Инструкция для GOCLEVER DVR FULL HD 2

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

 

 

 

DVR FULL HD 2 

OWNER’S MANUAL 

 

DVR FULL HD 2 

INSTRUKCJA OBSŁUGI 

 
 
 

 

ODWIEDŹ NASZĄ STRONĘ 

 WWW.GOCLEVER.COM  

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INNYMI PRODUKTAMI TAB, NAVIO, DVR, DVB-T

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Przed skorzystaniem z urządzenia zapoznaj się z niniejszą instrukcją obsługi

 

oraz zachowaj ją na przyszłość

 

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 20
  DVR FULL HD 2 OWNER’S MANUAL DVR FULL HD 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI ODWIEDŹ NASZĄ STRONĘ WWW.GOCLEVER.COM ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INNYMI PRODUKTAMI TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Przed skorzystaniem z urządzenia zapoznaj się z niniejszą instrukcją obsługi oraz zachowaj ją na przyszłość
 • Страница 2 из 20
  Contents / Spis treści English Polski Warunki gwarancji 3 9 16 2
 • Страница 3 из 20
  Introduction This multi-functional high-tech new product includes high-definition video recording, photo taking, sound recording and external TF card memory, using high-performance, high compression ratio of H.264 video decoding technology, with high-definition multimedia HDMI interface which can
 • Страница 4 из 20
  Product Structure 4
 • Страница 5 из 20
  1. SD card slot 9. Power key 2. Microphone 10. Menu key 3. Work lights 11. Mode key 4. USB interface 12. Lens 5. Up key 13. IR Lights 6. Down key 14. Display 7. Enter key 15. Reset key 8. HDMI interface 16. Speaker Buttons and LED indicators Buttons Button name OK Five keys Descriptions 1. Short
 • Страница 6 из 20
  Charging the Battery 1. Car charger – the device can be charged via car charger even when the car engine is off 2. USB charger – can be connected with the PC Memory Card 1. Insert a memory card to the right slot in your device (see picture) 2. When removing a memory card, press it gently and pull
 • Страница 7 из 20
  Basic Operation Button/icon Description Power button (turn on/off the device) Recording mode icon (press MODE button to cycle through the modes) Camera mode icon (press MODE button to cycle through the modes) Playback mode icon (press MODE button to cycle through the modes) ● Recording in progress
 • Страница 8 из 20
  USB Mode Use the USB cable to connect your device with the PC. Turn on your device and select storage on your PC. Open “My Computer” on your desktop and select removable disk. Then select the DCIM folder to find your picture and video files. Note: supported computer operating systems: Windows 2000
 • Страница 9 из 20
  DVR FULL HD 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI ODWIEDŹ NASZĄ STRONĘ WWW.GOCLEVER.COM ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INNYMI PRODUKTAMI TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Przed skorzystaniem z urządzenia zapoznaj się z niniejszą instrukcją obsługi oraz zachowaj ją na przyszłość 9
 • Страница 10 из 20
  Wstęp Wielofunkcyjne urządzenie z możliwością nagrywania wideo w rozdzielczości high-definition, wykonywania zdjęć, nagrywania dźwięku, obsługą kart pamięci oraz standardem dekodowania plików H.264. Urządzenie bardzo dobrze sprawdza się jako kamera samochodowa, kamera domowa lub aparat
 • Страница 11 из 20
  Budowa Urządzenia 11
 • Страница 12 из 20
  1. Gniazdo kart SD 9. Przycisk włączenia 2. Mikrofon 10. Przycisk “menu” 3. Dioda 11. Przycisk zmiany trybu “mode” 4. Gniazdo USB 12. Soczewka 5. Przycisk “w górę” 13. Diody podczerwone 6. Przycisk “w dół” 14. Wyświetlacz 7. Przycisk “enter” 15. Przycisk “reset” 8. Gniazdo HDMI 16. Głośnik
 • Страница 13 из 20
  Ładowanie Baterii 1. Ładowarka samochodowa – urządzenie może być ładowane poprzez ładowarkę samochodową nawet gdy silnik pojazdu jest wyłączony 2. Ładowarka USB – ładowanie urządzenia poprzez połączenie z komputerem Karta Pamięci 1. Umieść kartę pamięci w gnieździe kart pamięci (patrz ilustracja)
 • Страница 14 из 20
  Podstawowa Obsługa Przycisk/ikona Objaśnienie Przycisk zasilania (włącz/wyłącz urządzenie) Ikona trybu nagrywania (naciśnij przycisk MODE, aby przełączyć tryb) Ikona trybu wykonywania zdjęć (naciśnij przycisk MODE, aby przełączyć tryb) Ikona trybu odtwarzania (naciśnij przycisk MODE, aby przełączyć
 • Страница 15 из 20
  Tryb USB Połącz urządzenie z komputerem za pomocą kabla USB. Włącz urządzenie i wybierz opcję pamięci masowej na ekranie komputera. Kliknij ikonę “Mój Komputer” na pulpicie i wybierz dysk wymienny. Następnie wybierz folder DCIM, aby otworzyć pliki z urządzenia. Informacja: obsługiwane systemy
 • Страница 16 из 20
  Warunki gwarancji 1. GOCLEVER SP. Z O.O. z siedzibą w Poznaniu ( 60-431 ) przy ul. Sianowskiej 4A zwany dalej Gwarantem zapewnia, że urządzenie marki GOCLEVER, jest wolne od wad konstrukcyjnych i materiałowych, które mogłyby naruszyć jego funkcjonalność, o ile przestrzegana była instrukcja obsługi
 • Страница 17 из 20
  12. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji (reklamacji sprawnego urządzenia lub gdy uszkodzenie powstało z winy klienta) zgłaszający reklamację zostanie obciążony kosztami ekspertyzy oraz transportu. 13. Gwarancja nie obejmuje: 1. jakiegokolwiek używania sprzętu wykraczającego poza opis zakresu
 • Страница 18 из 20
  Najszybszą metodą rozwiązywania wielu problemów jest kontakt przez zgłoszenie serwisowe pod adresem: www.AUTORMA.GOCLEVER.com Centralny Serwis Klienta Funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00 – 16:30 tel. (061) 84 88 767. Goclever Sp. z o.o. ul. Sianowska 4A 60-431 Poznań, Polska
 • Страница 19 из 20
  WARRANTY CARD DATE SOLD: ............................................................................................................................................ DATE MANUFACTURED:
 • Страница 20 из 20