Инструкция для GORENJE MMO 20 DE

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

 

25 

Crtež pećnice

 

 

   

 

1.

1.

2.

3.

4.

5.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EKRAN  

(prikaže vreme kuvanja, snagu delovanja, časovnik)

 

 

FUNKCIONO DUGME 

 

PULSE 
(za regulisanje snage mikrotalasa 200-800W) 

 

AUTO MENU 

(za regulisanje vremena kuvanja) 

 

AUTO DEFROST 
(za o

dmrzavanje hrane po težini)

 

 

SPEED DEFROST 
(za odmrzavanje hrane po vremenu) 

 

CLOCK 
(

za regulisanje časovnika)

 

 

PAUSE / CANCEL 

(dugme za 

prekid/poništenje rada)

 

 

START / +30sec / Confirm  

(dugme za početak rada. Višekratnim pritiskom možete 

brzo izabrati vreme kuvanja na maksimalnoj snazi) 

 

TIMER/ MENU /WEIGHT 

(Dugme za regulisanje vremena, vremena kuvanja i 

težine)

 

 
 
1. 

Sigurnosni sistem za zatvaranje  vrata 

2. 

Prozor pećnice

 

3. 

Rotacioni tanjir 

4. 

Stakleni tanjir 

5. 

Kontrolna tabla 

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
Оглавление инструкции

Document Outline