Инструкция для GOCLEVER TERRA 90

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

 

 

 

TABLET 

GOCLEVER TERRA 9o 

OWNER’S MANUAL 

 

TABLET 

GOCLEVER TERRA 9o 

INSTRUKCJA OBSŁUGI 

 
 

 

ODWIEDŹ NASZĄ STRONĘ 

 WWW.GOCLEVER.COM  

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INNYMI PRODUKTAMI TAB, NAVIO, DVR, DVB-T

 

 

 

 

 

Przed skorzystaniem z urządzenia zapoznaj się z niniejszą instrukcją obsługi

 

oraz zachowaj ją na przyszłość

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 44
  TABLET GOCLEVER TERRA 9o OWNER’S MANUAL TABLET GOCLEVER TERRA 9o INSTRUKCJA OBSŁUGI ODWIEDŹ NASZĄ STRONĘ WWW.GOCLEVER.COM ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INNYMI PRODUKTAMI TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Przed skorzystaniem z urządzenia zapoznaj się z niniejszą instrukcją obsługi oraz zachowaj ją na przyszłość
 • Страница 2 из 44
  Contents / Spis treści English Polski Warunki gwarancji 3 21 30 2
 • Страница 3 из 44
  Contents Introduction 4 Battery 4 Home Screen and Applications List 5 Micro SD card 7 Language and Keyboard 11 Manage Applications 12 Music 13 Photo 13 Video 14 Wi – Fi 15 Browser 16 E – mail 17 Camera 18 3
 • Страница 4 из 44
  Introduction Features: Power key Press and hold the power on/off to open/close Device. Press to put the Device into sleep mode when it works. Press to put the Device into awaken when it is in sleep. Home key Press to return to the Home screen from anywhere. Menu key Press to open a list of actions
 • Страница 5 из 44
  Home Screen and Applications List The Home screen is your starting point for using all the applications on your Device .You can customize your Home screen to display applications, shortcuts, and widgets. Open the power key, and scroll lock, then you will see the home screen as below. To open the
 • Страница 6 из 44
  To close the notification window, slide your finger up the screen. Icons of Status Bar New e-mail message Downloading Upcoming event Content downloaded Song is playing Alarm is set SD card is full Data is syncing Battery change indicators Wi-Fi service connected No SD card Battery is charging USB
 • Страница 7 из 44
  After you install the Application, but do not like it or no need them again and want to cancel it from the device, please operate as below: Find the Setting Application 1.Find the Apps in Setting Menu 2. Find Download 3. Click the Application which you want to install, then you will see the
 • Страница 8 из 44
  5. Locate the files on the computer that you want to copy to your device. 6. Copy and paste files to the desired location in the Removable Disk folder. On the Device, find “File Manager”, and Open it, then find “SD”, you will see the content which you copy from PC to tablet PC, but please make sure
 • Страница 9 из 44
  Click the APK which you want to install. B. Delete files on the memory card 1. Locate the file that you want to delete. 2. Touch and hold the file name. 3. Touch Delete file. Besides Delete, you also can Rename, Copy, Move Files. 9
 • Страница 10 из 44
  View available memory space 1. Touch setting, touch Storage to view available memory space for your memory card and Device. Besides copy the information to the Micro SD Card, you also can copy the information on the device. Connect the USB Cable to the PC and Device, operate like above. USB OTG USB
 • Страница 11 из 44
  Language and Keyboard Language You can set the system language. 1. Touch Settings, touch Language & Input. 2. Touch Language. 3. Touch the language that you want to setting. Keyboard You can choose keyboard settings. 1. Touch Settings, touch Language & Input. 2. Touch the keyboard that you want to
 • Страница 12 из 44
  Manage Applications 1. After download the file, please click it and install. You can also go to Setting / Apps / Downloaded, and install your application. 12
 • Страница 13 из 44
  Uninstall Application 1. Touch Settings. 2. Touch Apps. 3. Touch the application that you want to uninstall. 4. Touch Uninstall. 5. Touch OK, touch OK. Music Access and play music 1. On the home screen touch the Application button. 2. Touch Music, touch Songs. 3. Touch the song to play. Delete play
 • Страница 14 из 44
  Slideshow the photos: 1. Copy the photo to SD card. 2. On the home screen touch the Application button. 3. Touch Gallery. 4. Touch the folder of photos. Touch the photo. 5. Touch Slideshow. “Play“ Mark in the device. If you want to delete the pictures, choose the “trash” mark in the device. Video
 • Страница 15 из 44
  4. Touch the video. Wi - Fi Your Device can connect to Wi-Fi networks. 1. Touch Settings, touch Wireless & networks. 2.Touch Wi-Fi to turn it on. Touch Wi-Fi settings. Your Device scans for available WiFi networks. 3. Touch the Wi-Fi network that you want to connect to. 4. Touch Connect. Some
 • Страница 16 из 44
  Browser The browser always opens to the last Web page you were viewing. The first time you enter the browser after powering on, your browser will display a home page. Change your home page 1. Click the browser icon. 2. Press the Bookmark key in the Browser Bar. And change what you like. 16
 • Страница 17 из 44
  Visit Web pages 1. Click the browser icon. 2. Press the Menu key. 3. Touch address bar. 4. Type the Web address, touch Go. You need a network connection. E-mail Input your e-mail address and passwords to get access to your mail box. Read new messages 1. On the home screen, touch Gmail to display
 • Страница 18 из 44
  Write new messages 1. On the screen, touch Writing e-mail Mark 2. Type a name or e-mail address in the field. Matching contacts will ap-pear. Select the contact or continue typing. 3. Type the subject and message. 4. Touch Send. Camera Shooting and playback a video: 1. On the Home screen, touch the
 • Страница 19 из 44
  Photo shoot 1. On the Home screen, touch the Application button. 2. Touch Camera. 3. Drag the button to the photo mode. 4. Touch Shooting. For more information about your device go to Settings/ About tablet (see picture below) 19
 • Страница 20 из 44
  We suggest installing the latest Android system available from our website. Before sending your device to our Service centre, reinstall the Android system if: After power up, the system freezes and locks up on the start-up logo. The system is password protected (if you forget the unlocking
 • Страница 21 из 44
  TABLET GOCLEVER TERRA 9o INSTRUKCJA OBSŁUGI ODWIEDŹ NASZĄ STRONĘ WWW.GOCLEVER.COM ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INNYMI PRODUKTAMI TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Przed skorzystaniem z urządzenia zapoznaj się z niniejszą instrukcją obsługi oraz zachowaj ją na przyszłość 21
 • Страница 22 из 44
  Spis Treści Wstęp 23 Bateria 23 Ekran Główny i Lista Aplikacji 24 Karta mikro SD 26 Język i Wprowadzanie 30 Zarządzanie Aplikacjami 31 Muzyka 32 Zdjęcia 32 Wideo 33 Wi – Fi 34 Przeglądarka Internetowa 35 E – mail 36 Aparat 37 22
 • Страница 23 из 44
  Wstęp Funkcje: Przycisk zasilania Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby włączyć/wyłączyć urządzenie. Naciśnij przycisk zasilania, aby urządzenie przeszło w stan spoczynku. Naciśnij przycisk zasilania, aby przywrócić urządzenie do pracy. Przycisk Ekranu Głównego Naciśnij przycisk Ekranu
 • Страница 24 из 44
  Ekran Główny i Lista Aplikacji Ekran Główny jest punktem startowym w obsłudze urządzenia. Za pomocą skrótów, widżetów i tapet możesz zmieniać wygląd Ekranu Głównego. Uruchom urządzenie i odblokuj ekran, aby ujrzeć Ekran Główny. Aby otworzyć listę aplikacji, kliknij na ikonę w prawym, górnym rogu
 • Страница 25 из 44
  Aby zamknąć okno powiadomień, przesuń palcem po ekranie. Ikony paska statusu Nowa wiadomość e-mail Pobieranie plików Nadchodzące wydarzenie Ukończono pobieranie Odtwarzanie muzyki Budzik aktywny Karta SD zapełniona Synchronizacja danych Powiadomienia o baterii Połączenie Wi - Fi Brak karty SD
 • Страница 26 из 44
  Jeżeli zamierzasz usunąć daną aplikację z urządzenia, postępuj zgodnie z następującymi krokami: Uruchom ustawienia aplikacji 1. Kliknij na ustawienia aplikacji w menu ustawień 2. Odszukaj pobraną aplikację 3. Wybierz zainstalowaną aplikację i usuń ją za pomocą przycisku deinstalacji. Karta mikro SD
 • Страница 27 из 44
  6. Wklej pliki do folderu znajdującego się na urządzeniu. Wyłącz obsługę USB na urządzeniu. Odszukaj aplikację „Menedżer Plików” na urządzeniu. Wybierz folder karty SD i zlokalizuj swoje pliki. 27
 • Страница 28 из 44
  Jeżeli przeniosłeś aplikację, wybierz ją teraz, aby rozpocząć instalację. B. Usuwanie plików z karty pamięci 1. Zlokalizuj plik do usunięcia. 2. Naciśnij i przytrzymaj dany plik. 3. Z rozwijanego menu wybierz opcję usunięcia. Rozwijane menu umożliwia także przenoszenie, wycinanie, wysyłanie i
 • Страница 29 из 44
  Wyświetlanie wolnej przestrzeni na karcie pamięci 1. Włącz ustawienia, wybierz opcję pamięci. Poza kopiowaniem plików na kartę pamięci, istnieje również możliwość przenoszenia plików do samej pamięci urządzenia. USB OTG USB OTG obsługuje mysz, klawiaturę, modem i inne urządzenia peryferyjne. 29
 • Страница 30 из 44
  Język i Wprowadzanie Język Ustawianie języka systemu. 1. Uruchom ustawienia, wybierz opcję Language & input (Język i wprowadzanie) 2. Wybierz opcję język. 3. Wybierz język. Klawiatura (wprowadzanie) Wybieranie ustawień klawiatury. 1. Uruchom ustawienia, wybierz opcję język i wprowadzanie. 2.
 • Страница 31 из 44
  Zarządzanie Aplikacjami 1. Po pobraniu pliku, kliknij na jego ikonę i wybierz instalację. Możesz także uruchomić Ustawienia / Aplikacje / Pobrane. 31
 • Страница 32 из 44
  Deinstalacja aplikacji 1. Wybierz ustawienia. 2. Wybierz aplikacje. 3. Wybierz aplikację, którą zamierzasz usunąć. 4. Wybierz przycisk deinstalacji. 5. Wybierz OK. Muzyka Odtwarzanie 1. Na Ekranie Głównym, wybierz ikonę aplikacji (prawy, górny róg ekranu) 2. Wybierz ikonę muzyki. Wybierz piosenkę.
 • Страница 33 из 44
  Pokaz slajdów 1. Przenieś pliki graficzne na urządzenie. 2. Na Ekranie Głównym, wybierz ikonę aplikacji (prawy, górny róg ekranu) 3. Wybierz ikonę galerii obrazów. 4. Wybierz folder i zdjęcie. 5. Kliknij na przycisk odtwarzania, aby rozpocząć pokaz slajdów. Jeżeli chcesz usunąć zdjęcie, wybierz
 • Страница 34 из 44
  4. Kliknij na wideo, aby rozpocząć odtwarzanie. Wi-Fi Urządzenie może nawiązać połączenie z siecią Wi–Fi. 1. Wybierz ustawienia, a następnie ustawienia sieci bezprzewodowych. 2. Uruchom suwak Wi-Fi. Wybierz ustawienia Wi-Fi. Urządzenie rozpocznie wyszukiwanie dostępnych sieci bezprzewodowych. 3.
 • Страница 35 из 44
  Przeglądarka Internetowa Przeglądarka internetowa otwiera poprzednio przeglądaną witrynę internetową. Podczas pierwszego uruchomienia będzie o witryna startowa. Zmienianie witryny startowej 1. Kliknij na ikonę przeglądarki internetowej. 2. Kliknij przycisk „Ulubione” i wybierz odpowiednią stronę
 • Страница 36 из 44
  Przeglądanie stron internetowych 1. Kliknij na ikonę przeglądarki internetowej. 2. Kliknij przycisk Menu. 3. Kliknij na pasek adresu. 4. Wpisz adres strony internetowej i kliknij enter. E-mail Aby korzystać z konta pocztowego na tablecie, należy podać swój adres e-mail oraz wymagane hasła.
 • Страница 37 из 44
  Tworzenie nowej wiadomości 1. Na ekranie skrzynki pocztowej kliknij przycisk tworzenia wiadomości. 2. Wprowadź adres odbiorcy lub wybierz go z listy, która powinna ukazać się przy rozpoczęciu wpisywania adresu. 3. Wprowadź temat oraz treść wiadomości 4. Kliknij przycisk „Wyślij”. Aparat Tworzenie i
 • Страница 38 из 44
  Wykonywanie zdjęć 1. Na Ekranie Głównym, wybierz ikonę aplikacji (prawy, górny róg ekranu). 2. Wybierz ikonę aparatu. 3. Przełącz przycisk na ikonę aparatu. 4. Naciśnij przycisk migawki. Aby uzyskać więcej informacji o urządzeniu, uruchom opcje/ o tablecie (patrz obraz poniżej) 38
 • Страница 39 из 44
  Zaleca się aktualizowanie oprogramowania Android. Przed odesłaniem urządzenia na gwarancję, proszę zainstalować nową kopię systemu Android. Instalacja systemu może rozwiązać następujące problemy: Brak odpowiedzi po starcie systemu. Zapomniane hasło do systemu. Po starcie urządzenia widoczne tylko
 • Страница 40 из 44
  Warunki gwarancji: 1. GOCLEVER SP. Z O.O. z siedzibą w Poznaniu ( 60-431 ) przy ul. Sianowskiej 4A zwany dalej Gwarantem zapewnia, że urządzenie marki GOCLEVER, jest wolne od wad konstrukcyjnych i materiałowych, które mogłyby naruszyć jego funkcjonalność, o ile przestrzegana była instrukcja obsługi
 • Страница 41 из 44
  15. W przypadku, gdy naprawa gwarancyjna wymaga wymiany części, element wymieniony pozostaje własnością Gwaranta. Części użyte do wymiany mogą być innej marki o parametrach technicznych co najmniej równoważnych. 16. Nabywca traci prawa gwarancyjne w przypadku zerwania plomb gwarancyjnych, tabliczki
 • Страница 42 из 44
  Partner Services BELARUS 220053, Republic of Belarus, Minsk, V.Slutskoi 67-2 email: belarus@goclever.com tel.:+375 (17) 3354883 CROATIA PlayCom, www.playcom.hr ulica grada Vukovara 249, 10000 Zagreb email: info@play.com.hr tel.: +385 025618433, +358 016184115 CZECH REPUBLIC Bouncer s.r.o Slavonicka
 • Страница 43 из 44
  43
 • Страница 44 из 44