Инструкция для GORENJE BM900ND

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

 
 

23 

do deset dana. Obzirom da hleb 

kojeg sami pečemo kod kuće nema dodanih konzervansa, 

vreme 

čuvanja 

generaln

o ne može 

da bude 

duže od 

hleba kojeg kupujemo u radnji. 

POSEBNE PREPORUKE 

1. 

Za brzi postupak pečenja hleba

 

Ovakav hleb radi se pomoć

dodavanja praška za pecivo ili sode, koju aktiviraju vlaga i toplota. Za 

dobre rezultate pečenja takvog ekspresnog hleba preporučujemo da svu tečnost, kao i obično, 

sipate 

na dn

o posude za pečenje, a sve ostale 

suve sastojke stavljate iznad te

čnosti

. U toku 

početnog 

mešanja može se dogoditi da lopatica 

suve sastojke odgurne u uglove posude, pa se mogu napraviti 

brašnaste grudice. Da bi ovo izbegli, možda ćete morati malo pomoći 

aparatu da pravilno iz

meš

testo. 

2. 

O super brzom programu pečenja

 

Na super brzom programu aparat za pečenje hleba ispeče 

veknu hleba u roku 1 

čas

a i 38 minuta. Da 

bi to postigli, morate koristiti vruću vodu (otprilike 48

-

50°C. Proverite temperaturu kuhinj

skim 

termometrom, jer je uti

caj temperature naročito važan za pravilne rezultate pečenja.  Ako je 

temperatura vode previsoka, hleb se neće dignuti do predviđene veličine, jer će prevruća voda uništiti 

gljivice u kvascu, potrebne za aktivno dizanje testa. 

Čišćenje i čuvanje:

 

Pre čiščenja, aparat za pečenje isključite iz električne mreže i pustite da se ohladi.

 

a) 

Posuda za pečenje hleba: Unutrašnji i spoljašnji deo posude očistite vlažnom krpom. 

Nemojte 

koristiti gruba ili agresivna sredstva za čišćenje.

 

b) 

Dodatak za mešenje: Ako se dodatak za mešenje teško skida sa osovine, posudu za pečenje 

hleba prethodno napunite vodom. 

c) 

Poklopac i prozor: Poklopac možete skinuti prilikom čišćenja. Vlažnom krpom očistite spoljašnji i 
unutrašnji deo aparata za pečenje 

hleba i poklopac. 

Aparat je u skladu sa direktivama CE u pogledu zaštite od radio

-smetnji i bezbednosti niskog napona i 

ispunjava važeće zahteve u pogledu bezbedne upotrebe.

 

Zaščita okoline

 

Simbol na proizvodu ili na njegovoj ambalaži označava, da se sa t

im proizvodom ne sme   

postupati kao sa otpadom iz domaćinstva. Umesto toga, proizvod treba predati odgovarajućim 
sabirnim centrima za reciklažu elektronskih I električnih aparata. Ispravnim odvoženjem ovog 
proizvoda  sprečićete 

 potencijalne negativne pos

ledice na životnu sredine I zdravlje ljudi, koji bi inače 

mogli biti ugroženi neodgovarajućim rukovanjem otpadom ovog proizvoda. Za dobijanje detaljnih 
informacija o tretmanu, odbacivanju I ponovnom korišćenju ovog proizvoda, stupite u kontakt sa 

prikladni

m lokalnim ustanovama, službom za sakupljanje kućnog otpada  ili sa prodavnicom u kojoj ste 

kupili ovaj proizvod. 

Garancija i servis 

Za informacije ili u slučaju problema obratite se Centru Gorenja za pomoć korisnicima u vašoj državi 
(telefonski broj naći ćete u međunarodnom garantnom listu). Ako u vašoj državi nema takvog centra, 
obratite se lokalnom prodavcu Gorenja, ili odelu Gorenja za male kućanske aparate.

 

Nije za komercialnu upotrebu! 

 

GORENJE 

VAM ŽELI MNOGO ZADOVOLJSTVA U RADU S VAŠIM APARATOM!

 

 

Pri

državamo pravo do promena!

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
Оглавление инструкции

Document Outline

  • 1: MO-170 MW