Инструкция для GORENJE MMO 20 DE

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

 

76 

vypáli žiarovka rúry, obráťte 

sa na predajcu alebo 

miestne servisné stredisko.

 

 

UPOZORNENIE: Žiadnu 
časť mikrovlnnej rúry 
nečistite čistiacimi 
prostriedkami na tradičné 
rúry, parnými

 

čističmi, 

abrazívnymi ani agresívnymi 
čistiacimi prostriedkami, 

prostriedkami s obsahom 

hydroxidu sodného ani 
drôtenkami.

 

Bezpečnostné pokyny pre 
všeobecné použitie

 

Nižšie sú uvedené, tak ako pri všetkých 
spotrebičoch, určité zásady na ovládanie 

bezpečnosť na zaistenie špičkového výkonu 

tejto rúry:

 

1. 

Pri používaní rúry vždy majte na svojom 
mieste všetky potrebné súčasti (otočný 
sklený tanier, valčekový prstenec a

 spojky). 

2. 

Rúru používajte len na prípravu pokrmov, 
nepoužívajte na sušenie oblečenia, pap

iera 

alebo iných nepotravinových predmetov a 

na sterilizovanie. 

3. 

Rúru nepoužívajte, keď je prázdna. Toto ju 
môže poškodiť.

 

4. 

Rúru nepoužívajte ako odkladací priestor, 
napríklad papiera, kníh, atď.

 

5. 

Nevarte žiadny pokrm s

 blanou, ako je 

žĺtok, zemiaky,

 

kurča, atď, bez 

niekoľkonásobného prepichnutia vidličkou.

 

6. 

Do vonkajších otvorov nevkladajte žiadne 

predmety. 

7. 

Neodstraňujte žiadne časti rúry ako sú 
nožičky, skrutky, atď.

 

8. 

Pokrm nevarte priamo na otočnom tanieri. 
Pokrm umiestnite do/na správny kuchynský 

riad. 

DÔLEŽITÉ

-

V MIKROVLNNEJ RÚRE 

NEPOUŽÍVAJTE

 

-   

Nepoužívajte kovové panvice alebo riad 

kovovými rúčkami.

 

-   

Nepoužívajte riad s

 

kovovými ozdobami.

 

-   

Nepoužívajte plastové vrecká 
uzatvorené drôtom.

 

-   

Nepoužívajte melamínový riad ak 

obsahuje 

materiál, ktorý pohlcuje 

mikrovlnnú energiu. To môže spôsobiť 
prasknutie riadu alebo opálenie 

spomaľuje rýchlosť varenia.

 

-   

Nepoužívajte starožitný riad. Glazúra nie 
je vhodná pre mikrovlnné použitie. Šálky 
typu „Corelle Livingware“ by nemali byť 
použité.

 

-   

Nepoužívajte na varenie nádoby 

obmedzeným otvorom, pretože môžu 

explodovať.

 

-   

Nepoužívajte bežné mäsové a

 

pekárske 

teplomery. 

-   

Existujú teplomery výslovne na 
mikrovlnné varenie. Tieto môžu byť 
použité.

 

9. 

Mikrovlnný riad by mal byť používaný len

 

pokynmi výrobcu.

 

10. 

Nepokúšajte sa smažiť pokrmy v

 

rúre.

 

11. 

Zapamätajte si, že mikrovlnná rúra ohrieva 

len tekutinu v 

nádobe. Preto kryt nádoby nie 

je po vybratí z

 

rúry horúci. Zapamätajte si, 

že pokrm/tekutina vnútri uvoľní rovnaké 
množstvo pary po otvorení krytu ako pri 
bežnom varení.

 

12. 

Vždy skontrolujte teplotu vareného pokrmu, 
obzvlášť ak ohrievate alebo varíte 
pokrm/tekutinu pre deti. Je vhodné nikdy 
nekonzumovať pokrm ihneď po vybratí 

rúry, ale ho nechať niekoľko minút odstáť 

premiešať, aby

 

sa rovnomerne rozložilo 

teplo. 

13.  Pokrm obsahuje zmes tuku a vody, napr. 

vývar by ste mali nechať odstáť 30

-60 

sekúnd v

 

rúre po dokončení. To umožní 

zmesi vyrovnať teplotu a

 

zamedziť bublaniu 

keď ponoríte lyžicu do pokrmu/tekutiny 
alebo pridáte bujón. 

 

14. 

Keď pripravujete/varíte pokrm/tekutinu 

pamätáte, že sú určité pokrmy, napríklad 

puding, džem a

 

mleté mäso, ktoré sa 

zohrejú veľmi rýchlo. Keď ohrievate alebo 
varíte pokrmy s

 

vysokým obsahom tuku 

alebo cukru, nepoužívajte plastové nádoby.

 

15. 

Kuchynský

 

riad sa môže zohriať z

 

dôvodu 

prenosu tepla z 

ohrievaného pokrmu. Zvlášť 

pri riade s 

plastovými povrchmi. Preto na 

vybratie nádoby môžu byť potrebné 
kuchynské rukavice.

 

16. 

Zníženie rizika vzniku ohňa v rúre:

 

a) 

Pokrm neprevárajte. Ak sú v

 

rúre 

umiestnené

 

papierové, plastové alebo iné 

horľavé materiály potrebné pri varení, 
neustále kontrolujte mikrovlnnú rúru. 

 

b) 

Pred vložením vreciek do mikrovlnnej rúry 

nich odstráňte uzatváracie drôty. 

 

c) 

Ak by sa materiály vnútri rúry mali zapáliť, 
nechajte dvere rúry zatvorené, odpojte rúru 

elektrickej zásuvky, vypnite stenový istič 

alebo vypnite hlavný istič v

 poistkovej skrini. 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
Оглавление инструкции

Document Outline