Инструкция для GOCLEVER TAB I101

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

 

GOCLEVER TAB I101 

 
 

/Place photo here/ 

 
 
 
 

USER’S MANUAL 

INSTRUKCJA OBSŁUGI 

www.goclever.com 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 25
  GOCLEVER TAB I101 /Place photo here/ USER’S MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com
 • Страница 2 из 25
  Declaration of Conformity Hereby GOCLEVER Technology declares that the product complies with the essential requirements and other provisions of Directive 199/5/WE. Environmental Protection The device is subject to the WEEE Directive 2002/96/EC. The symbol next to mean that the product must be
 • Страница 3 из 25
  1. Visual Description Refer to below picture: 2. Power management 2.1 Inbuilt battery The unit build-in 2pcs 3800mAh 7.4V battery, working time for different status is below: Working time for sleeping status 30 hours Working time for only Wi-Fi working 5 hours Working time for only playing
 • Страница 4 из 25
  2.2 Power adaptor and charging indicator Power input is 9V/2A; Please don’t use other one with different specs. Charging time, the charging indicator is red; charging full, indicator is turn off. Charging time is 10 hours when the unit is shutdown state; the unit could be used normally, but
 • Страница 5 из 25
  3. Inner and external storage 3.1 Classification of storage The unit has 4 storage spaces: Inner storage 1, Inner storage 2, USB type external storage, TF card. Inner storage 1 is Android system file space with 2GB size and ender user couldn’t read it. The application files installed by APK will be
 • Страница 6 из 25
  Wireless network: Tap“ ”to enter Wi-Fi setting image. 1. Turn on the Wi-Fi hardware button on the right top of unit;
 • Страница 7 из 25
  2. Select “Wireless network” in the setting menu; 3. Click the check box of Wi-Fi to turn on. 4. Enter “Wi-Fi settings”, check all of AP which could be searched and select one. 5. If this AP is connected successfully before, the details will be saved; just tap “connect” in the pop up window,
 • Страница 8 из 25
  Caution: The unit supports external USB keyboard, but some button in the keyboard maybe couldn’t be used normally. 7.2 Touch screen input Caution: Please don’t put object in the surface of touchscreen, maybe break it. Long press and drag: Long press certain icon, which will turn light and could be
 • Страница 9 из 25
  Wallpaper function could select wallpaper from. 8.4 Notifications Drag the status bar downward to get the notification image. Tap to back. 8.5 Desktop icon Long pressing icon, this icon will turn light and could be drag to anywhere even quick bar. Also could be drag to garbage in the quick bar to
 • Страница 10 из 25
  Here D disk is inner storage. 11.1 New folder Press menu button to add new folder to current directory. 11.2 Folder operation Long pressing the folder, below option will popup: 11.3 File operation Long pressing the icon of file, the below option will popup:
 • Страница 11 из 25
  12. Typical application 12.1 Multimedia Below player is preinstalled: CCPlayer audio/video player, Music, sound recorder, Gallery, Photo Frame, YouTube. Audio format supported as below: avi/mp4/rmvb/rm/flv/mov/mpg/mpeg/mkv/asf/wmv/mpe/3gp/dat/vob/ts/tp/m4v; Video format supported as below:
 • Страница 12 из 25
  photo; tap to set white balance, color effect, picture size, picture quality. 12.3 HDMI The unit support HDMI output to HDMI display device, such as TV set with HDMI port. The max output resolution is 1080P. 1) Turn on the unit; 2) Connect unit with HDMI display device via HDMI cable, turn on the
 • Страница 13 из 25
  13.4 Factory data reset This option could be found in settings/Privacy/ Factory data reset. Caution: select factory reset will format the inner storage 1. the Google account, data and setting of system and application, application download etc. Please use with caution. 13.5 About save path The
 • Страница 14 из 25
  Deklaracja zgodności Niniejszym GOCLEVER Technology oświadcza iż produkt jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi postanowieniami Dyrektywy 199/5/WE. Ochrona środowiska Urządzenie podlega dyrektywie WEEE 2002/96/EC. Symbol obok oznacza, że produkt musi być utylizowany oddzielnie i
 • Страница 15 из 25
  Oddziaływanie czynników zewnętrznych oraz pola elektromagnetycznego Urządzenie nie jest wodoodporne. Należy dopilnować, aby zawsze było suche, chronić przed wilgocią. Urządzenie należy chronić również przed wysokimi oraz niskimi temperaturami, zapyleniem, piaskiem, nie należy narażać go na
 • Страница 16 из 25
  1. Opis przycisków i gniazd. Refer to below picture: 2. Zarządzanie energią 2.1 Wbudowana bateria Urządzenie posiada wbudowaną 2szt baterii 3800mAh, czas pracy na baterii zależy od wykonywanych czynności na przykład:
 • Страница 17 из 25
  Czas czuwania Czas pracy przy korzystaniu z Wi-Fi Czas prasy przy oglądaniu filmów Czas pracy przy oglądaniu fimów z internetu Do 30 godz Do 5 godz. Do 4 godz. Do 3 godz. 2.2 Wskaźnik zasilania karty i opłat Parametry zasilania to 9V/2A; Proszę nie używać innych parametrów zasilania. Czas
 • Страница 18 из 25
  Usypianie: Krótkie naciśnięcie przycisku zasilania przez 1s, system przechodzi w stan uśpienia, ekran zgaśnie; Krótkie naciśnięcie przycisku zasilania przez 1s aby wzbudzić. Jeśli niski stan baterii urządzenie może się automatycznie wyłączyć. Wyłączenie awaryjne: Przyciśnij przycisk on/off przez 7
 • Страница 19 из 25
  Sieć bezprzewodowa: Wybierz “ ”, aby wejść w ustawienia sieci bezprzewodowej.
 • Страница 20 из 25
  1. Włącz przycisk Wi-Fi w prawym górnym rogu; 2. Wybierz preferowaną sieć bedącą w zasięgu Sprawdź wszystkie AP, które mogą być wyszukiwane i wybierz jedną. 5. Jeżeli AP jest połączony z powodzeniem naciśnij przycisk "connect " w wyskakującym okienku. 6. Jeżeli AP jest szyfrowany, proszę wprowadź
 • Страница 21 из 25
  Jeśli chcesz wprowadzić tekst, klawiatura pojawi się na ekranie. Uwaga: urządzenie obsługuje zewnętrzną klawiaturę USB, ale niektóre przyciski na klawiaturze mogą być obsługiwane niepoprawnie. 5.2 Ekran dotykowy Uwaga: Proszę nie umieszczać obiektów na powierzchni ekranu dotykowego. Przytrzymaj i
 • Страница 22 из 25
  8. Instalacja programów 8.1 Instalowanie i odinstalowywanie Rozszerzenie plików instalowanych w systemie Android to. APK. Pliki APK można pobrać bezpośrednio z Internetu. Uruchom EF eksplorator plików, znalejdź plik APK, kliknij aby wejść rozpocząć instalację. Po zainstalowaniu ikona programu
 • Страница 23 из 25
  11. Kamera Wybierz “Camera” aby uruchomić funkję kamery i aparatu. Naciśnij aby zrobić zdjęcie. Przełącz przełącznik w gore aby wejść w funkję kamery. 12. HDMI Wybierz film który chcesz wyświetlić. Podłącz urządzenie do monitora poprzez kabel HDMI. Obraz z tabletu powinien pojawić się również na
 • Страница 24 из 25
  Manufacturer: GOCLEVER TECHOLOGY CO., LTD. BlockD,Century Holiday Plaza, No 9030 Shen Nan Road,Nanshan district, Shenzhen,China.Post Code:518053 深圳市南山区深南大道 9030 号世纪假日广场 D 座 3105 室
 • Страница 25 из 25