Инструкция для GORENJE BM900ND

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

 
 

13 

Programski postupak kod izbora 

"Domaći kruh"

 

a. 

Pritisnite gumb CYCLE 

jednom. Na zaslonu se pojavi MIJEŠENJE

 1, nakon toga pritisnite gumb 

TIME 

i izaberite minute, i na kraju pritisnite gumb CYCLE čime potvrđujete izbor vremena za ovaj 

korak; 

b. 

Pritisnite gumb CYCLE i uđite u slijedeću fazu: na zaslonu se pojavi DIZANJE 1. pritisnite gumb 

TIME i izaberite minute (

ako gumb držite stalno pritisnut, minute se mijenjaju brže). Potvrdite 

izbor pritiskom gumba CYCLE.  

c. 

Na taj način podesite sve ostale korake. Nakon što ste završili s programiranjem, pritisnite gumb 

Start/stop

, čime izlazite iz tog izbornika.

 

d. 

Pritiskom gumba Start/stop 

aktivirate početak programa.

 

 

Napomena: ovo podešavanje može se spremiti u memoriju i koristiti ponovno kasnije.

 

Boja (zapečenost)

 (color) 

Ovim gumbom birate zapečenost (boju) kore kruha: LIGHT (svjetlije, manje zapečeno)

MEDIUM 

(srednje) ili 

DARK (tamna kora, jače zapečeno). Ovaj gumb možete koristiti samo na programima 

BASIC (osnovni), WHOLE-

WHEAT (integralni), FRENCH (francuska štruca),

 QUICK (brzi), SWEET 

(sladak kruh), CAKE (kolač), BAKE (pečenje), DESSERT (desert) i HOMEMADE (domaći kru

h). 

VELIČINA ŠTRUCE

 (loaf) 

Pritisnite ovu tipku za odabir veličine štruce kruha od 700 ili 

1000 grama. Imajte na umu da ukupno 

trajanje spravljanja kruha može varirati ovisno o veličini štruce. Gumb je aktivan samo za slijedeće 
programe pečenja: OSNOVNI, INTEGRALNI, FRANCUSKI i SLATKI kruh.

 

ODGODA (time) 

Ukoliko ne želite da uređaj odmah započne sa radom putem ove tipke možete postaviti vrijeme 

odgode. 

Razdoblje odgode podešavate na slijedeći način:

 

1. 

Najprije odaberite program, zapečenost (boju) i veličinu štruce.

 

2. 

Pritiskom gumba TIME (vrijeme) podesite vrijeme odgode. U cjelokupno vrijeme odgode ubrojite i 
vrijeme potrebno za odvijanje izabranog programa. 

3. 

Primjer

: sada je 20:30 sati, a vi biste željeli da Vam kruh bude spreman slijedeće jutro u 7 sati, tj. 

za 10 sati i 30 minuta. Pritišćite tipku TIME (

VRIJEME) uzastopce dok se na LCD zaslonu ne 

prika

že 10:30. Svakim pritiskom povećavate vrijeme za 10 minuta. Ako tipku TIME držite 

pritisnutu više od pola sekunde, vrijeme će se mijenjati (povećavati) brzinom od 60 min/s. 

Maksimalno vrijeme odgode je 13 sati. 

4. 

Zatim pritisnite tipku STOP/START za pokretan

je ovog odgođenog programa. Točka bljeska, a 

na zaslonu je prikazano odbrojavanje preostalog vremena. 

Napomena: 
1. 

Ova funkcija ne može se koristiti na programima 

Brzo

, Džem, 

Super brzo 

i Pečenje.

 

2. 

Prilikom odgođenog pečenja ne koristite lako kvarljive sastojke poput jaja, svježeg mlijeka, voća, 

luka, itd. 

Prekid 

Nakon početka izvođenja izabranog programa, pritiskom na gumb 

PAUSE 

možete trenutno prekinuti 

rad aparata u bilo kojem trenutku. Sve regulacije ostaju u memoriji, a preostalo vrijeme do završetka 

pulsira na zaslonu. Ponovnim pritiskom na gumb PAUSE program se nastavlja tamo, gdje je bio 
prekinut.  

Napomena: ako je aparat bio u režimu sigurnosne blokade, ovu morate najprije deblokirati da 

bi gumb PAUSE bio aktivan. 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
Оглавление инструкции

Document Outline

  • 1: MO-170 MW