Инструкция для GORENJE MMO 20 DE

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

 

81 

3. 

Mikrovlnná trouba váží přibližně 1

0,5 kg; 

postavte ji na rovnou a dostatečně pevnou 
plochu, která unese váhu trouby.

 

4. 

Troubu položte co nejdále od tepelných 
zdrojů a pár

y. 

5. 

N

a horní stěnu trouby nic nepokládejte.

  

6. 

Pro správnou cirkulaci vzduchu kolem 
přístroje by mělo být: kolem trouby alespoň 

20 

cm a nad ní 

3

0 cm volného prostoru.

 

7. 

Neodnímejte pohonnou hřídel otočného 
talíře uvnitř trouby. 

 

8. 

Pokud mikrovlnnou tr

oubu používají děti, 

musej

í být pod pečlivým dohledem 

dospělých osob. 

 

9. 

Elektrická zásuvka musí byt prístupná tak, 
aby bylo možné spotrebic v'prípade nouze 
snadno odpojit. Nebo by melo byt možné 
izolovat troubu od napájení zaclenením 
vypínace odpovídajícího pravidlum pro 
kabeláž. Pripojte spotrebic ke zdroji 
jednofázového napetí 230 V/50 Hz 
strídavého proudu prostrednictvím správne 
nainstalované zásuvky s'uzemnením. 
UPOZORNENÍ! TOTO ZARÍZENÍ MUSÍ 
BYT UZEMNENO! Vyrobce nenese žádnou 
odpovednost za prípady,

 kdy nejsou tato 

bezpecnostní opatrení dodržena.

 

10. 

Trouba potřebuje 

1,3 

kVA příkonu. 

Doporučujeme 

v

ám, abyste se při instalaci 

trouby poradili s 

opravářem, případně 

vhodným odborníkem. 

 

 
POZOR:
 

Trouba je vybavena vlastní 

pojistkou, a to 250 V, 10 A.  

 

Důležité bezpečnostní pokyny

 

 Nikdy 

se nedotýkejte

 

ploch 

spotřebičů

 

určených

 k 

vaření

 

nebo ohřívání

Během 

provozu se 

zahřívají

Udržujte

 

děti v

 

bezpečné 

vzdálenosti

Hrozí nebezpečí 

popálení

Zdroj mikrovlnného záření 

a vysoké napětí.

 

Neodstraňujte 

kryt. 
 

VAROVÁNÍ!

 

Zařízení a jeho 

dostupné části se behem 
používání zahřejí. Je třeba se 
vyhnout styku s horkymi částmi. 
Děti ve veku do 8 let je třeba 
udržovat mimo dosah, nejsou

-li 

pod trvalym dohledem. 

Toto zařízení mohou používat 

deti od 8 let a osoby s 
omezenou fyzickou, smyslovou 

ci mentální schopností ci osoby 
bez dostatecnych zkušeností a 
znalostí, jsou

-li pod dohledem, 

nebo pokud jim byly poskytnuty 

pokyny ohledne bezpecného 
používání zarízení a pokud znají 
související rizika. 

Deti by mely 

byt pod dohledem, aby si 

nemohly s'tímto spotrebicem 
hrát. Cištení a uživatelskou 
údržbu nesmí provádet deti do 8 

let a bez dozoru. 

Nenechávejte spotřebič a jeho 
přívodní kabel v dosahu dětí 
mladších 8 let.

 

 

  UPOZO

RNĚNÍ:

 

Když přístroj 

pracuje v 

kombinovaném 

režimu, mohou jej děti 
používat pouze pod přísným 
dozorem dospělých osob 
(platí jen pro přístroje 

funkcí grilu). Hrozí 

nebezpečí popálení 

 

z důvodu vysokých teplot.

 

 

UPOZORNĚNÍ:

 Pokud jsou 

dveře nebo jejich těsnění 
poškozené, přístroj 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
Оглавление инструкции

Document Outline