Инструкция для GORENJE BM900ND

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

 

64 

Program Home Made (domácí) 

 

a)  

Stiskněte jednou tlačítko 

CYCLE (CYKLUS)

, na displeji se zobrazí KNEAD1 (HNĚTENÍ1), pak 

stiskněte tlačítko TIME (ČAS)

 

pro nastavení minut a tlačítko CYCLE (CYKLUS) pro potvrzení 

času tohoto kroku.

 

b)  

Stiskněte tlačítko 

CYCLE (CYKLUS) 

pro zadání dalšího kroku, na obrazovce se objeví RISE1 

(KYNUTÍ1), pak stiskněte tlačítko TIME (ČAS)

 

pro nastavení minut; pokud tlačítko TIME (ČAS) 

podržíte stisknuté, číslo začne rychle narůstat. Dále stiskněte tlačítko 

CYCLE (CYKLUS) pro 

potvrzení. 

 

c)  

Stejným způsobem nastavte zbývající kroky. Poté, co nastavíte všechny kroky, stiskněte tlačítko 

Start/stop (Spustit/zastavit), 

tím opustíte nastavení.

 

d)  

Znovu stiskněte tlačítko 

Start/stop (Spustit/zastavit)

, tím

 

spustíte provoz.

 

 

Poznámka: Nastavení lze uložit do paměti a je k dispozici při dalším pečení.

 

Color (

barva

Pomocí tohoto tlačítka můžete zvolit barvu kůrky SVĚTLOU

STŘEDNÍ 

nebo TMAVOU. 

Tlačí

tko lze 

použít pouze u programů ZÁKLADNÍ, CELOZRNNÝ, FRANCOUZSKÝ,

 

RYCHLÝ

, SLADK

Ý, KOLÁČ, 

PEČENÍ, MOUČNÍK

 

a DOMÁCÍ.

 

LOAF (

„BOCHNÍK“

Stiskem tohoto tlačítka můžete vybrat velikost bochníku, tj.

 700 g nebo 1000 g. 

Nezapomínejte 

prosím, že celkový provozní

 

čas se může pro různé velikosti bochníku lišit

. Toto t

lačí

tko 

lze použít 

pouze u programů ZÁKLADNÍ, CELOZRNNÝ, FRANCOUZSKÝ 

a SLADK

Ý

TIME (

„ČAS“

Pokud nechcete spustit funkci spotřebiče okamžitě

můžete pomocí tohoto tlačítka nastavit 

dobu 

prodlevy.  

Postup při nastavování funkce prodlevy

 

je následující

1. 

Vyberte menu, 

barvu a velikost bochníku

2. 

Pomocí tlačítka 

TIME nastavte dobu prodlevy. V dob

ě prodlevy je zahrnut i provozní čas 

zvoleného 

menu. Dejme 

tomu, že teď je 20

:30 a 

vy chcete mít chléb připravený příští den ráno 

v 7:00; dobu prodlevy je tedy 10 hodin a 30 minut. P

ostupně tiskněte tlačítko

 TIME, dokud se na 

displeji neobjeví 10:30

Přírůstek času při každém stisknutí je 

 

10 minut. P

okud tlačítko

 TIME 

podržíte stisknuté na půl vteřiny

čas se bude přičítat rychleji, a to 

60 min

ut za vteřinu

. Maxi

mální nastavitelná 

doba prodlevy je 13 hodin. 

3. 

Stiskem tlačítka 

STOP/START aktivujete 

tento odložený 

program. 

Zobrazí se blikající tečky 

a na 

LCD se bude 

odpočítávat zbývající čas

Poznámka:  

1. 

T

oto tlačítko nelze použít pro 

programy 

RYCHLÝ

MARMELÁDA,

 

VELMI RYCHLÝ

 a 

PEČENÍ

2. 

případě odloženého pečení nepoužívejte ingredience, které podléhají rychlé zkáze, např. 

vajíčka

čerstvé mléko

, ovoce, cibuli apod. 

Pause (Pauza) 

Poté, co je spuštěn proces, můžete stisknout tlačítko 

PAUSE (PAUZA) 

a kdykoli tak proces přerušit; 

proces se přeruší, ale nastavení je uloženo do paměti a zbývající čas bliká na displeji. Pokud tlačítko 

PAUSE (PAUZA) stisknete znovu, program bu

de pokračovat. 

 

Poznámka: V režimu uzamčení musíte dříve, než použijete tlačítko PAUSE (PAUZA), zrušit zámek.

 

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
Оглавление инструкции

Document Outline

  • 1: MO-170 MW