 35 – 50 Obr. 1 PLYNOVÝ SPORÁK Abb. 1 ELEKTRICKÝ SPORÁK Εικ. 1 ΚΟΥΖΙΝΑ ΑΕΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ Rys. 1 PŁYTA GAZOWA Abb. 1 PŁYTA ELEKTRYCZNA Рис. 1 ГАЗОВАЯ ПЛИТА Abb. 1 ЭЛЕКТРОПЛИТА Res. 1 GAZ Abb. 1 ELEKTRO 2
 • Страница 3 из 85
  Obsah Návod k použití Montážní návod Všeobecné informace Pokyny k ochraně životního prostředí Před prvním použitím 4 4 4 Montážní pokyny Spojení potrubí Elektrické připojení 14 14 15 Bezpečnostní pokyny Použití v souladu s určením Technická bezpečnost Speciální pokyny pro plynové sporáky Správné
 • Страница 4 из 85
  Všeobecné informace Pokyny k ochraně životního prostředí Likvidace přepravního obalu Váš nový spotřebič byl na cestě k Vám chráněn obalem. Všechny použité materiály jsou ekologicky přijatelné a opětovně recyklovatelné. Podílejte se prosím také a zlikvidujte obal ekologicky nezávadně. ṇ NEBEZPEČÍ
 • Страница 5 из 85
  $ Bezpečnostní pokyny Použití v souladu s určením • • • Tento odsavač par odpovídá předepsaným bezpečnostním předpisům. Nevhodné použití může vést ke škodám na zdraví osob nebo věcným škodám. Odsavač par se smí používat výhradně v domácnosti. Výrobce neručí za škody, které byly způsobené nevhodným
 • Страница 6 из 85
  • Bezpečný provoz je možný, nepřekročí-li podlak v místnosti, v níž jsou instalována topeniště 4 Pa (0,04 mbar). Lze toho dosáhnout tím, když neuzavíratelnými otvory, např. ve dveřích, oknech ve spojení s teleskopickými stěnovými průchodkami přiváděného/odváděného vzduchu nebo prostřednictvím
 • Страница 7 из 85
  Správné používání Odborná montáž • Před prvním uvedením do provozu odsavač par pečlivě vyčistěte. • Dbejte na údaj výrobce sporáku, zda je nad ním možný provoz odsavače par. • Před každým čistěním a ošetřováním uveďte odsavač par vytažením síťové zástrčky nebo vypnutím pojistkového automatu do
 • Страница 8 из 85
  Druhy provozu • Odsavač par je použitelný pro provoz s odvětráním a provoz s cirkulací vzduchu. Provoz s cirkulací vzduchu Provoz s odvětráním Nasávaný vzduch je čistěn přes tukové filtry a filtr s aktivním uhlím a znovu přiváděn do kuchyně. Nasávaný vzduch je čistěn přes tukové filtry a potrubním
 • Страница 9 из 85
  Obsluha Kuchyňské výpary se nejúčinněji odstraní: • Zapnutím odsavače par při zahájení vaření. • Vypnutím odsavače par teprve několik minut po ukončení vaření. Vypnutí ventilátoru Ukazatel nasycení filtru Osvětlení Stupně odsávání Doběh ventilátoru Intenzivní stupeň Zapnutí ventilátoru: • Stiskněte
 • Страница 10 из 85
  Speciální funkce Doba trvání intenzivního stupně: • Současným stisknutím tlačítka Int a tlačítka 1, 2 nebo 3 můžete nastavit a uložit dobu trvání intenzivního stupně na 3, 5 nebo 10 minut. Stav při expedici je doba trvání pět minut, tzn. kombinace tlačítek Int/tlačítko 2. Doběh ventilátoru: • Doběh
 • Страница 11 из 85
  Čistění a ošetřování ṇ NEBEZPEČÍ PORANĚNÍ ṇ NEBEZPEČÍ POŽÁRU Před každým čistěním a ošetřováním uveďte odsavač par vytažením síťové zástrčky nebo vypnutím pojistkového automatu do beznapěťového stavu. S přibývajícím nasycením filtrů zbytky obsahujícími tuk se zvyšuje jejich vznětlivost. Kromě toho
 • Страница 12 из 85
  Demontáž a montáž tukových filtrů ṇ NEBEZPEČÍ PORANĚNÍ Filtry s aktivním uhlím • Filtry s aktivním uhlím pohlcují při provozu s cirkulací vzduchu pachové látky. • Při normálním provozu (denně 1 až 2 hodiny) se filtry s aktivním uhlím musí přibližně 2x za rok vyměnit. • Filtr s aktivním uhlím je k
 • Страница 13 из 85
  Výměna žárovek • Před výměnou žárovek bezpodmínečně dodržujte pokyny a varování v kapitole „Bezpečnostní pokyny“! • Popis výměny žárovek platí pro více provedení spotřebiče. Upozornění: Dodržujte záruční ustanovení v přiloženém servisním sešitě. Výměna halogenových žárovek ṇ NEBEZPEČÍ PORANĚNÍ
 • Страница 14 из 85
  Montážní pokyny • Před montáží bezpodmínečně dodržujte pokyny a varování v kapitole „Bezpečnostní pokyny“! Spojení potrubí • Průměr odvětrávacího potrubí by neměl být menší než 150 mm. • Potrubí kruhového průřezu: Doporučujeme vnitřní průměr 150 mm, avšak nejméně 120 mm. • Ploché kanály musí mít
 • Страница 15 из 85
  Montážní pokyny Při požadovaném pevném připojení • Před elektrickým připojením bezpodmínečně dodržujte pokyny a varování v kapitole „Bezpečnostní pokyny“! • • Odsavač par smí připojovat pouze kvalifikovaný elektroinstalatér, který zná předpisy příslušného elektroenergetického podniku. ṇ NEBEZPEČÍ
 • Страница 16 из 85
  Montáž Odsavač par je určen pro montáž na stěnu. Příprava montáže • 1 Vyznačte na stěnu od stropu až po spodní hranu odsavače par svislou osovou čáru. 2 Pomocí přiložené šablony vyznačte umístění šroubů a pro snadnější zavěšení obrys oblasti zavěšení. Spodní okraj šablony odpovídá spodnímu okraji
 • Страница 17 из 85
  Zavěšení a nastavení do vodorovné polohy 1 2 Zavěste odsavač par tak, aby na zavěšeních vzadu pevně zaskočil Ⓐ. 3 C Stáhněte ochrannou fólii odsavače par nejprve vzadu a po montáži ji stáhněte úplně. Otáčením zavěšení nastavte odsavač par do vodorovné polohy. V případě potřeby lze odsavač par
 • Страница 18 из 85
  4 Nasaďte komínové kryty na odsavač par, posuňte vnitřní komínový kryt směrem nahoru a zavěste jej vlevo a vpravo na přidržovací úhelník. 5 Montáž komínových krytů Přišroubujte vnitřní komínový kryt ze strany 2 šrouby na přidržovací úhelník. ṇ NEBEZPEČÍ PORANĚNÍ Vnitřní strany komínových krytů
 • Страница 19 из 85
  Πίνακας περιεχομένων Οδηγίες χρήσης Γενικές πληροφορίες ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ Οδηγίες εγκατάστασης 20 20 20 Υποδείξεις ασφαλείας Αρμόζουσα χρήση Τεχνική ασφάλεια Ειδικές υποδείξεις για συσκευές μαγειρέματος με αέριο Σωστή χρήση Σωστή τοποθέτηση 21 21 21
 • Страница 20 из 85
  Γενικές πληροφορίες ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Απόσυρση της συσκευασίας μεταφοράς Η συσκευασία προστατεύει την καινούργια σας συσκευή κατά τη μεταφορά μέχρι το σπίτι σας. Όλα τα χρησιμοποιούμενα υλικά συσκευασίας είναι αβλαβή για το περιβάλλον και μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν.
 • Страница 21 из 85
  $ Υποδείξεις ασφαλείας Αρμόζουσα χρήση • • • Αυτός ο απορροφητήρας κουζίνας ανταποκρίνεται στις προδιαγραμμένες διατάξεις ασφαλείας. Η μη αρμόζουσα χρήση μπορεί να οδηγήσει σε βλάβες σε πρόσωπα ή σε υλικές ζημιές. Ο απορροφητήρας κουζίνας επιτρέπεται να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για οικιακή
 • Страница 22 из 85
  • Ακίνδυνη λειτουργία είναι δυνατή, όταν η υποπίεση στον χώρο που βρίσκεται η εστία φωτιάς δεν υπερβαίνει τα 4 Pa (0,04 mbar). Ειδικές υποδείξεις για συσκευές μαγειρέματος με αέριο • Κατά την τοποθέτηση πάνω από βάση εστιών αερίου πρέπει να τηρούνται οι εθνικές σχετικές νομοθετικές διατάξεις [π.χ.
 • Страница 23 из 85
  Σωστή χρήση Σωστή τοποθέτηση • Πριν την πρώτη θέση σε λειτουργία καθαρίστε καλά τον απορροφητήρα κουζίνας. • • Πριν από κάθε καθαρισμό και φροντίδα πρέπει να απομονώνετε τον απορροφητήρα από το ρεύμα, τραβώντας το φις από την πρίζα ή απενεργοποιώντας την ασφάλεια. Προσέχετε τα στοιχεία του
 • Страница 24 из 85
  Τρόποι λειτουργίας • Ο απορροφητήρας κουζίνας μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη λειτουργία απορρόφησης ακάθαρτου αέρα και στη λειτουργία ανακύκλωσης αέρα. Λειτουργία ανακύκλωσης αέρα Λειτουργία απορρόφησης ακάθαρτου αέρα Ο απορροφούμενος αέρας καθαρίζεται από τα φίλτρα λιπών και ένα φίλτρο ενεργού
 • Страница 25 из 85
  Χειρισμός Οι ατμοί κουζίνας μπορούν να απορροϕηθούν με τον πλέον αποτελεσματικότερο τρόπο: • Θέτοντας τον αεριστήρα σε λειτουργία κατά την έναρξη του μαγειρέματος και • Θέτοντας τον αεριστήρα εκτός λειτουργίας αϕού παρέλθουν μερικά λεπτά από τη λήξη του μεγειρέματος. Αεριστήρες Off Ένδειξη κορεσμού
 • Страница 26 из 85
  Ειδικές λειτουργίες Φωτισμός: Χρονική διάρκεια εντατικής βαθμίδας: • Για την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση πατήστε για λίγο το πλήκτρο . • • Ο ϕωτισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανά πάσα στιγμή, ακόμα κι όταν ο αεριστήρας δεν βρίσκεται σε λειτουργία. • Ρύθμιση της ϕωτεινότητας: Κρατήστε το πλήκτρο
 • Страница 27 из 85
  Καθαρισμός και φροντίδα ṇ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ ṇ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Κατάλληλα μέσα καθαρισμού και φροντίδας για τη συσκευή σας μπορείτε να προμηθευτείτε μέσω της Hotline ή του Online-Shop (βλ. σελίδα στο εσώφυλλο που διπλώνει). Με αυξανόμενο κορεσμό των φίλτρων με λιπαρά κατάλοιπα αυξάνεται η
 • Страница 28 из 85
  Αφαίρεση και τοποθέτηση των φίλτρων λιπών ṇ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ Αλλαγή του φίλτρου ενεργού άνθρακα • Τα φίλτρα ενεργού άνθρακα προσλαμβάνουν τις οσμηρές ουσίες στη λειτουργία ανακύκλωσης αέρα. • Σε κανονική λειτουργία (καθημερινά 1 έως 2 ώρες) τα φίλτρα ενεργού άνθρακα πρέπει να αλλάζονται 2
 • Страница 29 из 85
  Αλλαγή των λαμπτήρων • Πριν την αλλαγή των λαμπτήρων προσέξτε οπωσδήποτε τις υποδείξεις και τις προειδοποιήσεις στο κεφάλαιο "Υποδείξεις ασφαλείας"! • Η περιγραφή της αλλαγής των λαμπτήρων ισχύει για περισσότερες παραλλαγές της συσκευής. ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Προσέξτε τους όρους εγγύησης στο επισυναπτόμενο
 • Страница 30 из 85
  Υποδείξεις τοποθέτησης • Πριν την τοποθέτηση προσέξτε οπωσδήποτε τις υποδείξεις και τις προειδοποιήσεις στο κεφάλαιο "Υποδείξεις ασφαλείας"! Σωληνοσύνδεση • Η διάμετρος των σωλήνων απαγωγής ακάθαρτου αέρα θα πρέπει να είναι μικρότερη από 150 mm. • Κυλινδρικοί σωλήνες: Συνιστούμε εσωτερική διάμετρο
 • Страница 31 из 85
  ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ Σε περίπτωση απαιτούμενης μόνιμης σύνδεσης • Πριν την ηλεκτρική σύνδεση προσέξτε οπωσδήποτε τις υποδείξεις και τις προειδοποιήσεις στο κεφάλαιο "Υποδείξεις ασφαλείας"! • • Ο απορροφητήρας κουζίνας επιτρέπεται να συνδεθεί στο δίκτυο του ηλεκτρικού ρεύματος μόνον από αδειούχο
 • Страница 32 из 85
  Τοποθέτηση Ο απορροφητήρας κουζίνας έχει κατασκευαστεί για την τοποθέτηση σε τοίχο. Προετοιμασία τοποθέτησης 1 2 • • Με τη βοήθεια του χναριού, που παραδίδεται μαζί με τη συσκευή, σχεδιάστε στον τοίχο τις θέσεις για τις βίδες και, για διευκόλυνση στο κρέμασμα, το περίγραμμα της περιοχής ανάρτησης.
 • Страница 33 из 85
  Ανάρτηση και ευθυγράμμιση 1 2 Αναρτήστε τον απορροφητήρα έτσι, ώστε αυτός να κουμπώσει πίσω γερά στις αναρτήσεις Ⓐ. 3 C Αφαιρέστε το λεπτό προστατευτικό πλαστικό φύλλο του απορροφητήρα πρώτα πίσω και μετά την τοποθέτηση πλήρως. Ευθυγραμμίστε τον απορροφητήρα οριζόντια, στρέφοντας τις αναρτήσεις. Αν
 • Страница 34 из 85
  Τοποθέτηση των επενδύσεων της "καμινάδας" 4 Τοποθετήστε τις επενδύσεις της "καμινάδας" πάνω στον απορροφητήρα, ωθήστε την επένδυση της "καμινάδας" προς τα πάνω και κρεμάστε την αριστερά και δεξιά στη γωνιά συγκράτησης. 5 Βιδώστε την εσωτερική επένδυση της "καμινάδας" με 2 βίδες στα πλάγια στη γωνιά
 • Страница 35 из 85
  Spis treści Instrukcja obsługi Instrukcja instalacyjna Informacje ogólne Wskazówki dotyczące ochrony środowiska Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia 36 36 36 Przepisy montażowe Połączenia rur Przyłącze elektryczne 46 46 47 Wskazówki bezpieczeństwa Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
 • Страница 36 из 85
  Informacje ogólne Wskazówki dotyczące ochrony środowiska Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia Utylizacja opakowania transportowego Wskazówka: Niniejsza instrukcja obejmuje kilka modeli okapów kuchennych. Dlatego też nie wszystkie opisane cechy wyposażenia muszą występować w Państwa urządzeniu.
 • Страница 37 из 85
  $ Wskazówki bezpieczeństwa Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem • • • Okap kuchenny spełnia wymogi zarządzeń dotyczących przepisów bezpieczeństwa pracy. Nieprawidłowe użytkowanie może być przyczyną wypadku z udziałem ludzi lub wyrządzenia strat materialnych. Okap kuchenny jest przeznaczony
 • Страница 38 из 85
  • Bezpieczne użytkowanie jest możliwe wtedy, gdy podciśnienie w pomieszczeniu ustawienia pieca opałowego nie przekracza 4 Pa (0,04 mbar). Specjalne wskazówki dla urządzeń do gotowania na gazie Przy montażu nad gazową płytą grzewczą należy przestrzegać właściwych zarządzeń (np. w Niemczech:
 • Страница 39 из 85
  Prawidłowe użytkowanie Prawidłowy montaż • Przed pierwszym uruchomieniem dokładnie oczyścić okap kuchenny. • • Przed każdym czyszczeniem i pielęgnacją należy odłączyć okap kuchenny od zasilania prądowego poprzez wyciągnięcie wtyczki z gniazdka sieciowego lub wyłączenie bezpiecznika. Przestrzegać
 • Страница 40 из 85
  Tryby pracy • Okap kuchenny można użytkować w trybie powietrza wylotowego i obiegu powietrza. Tryb obiegu powietrza Tryb powietrza wylotowego Zassane powietrze jest czyszczone przez filtr tłuszczu i filtr z węglem aktywnym, potem znów kierowane z powrotem do kuchni. Zassane powietrze jest
 • Страница 41 из 85
  Obsługa Opary kuchenne są najskuteczniej usuwane przy: • włączeniu okapu kuchennego przy rozpoczęciu gotowania. • wyłączeniu okapu kuchennego dopiero kilka minut po zakończeniu gotowania. Wentylator - wyłącz Wskaźnik nasycenia filtra tłuszczu Światło Stopnie wentylatora Opóźnienie wyłączenia
 • Страница 42 из 85
  Funkcje specjalne Oświetlenie: Czas trwania "Intensywnie": • Krótko nacisnąć przycisk lub wyłączenia. • Oświetlenie można włączyć w każdej chwili także wtedy, gdy wentylator jest wyłączony. • Nastawienie jasności: Przytrzymać wciśnięty przycisk , aż do osiągnięcia wymaganej jasności. • Przez
 • Страница 43 из 85
  Czyszczenie i pielęgnacja ṇ NIEBEZPIECZEŃSTWO ZRANIENIA ṇ ZAGROŻENIE POŻAROWE Przed każdym czyszczeniem i pielęgnacją należy odłączyć okap kuchenny od zasilania prądowego poprzez wyciągnięcie wtyczki z gniazdka sieciowego lub wyłączenie bezpiecznika. Wraz z wzrostem nasycenia filtra
 • Страница 44 из 85
  Wyjmowanie i zakładanie filtra tłuszczu ṇ NIEBEZPIECZEŃSTWO ZRANIENIA Przed przystąpieniem do wyjmowania i zakładania filtra tłuszczu należy odłączyć okap kuchenny od zasilania prądowego poprzez wyciągnięcie wtyczki z gniazdka sieciowego lub wyłączenie bezpiecznika. Wyjmowanie i zakładanie
 • Страница 45 из 85
  Wymiana żarówek • Podczas wymiany żarówek bezwzględnie przestrzegać wskazówek i ostrzeżeń ujętych w rozdziale „Przepisy bezpieczeństwa”! Wskazówka: Przy wkładaniu żarówek halogenowych nie wolno ich chwytać za szklany korpus. Z tego względu używać czystej ściereczki podczas wkładania żarówki. • Opis
 • Страница 46 из 85
  Przepisy montażowe • Podczas przeprowadzania montażu bezwzględnie przestrzegać wskazówek i ostrzeżeń ujętych w rozdziale „Przepisy bezpieczeństwa”! Tryb powietrza wylotowego • Powietrze wylotowe jest prowadzone poprzez kanał wentylacyjny do góry lub poprzez ścianę zewnętrzną do atmosfery.
 • Страница 47 из 85
  Przyłącze elektryczne • Podczas instalowania przyłącza elektrycznego bezwzględnie przestrzegać wskazówek i ostrzeżeń ujętych w rozdziale „Przepisy bezpieczeństwa”! • Podłączenie okapu kuchennego jest dozwolone tylko wykwalifikowanym elektroinstalatorom, znającym przepisy właściwego Zakładu
 • Страница 48 из 85
  Montaż Okap kuchenny jest przewidziany do montażu na ścianie. • • • Przygotowanie do montażu 1 Podczas montażu uwzględnić ewentualną konieczność zamontowania części wyposażenia dodatkowego, np. zestaw startowy dla trybu obiegu powietrza. Przestrzegać dołączonych uzupełniających instrukcji montażu.
 • Страница 49 из 85
  Zawieszenie i wyrównane ustawienia 1 2 Okap kuchenny zawiesić w taki sposób, aby w tyle mocno zatrzasnął się w zawiesiach Ⓐ. 3 C Folię ochronną okapu kuchennego ściągnąć najpierw w tyle, a po montażu całkowicie. Przez obracanie tymi zawiesiami wyrównać ustawienie poziome okapu kuchennego. W razie
 • Страница 50 из 85
  Montaż obudowy kominowej 4 Obudowy kominowe nałożyć na okap kuchenny, wewnętrzną obudowę kominową przesunąć do góry i zawiesić po lewej i prawej stronie na kątowniku mocującym. 5 Wewnętrzną obudowę kominową przykręcić 2 śrubami z boku do kątownika mocującego. ṇ NIEBEZPIECZEŃSTWO ZRANIENIA Strona
 • Страница 51 из 85
  Содержание Инструкция по эксплуатации Инструкция по монтажу Общая информация Указания по защите окружающей среды Перед первым использованием 52 52 52 Указания по монтажу Соединение труб Электрическое подключение 62 62 63 Указания по технике безопасности Правильное использование Техническая
 • Страница 52 из 85
  Общая информация Указания по защите окружающей среды Утилизация упаковки для транспортировки Ваш новый бытовой прибор по дороге к Вам был защищен от повреждений упаковкой. Для упаковки нами использовались лишь экологически чистые материалы, пригодные для вторичного использования. Пожалуйста,
 • Страница 53 из 85
  $ Указания по технике безопасности Правильное использование • Эта вытяжка отвечает нормативным требованиям безопасности. Неправильное обращение с бытовым прибором может привести к травмам людей и повреждениям предметов. • Вытяжка предназначена исключительно для использования в домашнем хозяйстве.
 • Страница 54 из 85
  • Для безопасной эксплуатации понижение давление в помещении, где установлена топка, должно не превышать 4 Па (0,04 мбар). Специальные указания для газовых плит При монтаже вытяжек над газовыми плитами необходимо соблюдать соответствующие законные предписания, действующие в конкретной стране
 • Страница 55 из 85
  Правильное обращение Правильный монтаж • Почистите тщательно вытяжку перед началом эксплуатации. • • Перед чисткой и уходом вытяжку каждый раз следует обесточить, вытянув штепсельную вилку из розетки или выключив предохранитель. Обратите внимание на данные изготовителя кухонной плиты относительно
 • Страница 56 из 85
  Режимы работы • Вытяжка работает как в режиме вытяжной вентиляции, та и в режиме циркуляции воздуха. Режим циркуляции воздуха Режим вытяжной вентиляции Вытяжка всасывает воздух, который очищается, проходя через жироулавливающие и угольный фильтры, а затем возвращается обратно в кухню. Вытяжка
 • Страница 57 из 85
  Управление вытяжкой Для наиболее эффективного устранения кухонных испарений рекомендуется: • Включить вытяжку вначале приготовления пищи. • Выключить вытяжку спустя несколько минут после окончания приготовления. Вентилятор – выкл. Индикация загрязнения Освещение Ступени скорости вентилятора
 • Страница 58 из 85
  Специальные функции Освещение: Продолжительность интенсивной ступени: • Для включения и выключения коротко нажмите на кнопку . • Освещением можно пользоваться в любое время, даже если вентилятор выключен. • Регулировка яркости: Нажимайте на кнопку до тех пор, пока не будет установлена желаемая
 • Страница 59 из 85
  Чистка и уход ṇ ОПАСНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМ ṇ ОПАСНОСТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА Перед чисткой и уходом вытяжку каждый раз следует обесточить, вытянув штепсельную вилку из розетки или выключив предохранитель. С ростом насыщения фильтра жиросодержащими частицами повышается опасность его воспламенения.
 • Страница 60 из 85
  Снятие и установка жироулавливающих фильтров ṇ ОПАСНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМ Угольные фильтры • Угольные фильтры используются для поглощения запахов при работе вытяжки в режиме циркуляции воздуха. w При нормальном режиме эксплуатации вытяжки (1–2 часа ежедневно) угольные фильтры следует заменять
 • Страница 61 из 85
  Замена ламп • • Обязательно обратите внимание перед заменой ламп на указания и предупреждения в разделе «Указания по технике безопасности»! Описание порядка замены ламп действительно для нескольких моделей бытового прибора. ПРИМЕЧАНИЕ: Обратите внимание на гарантийные условия в прилагаемой
 • Страница 62 из 85
  Указания по монтажу • Обязательно обратите внимание перед монтажом на указания и предупреждения в разделе «Указания по технике безопасности»! Режим вытяжной вентиляции • Вытяжной воздух направляется через вентиляционную шахту наверх или непосредственно наружу через канал в наружной стене здания.
 • Страница 63 из 85
  Электрическое подключение • Обязательно обратите внимание перед электрическим подключением на указания и предупреждения в разделе «Указания по технике безопасности»! • Электроподключение вытяжки должно выполняться только квалифицированным монтером-электриком, которому известны предписания
 • Страница 64 из 85
  Монтаж Вытяжка предназначена для крепления к стене кухни. Подготовка монтажа • • Соблюдайте минимальное расстояние между кухонной плитой и вытяжкой (смотрите «Указания по технике безопасности», «Правильный монтаж»)! Начертите на стене вертикальную осевую линию от потолка до нижнего края вытяжки. 2
 • Страница 65 из 85
  Подвешивание и выравнивание 1 2 Повесьте вытяжку так, чтобы она прочно зафиксировалась сзади на подвесных опорах Ⓐ. 3 C Снимите защитную пленку сначала с задней стенки вытяжки, а после монтажа – полностью. Выровняйте вытяжку по высоте с помощью подвесных опор. При необходимости вытяжку можно
 • Страница 66 из 85
  4 Обшивки вытяжной трубы установите на вытяжке, поднимите внутреннюю обшивку вверх и повесьте на крепежных уголках, находящихся слева и справа. 5 Монтаж обшивок вытяжной трубы Привинтите внутреннюю обшивку при помощи 2 винтов сбоку к крепежному уголку. ṇ ОПАСНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМ Внутри обшивок
 • Страница 67 из 85
  İçindekiler Kullanım Kılavuzu Montaj Talimatları Genel bilgiler Çevrenin korunması hakkında bilgiler İlk kez kullanmadan önce 68 68 68 Montaj bilgileri Boru bağlantısı Elektrik bağlantısı 78 78 79 Güvenlik bilgileri Amaca uygun kullanım Teknik güvenlik Gazlı ocaklar için özel bilgiler Gerektiği
 • Страница 68 из 85
  Genel bilgiler Çevrenİn korunmasi hakkinda bİlgİler Taşıma ambalajının giderilmesi Yeni cihazınız size ulaştırılırken, yolda zarar görmemesi için ambalajı sayesinde korunmuştur. Ambalajda kullanılmış olan tüm malzemeler, çevreye zarar vermeyen türdendir ve yeniden kullanılabilir. Ambalajı çevreye
 • Страница 69 из 85
  $ Güvenlik bilgileri Amaca uygun kullanım • Bu aspiratör, şart koşulmuş güvenlik yönetmeliklerine uygundur. Gerektiği gibi yapılmayan bir kullanım, insanlar ve eşyaların zarar görmesine neden olabilir. • Bu aspiratör sadece evde kullanılmalıdır. Üretici, gerektiği gibi yapılmayan kullanım veya
 • Страница 70 из 85
  • Isı kaynağının kurulduğu yerdeki vakum 4 Pa (0,04 mbar) değerini aşmadığı sürece, tehlikesiz bir işletme mümkündür. Kapılardaki veya pencerelerdeki, hava giriş/çıkış duvar kasaları veya başka teknik önlemler sayesinde, kapatılamayan delikler üzerinden gerekli havanın takviyesinin sağlanması
 • Страница 71 из 85
  Gerektiği şekilde kullanma Gerektiği şekilde montaj • Aspiratörü, ilk kez kullanmaya başlamadan önce itinayla temizleyiniz. • • Aspiratörün her temizlenmesi ve koruma işlemine tabi tutulması öncesinde, elektrik fişi çekilip prizden çıkarılarak veya bağlı olduğu sigorta kapatılarak, aspiratörün
 • Страница 72 из 85
  İşletme türleri (modları) • Dolaşımlı hava modu Aspiratör, atık hava ve dolaşımlı hava modlarında kullanılabilir. Atık hava modu Emilen hava, yağ filtreleri ve bir aktif karbon filtresi tarafından temizlenir ve tekrar mutfağa geri aktarılır. Emilen hava, yağ filtreleri tarafından temizlenir ve bir
 • Страница 73 из 85
  Kullanım Mutfaktaki buhar en etkili aşağıdaki şekilde giderilir: • Aspiratör, pişirme işlemine başlandığında devreye sokulmalıdır. • Aspiratör ancak pişirme işlemi sona erdikten birkaç dakika sonra kapatılmalıdır. Fan Kapalı Doyum göstergesi Işık Fan kademeleri Fanın ardıl çalışması Yoğun kademesi
 • Страница 74 из 85
  Özel fonksiyonlar Aydınlatma: Yoğun işlev süresi: • Açmak ve kapatmak için, kısaca basınız. • Aydınlatma, fan kapalı olsa dahi her zaman kullanılabilir. • Aydınlık derecesinin ayarlanması: İstediğiniz aydınlık derecesine ulaşıncaya kadar, tuşunu basılı tutunuz. • Int tuşuna ve 1, 2 veya 3 tuşuna
 • Страница 75 из 85
  Temizleme ve koruma ṇ YARALANMA TEHLİKESİ ṇ YARALANMA TEHLİKESİ Aspiratörün her temizlenmesi ve koruma işlemine tabi tutulması öncesinde, elektrik fişi çekilip prizden çıkarılarak veya bağlı olduğu sigorta kapatılarak, aspiratörün elektrik bağlantısı kesilmelidir. Filtrelerin yağ içeren artıklar
 • Страница 76 из 85
  Yağ filtrelerinin sökülmesi ve takılması ṇ YARALANMA TEHLİKESİ Yağ filtreleri takılmadan ve sökülmeden önce, elektrik fişi çekilip prizden çıkarılarak veya bağlı olduğu sigorta kapatılarak, aspiratörün elektrik bağlantısı kesilmelidir. Metalik yağ filtrelerinin sökülmesi ve takılması 1 Aktif karbon
 • Страница 77 из 85
  Ampullerin değiştirilmesi • Ampulleri değiştirmeden önce, kesinlikle “Güvenlik bilgi ve uyarıları” bölümündeki bilgi ve uyarılara dikkat ediniz! • Ampul değiştirme tarifi, birden fazla cihaz modeli için geçerlidir. Bİlgİ: Halojen lambalar takılırken, cam tüp kısmına dokunulmamalıdır. Bunun için,
 • Страница 78 из 85
  Montaj bilgileri • Montajdan önce, kesinlikle “Güvenlik bilgi ve uyarıları” bölümündeki bilgi ve uyarılara dikkat ediniz! Atık hava modu • Atık hava, bir hava bacası üzerinden yukarı doğru veya doğrudan dış duvar üzerinden dışarı iletilir. Boru bağlantısı • Atık hava borularının çapı, 150 mm’den
 • Страница 79 из 85
  Elektrİk bağlantisi Sabit bir bağlantı gerekli olması halinde • Elektrik bağlantısından önce, kesinlikle “Güvenlik bilgi ve uyarıları” bölümündeki bilgi ve uyarılara dikkat ediniz! • • Aspiratör sadece sizin bölgenizden sorumlu elektrik santralinin yönetmeliklerini iyi bilen, uzman bir elektrikçi
 • Страница 80 из 85
  Montaj Aspiratör, duvara monte edilmek için öngörülmüştür. • Montaj çalışmasının hazırlanması 1 Montaj işleminde, monte edilmesi gerekli olabilecek özel aksesuarları da dikkate alınız, örn. dolaşımlı hava modu için start seti. Ek olarak verilen montaj talimatlarına dikkat ediniz. • Hassas
 • Страница 81 из 85
  Asılması ve hizalandırılması 1 2 Aspiratörü, arka tarafta sağlam ve sabit şekilde asma parçalarına oturacak şekilde asınız Ⓐ. 3 C Aspiratörün koruyucu folyosunu önce arka kısımdan ve montajdan sonra da tamamen çekip çıkarınız. Aspiratörü, asma parçalarını çevirerek terazili yatay konuma getiriniz.
 • Страница 82 из 85
  Baca kaplamalarının montajı 4 Baca kaplamalarını aspiratörün üzerine takınız; iç baca kaplamasını yukarı itiniz, sol ve sağ tarafta tutturma köşebendine takınız. 5 İç baca kaplamasını 2 cıvata ile yandan tutturma köşebendine vidalayınız. ṇ YARALANMA TEHLİKESİ Baca kaplamalarının iç tarafları keskin
 • Страница 83 из 85
  83
 • Страница 84 из 85
  9000465242 EB 8908 Gaggenau Hausgeräte GmbH Carl-Wery-Straße 34 D-81739 München www.gaggenau.com AD220182 281 AD220110 669648 AD220312 AD220322 AD221312 AD221322
 • Страница 85 из 85