Инструкция для GORENJE MMO 20 DE

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

 

80 

 

     

NÁVOD NA POUŽITÍ     

                   CZ

Pečlivě si pročtěte tento návod na použití a uložte ho

Specifikace 

Spotřeba el. energie:…………………………………………………

 ............................ 230V~50Hz,1270W 

Výkon:

 ......................................................................................................................................... 800W 

Funkční frekvence:

 ................................................................................................................ 2450MHz 

Vnější rozměry:

 ................................................................ 439.5 mm 

(Š) × 257.6

 mm (V) 

× 33

5 mm (H) 

Objem trouby: .............................................................................................................................. 20

litrů

 

Hmotnost bez obalu: .................................................................................................... 

přibližně 1

0,5 kg 

Hladina hluku:

…………..……………………….……………………………………………….

 Lc < 58 dB (A) 

 

Tento přístroj je označen v souladu s 

evropskou směrnicí 2002/96/ES o 

elektrickém a elektronickém odpadu 

(waste electrical and electronic equipment 

WEEE). Směrnice obsahuje nařízení o 

sběru a nakládání s

 

odpadky elektrického 

a elektronického charakteru, které platí 

v EU. 

Než zavoláte opraváře

 

1. 

případě, že mikrovlnná trouba vůbec 

nefunguje, nebo 

se nerozsvítí

 displej, p

opř.

 

zhasne: 
a) 

Zkontrolujte, jestli 

je trouba správně

 

připojená

 

do elektrické sítě. 

Pokud 

není, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a 
vyčkejte 10 vteřin; poté ji znovu 
zastrčte.

 

b) 

Zkontrolujte, jestli je pojistka 

elektrického vedení neporušená, nebo 

jestli nevypadla pojistka  

v domě. 

Pokud 

jsou všechny pojistky 

f

unkční, vyzkoušejte zásuvku 

zapojením jiného přístroje. 

 

2. 

případě, že mikrovlnná trouba nehřeje, tj. 

nevytváří mikrovlnný paprsek:

 

a) 

Zkontrolujte, jestli 

jsou programovací 

hodiny správně nastavené

b) 

Zkontrolujte, jestli 

jsou dvířka správně 

zavřená a

 

bezpečnostní zámek 

uzamčen. 

Pokud 

tomu tak není, trouba 

nebude fungovat. 

případě, že se vám pomocí tohoto návodu 

nepodařilo odstranit závadu, spojte se 

autorizovaným opravářem. 

 

 

Poznámka:

 

Přístroj je určen pouze k

 

použití 

domácnosti, a to na ohřívání pokrmů a 

nápojů působením elektromagnetické 
energie. Přístroj používejte pouze ve 
vnitřních prostorách. 

 

Poruchy funkce přijímačů 

(interference) 

Mikrovlnná trouba může způsobit poruchu funkce

 

v

ašeho rádiového nebo televizního přijímače, 

p

opř.

 

jiných obdobných přístrojů. V

 

případě, že 

se vyskytne interference, můžete tuto poruchu 
snížit, případně zcela odstranit

následovně:

 

a) 

Očistěte dveře a povrch těsnění v

 

troubě.

 

b) 

Umístěte rušený přijímač co možná nejdále 
od mikrovlnné trouby. 

 

c) 

Své  rádio  nebo  televizi  vybavte  vhodnou 
anténou,  kterou  umístěte  tak,  aby  zajistila 
silný příjem signálu. 

 

Instalace 

 

1. 

Nejdříve zkontrolujte, 

jestli jste z 

vnitř

ku 

trouby vyndali veškerý obalový materiál. 

 

2. 

Po jeho odstranění zkontrolujte troubu, 

jestli 

nedošlo k

 

jejímu poškození, např.:

 

-   

ohnuté dveře,

 

-   

poškozené dveře,

 

-   

poškození nebo nerovnosti ve skle 
(okénku) na dveřích nebo na displeji,

 

-   

nerovnosti ve vnitř

ku trouby. 

      Jakmile 

zjistíte některé z

 

uvedených 

poškození, přestaňte troubu používat. 

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
Оглавление инструкции

Document Outline