Инструкция для GORENJE MMO 20 DE

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

 

35 

Дијаграм на печката             

 

         

 

 

 

1.

1.

2.

3.

4.

5.

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ПОКАЖУВАЧ

  

(

покажува време за готвење, моќност на работењето

часовник

 

FUNKCIONO DUGME 

 

PULSE LEVEL 
(

за дотерување моќност на микробрановите

 200-

800W) 

 

AUTO MENU 
(

за дотерување време за готвење

 

AUTO DEFROST 
(

за 

 o

дмрзнување храна по тежина

 

SPEED DEFROST 
(

за одмрзнување храна по време

 

CLOCK 
(

за дотерување на часовникот

 

PAUSE / CANCEL 

(

копче за прекинување на повикот за работење

 

START / 30sec / Confirm  

(

копче за почеток на работењето

Со повеќекратно

 

притиснување можете брзо да дотерате време за готвење со 
максимална моќност) 

 

 

TIMER / MENU / WEIGHT  

(

Копче за дотерување време,

 

време за готвење и тежина

 

 
 
1. 

Затворач на вратата       

 

2. 

Прозорец на печката

 

3. 

Обрач на основата 

 

4. 

Стаклена основа 

 

5. 

Контролна плоча 

 

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
Оглавление инструкции

Document Outline