Инструкция для GOCLEVER ORION 70L, ORION 70

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

 

 

Tablet ORION 7o/7oLITE 

OWNER’S MANUAL 

 

Tablet ORION 7o/7oLITE 

INSTRUKCJA OBSŁUGI

 

 
 
 

 

VISIT OUR WEBSITE 

 WWW.GOCLEVER.COM  

TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Przed skorzystaniem z urządzenia zapoznaj się z niniejszą instrukcją obsługi

 

oraz zachowaj ją na przyszłość

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 33
  Tablet ORION 7o/7oLITE OWNER’S MANUAL Tablet ORION 7o/7oLITE INSTRUKCJA OBSŁUGI VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Przed skorzystaniem z urządzenia zapoznaj się z niniejszą instrukcją obsługi oraz zachowaj ją na przyszłość
 • Страница 2 из 33
  Contents / Spis treści English Polski Warunki gwarancji 3 15 27 2
 • Страница 3 из 33
  Important Declaration 1. Before using the tablet PC, please read all information provided by us, so that you can use this product correctly. Please make sure that you have read this manual carefully before using this product. 2. Our company reserves the copyright of this manual, any random
 • Страница 4 из 33
     Do not use this product while driving a car or walking on the street, otherwise traffic accident may occur. Our company reserves the right to make any improvement on this product. No further notice will be provided on any variation on the specification and design of this product! This device
 • Страница 5 из 33
  Energy-saving and locking mode: at the process of using, system will automatically enter energy-saving mode, press “ one second, slip “ ” to wake up the screen, system will enter unlocking mode in ” to unlock. Notes: At the status of energy saving mode, the main operation won’t stop, only LCD
 • Страница 6 из 33
  Main Interface Functions Icon Definition Icon Definition Google search Setting Back Application list Back to main interface from any interface Camera System current time Battery Wi-Fi signal Menu Mass storage status Setting menu 6
 • Страница 7 из 33
  Application Installation  Download and copy your application into memory card  Insert memory card into the device  Open “Setting/application program”  Select “Unknown sources”  Find your application file and install it on the device  If you want to uninstall the application, select “Apk
 • Страница 8 из 33
   The device will automatically scan for wireless networks  Select your network  Enter the password when prompted and connect to the network to get access to the Internet Music Player Click the music icon to enter the music player interface. Select your music file. Play the previous music, long
 • Страница 9 из 33
  Video Player Click the video icon to enter the video player interface. Select your video file. Play the previous video, long press to fast reverse Pause Play the next video, long press to fast forward Screen adjustment Click to set up brightness Enter video settings Play 9
 • Страница 10 из 33
  Photo Browser Click the photo gallery icon to enter the photo browser interface. Click icon to bring up photo menu. Select pictures Zoom in/out the picture Brightness setting Rotate the picture Enter the slideshow mode Enter video settings Return to previous menu 10
 • Страница 11 из 33
  Camera Select the camera icon, to enter the camera mode. In this interface you can take a picture or record a video. Take a picture Switch front/rear camera (if available) Enter video record mode Begin record (video mode) Stop and save the recording (video mode) File Manager Select the file manager
 • Страница 12 из 33
  External Devices  USB mass storage devices The device can support USB disk and some other devices like MP3 or MP4 players. Please don’t use external devices with low battery power.  USB mouse/keyboard After connecting a mouse, a mouse pointer will appear on the screen. The left mouse button is a
 • Страница 13 из 33
  3. The device cannot connect to the Wi-Fi network.  Make sure the wireless router works well.  The distance between the device and the wireless router should be within 50m and there is no wall or other barriers between them.  Please make sure the user and the password are correct. 4. Cannot surf
 • Страница 14 из 33
  14
 • Страница 15 из 33
  Tablet ORION 7o/7oLITE INSTRUKCJA OBSŁUGI VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Przed skorzystaniem z urządzenia zapoznaj się z niniejszą instrukcją obsługi oraz zachowaj ją na przyszłość 15
 • Страница 16 из 33
  Ważne Informacje 1. Przed skorzystaniem z urządzenia, przeczytaj wszystkie dostępne informacje. Upewnij się, że przeczytane instrukcje są dla Ciebie zrozumiałe. 2. Nasza firma posiada wszelkie prawa autorskie niniejszej instrukcji obsługi. Zabrania się jej powielania zarówno w części jak i w
 • Страница 17 из 33
    Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania wcześniejszego ostrzeżenia i zmian w specyfikacji. Urządzenie nie jest wodoodporne. ulepszeń produktu bez Wygląd i Przyciski 1. Przycisk zasilania – 3. microUSB OTG przytrzymaj przycisk przez 4. Przycisk HOME kilka sekund, aby 5. Gniazdo HDMI
 • Страница 18 из 33
  Uwaga: Tryb oszczędzania baterii nie przerwie odtwarzania filmu oraz muzyki, ale wyłączy podświetlenie ekranu. Wyłączanie urządzenia: przytrzymaj przycisk “ ” przez około pięć sekund. System wyświetli informację o potwierdzeniu wyłączenia urządzenia. Wybierz opcję wyłączenia, aby zamknąć system.
 • Страница 19 из 33
  Funkcje Interfesju Głównego Ikona Definicja Ikona Definicja Wyszukaj w Google Ustawienia Wstecz Lista aplikacji Powrót do interfejsu głównego Aparat Czas systemowy Bateria Moc sygnału sieci Wi-Fi Menu Status pamięci masowej Menu ustawień 19
 • Страница 20 из 33
  Instalacja Aplikacji  Pobierz i nagraj aplikację na kartę pamięci  Umieść kartę pamięci w urządzeniu  Wybierz opcję “Ustawienia/programy aplikacji”  Wybierz opcję “Nieznane źródło”  Wyszukaj swoją aplikację i rozpocznij instalację  Jeżeli chcesz usunąć aplikację, wybierz opcję “Instalator
 • Страница 21 из 33
   Urządzenie automatycznie wyszuka dostępne sieci bezprzewodowe  Wybierz pożądaną sieć  Wprowadź hasło, aby połączyć się z siecią i uzyskać dostęp do Internetu Odtwarzacz Muzyki Kliknij ikonę odtwarzacza muzyki, a następnie wybierz pożądany utwór muzyczny. Odtwarzaj poprzedni utwór, przytrzymaj,
 • Страница 22 из 33
  Odtwarzaj następny utwór, przytrzymaj, aby przewinąć nagranie w przód Wyświetl listę odtwarzania Włącz tryb odtwarzania losowego Włącz tryb zapętlenia odtwarzania Uruchom odtwarzanie Odtwarzacz Wideo Kliknij ikonę odtwarzacza wideo, a następnie wybierz pożądany plik wideo. Odtwarzaj poprzedni plik,
 • Страница 23 из 33
  Przeglądarka Fotografii Kliknij ikonę galerii fotografii, aby przejść do oglądania zdjęć. Kliknij ikonę aby przywołać menu opcji. Wybierz obraz Powiększ/pomniejsz obraz Ustawienia jasności obrazu Obróć obraz Uruchom pokaz slajdów Przejdź do ustawień Wróć do poprzedniego ekranu 23
 • Страница 24 из 33
  Aparat Wybierz ikonę aparatu, aby przejść do interfejsu, w którym będziesz mógł wykonać zdjęcia lub nagrywać filmy wideo. Wykonaj zdjęcie Przełącz kamerę z tylnej na przednią (funkcja opcjonalna) Przejdź w tryb nagrywania wideo Rozpocznij nagrywanie wideo (tryb wideo) Zatrzymaj i zapisz nagranie
 • Страница 25 из 33
  Urządzenia Zewnętrzne  Urządzenia masowej pamięci USB Urządzenie obsługuje pamięć przenośną USB oraz niektóre odtwarzacze MP3 i MP4 Nie podłączaj urządzeń zewnętrznych, jeżeli baterie tabletu są wyczerpane.  Klawiatura/mysz USB Po podłączeniu myszy, na ekranie pojawi się wskaźnik myszy. Lewy
 • Страница 26 из 33
  3. Urządzenie nie może połączyć się z siecią Wi-Fi.  Upewnij się, że router pracuje poprawnie.  Odległość urządzenia od routera nie powinna być większa niż 50m. Na przeszkodzie nie powinny stać żadne ściany.  Upewnij się, że hasło do sieci bezprzewodowej jest poprawne. 4. Nie można przeglądać
 • Страница 27 из 33
  Warunki gwarancji: 1. GOCLEVER SP. Z O.O. z siedzibą w Poznaniu ( 60-431 ) przy ul. Sianowskiej 4A zwany dalej Gwarantem zapewnia, że urządzenie marki GOCLEVER, jest wolne od wad konstrukcyjnych i materiałowych, które mogłyby naruszyć jego funkcjonalność, o ile przestrzegana była instrukcja obsługi
 • Страница 28 из 33
  18. Gwarant nie odpowiada za szkody i straty powstałe w wyniku niemożności korzystania z urządzenia będącego w naprawie. 19. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa kupującego do domagania się zwrotu utraconych korzyści w związku z wadami urządzenia. 20. Gwarant nie odpowiada za szkody
 • Страница 29 из 33
  tel.:+375 (17) 3354883 CROATIA PlayCom, www.playcom.hr ulica grada Vukovara 249, 10000 Zagreb email: info@play.com.hr tel.: +385 025618433, +358 016184115 CZECH REPUBLIC Bouncer s.r.o Slavonicka 324, 67531 Jemnice, Czech Republic email: servis@goclever.cz tel.: +420 546 606 021 ROMANIA S.C. Cordon
 • Страница 30 из 33
  30
 • Страница 31 из 33
 • Страница 32 из 33
 • Страница 33 из 33