Инструкция для GORENJE MMO 20 DE

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

 

12 

5. 

Kako bi osigurali kvalitetno provjetravanje, 
neka b

ude sa strane pećnice 

20 cm 

prostora, a nad njom 30 cm. 

6. 

Ne skidajte vodilice okretnog pladnja.  

7. 

Kao i kod svih drugih uređaja, i kod ovog je 
nužan brižan nadzor, ukoliko ga 

upotrebljavaju dijeca.  

8. 

Električna utičnica uvijek mora imati 

slobodan pristup kako biste u hitnom 

slučaju mogli jednostavno iskopčati utikač

Trebate biti u mogućnosti odvojiti pećnicu 

od izvora napajanja ugradnjom sklopke u 

fiksnom ožićenju u skladu s odgovarajućim 

pravilima struke

Pećnicu spojite na 

jednofazni priključak (23

0 V/50 Hz) 

izmjenične struje preko pravilno ugrađene 
utičnice s uzemljenjem. 

UPOZORENJE! 

OVAJ UREĐAJ MORA BITI UZEMLJEN! 
Proizvođač ne snosi nikakvu odgovornost u 
slucaju nepridržavanja navedenih 

sigurnosnih mjera.

 

9. 

Za djelovanje 

pećnice potrebna je snag

a od 

1,3 

kVA. Preporučamo, da se pred 

priključenjem na električnu mrežu 

posavjetujete sa serviserom ili 

odgovarajućim stručnjakom. 

 

 

 

POZOR: 

Pećnica ima svoju zaštitu,i to 

osigurač 250V, 10A. 

 

Važne sigurnosne upute

 

Nikada ne dodirujte 

površine uređaja za

 grijanje i 

kuhanje. Za vrijeme rada će 
postati veoma vruće.Držite 

djecu na sigurnoj udaljenosti. 
Postoji opasnost od opeklina. 

Opasnost od mikrovalnoga 

zračenje i visokoga napona. 

Ne odstranjujte pokrov! 

  

  UPOZORENJE! Tijekom 

uporabe dolazi do 

pregrijavanja pećnice i 

njezinih dostupnih dijelova. 
Budite oprezni kako ne biste 

dodirivali vruće elemente. 

Djecu mlađu od 8 godina 
treba držati podalje od 
pećnice, osim kada su pod 

neprestanim nadzorom. 

 

Pećnicu smiju upotreblja

vati 

djeca starija od 8 godina i 

osobe s ograničenim 
fizičkim, osjetilnim ili 

mentalnim sposobnostima te 
nedostatnim iskustvom i 
znanjem u vezi sa sigurnom 

uporabom pećnice. U tom im 
slučaju treba omogućiti 

razumijevanje potencijalnih 
opasnosti. Nadzirite djecu 
kako biste osigurali da se ne 

igraju s pećnicom. Čišćenje i 
korisničko održavanje ne 

smiju provoditi djeca, osim 
ako imaju najmanje 8 godina 
te su pod strogim nadzorom. 

Držite aparat i mrežni kabel 
izvan dohvata djece mlađoj 

od 8 godina. 

  UPOZORENJE: Ukoliko 

uređaj djeluje u 
kombiniranom načinu, radi 

veoma visoke temperature, 
koja se razvija, dijeca smije 

koristiti uređaj samo pod 

nadzorom odraslih osoba (i 

za uređaje s funkcijom žara).

 

  UPOZORENJE: Ukoliko su 

vrata ili  brtva vrata oštećeni, 
uređaj ne smijete koristiti, 

sve dok ga ne popravi za to 

ovlaštena osoba. 

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
Оглавление инструкции

Document Outline