Инструкция для GORENJE MMO 20 DE

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

 

83 

autor

izovaného servisu nebo 

jiný vhodný odborník.

 

 

Nenechávejte též viset 
přívodní kabel přes hranu 
stolu čí pracovní plochy.

 

  Nevystavujte se 

nebezpečným situacím a 
nikdy nepřipojujte tento 
přístroj k externímu

 

 

časovému spínači ani 
systému dálkového ovládání.

 

 

Nepokoušejte se vymenit 
osvetlení ohřívacího 

prostoru, ani to nedovolte 

nikomu jinému kromě osoby 
autorizované GORENJE. 
Pokud přestane osvětlení 
ohřívacího prostoru fungovat, 
obrat´te se na svého 

prodejce GORENJE nebo 

servisní středisko.

 

 

UPOZORNENÍ: Na žád

nou z 

částí mikrovlnné trouby 
nepoužívejte komercní cisticí 
prostredky pro trouby, parní 
cistice, drsné a hrubé cistice, 
jakékoli čisticí prostředky 
obsahující hydroxid sodny 
nebo drátenky. Troubu 
čistěte v pravidelnych 

intervalech a odstranujte 

veškeré zbytky jídla.

 

 
 
 

Bezpečnostní návody při 
každodenním

 

používání 

přístroje

 

dalším textu jsou uvedena některá pravidla a 

bezpečnostní opatření, na která stejně jako u 
jiných přístrojů musí být brán zřetel, aby pří

stroj 

fungoval bezvadně, účinně a dlouhodobě b

ez 

problémů:

 

1. 

Pokud je 

mikrovlnná trouba v činnosti, musí 

být skleněný talíř, držáky válce, spojka a 
drážky vždy na svém místě.

 

2. 

Nepoužívejte troubu pro žádné jiné účely 
než pro přípravu jídel; v

 

mikrovlnné troubě 

nesušte oblečení, papír nebo jiné předměty 
a nepoužívejte ji pro sterilizaci. 

 

3. 

Nikdy nezapínejte troubu, pokud je 
prázdná, protože byste ji mohli poškodit. 

 

4. 

mikrovlnné troubě neskladujte žádný 

předmět: např. papír, recepty atd. 

 

5. 

Nevařte pokrmy s

 

blánou nebo slupkou,

 

např. vaječné žloutky, brambory, kuřecí 
játra atd., aniž byste předtím blánu nebo 

slupku 

na více místech před vařením 

propíchli.

 

6. 

Nevkládejte žádné předměty do otvorů na 
vnější straně trouby. 

 

7. 

Nikdy nedemontujte části trouby, např. 
patky, zámek, šroubky atd.

 

8. 

Nevařte pokrmy přímo na skleněném talíři v 
troubě. Než pokrm vložíte do trouby, dejte 
jej do vhodné nádoby.

 

DŮLEŽITÉ:

 

Kuchyňské nádobí, jehož 

použití v

 

mikrovlnné troubě je zakázáno:

 

-   

Nepoužívejte kovové pánve nebo 
nádoby s

 

kovovými držadly.

 

-   

Nepoužívejte nádobí s

 hranami 

potaženými kovem. 

 

-   

Nepoužívejte papírem potažené kovové 
drátky k

 

zavírání igelitových sáčků. 

 

-   

Nepoužívejte nádobí z

 melaminu, 

protože obsahuje materiál, který 
absorbuje mikrovlnné paprsky. To může 
způsobit, že nádoba pra

skne nebo se 

spálí, kromě toho může zpomalit proces 
ohřívání nebo vaření. 

 

-   

Nepoužívejte nádobí bez vhodné 
ochrany, která je určená k

 

používání 

mikrovlnné troubě. Nepoužívejte ani 

uzavřené nádobí s

 

rukojetí. 

 

-   

Nepřipravujte pokrmy nebo nápoje 

nádobí se zúženým okrajem, např. 

láhev, která může při ohřívání prasknout. 

 

-   

Nepoužívejte klasické teploměry na 
maso a cukroví. Používat můžete pouze 
teploměry, které jsou určeny k

 

použití 

mikrovlnných troubách.

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
Оглавление инструкции

Document Outline