Инструкция для GOCLEVER DVB-T 300, DVB-T 300

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

 

 

 

 

DVB-T 300 

Odbiornik cyfrowy 

INSTRUKCJA OBSŁUGI

 

Strony 2 do 23 

 

DVB-T 300 

Digital Reciever 

OWNER’S MANUAL 

Pages 24 to 45 

 

 

 

ODWIEDŹ NASZĄ STRONĘ 

 WWW.GOCLEVER.COM  

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INNYMI PRODUKTAMI TAB, NAVIO, DVR, DVB-T 

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 48
  DVB-T 300 Odbiornik cyfrowy INSTRUKCJA OBSŁUGI Strony 2 do 23 DVB-T 300 Digital Reciever OWNER’S MANUAL Pages 24 to 45 ODWIEDŹ NASZĄ STRONĘ WWW.GOCLEVER.COM ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INNYMI PRODUKTAMI TAB, NAVIO, DVR, DVB-T
 • Страница 2 из 48
  Przed skorzystaniem z urządzenia zapoznaj się z niniejszą instrukcją obsługi oraz zachowaj ją na przyszłość Zasady bezpiecznego korzystania z urządzenia              Przeczytaj i zachowaj niniejszą instrukcję. Nie zdejmuj osłony urządzenia. Wewnątrz nie znajdują się części mogące
 • Страница 3 из 48
  Spis treści WPROWADZENIE 5 Przedni panel 5 Tylny panel 5 Pilot zdalnego sterowania 6 POŁĄCZENIA 8 Ogólne 8 Połączenie z TV 8 Połączenie z systemem HiFi 8 SZYBKI START 9 Menu powitalne 9 Instalacja 9 OBSŁUGA 11 Zmiana kanałów 11 Dostęp do elektronicznego przewodnika po kanałach (EPG) 11
 • Страница 4 из 48
  Bezpieczne usuwanie urządzeń USB 17 ROZRYWKA 17 Gra NAGRYWANIE 18 Menu nagrywania 18 Urządzenie USB 18 Manager nagrywania 18 Informacje o dysku DVR 19 Formatowanie dysku 19 Konfiguracja DVR 19 COFANIE/NAGRYWANIE AUDYCJI TELEWIZYJNYCH 20 Cofanie 20 Nagrywanie 20 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 21
 • Страница 5 из 48
  Wprowadzenie Przedni panel Tylny panel 5
 • Страница 6 из 48
  6
 • Страница 7 из 48
  Pilot zdalnego sterowania 1 1. Tryb czuwania 1 2. Klawiatura numeryczna (wybierz kanał wpisując jego numer) 3. Informacje (wciśnij, aby wyświetlić informacje o kanale) 16. AUDIO (wybierz tryb audio oraz ścieżkę dźwiękową) 17. Napisy (włącz/wyłącz) 18. TV/RADIO (przełącz pomiędzy trybami TV oraz
 • Страница 8 из 48
  Połączenia Ogólne Istnieje wiele rodzajów telewizorów oraz innych urządzeń, które możesz podłączyć do STB. W tej instrukcji przedstawione zostały najbardziej popularne sposoby podłączenia sprzętu. Połączenie z TV Połączenie z systemem Hi-Fi 8
 • Страница 9 из 48
  Szybki start Menu powitalne Jeżeli używasz urządzenia po raz pierwszy, ujrzysz menu powitalne. Wciśnij przycisk kursora, aby dopasować kolejno region, język, tryb wyświetlania oraz proporcje obrazu. Wybierz „OK.” i wciśnij przycisk „OK.”, aby uruchomić wyszukiwanie kanałów Instalacja 1. Wciśnij
 • Страница 10 из 48
  4. Wciśnij przycisk „EXIT”, aby wyjść. Auto skanowanie 1. Wybierz opcję „Auto Scan” i wciśnij przycisk „OK.” 2. Wciśnij przycisk kursora, aby ustawić funkcję „FTA Only”, a następnie wybierz funkcję „Search”, aby rozpocząć skanowanie. Skanowanie kanałów 1. Wybierz opcję „Channel Scan” i wciśnij
 • Страница 11 из 48
  LCN Aktywna funkcja LCN (Logical Channel Number) uniemożliwia zmianę oryginalnej liczby kanałów poprzez skanowanie. Możesz włączyć/wyłączyć funkcję LCN w ustawieniach „LCN Mode”. Obsługa Zmiana kanałów Istnieją trzy sposoby zmiany kanałów – za pomocą przycisków strzałek, wpisanej liczby lub listy
 • Страница 12 из 48
  Dostosowywanie kanałów Dostosowywanie menu kanałów 1. Wciśnij przycisk „MENU”, aby wejść do menu głównego. 2. Za pomocą strzałek wybierz opcję „Edit Channel” i wciśnij przycisk w prawo. 3. Za pomocą strzałek wybierz pożądaną opcję i wciśnij przycisk „OK.”. 4. Wciśnij przycisk „EXIT”, aby wyjść.
 • Страница 13 из 48
    Aby otworzyć menu ulubionych wciśnij przycisk „FAV” na pilocie. Aby wybrać wymienione wcześniej funkcje użyj klawiszy na pilocie o kolorze odpowiadającym kolorowi funkcji na ekranie. Lista kanałów radiowych 1. W menu „Edit Channel” wybierz opcję „Radio Channel List” i wciśnij przycisk „OK.”,
 • Страница 14 из 48
  To menu pozwala na zmianę języka oprogramowania, pierwszego języka audio, drugiego języka audio, języka napisów, wyświetlania napisów oraz teletekstu. System TV To menu pozwala ustawić rozdzielczość wideo, proporcje obrazu, wyjście wideo oraz cyfrowe wyjście audio. Rozdzielczość wideo:
 • Страница 15 из 48
  Timer Mode: ustawienia częstotliwości – brak/tylko raz/codziennie/co tydzień/ co miesiąc Timer Service: ustawienie trybu – kanał/nagranie Wakeup Channel: ustawienie kanału, który ma zostać włączony Wakeup Date: użyj klawiatury numerycznej, aby ustawić datę Wakeup Time: użyj klawiatury numerycznej,
 • Страница 16 из 48
  To menu pozwala na zmianę nazwy grupy ulubionych kanałów. 1. W menu „Channel menu” wybierz opcję „Favorite” i wciśnij przycisk „OK.”, aby wejść w menu ulubionych. 2. Wybierz pożądaną grupę i wciśnij przycisk „OK.”. Za pomocą wyświetlonej klawiatury wpisz dowolną nazwę grupy i potwierdź przyciskiem
 • Страница 17 из 48
  To menu wyświetla informacje na temat urządzenia. 1. W menu „Tools” wybierz opcję „Reciver information” i wciśnij „OK.”, aby otworzyć okno informacji o urządzeniu 2. Wciśnij przycisk „EXIT”, aby wyjść. Przywróć ustawienia fabryczne To menu pozwala na zresetowanie ustawień urządzenia do wartości
 • Страница 18 из 48
  2. Wciśnij przycisk „OK.”, aby potwierdzić. Ukaże się okno informacyjne. 3. Wciśnij ponownie przycisk „OK.”. Rozrywka Gra Menu gier pozwala na uruchomienie wbudowanych gier. 1. Wciśnij przycisk „MENU” 2. Za pomocą strzałek wybierz opcję „Game” i wciśnij strzałkę w prawo. 3. Za pomocą strzałek
 • Страница 19 из 48
  To menu pozwala na odtwarzanie i nagrywanie plików. 1. W menu „REC” wybierz opcję „Record Manage” i wciśnij przycisk „OK.”, aby wejść do menu managera nagrywania. 2. Za pomocą strzałek wybierz pożądany plik i wciśnij przycisk „OK.”, aby rozpocząć odtwarzanie. 3. Wciśnij przycisk „EXIT”, aby wyjść.
 • Страница 20 из 48
  strzałek prawo/lewo zmień ustawienie wybranego elementu. TimeShift: funkcja cofania audycji telewizyjnych (wł./wył.) TimeShift to Record: wł./wył. Record Type: rodzaj nagrywania:   TS: transport strumienia zawierającego informacje takie jak teletekst, napisy dialogowe, epg itp. PS: strumień
 • Страница 21 из 48
  Nagrywanie Natychmiastowe nagrywanie    W trybie podglądu, wciśnij przycisk „RECORD”, aby natychmiast rozpocząć oglądanie i nagrywanie wyświetlanego kanału telewizyjnego Ponowne wciśnięcie przycisku „RECORD” spowoduje zmianę trybu Wciśnij przycisk „STOP” i potwierdź w oknie dialogowym, aby
 • Страница 22 из 48
  Specyfikacja  Złącze antenowe x1 (IEC-TYPE, IEC169-2, żeńskie)  Złącze wyjścia antenowego x1 (IEC-TYPE, IEC169-2, męskie (LOOPTHROUGH))  Rozpiętość częstotliwości: 174MHz~230MHz(VHF) 470MHz ~862MHz (UHF)  Tuner oraz kanały Poziom sygnału: -15 ~ -70 dbm Dekoder  Dekoder wideo  Dekoder audio 
 • Страница 23 из 48
      SPDIF Port Danych Wyjście RCA HDMI Zasilacz  Napięcie wejściowe  Zużycie energii Port USB V/L/R x1 WYJŚCIE HDMI x1 AC220~240V, 50/60Hz MAX. 6W Informacja: specyfikacja może ulec zmianie. 23
 • Страница 24 из 48
  DVB-T 300 Digital Receiver OWNER’S MANUAL VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Read this manual before installation and use. 24
 • Страница 25 из 48
  Safety Information  Please read and keep this Instructions  To reduce the risk of electric shock, do not remove the cover or back. There are no user-serviceable parts inside. Refer servicing to qualified personnel.  To prevent fire or electric shock hazard, do not expose the unit to rain or
 • Страница 26 из 48
  CONTENTS INTRODUCTION 28 Front panel 28 Rear panel 28 Remote control 29 SYSTEM CONNECTION 31 General 31 Connecting the TV 31 Connecting a HiFi System 31 GETTING STARTED 31 Welcome 32 Installation 32 OPERATION 34 Changing channels 34 Access the Electronic Programme Guide (EPG) 34 EDIT CHANNEL 35
 • Страница 27 из 48
  Game 40 REC 41 REC main menu 41 USB Device 41 Record Manager 41 DVR HDD Information 42 HDD Format 42 DVR Configuration 42 TIMESHIFT/RECORD 43 Timeshift 43 Record 44 TROUBLESHOOTING 44 SPECIFICATIONS 45 27
 • Страница 28 из 48
  Introduction Front panel Rear panel 28
 • Страница 29 из 48
  29
 • Страница 30 из 48
  Remote control 1 30. STANDBY (switch the STB on and 1 standby) 31. Numeric entry (Enter numeric values and select the channel directly by entering it's number) 32. INFO (Press for current channel information ) 33. Menu (Open and close the menu screen) 34. Up/down/left/right 35. OK button (Confirm a
 • Страница 31 из 48
  System connection General There are many different types of TV and other equipment that you can connect to the STB. In this manual you will see some of the most common ways to connect your equipment. Connection the TV Connecting a HiFi system GETTING STARTED 31
 • Страница 32 из 48
  Welcome If you use the STB for the first time, the "Welcome" menu appears. Press cursor button to setup the Region, Language, Display Mode and Aspect Mode. Highlight "OK" and press the "OK" button to start channel search. Installation 1. Press the "MENU" button to enter main menu. 2. Press "UP "or
 • Страница 33 из 48
  2. Press the cursor button to set "FTA Only", then highlight "Search", press the "OK" button to start auto scan . Channel Scan 1. Select "Channel Scan", press the "OK" button to enter the Channel Scan menu. 2. Press cursor button to set Scan mode, Scan Band , Channel No., Frequency and Bandwidth,
 • Страница 34 из 48
  Operation Changing Channels There are three ways of channel selection - stepping through the channel list, selection by number and from the on-screen channel list. 1. Stepping through the channel list: To move through the channel list, press the upward arrow or downward arrow key on the remote
 • Страница 35 из 48
  EDIT CHANNEL Edit Channel menu 1.Press the "MENU" button to enter main menu. 2. Press "UP" or "DOWN " button to highlight "Edit Channel", press "RIGHT" button to enter the Edit Channel menu. 3. Press "UP" or "DOWN" cursor button to highlight the desired item and press "OK" button to enter the
 • Страница 36 из 48
  1. In the Edit Channel menu, select "Delete All", press "OK" button. You are asked to input a password(the default password is"0000"). 2. A warning window appears. Select "Yes", press "OK" button to delete all channels. Select "No", Press "OK" button to cancel deleting. SYSTEM SETUP System setup
 • Страница 37 из 48
  TV System This menu allows us to set Video Resolution, Aspect Mode, Video Output and Digital Audio Output. Video Resolution: 576i/576p/720p/1080i/1080p Aspect Mode: Auto/4:3PS/4:3LB/16:9 Video Output: HDMI/RGB Digital Audio Output: LPCM Out/ BS Out Local Time Setting This menu allows you to set the
 • Страница 38 из 48
  Parental Lock This menu allows you to protect menu and channel, and change the Password. 1. In "System Setup" menu, select "Parental Lock" and press "OK" button, you are asked to input a password(the default password is"0000"). 2. After inputting the correct password by pressing numeric buttons,
 • Страница 39 из 48
  Auto Standby ON: No command to STB on front panel or Remoter in 3 hours and no timer event, the STB will enter standby mode automatically. OFF: The STB can't enter standby mode automatically. TOOLS Tools main menu 1. Press the "MENU" button to enter main menu. 2. Press "UP" or " DOWN " button to
 • Страница 40 из 48
  Load Factory Setting This menu allows you to re-set the STB back to factory settings, clear all existed channels. 1. In the "Tools" menu, select "Load Factory Default", press "OK" button. You are asked to input a password(the default password is"0000"). 2. A confirmation window is displayed. Select
 • Страница 41 из 48
  REC REC main menu 1. Press the "MENU" button to enter main menu. 2. Press "UP" or "DOWN" button to highlight "REC", press "RIGHT" button to enter the REC menu. 3. Press "UP" or "DOWN" cursor button to highlight the desired item and press "OK" button to enter the sub-menu. 4. Press "EXIT" button to
 • Страница 42 из 48
  DVR HDD Information This menu can display some parameters of Removable Disk. 1. In "REC" menu, select "DVR HDD Information", press "OK" button to open DVR HDD information window. 2. Press "EXIT" button to exit. HDD Format This menu allows you to format the disk. 1. In "REC" menu, select "HDD
 • Страница 43 из 48
  TIMESHIFT/RECORD Plugging an external Mass Storage Device on the USB port gives you access to Time Shift/Record a broadcast programme.    Pause a broadcast programme and continue watching it later (Time Shift ) Record a broadcast programme. When the space available on the Mass Storage Device
 • Страница 44 из 48
  TROUBLESHOOTING In some region, the digital terrestrial signal may be weak. So you'd better use the antenna in which the booster was built, for watching the weak signal channels. Problem Possible cause Standby light not lit Mains lead unplugged Mains fuse Check mains lead Check fuse blown No signal
 • Страница 45 из 48
  SPECIFICATIONS TUNER & CHANNEL RF INPUT CONNECTOR xl (IEC-TYPE, IEC169-2, FEMALE) RF OUTPUT CONNECTOR xl (IEC-TYPE, IEC169-2, MALE (LOOPTHROUGH)) . FREQUENCY RANGE: 174MHz~230MHz(VHF) 470MHz ~862MHz (UHF) SIGNAL LEVEL: -15 ~ -70 dbm DECODER Video decoder Audio decoder INPUT RATE VIDEO FORMATS VIDEO
 • Страница 46 из 48
  Warunki gwarancji 1. GOCLEVER SP. Z O.O. z siedzibą w Zakrzewie ( 62-069 ) przy ul. Przemysłowej 18 zwany dalej Gwarantem zapewnia, że urządzenie marki GOCLEVER, jest wolne od wad konstrukcyjnych i materiałowych, które mogłyby naruszyć jego funkcjonalność, o ile przestrzegana była instrukcja
 • Страница 47 из 48
  18. Gwarant nie odpowiada za szkody i straty powstałe w wyniku niemożności korzystania z urządzenia będącego w naprawie. 19. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa kupującego do domagania się zwrotu utraconych korzyści w związku z wadami urządzenia. 20. Gwarant nie odpowiada za szkody
 • Страница 48 из 48