Инструкция для GOCLEVER DVR SPORT

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

 

 

 

GOCLEVER 

 

SPORT  

DVR HD 01 

OWNER’S MANUAL 

 

GOCLEVER 

 

SPORT  

DVR HD 01 

INSTRUKCJA OBSŁUGI 

 
 

 

ODWIEDŹ NASZĄ STRONĘ 

 WWW.GOCLEVER.COM  

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INNYMI PRODUKTAMI TAB, NAVIO, DVR, DVB-T

 

 

 

 

 

Przed skorzystaniem z urządzenia zapoznaj się z niniejszą instrukcją obsługi 

oraz zachowaj ją na przyszłość 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 32
  GOCLEVER SPORT DVR HD 01 OWNER’S MANUAL GOCLEVER SPORT DVR HD 01 INSTRUKCJA OBSŁUGI ODWIEDŹ NASZĄ STRONĘ WWW.GOCLEVER.COM ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INNYMI PRODUKTAMI TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Przed skorzystaniem z urządzenia zapoznaj się z niniejszą instrukcją obsługi oraz zachowaj ją na przyszłość
 • Страница 2 из 32
  Contents / Spis treści English Polski Warunki gwarancji Karta gwarancyjna 3 15 29 31 2
 • Страница 3 из 32
  Mounting Accessories 3
 • Страница 4 из 32
  Quick User Guide Functions This user's manual has referred to the latest information we had when this user’s manual was made. The screen display and illustrations are used in this user's manual for the purpose of introducing details of this digital camera in a more specific and direct way.
 • Страница 5 из 32
  Announcements Please read the Announcements carefully before using this video camera for proper and safe operation, so as to bring its optimum performance into play and extend its service life. • Do not expose the video camera to sunshine directly, nor point its lens to sunlight. Otherwise, the
 • Страница 6 из 32
  System Requirements System Requirements Operating System Microsoft Windows2000, XP, Vista, 7 CPU Intel Pentium III of more than 800MHz or other CPU with equivalent performance Internal Memory Larger than 512MB Sound Card and Display Card The sound card and display card shall support DirectX8 or
 • Страница 7 из 32
  Usage Charge the built-in lithium battery USB Cable Connect the video camera with computer for charging in the shutdown state. The indicator light for charging is on at this time and will be off after charging. In general, it can be fully charged after 2-4 hours. Use of Memory Card • • Push the
 • Страница 8 из 32
  Startup/Shutdown • Startup: Press the POWER button for 3 seconds, the screen is displayed and the camera is on. • Shutdown: Press the POWER Key, and the camera will be shut down. Automatic shutdown: when the idle time of the video camera reaches the time for automatic shutdown, it will be shut down
 • Страница 9 из 32
  Picture taking mode Video recording Mode Switch mode Vehiclemounted mode Indicator light Busy light: when the camera is busy (such as, recording a film, taking photos, automatic offscreen), the busy light will be on. Charging light: when the light is on for a long time, it prompts the user that the
 • Страница 10 из 32
  00:12:18 : Timer means that video recording can still last for 12 minutes and 18 seconds. : mode icon, represents that the video camera is in video recording mode. : videoing size, clicks this icon and you can choose 720P/VGA. : means that the memory card is inserted at present. : digital zoom
 • Страница 11 из 32
  : digital zoom icon, click it to enlarge. : digital zoom icon, click it to minify. : visual shutter, touch this visible frame for taking photos or recording. : battery icon, indicates the power status of the battery. : represents the status of digital zoom. : click this icon to switch to the
 • Страница 12 из 32
  Note: the screen will be off automatically during recording process in order to save power; user can press the power button shortly to start the screen and restore display. Playback mode After starting up and entering the previewing state, click the playback icon ( ) at the lower right corner of
 • Страница 13 из 32
  Movie clips playing Click to pause playing, click to play forward, and click to play backward. File deletion Click YES to delete the current file immediately, or click NO to cancel the request of deletion. Connect to personal computer The camera is provided with the plug and play function. Connect
 • Страница 14 из 32
  Technical parameters Image sensor 1.3 million pixel (CMOS) Function mode videoing, taking photos, removable disk, PC cam Camera lens F3.1 f=9.3mm Digital zooming 4 times Shutter Electronic shutter LCD display screen 2.0-inch touch screen Image resolution 5M (2592×1944), 3M (2048×1536),
 • Страница 15 из 32
  GOCLEVER SPORT DVR HD INSTRUKCJA OBSŁUGI ODWIEDŹ NASZĄ STRONĘ WWW.GOCLEVER.COM ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INNYMI PRODUKTAMI TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Przed skorzystaniem z urządzenia zapoznaj się z niniejszą instrukcją obsługi oraz zachowaj ją na przyszłość 15
 • Страница 16 из 32
  Contents / Spis treści English Polski 3 10 16
 • Страница 17 из 32
  Akcesoria montażowe 17
 • Страница 18 из 32
  Szybki montaż Funkcje Niniejsza instrukcja została stworzona w oparciu o najnowsze informacje jakie były dostępne w trakcie tworzenia instrukcji. Ilustracje zawarte w instrukcji, które pomagają zrozumieć obsługę urządzenia, mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu kamery lub wyświetlacza. Proszę
 • Страница 19 из 32
  Informacje Przed skorzystaniem z urządzenia przeczytaj poniższe informacje, aby móc w pełni wykorzystać potencjał urządzenia oraz przedłużyć jego sprawne działanie. • Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Chroń soczewkę kamery przed długotrwałym kontaktem z
 • Страница 20 из 32
  Wymagania systemowe Wymagania Systemowe System operacyjny Microsoft Windows2000, XP, Vista, 7 Procesor Intel Pentium III z taktowanie większym niż 800MHz lub inny procesor z podobną wydajnością Pamięć wewnętrzna Więcej niż 512Mb Karta dźwiękowa i graficzna Karty powinny obsługiwać DirecX w wersji
 • Страница 21 из 32
  Obsługa Ładowanie wbudowanej baterii litowej Kabel USB Podłącz kamerę do komputera za pomocą kabla USB, aby ładować urządzenie podczas gdy jest ono wyłączone. Dioda ładowania powinna świecić ciągłym światłem. Gdy dioda zgaśnie, ładowanie zostanie zakończone. Ładowanie baterii trwa od 2 do 4 godzin.
 • Страница 22 из 32
  Włączanie/włączanie urządzenia • Włączanie: Przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy. Na ekranie wyświetlone zostanie logo, a po chwili uruchomi się kamera. • Wyłączanie: Wciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć urządzenie. Automatyczne wyłączanie: urządzenie wyłączy się automatycznie po 5
 • Страница 23 из 32
  Tryb zdjęć Tryb wideo Przełączanie pomiędzy trybami Tryb podczas prowadzenia pojazdu Diody Dioda 1: podczas gdy urządzenie pracuje (np. podczas zapisywania zdjęć, filmów) dioda będzie świecić. Dioda 2: podczas gdy dioda świeci ciągłym światłem, baterie urządzenia są ładowane. Tryb nagrywania wideo
 • Страница 24 из 32
  00:12:18: Licznik oznaczający, że zapis wideo może trwać jeszcze przez 12 minut i 18 sekund : ikona oznaczająca, że urządzenie pracuje w trybie nagrywania wideo : rozmiar nagrywanego wideo, kliknij, aby wybrać rozmiar 720P/VGA. : ikona oznaczająca poprawnie umieszczoną kartę pamięci w urządzeniu. :
 • Страница 25 из 32
  : cyfrowe powiększenie, kliknij aby oddalić obraz. : celownik migawki, kliknij, aby wykonać zdjęcie. : ikona baterii, informuje o stanie baterii. : informacja o cyfrowym powiększeniu obrazu. : kliknij tę ikonę, aby przejść do trybu odtwarzania Tryb pracy podczas prowadzenia pojazdu Przełącz
 • Страница 26 из 32
  Tryb odtwarzania Po uruchomieniu urządzenia i włączenia podglądu, wciśnij przycisk ( ) w prawym dolnym rogu ekranu, aby przejść w tryb odtwarzania. : ikona oznaczająca, że odtwarzane wideo jest w formacie AVI. : liczba zdjęć lub wideo w danym folderze/liczba zdjęć lub wideo ogółem. : nazwa folderu
 • Страница 27 из 32
  Odtwarzanie plików wideo Kliknij aby zatrzymać odtwarzanie, kliknij aby przewinąć odtwarzanie, kliknij aby cofnąć odtwarzanie. Usuwanie plików Kliknij TAK, aby usunąć aktualnie wyświetlany plik, kliknij NIE, aby anulować usuwanie pliku.. Połączenie z komputerem osobistym Kamera wyposażona jest w
 • Страница 28 из 32
  Parametry techniczne Aparat 1.3 mln pikseli (CMOS) Funkcje/tryby wideo, zdjęcia, zapętlone wideo, dysk wymienny, kamera PC Soczewki F3.1 f=9.3mm Powiększenie cyfrowe 4x Migawka Cyfrowa Ekran LCD 2.0 cala Rozdzielczość zdjęć 5M (2592×1944), 3M (2048×1536), 1M(1280×1024) Rozdzielczość wideo VGA:
 • Страница 29 из 32
  Warunki gwarancji 1. GOCLEVER SP. Z O.O. z siedzibą w Zakrzewie ( 62-069) przy ul. Przemysłowej 18 zwany dalej Gwarantem zapewnia, że urządzenie marki GOCLEVER, jest wolne od wad konstrukcyjnych i materiałowych, które mogłyby naruszyć jego funkcjonalność, o ile przestrzegana była instrukcja obsługi
 • Страница 30 из 32
  18. Gwarant nie odpowiada za szkody i straty powstałe w wyniku niemożności korzystania z urządzenia będącego w naprawie. 19. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa kupującego do domagania się zwrotu utraconych korzyści w związku z wadami urządzenia. 20. Gwarant nie odpowiada za szkody
 • Страница 31 из 32
  Karta Gwarancyjna DATA SPRZEDA Y:…............................................................................................................................................................... DATA
 • Страница 32 из 32