Инструкция для GORENJE BM900ND

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

 

59 

AKO PIECŤ CHLIEB

 

1.  

Vložte pekáč do prístroja, potom ho otočte v

 

smere hodinových ručičiek, kým nezaklapne do 

správnej pozície. Upevnite čepeľ na miesenie na hnací hriadeľ. Odporúča sa naplniť otvor 
tepelne odolným margarínom pred vložením čepele na miesenie, aby ste sa vyhli prilepeni

cesta na čepeľ, takto tiež uľahčíte vyberanie čepelí z

 chleba.   

2.  

Vložte prísady do pekáča. Prosím, dodržujte postup uvedený v

 

recepte. Zvyčajne by sa mala 

najskôr naliať voda alebo iná tekutina, potom cukor, soľ a

 

múka, vždy pridávajte kvas alebo 

prášok do pečiva ako poslednú prísadu

 

 

 

 

3. 

Urobte prstom malú jamku na vrchu múky, pridajte kvások do jamky a

 zaistite, aby sa nedostal 

do styku s 

tekutinou alebo soľou. 

 

Poznámka

maximálne množstvo múky a

 

kvásku je 600 g a

 

3 kávové lyžičky. Odporúča sa nikdy 

neprekročiť určené množstvo, inak môže chlieb nadmerne vykysnúť z prístroja

4. 

Pri programoch 

BASIC (základný), WHOLE WHEAT (celozrnný), FRENCH (francúzsky), 

SWEET (sladký), CAKE

 

(koláč) a

 HOME-

MADE (domáci chlieb)

 

vložte ovocné prísady do 

zásobníka na prísady a

 

potom uzatvorte kryt zásobníka na prísady. Poznámka: V

 priebehu 

prevádzky sa kryt zásobníka na prísady automaticky otvorí a

 

prísady sa nalejú do pekárne 

chleba.  

5. 

Zľahka za

tvorte veko a 

zapojte sieťový kábel do zásuvky

6. 

Stlačte tlačidlo MENU, kým nezvolíte vami požadovaný program.

 

7. 

Stlačte tlačidlo 

COLOR (farba) a 

zvoľte si požadovanú farbu kôrky.

  

8. 

Stlačte tlačidlo LOAF (bochník)

 a 

zvoľte požadovanú veľkosť (700 g alebo 

1000 g)  

9. 

Nastavte dobu odloženia štartu stlačením tlačidla Time (čas). Tento krok môžete preskočiť, ak 
chcete, aby pekáreň chleba začala pracovať ihneď.

 

10. 

Stlačte tlačidlo 

START/STOP 

na približne 2 sekundy a

 

spustíte pečenie.

 

11. 

Ako náhle sa proces dokončí, budete počuť 10 pípnutí 

LCD sa vráti k

 

pôvodnému 

nastaveniu prístroja. Môžete stlačiť tlačidlo 

START/STOP 

na približne 2 sekundy a

 

zastavíte 

tým proces a

 vyberte chlieb von. Otvorte veko a s 

použitím kuchynských rukavíc otočte panvicu 

na chlieb proti smeru hodi

nových ručičiek a

 vyberte chlieb von. Upozornenie: Panvica na chlieb 

samotný chlieb môžu byť veľmi horúce! Vždy si dávajte pozor.

. 

12. 

Nechajte panvicu na chlieb vychladnúť pred vybratím chleba. Potom pomocou nelepivej lopatky 
opatrne uvoľnite boky chleba z

 panvice. 

13. 

Otočte panvicu na chlieb hore dnom na drôtenú chladiacu mriežku alebo nad čistú varnú plochu 

opatrne zatraste, kým chlieb nevypadne.

 

14. 

Nechajte chlieb chladnúť asi 20 minút pred krájaním. Odporúča sa krájať chlieb elektrickým 
nožom alebo vrúbkovaným krájačom, nie s

 

nožom na ovocie alebo kuchynským nožom, inak by 

sa chlieb mohol zdeformovať.

 

15.  Ak nie ste v 

miestnosti alebo ste nestlačili tlačidlo START/STOP na konci operácie, chlieb sa 

bude automaticky udržiavať horúci asi 1 hodinu, po sa táto doba skončí, budete počuť pípnutie.

 

16. 

Keď prístroj nepoužívate, alebo sa pečenie skončilo, odpojte sieťový kábel.

 

 

Poznámka:

 

Pred krájaním bochníka pomocou háku vyberte von čepele na miesenie ukryte pod 

bochníkom. Bochník je horúci, nikdy nepoužívajte samotnú ruku na vybratie čepele na miesenie.

 

Poznámka:

 

Ak chlieb úplne nedojete, odporúčame vám odložiť zvyšný chlieb do zapečateného 

umelohmotného vrecúška alebo nádoby. Chlieb môžete uskladňovať asi tri dni pri izbovej teplote, ak 

potrebujete chlieb uskladni

ť na dlhšie, zabaľte ho do zapečateného umelohmotného vrecúška alebo 

nádoby a

 

odložte ho do chladničky, doba uskladnenia je najviac desať dní. Pretože ste si chlieb upiekli 

sami nepridávajte konzervačné prísady, obvyklá doba uskladnenia nie je dlhšia ako p

re chlieb 

z obchodu. 

水或 液体

干的 配料

酵 母 或苏 打

Ye a st o r so d a 

Dr y ing red ie nts

Wa te r  o r liq uid 

Kvas alebo prášok do pečiva

 

Suché prísady

 

Voda alebo tekutina

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
Оглавление инструкции

Document Outline

  • 1: MO-170 MW