Инструкция для GORENJE MMO 20 DE

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

 

17 

Upute za rukovanje 

1.  Sat 

Pećnica  je  opremljena  24

-satnim  digitalnim 

satom.  Vrijeme,  npr.  16:30,  podešavate 
slijedećim postupkom:

 

b) 

Funkcijski  gumb  postavite  na  CLOCK 

(SAT).  Natpis  na  pokazivaču  započne 

svjetlucati. Okretanjem gumba TIMER-
MENU-WEIGHT 

(ODBROJAVANJE-

IZBORNIK-

TEŽINA) izaberite sate.

 

b) 

Pritisnite 

gumb 

START-+30SEC-

CONFIRM  (POČETAK 

-  30  SEK  -

POTVRDI) 

okretanjem 

gumba 

TIMER-MENU-WEIGHT 

izaberite 

minute. 

c) 

Ponovno  pritisnite  gumb  START-
+30SEC-CONFIRM  i  izabrano  vrijeme 

bit će zadano odnosno spremljeno.

 

d) 

Ukoliko  želite  mijenjati  postavku 
točnog vremena, ponovite gore opisani 

postupak.  

2.   ZAGRIJAVANJE 

MIKROVALNIM 

ZRAKAMA 

Primjer:  Zagrijavanje  hrane  snagom  600W 

u razdoblju 10 minuta. 

3. 

Podesite funkcijski gumb na 600W (P600) i 
okretanjem  gumba  TIMER-MENU-WEIGHT 
izaberite vrijeme "10:00". 

4. 

Izbor  potvrdite  pritiskom  gumba  START-
+30SEC-CONFIRM.  

Na  raspolaganju  imate  sedam  razina  snage  

zagrijavanja  koje  možete  birati,  dok  je 
najduže vrijem

e rada 95 minuta. 

 

Snaga mikrovalnih 

zraka 

Ispis na pokazivaču

 

200W 

P200 

300W 

P300 

400W 

P400 

500W 

P500 

600W 

P600 

700W 

P700 

800W 

P800 

3.  QUICK START (BRZO UPUĆIVANJE)  

 

Ovu  funkciju  koristimo  za  brzo  zagrijavanje, 
odnosno kuhanje hrane. U stanju pripremljenosti 

funkcijskim gumbom izaberemo određenu snagu 

rada  (primjerice  700W),  zatim  pritisnemo  gumb 
PAUSE-CANCEL 

te 

START-+30SEC-

CONFIRM,  i  pećnica  će  raditi  na  izabranom 

st

upnju snage 30 sekundi. Ukoliko želite povećati 

vrijeme  rada,  više  puta  pritisnite  gumb  START

-

+30SEC-CONFIRM. 

 

4.   Sigurnosna blokada za djecu 

Ovu 

funkciju 

koristimo 

za 

sprječavanje 

nekontrolirane 

uporabe 

pećnice, 

odnosno 

nehotičnog  uključenja kao  zaštitu 

za  djecu.  Kad 

je  pećnica  zaključana,  na  pokazivaču  se 
prikazuje  prikladna  ikona,  i  uporaba  pećnice  je 
onemogućena,  dakako,  sve  dok  je  ne 
otključamo, odnosno deblokiramo.

 

Funkciju sigurnosne blokade mikrovalne pećnice 
aktivirate  tako  da  držite  pritisnut  gum

b  PAUSE-

CANCEL  3  sekunde;  kad  začujete  pisak, 
mikrovalna  pećnica  se  zaključa.  U  zaključanom 
stanju  svi  upravljački  gumbi  su  onemogućeni.

 

Ako  hoćete  poništiti  blokadu,  odnosno  otključati 
mikrovalnu  pećnicu,  opet  držite  gumb  PAUSE

-

CANCEL  pritisnut  3  sekunde, 

i  kad  začujete 

pisak, mikrovalna pećnica je deblokirana.

 

5. Automatski izbornik 

Za  pripremu  namirnica  u  režimu  automatskog 

izbornika potrebno je podesiti samo vrstu hrane i 

masu,  odn.  težinu,  a  pećnica  će  vam  sama 
pomoći  u  podešavanju  primjerene  snage  rad

a  i 

potrebnog vremena. 
 
Primjer:  
1. 

Pritisnite gumb PAUSE-CANCEL. 

2. 

Postavite  funkcijski  gumb  na  AUTO  MENU 
(AUTOMATSKI 

IZBORNIK) 

izaberite 

program  okretanjem  gumba  TIMER-MENU-
WEIGHT,  i  izaberite  redni  broj  pod  kojim  je 

željena  hrana.  Pritisnite 

START-+30SEC-

CONFIRM da potvrdite svoj izbor. 

3.   Okretanjem gumba TIMER-MENU-WEIGHT 

izaberite masu odn. težinu jela.

 

4. 

Pritisnite  gumb  START-+30SEC-CONFIRM 

i time uputite uređaj u rad. 

 

 

R.b. 

Hrana/ 

automatski 

izbornik 

Rezultati  AUTO  kuhanja 

ovise o više

 

čimbenika, kao 

što su oblik i veličina hrane, 
njihanje  napona,  te  vaše 

osobne  postavke.  Ukoliko 
rezultatima  kuhanja  niste 

zadovoljni,  preporučujemo 

vam  da  izaberete  podesnije 
vrijeme kuhanja. 

 
 

01 

Pizza (g) 

02 

Krumpir 

(230g) 

03 

Meso (230g)  

04 

Povrće 

(g) 

05 

Ribe (g) 

06 

Tjestenine (g) 

07 

Juha (g) 

08 

Zobena kaša 

(g) 

 

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
Оглавление инструкции

Document Outline