Инструкция для GORENJE BM900ND

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

 

67 

SPECIÁLNÍ ÚVOD

 

1. Rychlý chléb

 

Rychlý chléb se připravuje pomocí kypřicího prášku nebo jedlé sody, které jsou aktivovány vlhkostí a 
teplotou. Abyste dosáhli co možná nejlepšího výsledku při pečení rychlého chleba, doporučuje se, aby 
byly veškeré tekutiny umístěny na dno pečicí formy a suché přísady navrch. Během počátečního 
promíchání se mohou suché přísady nahromadit v rozích nádoby. Je potřeba pomoci zařízení v 
míchání, abyste předešli vytváření nerozmíchaných shluků.

 

2. O velmi rychlém programu

 

Domácí pekárna dokáže upéci chléb za 1 hodinu a 38 minut s rychlým programem. Mějte prosím na 
paměti, že je třeba použít vodu o teplotě 48 ºC –

 

50 ºC; pro změření teploty musíte použít teploměr na 

va

ření. Teplota má zásadní vliv na průběh pečení. Pokud je teplota vody příliš nízká, chléb nenakyne 

do předpokládaného rozměru. Pokud je teplota vody příliš vysoká, kvasinky v droždí budou před 
nakynutím zahubeny, což také ovlivní průběh pečení.

 

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

 

Odpojte zařízení od zdroje napájení a nechte ho před čištěním vychladnout.

 

1. 

Pečicí forma: Otřete zevnitř a zvenčí vlhkým hadříkem. Nepoužívejte žádné ostré nebo abrazivní 
přípravky.

 

2. 

Hnětací hák: Pokud nelze hnětací hák sejmout z osy, namočte pečicí formu nejdříve do vody.

 

3. 

Víko a průzor: Víko lze kvůli čištění sejmout. Očistěte víko a pec zevnitř i zvenčí vlhkým 
hadříkem.

 

Tento spotřebič odpovídá směrnicím CE o potlačení vysokofrekvenčního rušení a bezpečnosti 
nízkého napětí a byl zkonstruován tak, aby splnil stávající bezpečnostní požadavky.

 

Životní prostředí

 

A

ž

 p

ří

stroj doslou

ží

, nevyhazujte jej do b

ěž

n

é

ho komun

á

ln

í

ho odpadu, ale odevzdejte jej do 

sb

ě

rny ur

č

en

é

 pro recyklaci. Pom

ůž

ete t

í

m chr

á

nit 

ž

ivotn

í

 prost

ř

ed

í

Záruka a servis

 

Pokud byste 

měli jakýkoliv problém nebo byste potřebovali nějakou informaci, kontaktujte Středisko 

péče o zákazníky společnosti Gorenje ve své zemi (telefonní číslo střediska najdete v letáčku s 
celosvětovou zárukou).

 

Pokud se ve vaší zemi Středisko péče o zákazníky nenachází, můžete kontaktovat místního 
dodavatele výrobků Gorenje nebo oddělení Service Department of Gorenje Domestic Appliances.

 

 

Jen pro osobní užití!

 

 

 
 
 
 
 
 
 

SPOLEČNOST GORENJE

 

VÁM PŘEJE MNOHO PŘÍJEMNÝCH ZÁŽITKŮ PŘI POUŽÍVÁNÍ TOHOTO 

SPOTŘEBIČE

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
Оглавление инструкции

Document Outline

  • 1: MO-170 MW