Инструкция для GORENJE BM900ND

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

 

57 

b)  

Dotykom tlačidla 

CYCLE 

vstúpite do ďalšieho kroku, na LCD displeji sa objaví RISE1, potom sa 

dotknite TIME 

na nastavenie minút, číslo sa zvyšuje rýchlejšie, ak tlačidlo TIME držíte stlačené. 

Ďalej sa dotknite tlačidla 

CYCLE pre potvrdenie.  

c)  

Týmto spôsobom nastavte zvyšné kroky. Po ukončení nastavenie všetkých krokov sa dotknite 
tlačidla 

Start/stop na opustenie nastavenia.. 

d)  

Ďalším dotykom tlačidla 

Start/stop 

aktivujete prevádzku.

 

Poznámka: nastavenie môžete uložiť a

 

použiť pri ďalšej prevádzke.

 

COLOR 

(Farebný)

 

Týmto tlačidlom môžete zvoliť LIGHT (svetlú), MEDIUM (mierne tmavú) 

alebo 

DARK (tmavú)

 farbu 

kôrky. Toto tlačidlo môžete použiť iba pri programoch

 BASIC 

(základný)

, WHOLE-WHEAT 

(celozrnný)

, FRENCH 

(francúzsky)

,QUICK (

Rýchly)

, SWEET 

(sladký)

, CAKE 

(koláč)

, BAKE 

(pečenie)

DESSERT 

(zákusok)

 and HOMEMADE 

(domáci chlieb)

LOAF 

(bochník)

 

Stlačením tohto tlačidla zvolíte veľkosť chleba 700 g alebo 

1000 

g. Všimnite si, prosím, že celková 

doba prípravy sa môže líšiť pri rôznych veľkostiach bochníka. Toto tlačidlo môžete použiť iba pri 

programoch BASIC 

(základný)

, WHOLE-WHEAT 

(celozrnný)

, FRENCH 

(francúzsky)

, SWEET 

(sladký)

TIME 

(Čas)

 

Ak nechcete, aby spo

trebič začal pracovať ihneď, môžete použiť toto tlačidlo na nastavenie doby 

odloženia štartu.

 

Kroky pre nastavenie funkcie odloženia štartu sú nasledovné

1. 

Zvoľte vašu ponuku, farbu, veľkosť bochníka

2. 

Nastavte dobu odloženia štartu stlačením tlačidla 

TIME

Doba odloženia by mala zahŕňať dobu 

prevádzky zvoleného menu. Predpokladajme, že je práve 20:30 a

 

chcete, aby bol chlieb hotový 

na podávanie o

 

7:00 ráno na ďalší deň, takže doba odloženia by mala byť 10 hodín 30 minút. 

Stláčajte tlačidlo 

TIME 

nepretržite, kým sa na displeji neobjaví

 

10:30

Prírastok pri každom 

stlačení je 10 minút. Stlačte a

 

držte tlačidlo TIME 0,5 s, čas sa bude zvyšovať rýchlejšie 

rýchlosťou 60 min / s. Maximálna doba odloženia je 13 hodín.

 

3. 

Na aktiváciu programu odloženia štartu stlačte tlačidlo 

STOP / START. Na displeji LCD bude 

blikať bodka a

 

bude sa odpočítavať zostávajúci čas do štartu.

 

Poznámka:  

1. 

Toto tlačidlo nie je prístupné pri programoch 

QUICK (r

ýchly

), JAM, ULTRA FAST (u

ltra rýchly

BAKE (pečenie).

 

2. 

Pre odložený štart pečenia nepoužívajte ľahko sa kaziace prísady ako sú vajcia, čerstvé mlieko, 
ovocie, cibuľa atď.

 

Pause (Pauza) 

Po spustení pracovného postupu sa môžete kedykoľvek dotknúť tlačidla 

PAUSE 

na prerušenie, 

pracovný postup bude pozastavený, ale nastavenie bude uložené, doba pozastavenia bude blikať na 
LCD displeji. Po opätovnom dotknutí tlačidla 

PAUSE 

bude program pokračovať. 

 

Poznámka: v

 

režime uzamknutia, musíte najskôr zrušiť uzamknutie pred použitím tlačidla PAUSE.

 

Light lamp (Žiarovka osvetlenia)

 

Jedným dotykom tlačidla sa žiarovka osvetlenia rozsvieti pre lepší prehľad nad priebehom. Po 1 
minúte sa nemusíte dotýkať tlačidla, žiarovka zhasne automaticky.

 

 
 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
Оглавление инструкции

Document Outline

  • 1: MO-170 MW