Инструкция для GOCLEVER TAB M813G

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

 

 

 

 

 

 

 

Przed skorzystaniem z urządzenia zapoznaj się z niniejszą instrukcją obsługi

 

oraz zachowaj ją na przyszłość

 

 

 

TABLET TAB M813G 

OWNER’S MANUAL 

 

TABLET TAB M813G 

INSTRUKCJA OBSŁUGI 

 
 
 
 

 

ODWIEDŹ NASZĄ STRONĘ 

 WWW.GOCLEVER.COM  

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INNYMI PRODUKTAMI TAB, NAVIO, DVR, DVB-T

 

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 37
  TABLET TAB M813G OWNER’S MANUAL TABLET TAB M813G INSTRUKCJA OBSŁUGI ODWIEDŹ NASZĄ STRONĘ WWW.GOCLEVER.COM ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INNYMI PRODUKTAMI TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Przed skorzystaniem z urządzenia zapoznaj się z niniejszą instrukcją obsługi oraz zachowaj ją na przyszłość
 • Страница 2 из 37
  Contents / Spis treści English Polski Warunki gwarancji 3 17 32 2
 • Страница 3 из 37
  Contents INTRODUCTION ATTENTION PRODUCT Packing List Buttons QUICK GUIDE Power on/off Battery and Charging Icons OPERATION Audio Player Photo and Video Player Recorder File Management Internet Browser Dialing Contacts Messages Memory Cards Camera SYSTEM SETTINGS Wi-Fi Settings Other Settings
 • Страница 4 из 37
  Introduction Dear Customer, thank you for your purchasing our products. For your security, read the product instructions and all attached data before using it. If you don’t operate the product in accordance with product instructions, it can result in any personal injury, property or other losses,
 • Страница 5 из 37
  Product Packing List Tablet device 1 pc AC Adapter 1 pc USB cable 1 pc User manual 1 pc Warranty card 1 pc Buttons Position Definition Function instruction 1 Back Press for back to previous option. 2 Volume - Volume decrease 3 Volume + Volume increase 4 Power To turn on press button 3 seconds 5
 • Страница 6 из 37
  Quick Guide Power on/off Power on and unlock: press “power button” for 3 sec to power on, press and slide to The device will be unlocked: Sleep mode and unlock: choose “Display” in settings, choose closed after 15sec and device will be sleep after 15 sec and be locked. Power off: press “power
 • Страница 7 из 37
  Icons Icon Function Back to Menu System info Back Menu Related Application Time Icon Function USB debug USB Connected Wi-Fi Connected Bluetooth Connected Battery Signal strength 7
 • Страница 8 из 37
  Operation Audio Player Press this button to enter music player.  Press  Hold Icon to enter music list to fast play Function Icon Function Artist Personal music Song Name Play list Current play Random play Repeat all music Repeat single music Previous Next Play Pause 8
 • Страница 9 из 37
  Photo and Video Player Press this button to enter photo browser. Press to back to main menu.  Hold  Video format support: AVI, MPEG4, FlV, AVI, MKV, 3GP, TS etc.  Photo format support: JPG, PNG, BMP etc. to choose chapter, press to exit. Press to pause. 9
 • Страница 10 из 37
  Recorder Pressthis button to enter recorder menu. Press to start record. Press Press to play recorded content. Play: press to pause. to open record file. File management Press this button to enter file management Press to create new folder 10
 • Страница 11 из 37
  Press to sort files Press to edit files Internet Browser Press this button to enter internet browser. Dialing Press this button to open a dial pad. Insert a SIM card first to make a calls. Press to open a keyboard. Press to make a call. Press to open settings. Press to show dial records. Press to
 • Страница 12 из 37
  Messages Press this button to enter messages interface. Press to create a new message. Press to search a message. Press to open the settings menu. Memory Cards Please insert your memory (microSD) card into device and it will be automaticaly readed. Don’t use memory cards with capacity higher than
 • Страница 13 из 37
  Press to make a photo. Press to switch to photo mode. Press to switch to video mode. Press and slide to change zoom. System Settings Wi-Fi Press this button to enter system settings menu. Choose a first option on the left to open a Wi-Fi settings page. Search the Wi-Fi network and connect to it.
 • Страница 14 из 37
  Audio Profiles Set the volumes, system sounds Display Set the brightness, wallpaper, screensaver etc. Storage Show all storage and space of apps in internal memory/ SD card. Battery Show battery time. Apps Show all applications you installed. Accounts & Sync Sync your accounts you setup. Location
 • Страница 15 из 37
  Developer options Show pointer location, screen updates, CPU usage etc. About tablet Show the model number, version etc. USB Connections You can connect your device to your computer, use it as a removable disk and open any files saved on your device. Desktop Settings Adding and Deleting Icons In
 • Страница 16 из 37
  Wallpaper Settings Press and hold empty space on your desktop to bring a wallpaper menu. Then you can choose and set a new wallpaper. Press Wallpaper menu to change your desktop wallpaper. Wallpaper selection Small Icons Wi-Fi • Bluetooth • GPS • Synchronize • Brightness 16
 • Страница 17 из 37
  TABLET TAB M813G INSTRUKCJA OBSŁUGI ODWIEDŹ NASZĄ STRONĘ WWW.GOCLEVER.COM ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INNYMI PRODUKTAMI TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Przed skorzystaniem z urządzenia zapoznaj się z niniejszą instrukcją obsługi oraz zachowaj ją na przyszłość 17
 • Страница 18 из 37
  Spis Treści WSTĘP UWAGA! O PRODUKCIE Lista Akcesoriów Przyciski SZYBKI INSTRUKTAŻ Włączanie i Wyłączanie Urządzenia Bateria i Ładowanie Ikony OBSŁUGA Odtwarzacz Audio Odtwarzacz Wideo i Foto Rejestrator Dźwięku Zarządzanie Plikami Przeglądarka Internetowa Wykonywanie Połączeń Kontakty Wiadomości
 • Страница 19 из 37
  Wstęp Drogi Kliencie dziękujemy za zakup naszego produktu. Dla Twojego bezpieczeństwa przeczytaj instrukcję obsługi oraz wszelkie załączone dane, zanim zaczniesz korzystać z urządzenia. Firma nie odpowiada za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku niestosowania się do instrukcji obsługi. Firma
 • Страница 20 из 37
  O Produkcie Lista Akcesoriów Tablet 1 szt. Ładowarka 1 szt. Kabel USB 1 szt. Instrukcja Obsługi 1 szt. Karta Gwarancji 1 szt. Przyciski Pozycja Rodzaj Funkcja 1 Cofnij Wciśnij aby cofnąć jedno okno 2 Vol - Zmniejsz głośność 3 Vol + Zwiększ głośność 4 Włącznik Wciśnij przycisk 3 sekundy aby włączyć
 • Страница 21 из 37
  Szybki Instruktaż Włączanie i Wyłączanie Urządzenia Włączanie i odblokowywanie ekranu: aby włączyć urządzenie, przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy; naciśnij i przesuń na Urządzenie zostanie odblokowane: Tryb uśpienia i odblokowywanie: wybierz pozycję “wyświetlacz” z menu opcji, ustaw
 • Страница 22 из 37
  Ikony Ikona Funkcja Ikona Funkcja Tryb Powrót do menu Debugowania USB Informacje Urządzenie USB Systemowe podłączone Wstecz Menu Powiązana Aplikacja Czas Połączono z siecią Wi-Fi Bluetooth włączony Bateria Siła sygnału 22
 • Страница 23 из 37
  Obsługa Odtwarzacz Audio Naciśnij ten przycisk, aby otworzyć okno odtwarzacza audio.  Naciśnij  Przeciągnij suwak Ikona aby otworzyć listę utworów. Funkcja aby przyspieszyć odtwarzanie. Ikona Funkcja Artysta Muzyka osobista Nazwa utworu Play-lista Obecnie odtwarzane Odtwarzaj losowo Powtarzaj
 • Страница 24 из 37
  Odtwarzacz Wideo i Foto Naciśnij ten przycisk, aby otworzyć okno odtwarzacza multimediów. Naciśnij  Przeciągnij suwak naciśnij aby powrócić do menu. aby przewinąć wideo, naciśnij aby wyjść, aby zatrzymać odtwarzanie.  Obsługiwane formaty plików wideo: AVI, MPEG4, FlV, AVI, MKV, 3GP, TS i inne. 
 • Страница 25 из 37
  Rejestrator Dźwięku Naciśnij ten przycisk, aby przejść do menu nagrywania. Naciśnij aby rozpocząć nagrywanie. Naciśnij Naciśnij aby odtworzyć nagranie. Odtwarzanie: Naciśnij aby zatrzymać. aby otworzyć listę nagrań. Zarządzanie Plikami Naciśnij ten przycisk, aby otworzyć okno managera plików. 25
 • Страница 26 из 37
  Naciśnij aby stworzyć nowy folder Naciśnij aby sortować pliki Naciśnij w celu edycji pliku Przeglądarka Internetowa Naciśnij ten przycisk, aby otworzyć przeglądarkę internetową. Wykonywanie Połączeń Naciśnij ten przycisk, aby otworzyć panel z klawiaturą numeryczną. Przed wykonaniem połączenia,
 • Страница 27 из 37
  Wiadomości Naciśnij ten przycisk, aby przejść do interfejsu wiadomości. Naciśnij aby utworzyć nową wiadomość. Naciśnij aby wyszukać wiadomość. Naciśnij aby przywołać menu ustawień. Karty Pamięci Umieść kartę pamięci w urządzeniu. Karta zostania wykryta automatycznie. Nie używaj kart pamięci o
 • Страница 28 из 37
  Naciśnij aby wykonać zdjęcie. Naciśnij aby uruchomić tryb foto. Naciśnij aby uruchomić tryb wideo. Naciśnij i przesuń aby dopasować powiększenie. Ustawienia Systemowe Wi-Fi Naciśnij przejść ten do przycisk, menu aby ustawień. Wybierz pierwszą pozycję z lewej strony, aby otworzyć stronę ustawień
 • Страница 29 из 37
  Wyświetlacz Ustaw jasność wyświetlacza, tapetę oraz inne. Pamięć Wyświetl wykorzystanie pamięci przez aplikacje. Bateria Pokaż pozostały czas pracy urządzenia na baterii. Aplikacje Przejrzyj wszystkie zainstalowane aplikacje. Konta i synchronizacja Zsynchronizuj posiadane konta. Usługi lokalizacji
 • Страница 30 из 37
  Pokaż lokalizację wskaźnika, zużycie procesora itd. Informacje o urządzeniu Pokaż numer modelu oraz inne informacje. Połączenie USB Połącz urządzenie z komputerem osobistym w celu transferu danych. Urządzenie będzie widoczne na komputerze jako dysk wymienny. Ustawienia Pulpitu Dodawanie i Usuwanie
 • Страница 31 из 37
  Menu tapet Wybór tapety Małe Ikony Wi-Fi • Bluetooth • GPS • Synchronizacja • Jasność Ekranu Podświetlony, niebieski pasek na dole ikony oznacza jej aktywny status. 31
 • Страница 32 из 37
  Warunki gwarancji 1. GOCLEVER SP. Z O.O. z siedzibą w Poznaniu ( 60-431 ) przy ul. Sianowskiej 4A zwany dalej Gwarantem zapewnia, że urządzenie marki GOCLEVER, jest wolne od wad konstrukcyjnych i materiałowych, które mogłyby naruszyć jego funkcjonalność, o ile przestrzegana była instrukcja obsługi
 • Страница 33 из 37
  15. W przypadku, gdy naprawa gwarancyjna wymaga wymiany części, element wymieniony pozostaje własnością Gwaranta. Części użyte do wymiany mogą być innej marki o parametrach technicznych co najmniej równoważnych. 16. Nabywca traci prawa gwarancyjne w przypadku zerwania plomb gwarancyjnych, tabliczki
 • Страница 34 из 37
  Ukraina Service Center "KROK-TTC" ul. Geroev Dnepra 2A 04212, Kiev, Ukraine +380 800 504 504 info@krok-ttc.com Chorwacja PlayCom Ulica grada Vukovara 249,10000 Zagreb +385 01 5618 433,+385 01 6184 115, +385 01 6184 115 Skype : PlayCom - HR info@play.com.hr www.playcom.hr Rumunia S.C. Cordon
 • Страница 35 из 37
 • Страница 36 из 37
 • Страница 37 из 37