Инструкция для GORENJE MMO 20 DE

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

 

66 

suficient de puternică pentru a

-i suporta 

greutatea. 

4. 

Aparatul nu trebuie pus într

-un loc unde 

sunt temperaturi rid

icate şi aburi.

 

5. 

NU PUNEŢI nimic pe cuptor.

 

6. 

Distanţa dintre zidurile laterale şi cuptor 
trebuie să fie de cel puţin

 20 cm, iar 

distanţa dintre zidul din spate şi cuptor 
trebuie să fie de cel puţin 

30 cm pentru o 

ventilare corectă.

 

7. 

NU SCOATEŢI axul 

de rotire al platoului. 

8. 

Priza electrică trebuie să fie într

-un loc 

accesibil, astfel în caz de urgență ș

techerul 

aparatului să poată să fie scos ușor. 

Sau se 

poate izola cuptorul de la rețeaua electrică 
prin montarea unui întrerupator în cablul fix, 

con

form normelor de cablare. Racordați 

aparatul la un curent alternativ monofazic, 
230 V/50 Hz, printr-

o priză montată corect 

si legată la pământ. AVERTIZARE! ACEST 
APARAT TREBUIE LEGAT LA PAMÂNT! 
Producatorul nu își asumă responsabilitatea 
daca măsurile de siguranță nu sunt 

respectate. 

9.     Pentru acest cuptor este nevoie de o putere 

de alimentare de 1.3 KVA, de aceea este 

recomandat să consultaţi un tehnician 
atunci când instalaţi aparatul.

 

 

ATENŢIE: Cuptorul este protejat de o siguranţă 

internă de 250V 10

 Amp. 

Instrucţiuni 

importante 

ATENŢIE 

 pentru a reduce riscul de arderi, 

şocuri electrice, incendiu, accidente sau energie 
excesivă a microundelor:

 

 

Nu atingeți niciodată 

suprafața aparatelor de gătit 
sau de încălzit. Ele se pot 
încălzi în timpul funcționării. 
Nu lăsați copiii să se apropie. 
Există riscul să vă ardeți!

 

Sursă de microunde și înaltă 

tensiune!  

Nu îndepărtați 

carcasa. 

 
 
 
 

AVERTIZARE! 

Aparatul și 

componentele expuse ale 

acestuia se încalzesc în timpul 
utilizării. Trebuie acordată 
atenție pentru a evita contactul 
cu elementele fierbinți. Copiii cu 
vârste sub 8 ani trebuie sa fie 
ținuți la distanță dacă nu sunt 
supravegheați permanent.

 

Acest aparat poate fi utilizat de 

copii cu vârste de cel puțin 8 ani 
și de persoane cu capacitați 

fizice, senzoriale sau mentale 

reduse sau lipsite de experiența 
și cunostințe numai cu condiția 

supravegherii sau instruirii lor cu 
privire la utilizarea aparatului 

într

-

un mod sigur și numai dacă 

înțeleg riscurile implicate. Copiii 
trebuie supravegheați, p

entru a 

se asigura ca nu se joaca cu 

aparatul. Curățarea și 
întreținerea ce cade în sarcina 
utilizatorului nu trebuie să fie 
efectuate de copii dacă aceștia 
nu au cel puțin 8 ani și dacă nu 
sunt supravegheați.

 

Nu lăsați aparatul și cablul de 

alimentare al acestuia la 

îndemâna copiilor mai mici de 8 

ani. 

 

• AVERTISMENT: Când 

aparatul este operat în modul 
combinat, copiii trebuie să 
folosească aparatul doar dacă 
sunt supravegheaţi de un 

adult, date fiind temperaturile 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
Оглавление инструкции

Document Outline