Инструкция для GORENJE MMO 20 DE

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

 

56 

                          

INSTRUKCJA OBSŁUGI              PL

 

Instrukcję obsługi należy uważnie przeczytać i zachować.

 

Charakterystyki techniczne 

Zasilanie elektryczne .............................................................................................. 230V~50Hz,1270W 

Moc użyteczna

 ............................................................................................................................. 800W 

Częstotliwość ro

bocza: .......................................................................................................... 2450MHz 

Wymiary zewnętrzne:

 ........................................................... 

439.5mm(Šz) X 257.6

mm(V) X 335mm(G) 

Pojemność kuchenki:

 ............................................................................................................... 20 

litrόw

 

Waga netto: ...................................................................................................................... 

około 

10,5 kg 

Poziom hałasu:

 ............................................................................................................... Lc < 58 dB (A) 

 

 

Przed wezwaniem serwisu 

1. 

Jeśli kuchenka nie działa, jeśli 
wyświetlacz wyłączył się lub nie 
wyświetla komunikatόw:

 

a) 

Należy sprawdzić czy urządzenie jest 
prawidłowo podłączone do sieci 
zasilania elektrycznego. Jeśli nie, 
należy wyciągnać przewόd 

elektryczny kuchenki z gniazdka 
zasilania elektrycznego i po 10 

sekundach powtόrnie włączyć 
urządzenie.

 

b) 

Należy sprawdzić bezpieczniki i 
gniazdko przewodu zasilającego. 
Gniazdko najłatwiej sprawdzić, 
podłączając do niego inne urządzenie 

elektryczne. 

2. 

Jeśli kuchenka nie grzeje tzn. nie 

dochodzi do emisji energii mikrofalowej, 

należy:

 

a) 

Sprawdzić ustawienie timera.

 

b) 

Sprawdzić, czy drzwiczki kuchenki 
zostały domknięte a zamki 
bezpieczeństwa zamknięte. W 

przeciwnym razie emisja enerii 
mikrofalowe

j została uniemożliwiona.

 

W przypadku nie możności rozwiązania 

problemu, mimo wykonania w/w 

czynności, 

należy zwrόcić się do autoryzowanego punktu 

serwisowego.  

Zakłó

cenia w odbiorze fal 

radiowych i telewizyjnych 

Kuchenka mikrofalowa może spowodować 
zakłócenia w działaniu odbiornikόw telewizyjnych, 
radiowych itp. By usunąć lub zmniejszyć 
zakłócenia, należy:

 

a) 

Oczyścić drzwiczki kuchenki i powierzchnie 

uszczelek. 

b) 

Umieścić odbiorniki televizyjne lub radiowe jak 

najdalej od kuchenki mikrofalowej.  

c) 

Wypos

ażenie odbiornikόw w anteny i 

umieszczenie ich w sposόb, ktόry umożliwi 
najsilniejszy odbiόr sygnału. 

 

 

Ostrzeżenie:

 

Urządzenie przeznaczone jest do użytku w 
gastronomii. Oddziaływaniem energii 
elektromagnetycznej, służy wyłącznie do 
podgrzewania żywności oraz napojόw.  Kuchenki 
należy używać tylko w zamkniętych 

pomieszczeniach.  

Instalacja 

 

1. 

Należy przekonać się, że opakowanie zostało 
usunięte, przede wszystkim z wnętrza komory i 
z wewnętrznej strony drzwiczek. 

 

 

Urządzenie to oznaczono zgodnie z 

europejską wytyczną 2002/96/EG o 

zużytych urządzeniach 

elektrycznych i 

elektronicznych (waste electrical and 

electronic equipment - WEEE). 

Wytyczna ta określa ramy 

obowiązującego w całej Unii 

Europejskiej odbioru i wtórnego 

wykorzystania starych urządzeń.

 

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
Оглавление инструкции

Document Outline