Инструкция для GORENJE MMO 20 DE

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

 

63 

Nr 

Produkt/ 

gotowe menu 

Rezultaty gotowania w 

trybie AUTO zależą od 
wielu czynników, takich jak: 
kształt i wielkość kawałka 
produktu, zmiany napięcia 
oraz własne ustawienia. 
Jeżeli rezultaty gotowania 
nie są zadowalajce, należy 
nastawić 

bardziej 

odpowiedni czas gotowania. 

 
 

01 

Pizza (g) 

02 

Ziemniaki 

(230 g) 

03 

Mięso

 (230 g)  

04 

Warzywa (g) 

05 

Ryby (g) 

06 

Makaron (g) 

07 

Zupa (g) 

08 

Kasza 

owsiana (g) 

6. AUTO rozmrażanie: 

 

Kuchenka umożliwia rozmrażanie mięsa, drobiu i 
owoców morza. Czas rozmrażania i moc 
dostosowują się samoczynnie, w zależności od 
uprzednio nastawionej wagi produktu. Wagę 
zamrozonego produktu można nastawić w 

przedziale od 100 g do 2000 g. 
 

Przykład:

 

Załóżmy, że zamierza się rozmrozić 

600 g ryb. 
1.   Ry

by należy włożyć do kuchenki 

mikrofalowej i zamknąć drzwiczki. 

 

2.  

Pokrętło funkcyjne należy ustawić na 
pozycji AUTO DEFROST. Na wyświetlaczu 
ukaże się napis def 1.

 

3.  

Pokrętło TIMER/MENU/WEIGHT należy 
obrócić, wybierając faktyczną wagę 

produktu.  

4.   W 

celu rozpoczęcia działania, należy 

przycisnąć przycisk 

START/+30SEC/CONFIRM. 

 
Uwaga:  

Podczas programu rozmrażania system 
zatrzyma się na pewien czas, aby przypomnieć 
użytkownikowi o konieczności obrócenia kawałka 
produktu. Po obróceniu produktu, drzwiczki

 

kuchenki mikrofalowej należy zamknąć i 
przycisnąć przycisk START/+30SEC/CONFIRM, 
aby kontynuować proces rozmrażania.

 

8.  

SZYBKIE rozmrażanie:

 

Kuchenka posiada również funkcję szybkiego 
rozmrażania.

 

 

Przykład:

 

Załóżmy, że zamierza się na szybko 

rozmrozić ryby:

 

1.  

Ryby należy włożyć do kuchenki 
mikrofalowej i zamknąć drzwiczki.

 

2.  

Pokrętło funkcyjne należy ustawić na 
pozycji SPEED DEFROST. Izpiše se vam 

DEF2. 

3.  

Pokrętło TIMER/MENU/WEIGHT należy 
obrócić, nastawiając czas rozmrażania.

 

4.  

W celu rozpoczęcia działania, należy 
przycisnąć przycisk 

START/+30SEC/CONFIRM.  
 

Uwaga:  

Podczas programu rozmrażania system 
zatrzyma się na pewien czas, aby przypomnieć 
użytkownikowi o konieczności obrócenia kawałka 

produktu. 

Po obróceniu produktu, drzwiczki 

kuchenki mikrofalowej należy zamknąć i 
przycisnąć przycisk START/+30SEC/CONFIRM, 
aby kontynuować proces rozmrażania.

 

Pielęgnacja kuchenki 

mikrofalowej 

 czyszczenie i 

konserwacja 

1. 

Przed przystąpieniem do czyszczenia 

nale

ży kuchenkę obowiazkowo wyłaczyć i 

wyciągnąć kabel zasilający z gniazdka.

 

2. 

Wnętrze kuchenki powinno być zawsze 
czyste. Jeżeli po zakończonym gotowaniu 
na ściankach kuchenki zostały okruchy 
potraw lub krople płynu, powinno się je 
wytrzeć wilgotną szmatką.

 Do czyszczenia 

należy używać łagodnych środkόw 
czyszczących. Nie zaleca się używania 
silnych detergentów oraz środków 
ściernych. 

 

3. 

Powierzchnię zewnętrzną  należy czyścić 
wilgotną ściereczką.  Aby  zapobiec 
uszkodzeniom lub awarii części 
znajdujących się wewnątrz kuchenki, należy 
uważać by woda lub inne płyny nie dostały 
się do odwietrzników. 

 

4. 

Nie wolno zmoczyć panelu sterującego. 
Należy czyścić go miękką, wilgotną 
ściereczką. Nie powinno się używać silnych 
środków czyszczących, środków ściernych, 

jak 

również środków czyszczących w 

aerosolu. 

5. 

Jeśli na wewnętrznych lub zewnętrznych 

powierzchniach kuchenki osiada para, 

należy zetrzeć ją  miękką ściereczką. Para 
pojawia  się, gdy kuchenka umieszczona 
jest w środowisku bardzo wilgotnym. Nie 

oznacza to je

dnak usterki jej działania  lub 

jej uszkodzenia. 

6. 

Od czasu do czasu należy oczyścić rόwnież 
szklany talerz. Można umyć go w ciepłej 
wodzie i płynem do naczyń lub w zmywarce 
do naczyń.

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
Оглавление инструкции

Document Outline