Инструкция для GORENJE MMO 20 DE

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

 

86 

Návod k použití

 

1.  

NASTAVENÍ DIGITÁLNÍCH HODIN

 

Jestliže chcete nastavit čas trouby na 8:30.

 

1. 

V pohotovostním režimu otočte funkčním 
knoflíkem a vyberte CLOCK. Začne 
blikat číslice pro hodiny.

 

2.  

Otočte knoflík TIMER/MENU/WEIGHT 
tak, aby pro hodiny ukazoval číslici 8.

 

3. 

Stiskněte tlačítko START/30sec/Confirm 
a otočte knoflík TIMER/MENU/WEIGHT 
tak, aby ukazoval číslice pro minuty, 

dokud se na disp

leji neobjeví 8:30.

 

5. 

Stisknutím tlačítka 
START/30sec/Confirm potvrdíte 
nastavení. 

 

2. 

MIKROVLNNÉ VAŘENÍ

 

Maximální doba mikrovlnného vaření je 95 
minut a zvolit můžete 7 výkonových stupňů:

 

  

VÝKON PŘI VAŘENÍ

 

Displej 

200 W 

P200 

300 W 

P300 

400 W 

P400 

500 W 

P500 

600 W 

P600 

700 W 

P700 

800 W 

P800 

 

Například, když chcete vařit po dobu 10 minut 
při 600 W výkonu.

 

 
1.  

Otočte funkčním knoflíkem a vyberte 
stupeň výkonu (P600).  

 

2. 

Otočením knoflíku 
TIMER/MENU/WEIGHT zvolte časový 

interval 10:00. 

3. 

Stiskněte tlačítko START/30sec/Confirm.

 

3. 

RYCHLÝ START

 

Tato funkce dovoluje rychle spustit troubu. 

Maximální doba vaření je 95 minut.

 

V pohotovostním režimu otočením funkčního 
knoflíku vyberte navrhovaný výkon a stiskněte 
tlačítko PAUSE/CANCEL a poté tlačítko 
START/30sec/Confirm, trouba začne 
okamžitě pracovat při navrhovaném stupni 
výkonu. 

 

Během vaření můžete prodloužit dobu vaření 

sti

sknutím tlačítka START/30sec/Confirm.

 

4. 

DĚTSKÁ POJISTKA

 

Použitím této funkce zabráníte malým dětem, 

aby bez dozoru manipulovaly s troubou. Na 

displeji se zobrazí indikátor dětské pojistky a troubu 
nelze při nastavené dětské pojistce (Child Lock) 
používat.

 

Nastavení pojistky: V pohotovostním nebo předem 
nastaveném režimu přidržte tlačítko 

PAUSE/CANCEL po dobu 3 sekund, ozve se 

pípnutí a rozsvítí se indikátor pojistky. V zajištěném 
režimu jsou všechna tlačítka blokována.

 

Zrušení pojistky: Přidržte tlačítko P

AUSE/CANCEL 

po dobu 3 sekund, dokud indikátor pojistky na 

displeji nezhasne. 

5. 

AUTOMATICKÁ NABÍDKA

 

Pro potraviny nebo následující režim vaření

 

nepotřebujete programovat dobu trvání a výkon 
vaření. Stačí pouze zadat druh potraviny, kterou 
chcete vařit, a váhu připravovaného jídla. Kvůli 
rovnoměrnému vaření budete možná muset jídlo 
uprostřed vaření otočit.

 

 

Například:

 

vaření 400 g ryby

 

1. V pohotovostním režimu otočte funkčním 

knoflíkem a vyberte AUTO MENU.  

 

2. Otočením knoflíku TIMER/MENU/WEIGHT 

vyberte pr

ogram vaření a stiskněte tlačítko 

START/30sec/Confirm.  

 

Kód

 

Režim 

potravin/vaření

 

Výsledek automatického 
vaření závisí na faktorech, 
jako je kolísání napětí, tvar 
a velikost potravin, vaše 
osobní preference, pokud 
jde o stupeň uvaření 
určitých potravin, a

 

dokonce jak dobře jste 

potraviny do trouby 

umístili. Pokud je výsledek 
pro vás jakkoliv 
neuspokojivý, upravte 
prosím podle toho trochu 
dobu vaření.

 

01 

Pizza (g) 

02 

Brambory (230 

g/jednotka) 

03 

Maso (g) 

04 

Zelenina (g) 

05 

Ryba (g) 

06 

Těstoviny 

(g) 

07 

Polévka (g)

 

08 

Ovesná kaše

 

6. 

AUTOMATICKÉ ROZMRAZOVÁNÍ

 

Trouba umožňuje rozmrazovat maso, drůbež a 
mořské plody. Doba a výkon rozmrazování se 
nastaví automaticky po naprogramování hmotnosti. 
Rozsah hmotnosti mražených potravin se pohybuje 

mezi 100 a 2 000 g. 
 

NAPŘÍKLAD:

 

Jestliže chcete rozmrazit 600 g 

krevet: 
1. 

Vložte krevety, které chcete rozmrazit, do 

trouby. 

2. 

Otočením funkčního knoflíku vyberte AUTO 

DEFROST (displej ukazuje def1). 

3.  

Otočením knoflíku TIMER/MENU/WEIGHT 

vyberte hmotnost.  

4.  

Stiskněte tlačítko 

START/30sec/Confirm pro 

spuštění.

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
Оглавление инструкции

Document Outline