Инструкция для GORENJE BM900ND

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

 

58 

UDRŽIAVANIE TEPLA

 

Chlieb môžete automaticky udržiavať teplý 1 hodinu po upečení. Ak si želáte vytiahnuť chlieb 

priebehu tohto programu, vypnite program dotykom tlačidla START/STOP.

 Pri programoch bez 

funkcie udržovania tepla vrátane Knead (miesenie), JAM, DOUGH (cesto) a

 Yogurt (jogurt), po 

pečení, LCD zobrazí „0 : 00“ na 1 minútu a

 

potom sa vráti späť k

 predvolen

ému nastaveniu prístroja.

 

PAMÄŤ

 

Ak bola počas pečenia chleba prerušená dodávka elektrickej energie, postup pečenia chleba bude 
automaticky pokračovať v

 

priebehu 10 minút, bez potreby dotyku tlačidla „START/STOP“. Ak doba 

prerušenia presiahne 10 minút, pamäť sa neuchová, prísady v

 

pekáči chleba musíte vyložiť a

 a 

vložiť 

znovu a 

prístroj na pečenie chleba musíte spustiť znovu. Ale ak cesto ešte nevykyslo, keď sa prerušila 

dodávka elektrickej energie, môžete sa priamo dotknúť tlačidla „START/STOP“ na pokračovanie 
programu od začiatku.

 

PROSTREDIE 

Prístroj dokáže pracovať v

 

širokom teplotnom rozsahu, ale môžu byť nejaké rozdiely vo veľkosti 

bochníka medzi prípravou vo veľmi teplej miestnosti a

 

veľmi chladnej miestnosti. Odporúčame, aby 

teplota v miestnosti bola v 

rozsahu 15 °C až 34 °C.

 

PRI PRVOM POUŽITÍ

 

Spotrebič môže trochu dymiť a

 

vylučovať špecifický zápach pri prvom zapnutí. Toto je normálne 

čoskoro to prestane. Zabezpečte dostatočné vetranie spotrebiča.

 

1.  

Skontrolujte, prosím, či sú všetky súčasti 

príslušenstvo kompletné a

 

nie sú poškodené.

 

2. 

Čistite všetky časti podľa kapitoly “ČISTENIE A ÚDRŽBA”.

 

3.  

Nastavte prístroj na pečenie chleba do režimu 

BAKE a 

nechajte piecť naprázdno asi 10 minút. 

Potom ho nechajte vychladnúť a

 

vyčistite znovu všetky súčasti 

 

4. 

 

Vysušte všetky súčasti a

 

zložte ich, spotrebič je pripravený na použitie.

 

VAROVNÉ HLÁSENIA

1. 

Ak displej zobrazí „

HHH

“ po stlačení tlačidla START/STOP, znamená to, že teplota vo vnútri 

prístroja je stále príliš horúca (spolu so hlásením budete počuť pípanie). Potom by ste mali 
program zastaviť. Stlačte tlačidlo START/STOP na návrat k

 

predvolenému nastaveniu prístroja 

zastavte pípanie. Otvorte veko a

 

nechajte prístroj vychladnúť asi 10 až 20 minút.

 

2. 

Ak displej zobrazuje „

LLL

“ po stlačení tlačidla

 START/STOP (okrem programov JAM a BAKE), 

znamená to, že teplota vo vnútri prístroja je príliš nízka (spolu s

 

hlásením budete počuť pípanie). 

Stlačte tlačidlo START/STOP na návrat k

 

predvolenému nastaveniu prístroja a

 

zastavte pípanie. 

Potom zvoľte program

 BAKE a 

tým teplota vo vnútri prístroja stúpa rýchlejšie.

 

3. 

Ak displej zobrazuje „

E E0

“ alebo „

E E1

“ potom, čo ste stlačili 

START/STOP

, znamená to, že 

snímač teploty je chybný (budete počuť aj pípanie). Stlačte tlačidlo START/STOP na zastavenie 
pípania. Prosím, nechajte skontrolovať dôkladne snímač autorizovaným servisným technikom.

 

PRED PRVÝM POUŽITÍM

 

1. 

Prosím, skontrolujte, či sú všetky súčasti a

 

príslušenstvo kompletné a nepoškodené

2. 

Čistite všetky časti podľa kapitoly „Čistenie a

 

údržba

 

3. 

Nastavte pekáreň chleba na režim 

BAKE a 

pečte naprázdno približne 10 minút. Potom nechajte 

prístroj vychladnúť a

 

vyčistite všetky oddelené časti znovu.

 

4. 

Všetky súčasti dôkladne vysušte a

 

poskladajte ich, spotrebič je pripravený na použitie.

 

 
 
 
 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
Оглавление инструкции

Document Outline

  • 1: MO-170 MW