Инструкция для GORENJE MMO 20 DE

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

 

92 

-   

Не използвайте меламинови съдове, 
тъй като

 

съдържат материал, който 

абсорбира енергията на 
микровълните.  Това може да доведе 
до напукване или овъгляване на 
съдовете и ще намали скоростта на 
готвене.

 

-   

Не използвайте съдове на Centura 
Tableware. Емайлът им не е подходящ 
за използване в микровълнова фурна.  
Не използвайте чаши на Corelle 

Livingware. 

-   

Не гответе в съд със запечатани 
отвори поради опасност от 
експлодирането им при нагряване във 
фурната.  

 

-   

Не използвайте обикновените 
термометри за месо или сладкиши, 
подходящи за конвенционални 
готварски печки.

 

-   

На пазара се предлагат специални 
термометри за готвене в 
микровълнова фурна, които можете 
да използвате.

 

9. 

Използвайте съдовете и приборите, 
подходящи за употреба в микровълнова 
фурна, съгласно инструкциите на 
производителя.  

 

10. 

Не правете опити да пържите във 
фурната.

 

11. 

Моля, не забравяйте, че микровълновата 
фурна загрява само течността в съда, но 
не и самия съд.  Дори когато капакът на 
съда не е горещ на пипане, при 
изваждането му от фурната, не 
забравяйте, че храната/течността в него 
излъчва пара и/или пръски при махане 
на капака, както при готвене на 
обикновена готварска печка.

 

12. 

Винаги проверявайте температурата, 
особено ако подгрявате или готвите 
храна/течност за малки деца.  
Препоръчваме приготвената 
храна/течност да не се консумира 
веднага след изваждане от фурната.  
Оставете я да изстине за няколко минути 
като я разбърквате за равномерно 
разпределяне на топлината.

 

13. 

Оставяйте във фурната за около 30

-60 

секунди храна, съдържаща смес от 
мазнина и вода, напр. бульон, след като

 

фурната е изключила.  Целта е да се 
успокои вренето на течността и да се 
предотвратят пръски при поставяне на 
лъжица в храната/течността или при 
прибавяне на кубче бульон в нея.

 

14. 

Когато приготвяте/готвите храна/течност, 
не забравяйте, че има някои храни, напр. 

коледен пудинг, пай с месо, които се 
загряват много бързо.  При загряване 
или готвене на храни с високо 
съдържание на наситени мазнини или 
захар не използвайте пластмасови 
съдове.

 

15. 

Възможно е нагорещяване на приборите 
за готвене тъй като топлината преминава 
от храната върху тях.  Това се случва 
най

-

вече ако съдовете и дръжките се 

покрият с пластмасово покритие.  В 
такъв случай използвайте текстилни 
домакински ръкавици за захващане на 
дръжките на съдовете.

 

16. 

За да намалите риска от пожар във 
вътрешността на фурната:

 

a) 

Не гответе повече от необходимото 
време.  Внимателно наглеждайте 
фурната ако сте поставили 
хартиени, пластмасови или други 
запалими материали, необходими 
за готвенето.

 

b) 

Махнете металните телчета, 
служещи за затваряне на пликовете 
на храните преди да ги поставите 
във фурната.

 

c) 

В случай на запалване на 
поставените във фурната 
материали, оставете вратата 
затворена, изключете фурната от 
контакта или изключете 
захранващото електричество от 
бушона или прекъсвача.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
Оглавление инструкции

Document Outline