Инструкция для HAMA 17.3 Notebook Set

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

00086527_00086528/01.11 

All listed brands are trademarks of the corresponding companies. Errors and omissions excepted, 
and subject to technical changes. Our general terms of delivery and payment are applied.

Hama GmbH & Co KG

D-86651 Monheim/Germany

www.hama.com

1
2
3
4
5
6
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 7
  All listed brands are trademarks of the corresponding companies. Errors and omissions excepted, and subject to technical changes. Our general terms of delivery and payment are applied. 00086527_00086528/01.11 Hama GmbH & Co KG D-86651 Monheim/Germany www.hama.com
 • Страница 2 из 7
  T H E S M A R T S O L U T I O N Optical Mouse 00086527 00086528
 • Страница 3 из 7
  g Remark concerning the installation Connect USB plug of mouse with a free USB socket on the PC/Notebook. The mouse is automatically detected by the operating system and installed. This process can last several seconds. d Installationshinweis Verbinden Sie den USB-Stecker der Maus mit einer freien
 • Страница 4 из 7
  q Instalacja Wtyk USB myszy komputerowej należy podłączyć do wolnego portu USB w komputerze (PC/ notebook). Mysz zostanie szybko rozpoznana przez system komputerowy oraz zainstalowana. Proces ten może potrwać przez kilka sek. h Üzembe helyezés Csatlakoztassa az egér USB-dugaszát a PC/Notebook
 • Страница 5 из 7
  d Hinweis zum Umweltschutz: Ab dem Zeitpunkt der Umsetzung der europäischen Richtlinien 2002/96/EG und 2006/66/EG in nationales Recht gilt folgendes: Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet,
 • Страница 6 из 7
  q Wskazówki dotyczące ochrony środowiska: Od czasu wprowadzenia europejskiej dyrektywy 2002/96/EU i 2006/66/EU do prawa narodowego obowiązują następujące ustalenia: Urządzeń elektrycznych, elektronicznych oraz baterii jednorazowych nie należy wyrzucać razem z codziennymi odpadami domowymi!
 • Страница 7 из 7