Инструкция для GORENJE MMO 20 DE

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

 

odraslih (le za aparate s 

funkcijo žara).

 

  OPOZORILO: 

Če so vrata ali 

tesnil

a vrat poškodovana, 

aparata ne smete uporabljati, 
dokler ga ne popravi za to 
poklicana oseba.  

  OPOZORILO: Popravilo 

aparata sme opravljati le 

pooblaščen serviser

  OPOZORILO: 

tekočine in 

druge hrane ne segrevajte v 
zaprtih oz. zatesnjenih 
posodah ali zatesnjeni 

embalaži, saj lahko ta 

eksplodira.  

 

Ne odstranjujte nožic pečice 

in ne prekrivajte 

prezračevalnih rež. 

 

 

Uporabljajte le pripomočke, 

ustrezne za uporabo v 

mikrovalovni pečici. 

 

  Ko segrevate hrano v 

plastični 

ali papirnati 

embalaži oz. posodi, 

nadzorujte proces 
segrevanja zaradi 

nevarnosti, da se takšna 
embalaža oz. posoda

 ne 

vname.  

 

Če opazite dim, izklopite 
aparat ali ga izključite iz 
električnega omrežja, vrata 

pa pustite zaprta, da 

zadušite morebiten ogenj. 

 

 

Ko v mikrovalovni pečici 
segrevate pijačo,

 

lahko čez 

nekaj časa pijača zavre in 

prekipi, zato v tem primeru 
ravnajte posebej previdno.  

 

Da ne bi prišlo do opeklin, 
pred uporabo premešajte ali 
pretresite vsebino stekleničk 
za dojenčke ali steklenk s 
hrano za dojenčke ter 

preverite temperaturo 
vsebine. 

 

V mikrovalovni pečici ne 

segrevajte jajc v lupini ali 
celih trdo kuhanih jajc, saj 
lahko eksplodirajo, tudi 
potem, ko je segrevanje v 

pečici že končano.

 

 

Ko čistite površino vrat, 
tesnila, notranjosti pečice, 

uporabite 

le blaga in nežna 

(ne agresivna

) čistilna 

sredstva, nanesite pa jih z 
gobo ali mehko krpo.  

 

Redno čistite pečico in 

odstranjujte morebitne 
ostanke hrane.  

 

Če redno ne vzdržujete in 
čistite pečice, lahko pride do 

obrabe 

površin, kar 

negativno vpliva na 

življenjsko dobo aparata in 
povečuj

e tveganje nevarnosti 

pri njegovi uporabi. 

 

Če je priključni kabel 
poškodovan, ga sme v izogib 

nevarnosti zamenjati le 

proizvajalec, pooblaščen 

serviser ali drug ustrezno 
usposobljen strokovnjak. 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
Оглавление инструкции

Document Outline