Инструкция для GORENJE MMO 20 DE

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

 

Navodila za upravljanje 

1.  Ura 

Pečica ima 24

-urno digitalno uro. Za vnos 

časa, npr. 16:30, storite naslednje:

 

a) 

Nastavite funkcijski gumb na CLOCK. 
Napis na pri

kazovalniku bo začel 

utripati. Uro nastavite z zasukom 
gumba TIMER/MENU/WEIGHT. 

b) 

Pritisnite gumb 
START/+30SEC/CONFIRM in 
nastavite minute z zasukom gumba 
TIMER/MENU/WEIGHT. 

c) 

Znova pritisnite gumb 
START/+30SEC/CONFIRM 

in nov čas 

bo nastavljen. 

d) 

Če želite spremeniti nastavite ure, 

ponovite zgornji postopek.  

2.   SEGREVANJE Z MIKROVALOVNIMI 

ŽARKI

 

Primer: Segrevanje hrane s 600W 

močjo 

10 minut. 

1. 

Nastavite funkcijski gumb na 600W (P600) 
in obrnite gumb TIMER/MENU/WEIGHT, 
da na

stavite čas na "10:00".

 

2. 

Za potrditev pritisnite 
START/+30SEC/CONFIRM.  

Nastavite lahko 7 

ravni moči segrevanja, 

najdaljši čas delovanja pa je 

95 minut. 

 

Moč mikrovalovnih 

žarkov

 

Prikazovalnik 

200W 

P200 

300W 

P300 

400W 

P400 

500W 

P500 

600W 

P600 

700W 

P700 

800W 

P800 

3.     QUICK START   

To funkcijo uporabljamo za hitro pogrevanje 
oziroma kuhanje hrane. V pripravljenosti 
nastavimo 

funkcijski gumb na želeno moč 

delovanja (primer 700W), pritisnemo gumb 
PAUSE/CANCEL ter START/+30SEC/CONFIRM 
in p

ečica bo delovala z želeno močjo

 30sekund. 

Za povečanje časa večkrat pritisnete 

gumb                

START/+30SEC/CONFIRM. 

 

4.   Zaklepanje pred otroci  

Uporaba je 

za preprečevanje nenadzorovane 

uporabe 

peč

ice pred otroci. 

Ko je pečica 

zaklenjena, se n

a prikazovalniku prikaže ikona in 

uporaba pečice je onemogočena, dokler je 

seveda ne odklenemo.  

Če želite

 mikrovalovko zakleniti, 

držite 

gumb 

PAUSE/CANCEL 

3 sekunde, ko zaslišite pisk

, se 

mikrovalovna peči

ca zaklene. V zaklenjenem 

stanju, 

so vsi gumbi onemogočeni

Če želi

te preklicati oziroma odkleniti 

mikrovalovno pečico, zopet držite 

gumb 

PAUSE/CANCEL 3 sek

unde in ko zaslišite pisk, 

je mikrovalovka odklenjena. 

5. Samodejni meni 

Za živila 

v samodejnem meniju je potrebno 

nastaviti le vrsto hrane in maso, pečica pa bo 

vam pomagala, 

pri nastavitvi moči in časa.

 

 
Primer:  
1. 

Prtitisnite gumb PAUSE/CANCEL. 

2. 

Nastavite funkcijski gumb na AUTO MENU  
in izberite program tako, da obrnite gumb 
TIMER/MENU/WEIGHT in izberite  

zaporedno številko, pod katero je želena 

hrana. Pritisnite START/+30SEC/CONFIRM 
za potrditev. 

3.   Obrnite gumb TIMER/MENU/WEIGHT, da 

izberete 

š

dejansko težo.

 

4. 

Pritisnite gumb START/+30SEC/CONFIRM 

za pričetek delovanja. 

 

 

Št.

 

Hrana/ 

samodejni 

meni 

Rezultati AUTO kuhanja so 

odvisni od več dejavnikov, 

kot so oblike in velikosti 
hrane, nihanje napetosti, ter 

vaše osebne nastavitve. Če 

z rezultatom kuhanja niste 
zadovoljni vas prosimo, da 
nastavite 

ustreznejši

 

čas 

kuhanja. 

 
 

01 

Pizza (g) 

02 

Krompir 

(230g) 

03 

Meso (230g)  

04 

Zelenjava (g) 

05 

Ribe (g) 

06 

Testenine (g) 

07 

Juha (g) 

08 

Ovsena kaša 

(g) 

6. AUTO odtaljevanje:  

Pečic

omogoča odmrzovanje 

mesa, perutnine 

in morskih 

sadeže

v

. Čas 

odtaljevanja 

in moč se 

prilagodijo samodejno, po teži, ki je

 v naprej 

nastavljena

. Razpon teže zamrznjenega živila je 

med 100g in 2000g. 
 
Primer:
 

Recimo, da želite 

odtaliti 600g rib. 

1.   Ribe damo 

v mikrovalovno pečico in 

zapremo vrata.  

2.   Nastavite funkcijski gumb na AUTO 

DEFROST. 

Izpiše se vam def 

1. 

3.   Obrnite gumb TIMER/MENU/WEIGHT, da 

izberete dejansko težo. 

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
Оглавление инструкции

Document Outline