Инструкция для GORENJE MMO 20 DE

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

 

82 

nepoužívejte, dokud ho 
neopraví příslušný odborník. 

 

 

UPOZORNĚNÍ:

 

Jakékoliv 

opravy, prováděné pod 
krytem, který chrání uživatele 
před mikrovlnnými paprsky, 
jsou nebezpečné. Proto vám 
radíme, abyste je přenechali 
odborníkům.

 

 

UPOZORNĚNÍ:

 

Tekuté nebo 

jiné potraviny neohřívejte 

ve 

volně nebo těsně 

uzavřených nádobách, 
protože může dojít k

 jejich 

prasknutí. 

 

  Nedemontujte patky 

mikrovlnné trouby; 
proudícímu vzduchu 
ponechte volný průchod.  

 

 

Používejte jen pomůcky, 
které se do mikrovlnné 

tro

uby hodí z

 hlediska 

bezpečnosti. 

 

 

Při ohřívání potravin 

umělohmotných nebo 

papírových obalech nebo 
nádobách kontrolujte kvůli 
vlastní bezpečnosti proces 
ohřívání: takový materiál se 
může snadno vznítit. 

 

 

Pokud se vyskytne kouř, 
ihned vypněte přístroj a 

z

ástrčku vytáhněte ze 

zásuvky; dvířka nechte 
otevřená a případný oheň 

uhaste.  

  Pokud v 

mikrovlnné troubě 

ohříváte nápoje, počítejte 

tím, že může být nápoj 

během krátké doby ohřátý na 

bod varu 

 

proto buďte 

opatrní. 

 

 

Aby nedošlo ke

 vzniku 

popálenin, ještě před 
použitím promíchejte obsah 
dětských lahví, případně 
lahví s

 

pokrmem pro děti; 

před použitím zkontrolujte 

teplotu pokrmu. 

  V 

mikrovlnné troubě 

neohřívejte čerstvá nebo 
uvařená vejce ve skořápce, 
protože mohou prasknout 
(explodovat!), i když budou 

z trou

by již vytažena.

 

 

Při čištění povrchu dveří, 
těsnění a vnitřku trouby 
používejte jen jemné a 
neagresivní čisticí 
prostředky, které rozetřete 
houbičkou nebo měkkým 
hadříkem. 

 

 

Pravidelně čistěte troubu a 
odstraňujte případné nánosy 
jídel. 

 

  Pokud troubu nebude

te čistit 

pravidelně, může se její 
vnitřní povrch opotřebovat, a 
zkrátit tak životnost vaší 

trouby 

 

navíc vzniká 

zvýšené riziko při použití 
přístroje.

 

  Pokud dojde k 

poškození 

elektrického kabelu, může 
poškozený kabel vyměnit 
pouze výrobce, pracovník 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
Оглавление инструкции

Document Outline