Инструкция для GORENJE MMO 20 DE

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

 

26 

Uputstva za rukovanje 

1.  Sat 

Mikrotalasna  peć  je 

opremljena 

24-

časovnim  digitalnim  satom.  Vreme,  npr. 
16:30, podešavate na naredni način:

 

c) 

Funkciono 

dugme 

postavite 

na 

CLOCK  (SAT).  Natpis  na  indikatoru 

započne 

da 

trepće. 

Obrtanjem 

dugmeta 

TIMER-MENU-WEIGHT 

(ODBROJAVANJE-MENI-

TEŽINA) 

izaberite sate. 

b) 

Pritisnite 

dugme 

START-+30SEC-

CONFIRM  (POČETAK 

-  30  SEK  -

POTVRDI) 

obrtanjem 

dugmeta 

TIMER-MENU-WEIGHT 

izaberite 

minute. 

c) 

Ponovno  pritisnite  dugme  START-
+30SEC-CONFIRM  i  izabrano  vreme 

biće spremljeno u memoriju.

 

d) 

Ukoliko želite menjati regulaciju tačnog

 

vremena, 

ponovite 

gore 

opisani 

postupak.  

2.   ZAGREJAVANJE  MIKROTALASNIM 

ZRAKAMA 

Primer:  Zagrejavanje  hrane  snagom  600W 

u periodu 10 minuta. 

11.  Funkcionim  dugmetom  izaberite  snagu 

600W (P600), i obrtanjem dugmeta TIMER-
MENU-WEIGHT izaberite vreme "10:00". 

12.  Izbor  potvrdite  pritiskom  dugmeta  START-

+30SEC-CONFIRM.  

Na  raspolaganju  imate  sedam  nivoa  jačine  
zagrejavanja  koje  možete  birati,  dok  je 
najduže vreme rada 95 minuta.

 

 

Snaga mikrotalasnih 

zraka 

Ispis na indikatoru 

200W 

P200 

300W 

P300 

400W 

P400 

500W 

P500 

600W 

P600 

700W 

P700 

800W 

P800 

3.  QUICK START (BRZO UPUĆIVANJE)  

 

Ovu  funkciju  koristimo  za  brzo  zagrejavanje, 
odnosno kuvanje hrane. U stanju pripremljenosti 

funkcionim  dugmetom  regulišemo  izabranu 

snagu  rada  (na  primer  700W),  zatim  pritisnemo 
dugme  PAUSE-CANCEL  te  START-+30SEC-

CONFIRM,  i  mikrotalasna  peć  radiće  na 

izabranom  stepenu  snage  30  sekundi.  Ukoliko 

želite  povećati  vreme  rada,  više  puta  pritisnite 

dugme START-+30SEC-CONFIRM. 

 

4.   Bezbednosna blokada za decu 

Ovu 

funkciju 

koristimo 

za 

sprečavanje 

nekontrolisane  upotrebe  mikrotalasne  peći, 
odnosno  nehotičnog  uključenja  kao  zaštitu  za 
decu.  Kad  je  peć  zaključana,  na  indikatoru  se 
prikazuje  primerena  ikona,  i  upotreba  peći  je 
onemogućena, dakako, sve dok je ne otključate, 

odnosno deblokirate. 
Funkciju  bezbednosne  blokade  mikrotalasne 

peći  aktivirate  tako  da  držite  pritisnuto  dugme 

PAUSE-

CANCEL 3 sekunde; kad začujete pisak, 

mikrotalasna  peć  se  zaključa.  U  zaključanom 

stanju 

sva 

je 

dugmad 

za 

upravljanje 

onemogućena.

 

Ako  želite  da  poništite  blokadu,  odnosno 
otključate  mikrotalasnu  peć,  opet  držite  dugme 

PAUSE-CANCEL  pritisnuto  3  sekunde,  i  kad 

začujete pisak, mikrotalasna peć je deblokirana.

 

5. Automatski meni 

Za  pripremu  namirnica  u  režimu  automatskog 

menija  potrebno  je  izabrati  samo  vrstu  hrane  i 

masu, odn. težinu, a peć će vam sama pomoći u 

regulisanju  primerene  snage  rada  i  potrebnog 
vremena. 
 
Primer:  
1. 

Pritisnite dugme PAUSE-CANCEL. 

2. 

Postavite  funkciono  dugme  na  AUTO 
MENU  (AUTOMATSKI  MENI)  i  izaberite 
program 

obrtanjem 

dugmeta 

TIMER-

MENU-WEIGHT, te izaberite redni broj pod 

kojim  je  tražena  hrana.  Pritisnite  START

-

+30SEC-

CONFIRM,  čime  potvrđujete  svoj 

izbor. 

3.   Obrtanjem 

dugmeta 

TIMER-MENU-

WEIGHT izaberite masu odn. težinu jela.

 

4. 

Pritisnite 

dugme 

START-+30SEC-

CONFIRM i time uputite uređaj u rad. 

 

 

R.b. 

Hrana/ 

automatski 

meni 

Rezultati 

AUTO 

kuvanja 

ovise  o  više  elemenat,  kao 
što su oblik i veličina hrane, 

promena  napona  struje,  te 

vaše 

lične 

regulacije. 

Ukoliko  rezultatima  kuvanja 
niste 

zadovoljni, 

preporučujem

vam 

da 

odaberete 

primerenije 

vreme (period) kuvanja. 

 
 

01 

Pizza (g) 

02 

Krompir 

(230g) 

03 

Meso (230g)  

04 

Povrće 

(g) 

05 

Ribe (g) 

06 

Testenine (g) 

07 

Supe (g) 

08 

Zobena kaša 

(g) 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
Оглавление инструкции

Document Outline