Инструкция для GORENJE MMO 20 DE

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

 

62 

Sterowanie 

1.  Zegar 

Kuchenka posiada 24 godzinny zegar 
cyfrowy. W celu nastawienia czasu, np. 

16:30, należy:

 

e) 

pokrętło funkcyjne ustawić na pozycji 
CLOCK, napis na wyświetlaczu

 

zacznie pulsować, nastawić wartość 
godzin, obracając pokrętło 

TIMER/MENU/WEIGHT; 

b) 

przycisnąć przycisk 

START/+30SEC/CONFIRM i 

obracając pokrętło 
TIMER/MENU/WEIGHT, nastawić 
wartość minut.

 

c) 

ponownie przycisnąć przycisk 

START/+30SEC/CONFIRM i nowy 
czas zostanie nastawiony. 

d) 

chcąc zmienić nastawiony czas, 
należy powtórzyć powyżej opisaną 
procedurę. 

 

2.  

PODGRZEWANIE ZA POMOCĄ 

MIKROFAL 

Przykład:

 

Podgrzewanie jedzenia z mocą 

600 W przez 10 minut. 

1. 

Pokrętło funkcyjne należy ustawić na 

pozycji 600 W (P600), a 

pokrętło 

TIMER/MENU/WEIGHT należy obrócić, aby 
nastawić czas na "10:00".

 

2. 

W celu potwierdzenia, należy przycisnąć 

START/+30SEC/CONFIRM.  

Nastawić można 7 poziomów mocy działania, 
a najdłuższy czas działania to 95 minut.

 

 

Moc fal mikrofalowych  

Wyświetlacz

 

200 W 

P200 

300 W 

P300 

400 W 

P400 

500 W 

P500 

600 W 

P600 

700 W 

P700 

800 W 

P800 

3.     QUICK START   

Funkcję zaleca się stosować do szybkiego 
podgrzewania bądź gotowania jedzenia. Pokrętło 
funkcyjne należy w pierwszej kolejności nastawić 
na żądaną moc działania (przykład 700 W), 
przycisnąć przycisk PAUSE/CANCEL oraz 
START/+30SEC/CONFIRM i kuchenka będzie 
działać na żądanej mocy przez 30 sekund. W 
celu przedłużenia czasu, należy wielokrotnie 
przycisnąć przycisk                

START/+30SEC/CONFIRM. 

 

4.  

Blokada zabezpieczająca przed 
dziećmi

  

Stosuje się ją, aby zapobiec niekontrolowanemu 
użytkowaniu kuchenki

 przez dzieci. Gdy 

kuchenka zostanie zablokowana, na 

wyświetlaczu ukaże się symbol i użytkowanie 
kuchenki będzie niemożliwe, dopóki, oczywiście, 

nie zostanie ona ponownie odblokowana.  

Chcąc zablokować kuchenkę mikrofalową, 
należy na 3 sekundy przycisnąć p

rzycisk 

PAUSE/CANCEL. Sygnał dźwiękowy będzie 
oznaczał, że kuchenka mikrofalowa została 

zablokowana. Gdy blokada jest aktywna, 

przyciski i pokrętła nie są dostępne.

 

Chcąc anulować bądź odblokować kuchenkę 
mikrofalową, należy ponownie na 3 sekundy 
przycisnąć przycisk PAUSE/CANCEL. Sygnał 
dźwiękowy będzie oznaczać, że kuchenka 
mikrofalowa została odblokowana.

 

5. Gotowe menu 

Dla potraw w systemie gotowego menu należy 
jedynie nastawić rodzaj produktu żywnościowego 
i jego wagę, a kuchenka pomoże wybrać 

odpowiednie ustawienie mocy i czasu. 
 

Przykład:

  

1. 

Przycisnąć należy przycisk 

PAUSE/CANCEL. 

2. 

Pokrętło funkcyjne należy ustawić na 
pozycji AUTO MENU i wybrać program, 
obracając pokrętło TIMER/MENU/WEIGHT 
oraz wybrać kolejny numer, pod którym 
znajduje się żądany produkt żywnościowy. 
W celu potwierdzenia, należy przycisnąć 

START/+30SEC/CONFIRM. 

3.  

Pokrętło TIMER/MENU/WEIGHT należy 
obrócić, wybierając dodatkowo faktyczną 
wagę produktu.

 

4. 

W celu rozpoczęcia działania, należy 
przycisnąć przycisk 

START/+30SEC/CONFIRM.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
Оглавление инструкции

Document Outline