Инструкция для GORENJE MMO 20 DE

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

 

33 

масата или работната 
површина или да допира 
врели површини. 

 

 

За да не се изложите на 
опасност, апаратот 
никогаш не го 
приклучувајте на 
надворешен прекинувач 
контролиран преку тајмер 
или систем со 
далечинско управување.

 

 

Не се обидувајте сами да 
ја замените сијаличката 
во печката или пак да 
дозволите некому кој не е 
овластен од Gorenje 
сервисот да го стори тоа

Ако сијаличката прегори, 
консултирајте се со 
овластениот застапник 
или контактирајте го 
овластениот сервис

 

на 

Gorenje. 

 

ВНИМАНИЕ

 : 

Не 

користете комерцијални 
средства за чистење 
рерни, чистачи на пареа, 
абразивни и груби 
средства за чистење, 
никакви средства што 
содржат натриум 
хидроксид или жици за 
гребење на ниту еден 
дел на микробрановата 
печка.

 

 

Безбедносни упатства за 
општа употреба

  

Во продолжение се наброени некои 
правила и безбедносни мерки што слично 
како при користење на други апарати, 
треба да ги почитувате за да обезбедите 
безбедно и најефикасно функционирање 
на печката:

 

1. 

Додека работи печката, стаклената 
основа, рачките на валјакот, склопката 
и жлебот за валјакот секогаш треба да 
бидат на своето место. 

 

2. 

Печката не користитете ја за никаква 
друга намена освен за подготвување 
храна; не сушете во неа облека, 
хартија или други предмети и не 
употребувајте ја за стерилизација.

 

3. 

Никогаш не вклучувајте ја печката ако 
таа е празна, бидејќи можете да ја 
оштетите. 

 

4. 

Во внатрешноста на печката не 
чувајте ништо, на пр. хартија, 
готварски книги итн.

 

5. 

Не гответе храна што е покриена со 
мембрана, на пр., жолчки од јајца, 
компир, пилешки џигер итн. пред да ја 
прободете мембраната  со виљушка 
на повеќе места. 

 

6. 

Не ставајте никакви предмети во 
отворите на надворешната страна од 
печката.

 

7. 

Никогаш не отстранувајте ги деловите 
на печката, на пр.: нозете, 
резето(внатрешен затворач), 
шрафовите итн.

 

8. 

Не гответе ја храната непосредно на 
стаклената основа. Пред да ја ставите 
храната во печката, ставете ја во 
соодветен сад или во слично 
помагало.

 

ВАЖНО:

 

Кујнски помагала што не 

смеете да ги употербувате во 
микробранова печка: 

 

-   

Не употребувајте метални тави или 
садови со метални рачки.  

 

-   

Не употребувајте садови со 
метални рабови.                                            

 

-   

Не употребувајте метални жици 
прекриени со хартија за затворање 
на пластични кеси.                                                           

 

-   

Не употребувајте садови од 
меламим бидејќи содржат 
материјал што ја вшмукува 
микробрановата енергија. Тоа може 
да предизвика чинијата да напукне 
или да се усвити, а покрај тоа и да 
го забави загревањето / готвењето.  

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
Оглавление инструкции

Document Outline