Инструкция для GOCLEVER TAB T72GPS TV

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

 

1

 

GOCLEVER TAB T72GPS TV 

 

USER’S MANUAL 

INSTRUKCJA OBSŁUGI 

www.goclever.com 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 26
  GOCLEVER TAB T72GPS TV USER’S MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com 1
 • Страница 2 из 26
  Declaration of Conformity Hereby GOCLEVER Technology declares that the product complies with the essential requirements and other provisions of Directive 199/5/WE. Environmental Protection The device is subject to the WEEE Directive 2002/96/EC. The symbol next to mean that the product must be
 • Страница 3 из 26
  The device is not waterproof. Make sure that it was always dry, protect from moisture. The device also must be protected against high and low temperatures, dust, sand, do not expose it to shock, throw, as this may damage it or its components. • • • • • • Do not use the device in a damp and very
 • Страница 4 из 26
  Product Details Product Name GoClever TAB Product Model T72GPS TV High-performance ARM11 processor Frequency 720MHz Support for hardware 3D graphics acceleration CPU Chipset Screen Touch Screen Memory Storage Telechips TCC9201 Size 7 inch; Resolution WVGA 800*480; Color 16 million colors;
 • Страница 5 из 26
  1. Visual Description Refer to below picture: Front View Top View (1) Battery Charge Indicator (6) Antenna (7) Power (8) Home/Return (9) Menu Left View Back View (10) Reset (11) Loudspeaker (12) Stylus (2) Headphone Interface (3) SD/MMC slot (4) HDMI (5) USB Interface/Charging 5
 • Страница 6 из 26
  2. Power management 2.1 Power adaptor and charging indicator Power input is 5V/2A; Please don’t use other one with different specs. Charging time, the charging indicator is red; charging full, indicator will turn to green. 2.2 Power ON/OFF Power ON: Ensure power is sufficient firstly. Long pressing
 • Страница 7 из 26
  Sleeping: Short pressing Power button for 1s, system enters sleeping state, the screen go black; Short pressing power button for 1s to wake up. If low power when sleeping, the unit will wake up and shutdown automatically. Forced shutdown: It takes 15s to force shut down by long pressing power
 • Страница 8 из 26
  Tap “USB connected (internal)” to mount the driver to read/copy/send/delete the files in the inner storage from PC. Tap “USB connected (external)” to mount the driver to read/copy/send/delete the files in the external storage from PC. 8
 • Страница 9 из 26
  4. Network settings Wireless network: Tap image. and to enter Wi-Fi setting 1. Turn on the Wi-Fi hardware button on the right top of unit; 2. Select “Wireless network” in the setting menu; 3. Click the check box of Wi-Fi to turn on. 4. Enter “Wi-Fi settings”, check all of AP which could be searched
 • Страница 10 из 26
  anywhere of desktop. 5.3 External mouse input Unit supports external mouse. 6. Desktop 6.1 Status bar The top of screen is status bar, there are four software buttons: Home, Vol-, Vol+, Back; Some function status show here: Wi-Fi signal, battery status, time etc… 6.2 Main menu There are two modes
 • Страница 11 из 26
  Browser Application mode Desk Widget mode For “Desk Widget mode”, the icons could be drag to adjoining page; there are 3 continuous pages in this mode. “Application mode” is in like manner. There is enough free space for third part application to install. In this case, the page is up to amount of
 • Страница 12 из 26
  Tap browser icon, type URL to connect to internet. Tap menu to open new window, bookmarks, windows, refresh, forward, add bookmark, find on page, select text, page info, share page, downloads, settings. 8. Application manager and installation 8.1 Install and uninstall The extension of installable
 • Страница 13 из 26
  10. HDMI Tap setting->Display->Output settings->Output Mode,select HDMI.Choose the file you could like to play in HD displayer. Connect the unit to HD displayer via HDMI cable. You could get the image on HD displayer. You could disconnect the HDMI cable to close HDMI output directly. 11. Important
 • Страница 14 из 26
  Deklaracja zgodności Niniejszym GOCLEVER Technology oświadcza iż produkt jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi postanowieniami Dyrektywy 199/5/WE. Ochrona środowiska Urządzenie podlega dyrektywie WEEE 2002/96/EC. Symbol obok oznacza, że produkt musi być utylizowany oddzielnie i
 • Страница 15 из 26
  spowoduje utratę gwarancji. Ładowanie Urządzenie należy podłączać tylko do źródeł zasilania zgodnych z parametrami określonymi w specyfikacji. W przypadku wątpliwości co do typu wymaganego źródła zasilania należy skonsultować się z autoryzowanym punktem usługowym lub lokalnym dostawcą energii
 • Страница 16 из 26
  Specyfikacja Seria GoClever TAB Model T72GPS TV Wydajny ARM11 sprzętowe 3D CPU Chipset Ekran Ekran dotykowy RAM Pamięć procesor taktowanie 720MHz Telechips TCC9201 7 cali; rozdzielczość WVGA 800*480; 16bit kolor Oporowy, pojedynczy dotyk DDR2 256MB Wbudowane 4GB MLC NAND flash Obsługa kart microSD
 • Страница 17 из 26
  1. Opis urządzenia Widok przód Widok góra (1) Kontrolka ładowania baterii Strona lewa (6) Antena DVB-T (7) Włącznik (8) Home/Cofnij (9) Menu Widok tył (2) Wyjście audio 3.5 mm (3) gniazdo kart micro SD (4) wyjście mini HDMI 1.3 (5) port mini USB/Ładowanie (10) Reset (11) Głośnik (12) Rysik 2.
 • Страница 18 из 26
  2.2 Włączanie/Wyłączanie Włączanie: Przytrzymaj włącznik około 4 sekund, jeśli bateria jest naładowana urządzenie uruchomi się. Brak obrazu oznacza że bateria nie jest naładowana podłącz ładowarkę. Po uruchomieniu pojawi się to okno: Z Przeciągnij “Unlock” “Wycisz” do środka ekranu aby odblokować
 • Страница 19 из 26
  Wygaszanie: Krótkie wciśnięcie włącznika koło 1 sekundy powoduje wygaszenie ekranu, powtórne krótkie wciśnięcie powoduje powrót obrazu. Urządzenie automatycznie wygasza ekran w zależności od ustawień w „Ustawienia” -> „Wyświetlacz” Wymuszenie wyłączenia: Wciśnij i przytrzymaj około 15 sekund
 • Страница 20 из 26
  Po udostępnieniu pamięci komputer wykryje nowy dysk wymienny, w przypadku gdy karta micro SD będzie w urządzeniu komputer wykryje dwie pamięci wymienne. 4. Konfiguracja sieci Wi-Fi Sieć Wi-Fi: Dotknij następnie: 20
 • Страница 21 из 26
  1. Wybierz „Sieci zwykłe i bezprzewodowe”; 2. Włącz Wi-Fi; 3. Wybierz „Ustawienia Wi-Fi”. 4. Urządzenie automatycznie wyszuka i wyświetli listę dostępnych sieci. Wybierz sieć z którą chcesz się połączyć. 6. Jeśli sieć jest zabezpieczona, pojawi się okno z prośbą o hasło 7. Po poprawnej konfiguracji
 • Страница 22 из 26
  Okno główne Aplikacje Ustawienia Okno aplikacji Internet Okno główne (pulpit) składa się z pięciu pulpitów z czego środkowy jest oknem głównym. Okno aplikacji wyświetla wszystkie zainstalowane aplikacje w urządzeniu, możliwe jest tworzenie skrótów do aplikacji z okna aplikacji na okno główne. 22
 • Страница 23 из 26
  6.3 Ustawienia okna głównego W widoku okna głównego wciśnij klawisz „Menu” wyświetli się lista opcji okna głównego jest to: Dodaj, Zarządzaj aplikacjami, Tapeta, Szukaj, Powiadomienia, Ustawienia. Wybierając dodaj uzyskasz dostęp do „Skróty”, „Widżety”, „Foldery”, „Tapety” 6.4 Powiadomienia Dotknij
 • Страница 24 из 26
  9. Przeglądarka plików 9.1 New folder Uruchom ES File Manager następnie wciśnij „Menu” wybierz „Nowy” następnie „Folder”. Zostanie utworzony nowy folder. 9.2 Operacje na folderach/plikach Dotknij i przytrzymaj na pliku/folderze aby wyświetlić menu: Dostępne opcje to: Wytnij, Kopiuj, Zmień nazwę,
 • Страница 25 из 26
  11.2 Pamięć RAM Zbyt wiele uruchomionych aplikacji może powodować wolniejszą pracę urządzenia, zamykaj aplikacje aby zwolnić pamięć. Aplikacje można zakańczać również w „Aplikacje” -> „Zarządzaj aplikacjami” 11.3 Wymuszanie wyłączenia Wciśnij i przytrzymaj włącznik 15 sekund aby wyłączyć urządzenie
 • Страница 26 из 26