Инструкция для GORENJE BM900ND

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

 

60 

ŠPECIÁLNE NOVINKY

 

1. Pre rýchly chlieb

 

Rýchle chleby sa vyrábajú s

 

práškom do pečiva, ktorý sa aktivuje vlhkom a

 

teplom. Pre dokonalé 

rýchle chleby sa odporúča, aby všetka tekutina bola umiestnená na dno pekáča a

 

suché prísady 

umiestni

te na vrch. Po prvotnom zamiesení rýchleho chleba, suché prísady môžete zhromaždiť 

rohoch pekáča. Je nevyhnutné pomôcť prístroju zamiesiť, aby ste sa vyhli zhrudkaveniu múky.

 

2. O 

ultra rýchlom programe

 

Pekáč môže piecť bochník 1 hodinu 38 minút pri rýchlom programe. Všimnite si, prosím, že voda by 
mala byť horúca 48 °C –

 

50 °C, musíte použiť varný teplomer na meranie teploty. Vplyv teploty je 

veľmi rozhodujúci na výkon pečenia. Ak je teplota vody príliš nízka, chlieb nevykysne na očakávanú 
veľkosť, ak je

 

teplota vody príliš vysoká. Pleseň v

 

kvásku by ste mali odstrániť pred kysnutím, čo tiež 

ovplyvní výkon pečenia.

 

Čistenie a uskladnenie:

 

Odpojte prístroj od elektrickej siete a

 

nechajte ho vychladnúť, kým začnete čistiť.

 

1. 

pekáč: Vydrhnite vnútro a

 vonka

jšok navlhčenou handričkou. Nepoužívajte žiadne ostré alebo 

drhnúce čistiace prostriedky.

 

2. 

Miesiaca tyč: Ak sa miesiaca tyč ťažko vyberá z

 

osky, namočte predtým pekáč do vody.

 

3. 

veko a 

sklo. Veko môžete odstrániť kvôli čisteniu. Vyčistite veko a

 

prístroj zvnútra a

 zvonku 

jemne navlhčenou handričkou.

 

Tento spotrebič vyhovuje smerniciam CE pre rádiové odrušenie a

 

nízko

-

napäťovú bezpečnosť a

 bol 

vyrobený v

 

súlade z

 

aktuálnymi bezpečnostnými predpismi.

 

Záruka:

 

Naše spotrebiče podliehajú záruke 12 mesiacov od

 

dátumu zakúpenia (doklad o

 

zakúpení), chybné 

spotrebiče budú opravené alebo vymenené bezplatne, ak budú prisúdené chybe materiálu alebo 
výroby.

 

Záruka zaniká, ak ste spotrebič rozoberali.

 

Pre opravy v 

rozsahu platnosti záruky, zoberte prosím kompletné spotrebiče s

 dokladom o 

zakúpení 

na miesto, kde ste ich zakúpili.

 

Životné prostredie

 

Nevyhadzujte spotrebič po ukončení životnosti s

 

bežným domácim odpadom, ale odovzdajte ho 

oficiálnej miestnej zberni na recykláciu. Týmto konaním pomôžete chrániť životné 

prostredie. 

Záruka & servis

 

Ak potrebujete informácie, alebo ak máte problém, sa spojte so strediskom pre starostlivosť 

zákazníkov Gorenje vo vašej krajine (číslo telefónu nájdete na záručnom liste). Ak sa vo vašej 

krajine nenachádza stredisko pre starostlivosť o

 

zákazníkov, navštívte miestneho predajcu Gorenje, 

alebo sa spojte servisné oddelenie spoločnosti Gorenje domáce spotrebiče.

 

Len pre použitie v domácnosti!

 

 
Zastrzegamy sobie prawo do zmian! 
 
 
 

GORENJE ŻYCZY PAŃSTWU WIELE SATYSFAKCJI PODCZAS 

UŻYTK

OWANIA UR

ZĄDZENIA

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
Оглавление инструкции

Document Outline

  • 1: MO-170 MW