Инструкция для GORENJE BM900ND

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

 
 

31 

RO 

 

Precauţii importante:

 

Înainte de a pune în funcţiune această maşină, vă rugăm să citiţi cu atenţie manualul de instrucţiuni. 

 

1. 

Înainte de a utiliza aparatul electric, trebuie urmate întotdeauna următoarele precauţii de bază:

 

2. 

Vă rugăm 

s

ă păstraţi aceste instrucţiuni, certificatul de garanţie, bonul fiscal şi, dacă este posibil, 

cutia de carton cu ambalajul interior! 

3. 

Maşina este concepută exclusiv pentru uz privat şi nu pentru uz comercial!

 

4. 

Înainte  de  utilizare,  verificaţi  dacă  tensiunea  prizei  de  perete  corespunde  cu  cea  indicată  pe 
plăcuţa indicatoare a caracteristicilor tehnice.

 

5. 

Deconectaţi  ştecherul  din  priză  de  fiecare  dată  când  nu  folosiţi  maşina,  atunci  când  ataşaţi 
componentele accesorii, când curăţaţi maşina sau de fiecare dată când

 

apare o defecţiune. Opriţi 

maşina în prealabil. Scoateţi ştecherul, nu cablul.

 

6. 

Pentru a proteja copiii de pericolele aparatelor electrice, nu îi lăsaţi nesupravegheaţi în preajma 
maşinii. În consecinţă, atunci când selectaţi locaţia pentru maşina dumneavoastră, faceţi în aşa fel 
încât copiii să nu aibă acces la maşină. Asiguraţi

-

vă că acel cablu nu atârnă

7. 

Verificaţi în mod regulat ca maşina şi cablul să nu fie avariate. Dacă există vreo

 avarie de orice fel, 

nu trebuie să utilizaţi maşina.

 

8. 

Nu reparaţi singur maşina, ci consultaţi mai degrabă un expert autorizat.

 

9. 

Pentru a vă asigura că sunteţi în siguranţă, în cazul unui ştecher 

rupt sau avariat acesta trebuie 

înlocuit cu un ştecher echivalent de la acelaşi producător, de la departamentul nostru de service 

c

lienţi sau 

de la o 

altă persoană calificată

.  

10. 

Ţineţi maşina şi cablul departe de căldură, razele directe ale soarelui, umezeală, margini ascuţite 
şi orice alte obiecte asemănătoare.

 

11. 

Nu  utilizaţi  maşina  nesupravegheată!  Deconectaţi  maşina  de  la  sursa  de  ali

mentare  cu  curent 

electric de fiecare dată când nu o utilizaţi, chiar dacă acest lucru se întâmplă chiar şi pentru un 

moment scurt. 

12. 

Folosiţi doar accesoriile originale.

 

13. 

Nu folosiţi maşina în aer liber.

 

14. 

Nu introduceţi maşina în niciun caz în apă ori în alt lichid, nici nu o puneţi în contact cu apă sau alt 
lichid. Nu folosiţi maşina dacă aveţi mâinile ude sau umede.

 

15. 

În  cazul  în  care  maşina  se  umezeşte  sau  se  udă,  scoateţi  imediat  ştecherul  din  priză.  Evitaţi 

contactul cu apa.  

16. 

Folosiţi maşina doar în scopul pentru care a fost concepută, menţionat pe eticheta 

indicatoare  a 

caracteristicilor tehnice ale maşinii

17. 

Nu folosiţi maşina la o priză avariată.

 

18. 

Nu atingeţi nicio componentă mobilă ori rotitoare a maşinii. 

 

19. 

Nu atingeţi suprafeţele fierbinţi. Folosiţi mâner

e sau butoane. 

20. 

Acest aparat nu este conceput pentru a fi utilizat de către persoane (inclusiv copii) cu capacităţi 
fizice,  senzoriale  sau  mentale  reduse,  ori  cu  lipsă  de  experienţă  şi  cunoştinţe,  dacă  nu  li  s

-a 

acordat  supraveghere  ori  instrucţiuni  cu  privire  la  utilizarea  aparatelor  de  către  o  persoană 
responsabilă de siguranţa acestora.

 

21. 

Nu bateţi tava pentru pâine pe partea superioară ori pe margini pentru a scoate tava, aceasta ar 

putea-o avaria. 

22.  Foliile  din  metal  ori  din  alte  materiale  nu  trebuie  introd

use  în  aparat,  întrucât  aceasta  ar  putea 

cauza riscul unui incendiu ori scurtcircuit. 

23. 

Nu acoperiţi aparatul cu un prosop ori alt material, întrucât căldura şi aburii trebuie să poată ieşi 
uşor.  Puteţi  cauza  un  incendiu  dacă  aparatul  este  acoperit,  sau  vine

 

în  contact  cu  un  material 

combustibil. 

24. 

Nu conectaţi niciodată acest aparat la un ceas electronic extern sau un sistem de comandă de la

 

distanţă pentru a evita situaţiile periculoase.

 

25.  Nivel de zgomot: Lc < 68 dB [A] 
 
 

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
Оглавление инструкции

Document Outline

  • 1: MO-170 MW