Инструкция для GORENJE MMO 20 DE

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

 

58 

mogą czyścić i 
przeprowadzać konserwacji 
urządzenia bez nadzoru.

 

Dzieci poniżej 8 roku życia 
nie powinny zbliżać się do 
urządzenia oraz przewodu 
zasilają

cego. 

UWAGA:  Podczas 
korzystania z funkcji mikrofale 
+ grill dochodzi do znacznego 
wzrostu temperatury. W tym 

wypadku zaleca się, by 

dzieciom podczas 

użytkowania kuchenki 
towarzyszyła osoba dorosła 

(tylko dla kuchenek 

posiadających funkcję 

grilowania). 
UWAGA:  

Jeśli uszkodzone 

są drzwiczki lub powierzchnie 
uszczelniające, kuchenka nie 
powinna być uruchamiana do 

czasu jej naprawy przez 

wykwalifikowaną osobę. 

 

UWAGA:  Wykonywanie 

jakichkolwiek czynności 

serwisowych lub naprawczych 

związanych ze zdejmowaniem 
ktόrejkolwiek z pokryw lub 
części obudowy, dających 
osłonę przed energią 
mikrofalową jest 
niebezpieczne dla każdego i 
łączy się z ryzykiem. Dlatego 
tego rodzaju czynności 
powinna dokonywać wyłącznie 

osoba wykwalifikowana. 
UWAGA: Cieczy i innych 

artykułόw żywnościowych nie 

wolno ogrzewać w szczelnych 
pojemnikach, gdyż są one 
podatne na eksplozję. 

 

Usuwanie nóżek kuchenki oraz 
pokrywanie odwietrzników  jest 

zabronione. 

Do gotowania należy używać 
wyłącznie naczyń i przyrządόw 

specjalnie przeznaczonych do 
zastosowania w kuchenkach 
mikrofalowych.  

Podczas podgrzewania żywności 

w pojemnikach plastykowych lub 

papierowych, należy często 
sprawdzać proces gotowania ze 
względu na możliwość zapłonu 
pojemnikόw. 

 

W przypadku pojawienia się dymu, 
wyłączyć kuchenkę lub odłączyć ją 
od sieci zasilania i nie otwierać 
drzwiczek, by stłumić możliwe 
płomienie. 

 

Mikrofalowe podgrzewanie 

napojόw może powodować 
opόźnione nagłe wykipienie, 
dlatego też zaleca się uważne 

manipulowanie naczyniami w 

których były one podgrzewane. 

 

Po 

podgrzaniu pożywienia dla 

dzieci (niemowląt) w butelkach lub 
słoikach (bez zakrętki i smoczka), 
należy zawartość dobrze 
wymieszać lub wstrząsnąć. Przed 
podaniem pożywienia należy 
sprawdzić jego temperaturę, aby 
uniknąć możliwości oparzeń.

 

Nie należy gotować jajek w 
skorupie ani podgrzewać 

ugotowanych jajek na twardo, 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
Оглавление инструкции

Document Outline