Инструкция для GOCLEVER DVR FULL HD IR

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

 

 

 

 

 

 

 

Przed skorzystaniem z urządzenia zapoznaj się z niniejszą instrukcją obsługi

 

oraz zachowaj ją na przyszłość

 

 

 

DVR FULL HD IR 

OWNER’S MANUAL 

 

DVR FULL HD IR 

INSTRUKCJA OBSŁUGI 

 
 
 
 

 

ODWIEDŹ NASZĄ STRONĘ 

 WWW.GOCLEVER.COM  

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INNYMI PRODUKTAMI TAB, NAVIO, DVR, DVB-T

 

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 22
  DVR FULL HD IR OWNER’S MANUAL DVR FULL HD IR INSTRUKCJA OBSŁUGI ODWIEDŹ NASZĄ STRONĘ WWW.GOCLEVER.COM ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INNYMI PRODUKTAMI TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Przed skorzystaniem z urządzenia zapoznaj się z niniejszą instrukcją obsługi oraz zachowaj ją na przyszłość
 • Страница 2 из 22
  Contents / Spis treści English Polski Warunki gwarancji Karta gwarancyjna 3 10 18 20 2
 • Страница 3 из 22
  First steps Turning ON/OFF Press power button once to power on ,blue light indicator is on; Press again to power off, blue light indicator is off. Attention: Low battery is displayed before shutting down. Charging Batteries There 3 ways of charging the battery. Red light indicator is on while
 • Страница 4 из 22
  Using USB to charge battery In-car battery charging Placing the Micro SD card Place the micro SD card into the memory card slot according to the image below; press it until you hear a click sound. 4
 • Страница 5 из 22
  Removing Micro SD card: Press it once and remove it after it pops up Rotating the LCD display 90°Left will open the LCD display: LCD display can also rotate 90°down. LCD display can rotate 180°towards lens. Rotating Lens Lens cans also rotate 180°as show on images below. 5
 • Страница 6 из 22
  Quick Manual 1) LED Light 9) Reset button 2) Lens 10) Power button 3) Micro SD card slot 11) MENU button 4) Power indicator ( Blue) 12) Confirm (OK) button Charging indicator ( Red) 13) MODE button 5) Microphone 14) Down key 6) LCD display 15) Up key 7) Speaker 16) USB port 8) In-car arm stand
 • Страница 7 из 22
  How to record a video Press OK to start recording ,press it again to stop. In video or photo mode press UP key to rotate the image and turn LCD off. In video or photo mode press DOWN key to activate Day/Night mode LED light will switch on automatically in low light conditions. Video option settings
 • Страница 8 из 22
  Image Playback Press UP/DOWN key to select desired file for playback. Playback option setting: While playback, press MENU key to Playback option setting: 1. Delete: Press OK key to select action Single/All/Select File 2. Minimize image:Print images thumbnail 3. Audio:Can set volume during playback
 • Страница 9 из 22
   Supports High capacity Micro SD card  Can catch amazing image through the LCD display when taking self-portrait  Anti-Shake Mode  Can record while driving  Continuous recording mode,Auto delete when recording new file  Auto power on when starting car,Auto power off when car is off  With
 • Страница 10 из 22
  DVR FULL HD IR INSTRUKCJA OBSŁUGI ODWIEDŹ NASZĄ STRONĘ WWW.GOCLEVER.COM ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INNYMI PRODUKTAMI TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Przed skorzystaniem z urządzenia zapoznaj się z niniejszą instrukcją obsługi oraz zachowaj ją na przyszłość 10
 • Страница 11 из 22
  Pierwsze kroki Włączanie i wyłączanie urządzenia Naciśnij Naciśnij przycisk zasilania, zaświeci się niebieska dioda; przycisk zasilania ponownie, aby wyłączyć urządzenie; niebieska dioda zgaśnie. Uwaga: Gdy na ekranie pojawi się informacja o niskim poziomie baterii, urządzenie wyłączy się
 • Страница 12 из 22
  Używanie portu USB do ładowania baterii Używanie adaptera do gniazda zapalniczki w samochodzie do ładowania baterii Umieszczanie karty SD Umieść kartę mikro SD w porcie kart pamięci zgodnie z rysunkiem poniżej; delikatnie wciśnij kartę, aż do momentu gdy usłyszysz kliknięcie. 12
 • Страница 13 из 22
  Wyjmowanie karty pamięci: Wciśnij brzeg karty. Gdy karta odskoczy, możesz ją wyjąć. Obracanie ekranu LCD Ekran otwiera się pod kątem 90°. Ekran LCD może również obracać się pod kątem 180° w kierunku soczewki urządzenia. Obracanie soczewki urządzenia Soczewka może zostać obrócona o 180°jak pokazano
 • Страница 14 из 22
  Szybki instruktaż 1) Diody LED 9) Przycisk reset 2) Soczewki 10) Przycisk zasilania 3) Gniazdo kart SD 11) Przycisk MENU 4) Dioda zasilania (niebieska) 12) Przycisk potwierdzenia (OK) Dioda ładowania (czerwona) 13) Przycisk trybu (MODE) 5) Mikrofon 14) Klawisz “w dół” 6) Wyświetlacz LCD 15) Klawisz
 • Страница 15 из 22
  Jak nagrać wideo W trybie wideo wciśnij przycisk OK, aby rozpocząć nagrywanie. Wciśnij przycisk ponownie, aby przerwać nagrywanie. W trybie wideo lub foto wciśnij przycisk “w górę” aby obrócić ekran i wyłączyć wyświetlacz. W trybie wideo lub foto wciśnij przycisk “w dół” aby przełączać tryby
 • Страница 16 из 22
  Odtwarzanie plików graficznych Naciśnij klawisze “w górę”/”w dół”, aby wybrać plik graficzny. Opcje odtwarzania plików graficznych: Podczas odtwarzania naciśnij przycisk MENU, dostępne opcje: 1. Usuwanie: Naciśnij przycisk OK: Pojedyncze/Wszystkie/Wybierz 2. Miniatury: Wyświetl miniatury 3. Dźwięk:
 • Страница 17 из 22
   Automatyczne diody LED  Możliwość jednoczesnego nagrywania i ładowania baterii  Wbudowany mikrofon/głośnik  Obsługa wysokiej pojemności kart SD  Możliwość podglądu obrazu podczas wykonywania autoportretów  Tryb anty-wstrząsowy  Możliwość nagrywania podczas prowadzenia pojazdu  Ciągłe,
 • Страница 18 из 22
  Warunki gwarancji 1. GOCLEVER SP. Z O.O. z siedzibą w Zakrzewie ( 62-069) przy ul. Przemysłowej 18 zwany dalej Gwarantem zapewnia, że urządzenie marki GOCLEVER, jest wolne od wad konstrukcyjnych i materiałowych, które mogłyby naruszyć jego funkcjonalność, o ile przestrzegana była instrukcja obsługi
 • Страница 19 из 22
  18. Gwarant nie odpowiada za szkody i straty powstałe w wyniku niemożności korzystania z urządzenia będącego w naprawie. 19. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa kupującego do domagania się zwrotu utraconych korzyści w związku z wadami urządzenia. 20. Gwarant nie odpowiada za szkody
 • Страница 20 из 22
  Karta Gwarancyjna DATA SPRZEDAŻY:…............................................................................................................................................................... DATA
 • Страница 21 из 22
  21
 • Страница 22 из 22